جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
height=25
مرخصي كاركنان ساير بخش هاي دانشكده مرخصي كاركنان ساير بخش هاي دانشكده
در جدول زير وضعيت مرخصي كاركنان شاغل خارج از گروه هاي آموزشي دانشكده شامل بخش هاي زير را مي توانيد مشاهده كنيد:
مسئول دفتر رياست دانشكده،سمعي و بصري،كتابخانه،مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات،امور فرهنگي،آزمايشگاه ها، نامه رساني و بايگاني، آموزش كل دانشكده، آموزش تحصيلات تكميلي، انبار، امور عمومي و نيروهاي خدماتي دانشكده
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

تاريخ مرخصي

شروع

پايان

1

 مرتضي باقري ترشيز  امور عمومي 95/04/06 95/04/15

2

 عباسعلي ناظم فرد (جايگزين آقاي نصيري)    مسئول دفتر رياست دانشكده 95/04/08 95/04/09

3

محمد غفاري (جايگزين خانم حاجي حيدري)      كارشناس فناوري اطلاعات     95/04/14  95/04/15

4

دكتر محمدرضا عابدي 

(جايگزين دكتر كريم عسگري)     

 رياست دانشكده     95/04/14  95/04/15

5

 محبوبه نريماني (جايگزين خانم صفاري)  كارشناس آموزش دانشكده  95/04/19  95/04/30

6

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)  كارشناس فناوري اطلاعات   95/04/22   95/04/22

7

 محمد غفاري (جايگزين خانم حاجي حيدري)    كارشناس فناوري اطلاعات   95/05/03  95/05/03

8

 محمد گلابادي  كارشناس فرهنگي  95/05/10  95/05/12

9

 حسن حداديان  خدماتي  95/05/10 95/05/10

10

سيد حميد مير امير خاني   سمعي بصري  95/05/17  95/05/20

11

عباس ناظم فرد (جايگيزين آقاي نصيري)  مسئول دفتر رياست دانشكده 95/05/24 95/05/24

12

منصوره صفاري (جايگزين خانم نريماني) كارشناس تحصيلات تكميلي 95/05/23 95/05/27

13

دكتر محمد رضا عابدي   رياست دانشكده    95/06/17 95/06/20

14

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)    كارشناس فناوري اطلاعات 95/06/24 95/06/24

15

دكتر محمدرضا عابدي             رياست دانشكده    95/06/31 95/06/31

16

مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري) كارشناس فناوري اطلاعات 95/07/03 95/07/03

17

محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري) كارشناس فناوري اطلاعات 95/08/03 95/08/05

18

مرتضي باقري مسئول امور عمومي 95/8/22 95/09/01

19

محمود حيدري 

نيروي خدماتي 

95/08/22 

95/09/01 

20

دكتر محمدرضا عابدي

(جايگزين دكتر محمدحسين حيدري)

رياست دانشكده

95/08/26

95/08/26

21 عباسعلي ناظم فرد (جايگزين آقاي نصيري) مسئول دفتر رياست

95/09/01

95/09/01

22 دكتر محمد رضا عابدي(دكتر حيدري) رياست  دانشكده

95/10/13

95/10/13

23 محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري) كارشناس فناوري اطلاعات

95/09/15

95/09/15

24 اقاي ناظم فر(جايگزين اقاي نصيري)
مسئول دفتر رياست

95/10/29

95/10/25

25 محمد غفاري (جايگزين خانم حاج حيدري)      
كارشناس فناوري اطلاعات

95/11/03

95/11/06

26 بتول ملت (جايگزين خانم درخشان) سرپرست كتابخانه 95/11/05 95/11/05
27 دكتر محمد رضا عابدي(جاگزين دكتر حيدري)
رياست دانشكده
95/11/06
95/11/06
28 مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)   
كارشناس فناوري اطلاعات
95/11/13
95/11/13
29 عباسعلي ناظم فرد(جاگزين اقاي نصيري)

رئيس دفتر رياست
95/11/17
95/11/17
30 مرتضي باقري(اقاي حيدري)
مسئول امور عمومي
95/12/4
95/12/4
31 محمود حيدري(اقاي صفريان)
خدمات
95/12/7
95/12/11
32 عباسعلي ناظم فر
مسئول دفتر رياست
95/12/4
95/12/4
33 عباس علي ناظم فر
مسئول دفتر رياست
95/12/11
95/12/11
34 مليحه حاجي حيدري (جايگزين آقاي غفاري)  
كارشناس فناوري اطلاعات  
95/12/14
95/12/14
35 مليحه حاجي حيدري
كارشناس فناوري اطلاعات
95/12/28
95/12/28
36 محمد غفاري
كارشناس فناوري اطلاعات
95/12/28
95/12/28
37383940 
 
1395/04/01 تاریخ:
357 تعداد بازدید:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal