جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
height=25
مرخصي كاركنان ساير بخش هاي دانشكده
در جدول زير وضعيت مرخصي كاركنان شاغل خارج از گروه هاي آموزشي دانشكده شامل بخش هاي زير را مي توانيد مشاهده كنيد:
مسئول دفتر رياست دانشكده،سمعي و بصري،كتابخانه،مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات،امور فرهنگي،آزمايشگاه ها، نامه رساني و بايگاني، آموزش كل دانشكده، آموزش تحصيلات تكميلي، انبار، امور عمومي و نيروهاي خدماتي دانشكده
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

تاريخ مرخصي

شروع

پايان

1

 مرتضي باقري ترشيز  امور عمومي 95/04/06 95/04/15

2

 عباسعلي ناظم فرد (جايگزين آقاي نصيري)    مسئول دفتر رياست دانشكده 95/04/08 95/04/09

3

محمد غفاري (جايگزين خانم حاجي حيدري)      كارشناس فناوري اطلاعات     95/04/14  95/04/15

4

دكتر محمدرضا عابدي 

(جايگزين دكتر كريم عسگري)     

 رياست دانشكده     95/04/14  95/04/15

5

 محبوبه نريماني (جايگزين خانم صفاري)  كارشناس آموزش دانشكده  95/04/19  95/04/30

6

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)  كارشناس فناوري اطلاعات   95/04/22   95/04/22

7

 محمد غفاري (جايگزين خانم حاجي حيدري)    كارشناس فناوري اطلاعات   95/05/03  95/05/03

8

 محمد گلابادي  كارشناس فرهنگي  95/05/10  95/05/12

9

 حسن حداديان  خدماتي  95/05/10 95/05/10

10

سيد حميد مير امير خاني   سمعي بصري  95/05/17  95/05/20

11

عباس ناظم فرد (جايگيزين آقاي نصيري)  مسئول دفتر رياست دانشكده 95/05/24 95/05/24

12

منصوره صفاري (جايگزين خانم نريماني) كارشناس تحصيلات تكميلي 95/05/23 95/05/27

13

دكتر محمد رضا عابدي   رياست دانشكده    95/06/17 95/06/20

14

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)    كارشناس فناوري اطلاعات 95/06/24 95/06/24

15

دكتر محمدرضا عابدي             رياست دانشكده    95/06/31 95/06/31

16

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري) كارشناس فناوري اطلاعات 95/07/03 95/07/03

17

محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري) كارشناس فناوري اطلاعات 95/08/03 95/08/05

18

مرتضي باقري مسئول امور عمومي 95/8/22 95/09/01

19

محمود حيدري 

نيروي خدماتي 

95/08/22 

95/09/01 

20

دكتر محمدرضا عابدي

(جايگزين دكتر محمدحسين حيدري)

رياست دانشكده

95/08/26

95/08/26

21 عباسعلي ناظم فرد (جايگزين آقاي نصيري) مسئول دفتر رياست

95/09/01

95/09/01

22 دكتر محمد رضا عابدي(دكتر حيدري) رياست  دانشكده

95/10/13

95/10/13

23 محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري) كارشناس فناوري اطلاعات

95/09/15

95/09/15

24 اقاي ناظم فر(جايگزين اقاي نصيري)
مسئول دفتر رياست

95/10/29

95/10/25

25 محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري)      
كارشناس فناوري اطلاعات

95/11/03

95/11/06

26 بتول ملت (جايگزين خانم درخشان) سرپرست كتابخانه 95/11/05 95/11/05
27 دكتر محمد رضا عابدي(جاگزين دكتر حيدري)
رياست دانشكده
95/11/06
95/11/06
28 مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)   
كارشناس فناوري اطلاعات
95/11/13
95/11/13
29 عباسعلي ناظم فرد(جاگزين اقاي نصيري)

رئيس دفتر رياست
95/11/17
95/11/17
30 مرتضي باقري(اقاي حيدري)
مسئول امور عمومي
95/12/4
95/12/4
31 محمود حيدري(اقاي صفريان)
خدمات
95/12/7
95/12/11
32 عباسعلي ناظم فر
مسئول دفتر رياست
95/12/4
95/12/4
3334353637383940 
 
1395/04/01 تاریخ:
335 تعداد بازدید:
امتيازدهي
ميانگين امتيازها:1 تعداد كل امتيازها:1
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal