۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
احمد عابدی
دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی : روان شناسی و آموزش افراد با نیاز های خاص
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
تجارب زیسته مادران کودکان با هوشبهر مرزی سنین پیش دبستانی: پدیدارشناسی,اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان,هفته پژوهش,سخنرانی,1397,احمد عابدی | جزئیات
تأثیر بازیهای غیرساختارمند بر اضطراب جدایی کودکان,conference center of shiraz university international division,هفته پژوهش,سخنرانی,1396,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر درمان مبتنی بر امید بر ابعاد کیفیت زندگی و عزت نفس دانش آموزان دختر افسرده,conference center of shiraz university international division,هفته پژوهش,سخنرانی,1396,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر درمان مبتنی بر امید بر معناداری زندگی دانش آموزان دختر افسرده مقطع متوسطه,conference center of shiraz university international division,هفته پژوهش,سخنرانی,1396,احمد عابدی | جزئیات
هقایسه تطبیقی جهت بهینه سازی شرایط اموزشی تفریحی کودکاى کم توان ذهنی,کىفراوس بیه المللی عمران ، معماری ی شهرسازی ایران معاصر,هفته پژوهش,پوستر,1396,احمد عابدی | جزئیات
نقش بزرگترها در پرورش هوش دیجیتال کودکان,سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم,هفته پژوهش,سخنرانی,1396,احمد عابدی | جزئیات
بررسی اثربخشی برنامه آموزش حمایت رفتاری(PBS ) بر سلامت روان مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه/بیش فعالی,سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر روان شناسی، مشاوره و علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1395,آرزو شاه میوه,احمد عابدی,سالار فرامرزی,احمد یار محمدیان حسین آبادی | جزئیات
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی یوگا بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای ADHE,دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1394,میثم بیک,مریم نزاکت الحسینی,رخساره بادامی,احمد عابدی | جزئیات
تأثیر درمان گروهی مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به افسرده خویی,سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری,ملی,سخنرانی,1394,زهره شیرین کار,کوروش نامداری,حمیدرضا جمیلیان,احمد عابدی | جزئیات
بررسی تاثیر یادگیری مستقل بر موفقیت تحصیلی و کنترل تکانه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی ,اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا آزادی,ناهید اکرمی,احمد عابدی | جزئیات
بررسی تاثیر یادگیری مستقل بر تولید تحصیلی و کنترل تکانه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی,کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا آزادی,ناهید اکرمی,احمد عابدی | جزئیات
اثر بخشی بازی های اکتشافی بر یادگیری اجتماعی - هیجانی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی,ملی,پوستر,1393,محمد بابایی,مریم نزاکت الحسینی,احمد عابدی | جزئیات
بررسی رابطه اشتیاق عاطفی و شناختی یادگیری با خودکار آمدی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان,اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی,ملی,پوستر,1393,پوران خروشی,محمدرضا نیلی احمد آبادی,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی در کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی ,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1393,میثم بیک,مریم نزاکت الحسینی,رخساره بادامی,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی در کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی ,سومین همایش ملی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی,ملی,سخنرانی,1393,میثم بیک,مریم نزاکت الحسینی,رخساره بادامی,احمد عابدی | جزئیات
Efficiency of Cognitive Model of Social Information Processing in Pridicting Childrens Internalizing Behavior Disorders,5th International Conference of Cognitive Science,بین المللی,پوستر,1392,عبدالحسین شمسی,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,امیر قمرانی | Detail
Meta-analysis of effectiveness of the psychological interventions on marital satisfaction in Iran,30International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,عظیمه السادات فاطمی,امیر قمرانی,مهناز شیرانی بیدآبادی,احمد عابدی | Detail
Meta-analysis of effectiveness of psychological interventions on reduction of aggression in Iran,30International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1391,سیدحسین سیادتیان,امیر قمرانی,احمد عابدی,عبدالحسین شمسی اژیه | Detail
Meta-analysis of effectiveness of psychological intervention on rate of obsessive-compulsive disorder symptoms (Iran 2001–2011),XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,محبوبه کیانی,سالار فرامرزی,احمد عابدی | Detail
تاثیر کیهون کاراته بر کاهش اختلال توجه سه پسردر خود فرو رفته ی نهایی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر آموزش کاتا بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر آسپرجر، پژوهش مورد منفرد,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر دو تکنیک کاراته بر کاهش اختلالات بیان سه پسر در خود فرو رفته,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
تاثیر دو تکنیک کاراته بر کاهش اختلالات تعاملات اجتماعی دو دختر درخودمانده,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
اثر بخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن بر مهارت های زبان کودکان سندرم دان,پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,پوستر,1391,مختار ملک پور,شمسی پور سالمیان,احمد عابدی | جزئیات
کارآمدی مدل پردازش اطلاعات اجتماعی در پیش بینی پرخاشگری کودکان ,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,عبدالحسین شمسی ,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,امیر قمرانی,مریم صمدی | جزئیات
بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم بر اساس تحلیل دیداری در فرد آسیب دیده از عهد شکنی زناشویی,سومین همایش ملی مشاوره,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,زهرا حسینی,مریم فاتحی زاده,احمد عابدی | جزئیات
اثربخشی بازی های واجی بر درک مطلب دانش آموزان پسر نارساخوان,همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد رضا مرادی,سالار فرامرزی,احمد عابدی | جزئیات
اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان مؤلفه های توجه و سازماندهی رفتاری هیجانی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر,همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,عباسعلی تقی پور جوان,سالار فرامرزی,احمد عابدی,فهیمه حسن نتاج | جزئیات
شیوع اختلال کمبود توجه بیش فعالی در ایران یک مطالعه فراتحلیلی,همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,سمیه جمالی,الهام آقایی,احمد عابدی,سالار فرامرزی | جزئیات
بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم بر اساس تحلیل دیداری در فرد آسیب دیده از عهد شکنی زناشویی,سومین همایش ملی مشاوره,ملی,سخنرانی,1391,زهرا حسینی,مریم فاتحی زاده,احمد عابدی | جزئیات
بررسی میزان شیوع اختلال اتیسم در کودکان 6 تا 12 سال شهر شهرکرد 89-1388,همایش روانشناختی کودک و نوجوانان,ملی,سخنرانی,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی,شکوفه بزرگ نیا | جزئیات
Investigating and Comparing Dimensions of Social-Emotional learning in Children with Oppositional Defiant Disorder and Normal Primary School,First International Congress on Child and Adolescent Psychology (CAP) Cross Cultural and Islamic Approach,بین المللی,سخنرانی,1390,سمیه جمالی,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,سالار فرامرزی | Detail
Effectiveness The Training of Social-Information Processing Skills on The Rate of Oppositional Defiant Disorder,First International Congress on Child and Adolescent Psychology (CAP) Cross Cultural and Islamic Approach,بین المللی,سخنرانی,1390,سمیه جمالی,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,سالار فرامرزی | Detail
The Effect of Cognitive-Behavioral Education of Mothers On Reducing Symptoms Oppositional Defiant Disorder of Children's,8th Congress of ISAPP 2011,بین المللی,پوستر,1390,سالار فرامرزی,احمد عابدی | Detail
Effectiveness of Psycho- Edeucational early interventions on The Rate of Sympoms of attention deficit/ hyperactivity- Impulsivity disorder,1st International Congress Child & Adolescent Psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,مژگان شوشتری,مختار ملک پور,احمد عابدی | جزئیات
مقایسه نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان عادی با دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خواندن و اختلال نقص توجه-بیش فعالی,چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,پوستر,1390,مهشید زاغیان,احمد عابدی,سالار فرامرزی | جزئیات
Effectiveness of child centered attachment-baced therapy therapy on reducing of childhood depression symptoms in early adolescent students in Isfahan,8th Congress of ISAPP (International Society For Adolescent Psychiatry And psychology,بین المللی,پوستر,1390,رومینا منانی,فاطمه بهرامی خوندابی,احمد عابدی | Detail
A Comparative memory profile if students with and without reading learning disabilities :performance on the NEPSY ,1st International Congress Child & Adolescent Psychology BOOK OF ABSTRACT,بین المللی,سخنرانی,1390,احمد عابدی,مژگان شوشتری,الهام محمدی | جزئیات
تأثیر ترکیب های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پسر 8 تا 14 ,ششمین همایش ملی دانشجویان,ملی,سخنرانی,1390,مریم نظری قلجق,احمدرضا موحدی,احمد عابدی,شهین جلالی | جزئیات
تأثیر چشمگیر تکنیک های کاتا در کاهش رفتارهای قالبی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم,اولین همایش ملی علم و کاراته,ملی,پوستر,1390,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
The Effect of Traditional and Modern Childish plays on the Social develoment of 1st elemetary Grade Female students,1st Iternational Congress Child & Adolescent Psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,فاطمه پور شاکوری,احمدرضا موحدی,احمد عابدی | جزئیات
فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و دارو درمانی در میزان نشانه‌های اختلال وسواسی- اجباری: فرا تحلیل,سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی,ملی,سخنرانی,1390,محبوبه کیانی,احمد عابدی,سالار فرامرزی | جزئیات
تاثیر چشمگیر تکنیک های کاتا در کاهش رفتارهای قالبی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم,اولین همایش ملی علم و کاراته,ملی,سخنرانی,1390,فاطمه بهرامی,احمدرضا موحدی,سید محمد مرندی,احمد عابدی | جزئیات
The Relationship Between Child‟s Attachment Style and Factor Of Child‟s Behavior,ECP,بین المللی,سخنرانی,1390,?Shirin Tabaeh Emami,ابوالقاسم نوری,مختار ملک پور,احمد عابدی | جزئیات
مقایسه تحلیلی بین دو روش شن بازی درمانی مستقیم و اصول روان شناسی اریکسونی,همایش منطقه ای روان شناختی کودک و نوجوانان,منطقه ای,پوستر,1390,بیان نسائی مقدم,مختار ملک پور,احمد عابدی | جزئیات
بررسی تاثیر روش شناختی – رفتاری فوردایس بر به زیستی روانشناختی دانشجویان,پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,سخنرانی,1389,نبی الله خواخه,احمد عابدی,غفار بهار لو | جزئیات
مقایسه ابعاد انگیزه تحصیلی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی,پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,سخنرانی,1389,غفار بهارلو,احمد عابدی,نبی الله خواجه | جزئیات
فرا تحلیل مداخلات روانشناختی بر نشانه های استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانن,سومین گنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,الهام آقائی,مهرداد کلانتری,احمد عابدی,سمیه جمالی پاقلعه | جزئیات
آموزش بازداری پاسخ برکارکرد اجرایی عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری,سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,سارا آقابابایی,مختار ملک پور,احمد عابدی | جزئیات
نیمرخ پردازش بینایی- فضایی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی,سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,احمد عابدی,مژگان شوشتری,الهام محمدی | جزئیات
کیفیت دلبستگی در کودکان دارای نشانه‌های اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی، افسردگی و عادی,سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,رومینا منانی,فاطمه بهرامی خوندابی,احمد عابدی,مریم امیری | جزئیات
یادگیری اجتماعی - هیجانی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان مدارس بدون کیف و دولتی,سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,مریم سبزوار,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی | جزئیات
Relation between Iranian students’ attitudes subscales with the kind of internet usage in universities ,3rd World Conference on Educational Sciences - 2011,بین المللی,سخنرانی,1389,لیلا دهقانی,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی | Detail
مروری بر معنویت در دیدگاههای مختلف وادیان توحیدی,همایش ملی معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,عاطفه حیرت,احمد عابدی,حسین عباسی | جزئیات
بررسی سطوح بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه,کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی,ملی,پوستر,1388,نسیم سلیمانی,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی | جزئیات
رابطه ی ساده و چندگانه بین دانش جنسی و سرد مزاجی زنان اصفهان,همایش ملی ارتقاء سطح سلامت زنان و دختران,ملی,سخنرانی,1388,سالار فرامرزی,امیر جهانیان نجف آبادی,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی | جزئیات
رابطه بین مولفه های سردمزاجی با دانش جنسی زنان شهر اصفهان,چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,1388,امیر جهانیان نجف آبادی,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,سالار فرامرزی | جزئیات
بررسی رابطه ساده و چندگانه سازگاری زناشویی و اضطراب دانش آموزان مقطع راهنمایی,همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان ایران,ملی,سخنرانی,1388,احمد عابدی,غفار بهارلو,سجاد شفیعی مطلق,محمد جواد عابدی نژاد | جزئیات
عوامل موثر بر بروز خودارضایی,چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی,ملی,سخنرانی,1388,امیر جهانیان نجف آبادی ,احمد عابدی | جزئیات
ویژگی های شخصیتی مادران کودکان بیش فعال همراه با کمبود توجه (ADHD),نخستین همایش کودکان استثنایی ایران,ملی,پوستر,1387,عظیمی,محمد باقر کجباف,احمد عابدی | جزئیات
تحلیل سازهِ پیشرفت در محتوای کتاب های دینی و قرآن دوره ابتدایی ایران سال تحصیلی 87- 1386 ,همایش علمی برنامه درسی ملی:چشم اندازها و راهبرد ها,ملی,سخنرانی,1387,احمد عابدی,منصوره قضاوی | جزئیات
نگرش منفی نسبت به ریاضی و روشهای درمان آن,دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران,ملی,سخنرانی,1387,آرزو شاهمیوه,احمد عابدی,نجمه صیام پور,میترا رواخواه,مریم تاجی | جزئیات
فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه بین مدیریت مشارکتی ورضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید سراسر کشور(1386),اولین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی وسازمانی,ملی,سخنرانی,1387,مریم اسماعیلی,احمد عابدی,ابوالقاسم نوری,اعظم مرادی,ملیحه السادات کاظمی | جزئیات
پیش آیندهای شناختی وعاطفی یادگیری ریاضی در دانش آموزان ,دهمین کنفراس آموزش ریاضی ایران,ملی,سخنرانی,1387,مریم تاجی,احمد عابدی,سالار فرامرزی | جزئیات
فراتحلیل تحقیات انجام شده پیرامون رابطه بین تعاملات اجتماعی با همکاران و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید سراسر کشور,همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت,ملی,سخنرانی,1387,مریم اسماعیلی,احمد عابدی,اعظم مرادی | جزئیات
comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children,INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY,بین المللی,سخنرانی,1387,سالار فرامرزی,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
نقش تشخیص و مداخله بهنگام در پیشگیری از اختلال یادگیری در ریاضی,نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران,ملی,سخنرانی,1386,سالار فرامرزی,احمد عابدی | جزئیات
فراتحلیل تاثیر طلاق والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان,دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران,ملی,سخنرانی,1385,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی اثربخشی روش پذیرش و تعهد درمانی در کاهش میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر دوره متوسطه,دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,پوستر,1385,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی,سید کمال صولتی,مریم تاجی | جزئیات
کارگاه فراتحلیل در تحقیقات آموزشی,خلاصه مقالات هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه پیشایندهای شناختی و فراشناختی با شایستگی ریاضی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان,خلاصه مقالات هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پزوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی وسبک شناختی وابسته به میدان در دانش آموزان دختر وپسر دوره متوشطه شهر اصفهان,اولین همایش بین اللملی روان شناسی شناختی,بین المللی,سخنرانی,1382,احمد عابدی | جزئیات
برنامه ریزی برای آموزش ضمن خدمت معلمان ریاضی، رویکرد آب شنیتزر,پژوهش در آموزش ریاضی,ملی,سخنرانی,1379,احمد عابدی | جزئیات
مروری بر پژوهش های انجام شده در باره حل مساله در ایران ,پژوهش در ریاضی,ملی,سخنرانی,1379,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
A Comparative memory profile if students with and without reading learning disabilities:,1st International cogress child &Adolescent psychology Book of Abstracts,منطقه ای,سخنرانی,احمد عابدی,? | جزئیات
تاثیر درمان مبتنی بر امید بر معناداری زندگی دانش آموزان دختر افسرده مقطع متوسطه,conference center of shiraz university international division,هفته پژوهش,سخنرانی,احمد عابدی | جزئیات
جستجو:
|
مقایسه اثربخشی نرم افزار مبتنی بر واقعیت افزوده با بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان دوره ابتدایی,کارشناسی ارشد,1398,سالار فرامرزی,احمد عابدی,جواد راستی
بررسی تاثیر راهبردهای یاددهی- یادگیری مبتنی بر دست ورزی بر ارتقاء مهارت های شناختی و حسی - حرکتی کودکان 6 ساله ی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,سید ابراهیم میر شاه جعفری,احمد عابدی
مقایسه اثربخشی نرم افزار مبتنی بر واقعیت مجازی با روش چند حسی فرنالد ، بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی,کارشناسی ارشد,1398,سالار فرامرزی,احمد عابدی,جواد راستی
بررسی تاثیر بسته واقعیت مجازی بهبود توجه بر پردازش اطلاعات، حافظه فعال و نادرست نویسی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص ,کارشناسی ارشد,1398,سالار فرامرزی,احمد عابدی,جواد راستی
تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ی ابتدایی بر اساس میزان توجه به نقشه های تفکر و تدوین بسته ی آموزشی نقشه های تفکر و مقایسه ی تأثیر آموزش آن با روش نقشه های تفکر بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان دوره ابتدایی (دوره اول و دوم) شهر اصفهان,دکتری,1397,سالار فرامرزی,احمد عابدی,احمد عابدی
مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری و حکایت درمانی بر کاهش نشانه های بالینی بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر بزرگسالان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
تدوین الگوی غنی سازی برنامه درسی مدارس تیز هوشان ایران : پژوهش داده بنیاد,کارشناسی ارشد,1397,احمد عابدی,قاسم نوروزی
کشف مشکلات ارتباطی در خانواده‌های کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده از دیدگاه مادران و مقایسة تأثیر آموزش مبتنی بر آن با آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات رفتاری کودکان، کیفیت رابطة مادر-کودک و خودکارآمدی والدینی مادران ,دکتری,1397,رضوان السادات جزایری,احمد عابدی,مریم فاتحی زاده
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال گرایی، تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به میگرن,کارشناسی ارشد,1397,کوروش نامداری,احمد عابدی,محمد رضا نجفی
اثربخشی روان درمانی مثبت بر ارتقا توانمندی های شخصیتی امید، خوش بینی، سرزندگی، پشتکار و کاهش علایم افسردگی در مراجعین افسرده خو,کارشناسی ارشد,1397,کوروش نامداری,احمد عابدی
اثربخشی درمان گروهی فراشناخت مبتنی بر ذهن آگاهی انفصالی بر انعطاف پذیری شناختی، کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و علایم دانشجویان دارای نشانه های اضطراب فراگیر,کارشناسی ارشد,1397,کوروش نامداری,احمد عابدی
اثربخشی درمان گروهی فراشناخت مبتنی بر ذهن آگاهی انفصالی بر خودکنترلی، یکپارچگی، تهی سازی خود و علایم افسردگی در دانشجویان افسرده (غیربالینی) دانگشاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,کوروش نامداری,احمد عابدی
طراحی مدل رهبری ومدیریت استعداددانش آموزان در مدارس دوره اول متوسطه,دکتری,1397,رضا هویدا,احمد عابدی,سعید رجائی پور
تدوین مدل رهبری بصیر ونقش آن در عملکرد مدیران دبیرستانهای اصفهان با تاکید بر سیره امام علی (ع),دکتری,1397,رضا هویدا,احمد عابدی
میزان به کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در کتاب‌های چاپی پرتیراژ کودکان رده سنی الف و ب در سال‌های 1395 – 1390 ایران.,کارشناسی ارشد,1397,میترا پشوتنی زاده,احمد عابدی
تدوین برنامه مداخله ای لیدوال و مقایسه اثر بخشی آن با برنامه مداخله ای لیدکامب و تعامل والد- کودک برلکنت زبان و ویژگیهای روانشناختی والدین ,دکتری,1397,سالار فرامرزی,احمد عابدی,امیر قمرانی
ساخت و بررسی روایی وپایایی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی و مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر آزمون جامع و روش آموزشی دیویس برعملکرد خواندن، تاب آوری تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان پایه سوم,دکتری,1397,سالار فرامرزی,احمد عابدی,امیر قمرانی,احمد یار محمدیان حسین آبادی
تاثیرآموزش به شیوه راهنمای جمله فلپس بر مهارت های عصب روانشناختی و عملکرد بیان نوشتاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی,کارشناسی ارشد,1397,سالار فرامرزی,احمد عابدی
تاثیر برنامه کارایی والدین بر سرزندگی و بهزیستی مادران و کفایت اجتماعی کودکان دارای آسیب بینایی,کارشناسی ارشد,1396,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی مقایسه میزان تأثیر برنامه‌ی بهبود خواندن کِلی با روش آموزشی چند حسی فرنالد بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم دبستان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی مقایسه میزان تأثیر برنامۀ بهبود خواندن کِلی با روش آموزشی بازی‏های واجی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم دبستان شهر یزد,کارشناسی ارشد,1396,سالار فرامرزی,احمد عابدی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد گروهی بر کاهش علائم افسردگی ناشی ازوابستگی به مواد مخدر درمردان وابسته به مواد,کارشناسی ارشد,1396,کوروش نامداری,احمد عابدی
اثربخشی بازی درمانی تراپلی بر کنترل تکانه، هیجان و رفتار کودکان دختر 7 تا 11 سال در شهر اصفهان (پژوهش مورد منفرد),کارشناسی ارشد,1396,فریبا یزدخواستی,ناهید اکرمی,احمد عابدی
انطباق و هنجاریابی آزمون آورورا-a به منظور شناسایی کودکان تیزهوش و بررسی تاثیر آموزش هوش موفق بر توانایی های های تحلیلی ، عملی و خلاقانه کودکان تیزهوش ,دکتری,1395,مختار ملک پور,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
فراتحلیلی بر آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت: با تاکید بر پیشرفت تحصیلی,کارشناسی ارشد,1395,بی بی عشرت زمانی,محمدرضا نیستانی,احمد عابدی
تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش هوش هیجانی ویژه ی دانش آموزان باناتوانی هوشی,کارشناسی ارشد,1395,محمد جواد لیاقت دار,احمد رضا نصر اصفهانی,احمد عابدی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر معنا در زندگی، احساس هویت، حس انسجام و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,کوروش نامداری,احمد عابدی
بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی، تاب آوری و سلامت روانی زوج های جوان اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,کوروش نامداری,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی امید درمانی بر کیفیت زندگی، سلامت روان، عزت نفس و معناداری در دانش آموزان دختر افسرده مقطع متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,کوروش نامداری,احمد عابدی
ارزشیابی برنامه آموزش خانواده ی موجود در مقطع متوسطه دخترانه شهرستان مبارکه و ارائه ی برنامه ی بهینه ی آموزش خانواده,کارشناسی ارشد,1394,رضوان السادات جزایری,احمد عابدی
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی و علائم بیش فعالی و نقص توجه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی ,کارشناسی ارشد,1394,ناهید اکرمی,احمد عابدی
تدوین مدل آموزشی مبتنی بر هوش چند گانه و بررسی اثربخشی آن بر عزت نفس ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارسا خوان ,دکتری,1394,محمد باقر کجباف, محمد مهدی مظاهری,احمد عابدی,هوشنگ طالبی
مقایسه تاثیر مداخلات پروژه طیف، برنامه کوئینو برنامه داوسون، گوئیر بر هوش های چندگانه، توانمندیهای شناختی و بهزیستی روان شناختی کودکان پیش دبستان,دکتری,1394,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,سالار فرامرزی
بررسی مقایسه ای اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد شناختی، خلقی و حرکتی بیماران پارکینسون دریافت کننده پرامی پکسول و تری هگزی فنیدیل در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه ی زوجی بر اعتماد بنفس جنسی، تصویر تناسلی شخصی و اضطراب جنسی زنان متاهل مبتلا به واژینیسم,کارشناسی ارشد,1394,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی
شناسایی عوامل خانوادگی و فردی موثر بر افکار خودکشی دختران جوان و تدوین مدل ساختاری بر اساس آن,کارشناسی ارشد,1394,ناهید اکرمی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال گرایی، خشم و احساس شرم در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,کوروش نامداری,احمد عابدی
تاثیرشناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، امید و بهبود کیفیت خواب در دانشجویان پسر افسرده (غیر بالینی) دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,کوروش نامداری,احمد عابدی
بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر انتظارات نگرش های زناشویی و ارزش های ازدواج دانشجویان دختر دانشگاه,کارشناسی ارشد,1394,رحمت‌الله محمدی‌فشارکی,احمد عابدی
تدوین مدل مشاوره تحصیلی و بررسی تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان‌های شهرکرد,دکتری,1393,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,احمد عابدی,پریسا نیلفروشان
بررسی علل معلولیت ذهنی، حسی و جسمی حرکتی در کودکان و نوجوانان 7 الی 21 سال,کارشناسی ارشد,1393,احمد عابدی,?
مقایسه تاثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادی و رضایت زناشویی:یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1393,مریم فاتحی زاده,فاطمه بهرامی خوندابی,سید احمد احمدی علون آبادی,احمد عابدی
بررسی شیوه‌های مستندسازی وانتقال تجربیات حرفه ای اعضای هیات علمی باسابقه به اعضای هیات علمی کم سابقه در دانشگاه های اصفهان,دکتری,1393,سید علی سیادت,رضا هویدا,احمد عابدی
تاثیر آموزش یوگا به والدین کودکان نقص توجه بیش فعالی بر اضطراب این کودکان,کارشناسی ارشد,1393,احمدرضا موحدی,احمد عابدی,مهدی رافعی بروجنی
بررسی تاثیر فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر غنی سازی یادگیری محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی,کارشناسی ارشد,1393,محمدرضا نیلی احمد آبادی,احمد عابدی
بررسی رابطه بین بیوریتم و سیستم های مغزی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی
بررسی تاثیر نوروفیدبک در درمان اختلال بی خوابی,کارشناسی ارشد,1393,کوروش نامداری,احمد عابدی
تاثیر درمان گروهی مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به افسرده خوئی,کارشناسی ارشد,1393,کوروش نامداری,احمد عابدی
بررسی رابطه اطلاعات کلامی تهدید کننده در پیش بینی مشکلات درونی سازی شده ی کودکان پیش دبستانی با توجه به نقش اختلالات روانشناختی مادر,کارشناسی ارشد,1393,امیر قمرانی,احمد عابدی
هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر راهبردهای مقابله و ترس کودکان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان بجنورد,کارشناسی ارشد,1392,فریبا یزدخواستی,احمد عابدی
بررسی مساله ی ضعف اراده ار دیدگاه دیویدسون و هولتون,کارشناسی ارشد,1392,غلامحسین توکلی,احمد عابدی,سعید بینای مطلق
اثربخشی بازی های توجهی بر کاهش نقایص عصب روانشناختی دانش آموزان پسر دبستانی دارای نقص توجه همراه با بیش فعالی : پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1392,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی مدل ساختاری رابطه اعتماد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی با سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی غرب ایران,دکتری,1392,سید علی سیادت,احمد عابدی,رضا هویدا
تدوین ملاک های بهزیستی شخصی کودکان پیش دبستانی و بررسی تاثیر آموزشچرخه امنیت و برنامه فرزند پروری مثبت بر دلبستگی و بهزیستی کودکان پیش دبستانی,دکتری,1392,مختار ملک پور,شعله امیری,احمد عابدی
بررسی اثربخشی بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی بر علائم نورولوژیک و روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن مزمن شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1392,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی,محمدرضا نجفی
مقایسه اثربخشی دارو درمانی با ترکیب دارو درمانی و نوروفیدبک بر کاهش فراوانی حملات صرعی، شدت علائم صرع و افسردگی در بیماران مبتلا به صرع لوب تامپورال چپ و مقاوم به درمان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی,محمدرضا نجفی
اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر gh و IGF1و IGFBP3 پلاسما در دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر علائم روان شناختی و بهبود ضعف حرکتی بیماران سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک,کارشناسی ارشد,1392,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی,محمدرضا نجفی
تاثیر 8هفته تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت و تعادل کودکان فلج مغزی دای پلژی,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مرندی,احمدرضا موحدی,احمد عابدی,فهیمه اسفرجانی
ررسی کارایی مدل پردازش اطلاعات اجتماعی در پیش بینی مشکات رفتاری دانش آموزان,کارشناسی ارشد,1392,احمد عابدی,احمدیارمحمدیان,امیرقمرانی
تاثیر طرحواره درمانی بر علائم مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی جبری: پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و آموزش برنامه‌ریزی عصبی کلامی بر سازکاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
بررسی عوامل موثر بر افزایش روحیه پرسشگری دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
ساخت، بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون تشخیص نارساخوانی پایه های دوم تا چهارم مقطع دبستان در شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-91,کارشناسی ارشد,1391,احمد یار محمدیان حسین آبادی,احمد عابدی
اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر تیزهوش پایه دوم ,کارشناسی ارشد,1391,احمد عابدی,?
بررسی تحول کارکردهای اجرایی در کودکان عادی پیش دبستانی و دبستانی,کارشناسی ارشد,1391,احمد عابدی,احمد یارمحمدیان
ارائه الگوی ساختاری عوامل خطر سوگ بحران زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان,کارشناسی ارشد,1391,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
اثربخشی مداخله التقاطی (رویکردهای بازسازی شناختی،مهارت های مقابله ای شناختی - رفتاری)بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بین فردی در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,فریبا یزدخواستی,احمد عابدی
اثربخشی مداخله التقاطی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بین فردی در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی ,کارشناسی ارشد,1391,فریبا یزد خواستی,احمد عابدی
اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن بر مهارت زبان و رفتار سازشی دانش اموزان ناتوان ذهنی,کارشناسی ارشد,1391,مختار ملک پور,احمد عابدی
اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی
اثربخشی بازی های واجی بر بهبود عملکر د خواندن,کارشناسی ارشد,1391,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی بازیهای حرکتی ریتمیک بر میزان توجه ، حافظه و سازمان دهی هیجانی - رفتاری دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی دانش آموز,کارشناسی ارشد,1391,سالار فرامرزی,احمد عابدی
ارائه الگوی ساختاغری عوامل خطر سوگ بحران زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان داغدیده,کارشناسی ارشد,1391,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
بررسی تحول کارکردهای اجرایی در کودکان عادی و ADHDپیش دبستانی و دبستانی 5-12 سال شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی
اثربخشی بازی های واجی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر مقطع سوم ابتدایی,کارشناسی ارشد,1391,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان توجه، حافظه و سازمان دهی هیجانی - رفتاری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر,کارشناسی ارشد,1391,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,کارشناسی ارشد,1391,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
اثر بخشی مداخلات شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری، عزت نفس و خودکار آمدی دختران نوجوان محروم از پدر ,کارشناسی ارشد,1391,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
ارائه الگوی ساختاری عوامل خطر سوگ بحران زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان داغدیده مهاجر افغانی ,کارشناسی ارشد,1391,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
بررسی تأثیر مشاوره اطلاعاتی گروهی بر اضطراب کتابخانه ای و رفتاررهای کتابخانه ای کاربران نهاد کتابخانه های عمومی کشور( مورد پژوهشی کتابخانه عمومی شهید توکلی فولادشهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1391,احمد شعبانی,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه خویشتن داری و توانمندی روانشناختی در بین مدیران معاونان و معلمان شهرستان فریدن,کارشناسی ارشد,1391,سعید رجائی پور,احمد عابدی
ارزیابی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان در دوره راهنمایی و فرایند فعلی شناسایی دانش آموزان تیزهوش به منظور ارائه یک الگوی مطلوب,دکتری,1391,احمد رضا نصر اصفهانی,سید ابراهیم میر شاه جعفری,احمد عابدی
تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر علائم مبتلایان به اختلال فوبی اجتماعی مزمن : پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر علائم افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی : پژوهش های مورد منفرد ,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با از خودبیگانگی دبیران مدارس متوسطه شهر اردکان,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,احمد عابدی
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقاطع دبستان و راهنمایی ایران و افغانستان با تأکید بر متغیرهای جنسیتی,کارشناسی ارشد,1391,وحید قاسمی,بهجت یزدخواستی,احمد عابدی
بررسی مقایسه ای رابطه بین عاطفه مثبت- عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروههای آموزشی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کابل,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,احمد عابدی
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد گروهی بر شاخص های درد، استرس، اضطراب، افسردگی، فاجعه پنداری و رضایتمندی از زندگی در بیماران مرد مبتلا به درد مزمن,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,امراله ابراهیمی
مدل ساختاری خانواده متعالی بر اساس جهت گیری مذهبی، ویژگیهای شخصیت، سبک زندگی، بهزیستی روانشناختی و عملکرد خانواده,دکتری,1391,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,احمد عابدی,مریم فاتحی زاده
اثربخشی آموزش گروهی خوش بینی بر علایم افسردگی اضطراب و فشار روانی دختران نوجوان,کارشناسی ارشد,1391,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
بررسی مقاسه ای رابطه بین عاطفه مثبت عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروههای آموزشی,کارشناسی ارشد,1391,علی سیادت,احمد عابدی
شناسایی رویدادهای استرس‌زا عمده و بررسی رابطه آنها با افسردگی و افت شناختی سالمندان در شهر یزد,کارشناسی ارشد,1390,فریبا یزدخواستی,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی آموزش تکنیکهای شادی فوردایس بر افزایش شادی و کیفیت زندگی و سازگاری در دانشجویان نابیناو کم بینای استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی
همه گیر شناسی اتیسم در میان کودکان دبستانی شهر اصفهان و شهرکرد,کارشناسی ارشد,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دبستانی با نارسایی های ویژه در یادگیری و عادی شهر اصفهان(پایه چهارم و پنجم),کارشناسی ارشد,1390,احمد یار محمدیان حسین آبادی,احمد عابدی
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل مسئله اجتماعی بر میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای,کارشناسی ارشد,1390,احمد عابدی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,سالار فرامرزی
بررسی روابط فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه های سراسری شهر اصفهان,دکتری,1390,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی,احمد عابدی
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و روشهای تدریس ترجیحی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سید ابراهیم میر شاه جعفری,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی مداخلات زود هنگام روان شناختی – آموزش بر میزان نشانگان اختلال نقص توجه – بیش فعالی / تکانشگری در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن دآگاهی انفصالی بر اضطراب،‌افسردگی و فشار خون بیماران زن مبتلا به فشارخون,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,معصومه صادقی
مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران کودکان بهنجار,کارشناسی ارشد,1390,مهرداد کلانتری,احمد عابدی
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و روش های تدریس ترجیحی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سید ابراهیم میر شاه جعفری,احمد عابدی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش توجه متمرکز بر خود،‌ بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی و بهبود علائم اختلال اضطراب اجتماعی,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی
اثر بخشی بازی بر مهارتهای اجتماعی و نیمرخ هوشی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,فریبا یزدخواستی,احمد عابدی
پیش بینی سبک دلبستگی کودک بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار کودک و اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه بر سبک دلبستگی نا ایمن کودک,دکتری,1390,ابوالقاسم نوری,مختار ملک پور,احمد عابدی
اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش اموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم دبستان ,کارشناسی ارشد,1390,احمد عابدی,سالار فرامرزی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ) بر توجه و تکانشگری کودکان پیش دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشد: پژوهش مورد- منفرد,کارشناسی ارشد,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
بررسی رابطه کمال گرایی و جهت گیری هدف دربین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس تیزهوشان،مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان ،غیرانتفاعی و دولتی شهر اصفهان به منظور ارائه ی راهکارهای آموزشی مناسب,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
بررسی نوع و میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در دروس مورد علاقه از دیدگاه دانش آموزان در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
تأثیر ترکیب های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر میزان بروز مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر 8 تا 14 سال کم توان ذهنی آموزش پذیر,کارشناسی ارشد,1390,احمدرضا موحدی,احمد عابدی
تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان پایه سوم دبستان در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سالار فرامرزی,احمد عابدی
اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی بر شایستگی ریاضی کودکان پسر پیش دبستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سالار فرامرزی,احمد عابدی
توجه به تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره پیش حرفه ای کم توانی ذهن با لحاظ شدن میزان آموزش مهارت های زندگی,کارشناسی ارشد,1390,سالار فرامرزی,احمد عابدی
بررسی و مقایسه عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران دیابتی نوع دو و بیماران پیش دیابتی,کارشناسی ارشد,1390,کریم عسگری مبارکه,احمد عابدی,مسعود امینی
اثر بخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی ,کارشناسی,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
بررسی رابطه بین سبک دلبستگی مادران با بلوغ عاطفی دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی مقطع دبیرستان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,احمد عابدی,سالار فرامرزی
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره پیش حرفه ای کم توان ذهنی با توجه به لحاظ شدن میزان آموزش مهارت های زندگی,کارشناسی ارشد,1390,سالار فرامرزی,احمد عابدی
مقایسه خودشکوفایی و کیفیت زندگی هنرمندان صنایع دستی با افراد عادی شهر اصفهان در سال 1389,کارشناسی ارشد,1390,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
رابطه بین جهت گیری مذهبی با قدردانی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
اثر آموزش برنامه ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی شهرستان نجف آباد,کارشناسی ارشد,1390,احمد عابدی,اصغر اقایی
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی,کارشناسی ارشد,1390,مختار ملک پور,احمد عابدی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل مساله اجتماعی بر میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای,کارشناسی ارشد,1390,احمدیارمحمدیان,احمد عابدی,سالار فرامرزی
بررسی تاثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,احمد شعبانی,احمد عابدی,محمدباقرکجباف
بررسی رابطه بین میزان علاقمندی معلمان به فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطوح بکارگیری آن بر اساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه در میان دبیران مدارس متوسط شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی
اثربخشی آموزش خودکار آمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری :یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رفتارهای پرخاشگرانه و صمیمیت اجتماعی دختران فراری شهر اصفهان:یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه بین نمره های آزمونهای گودیناف ,وکسلر کودکان و لایتر در جدا سازی دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر بروجن,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
بررسی رابطه بین مهارتهای تعاملی با یادگیری خودراهبر و ارزیابی خودراهبر در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه شیراز (سال تحصیلی 89-88),کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
تدوین مدل معادله ی ساختاری اختلال نقص توجه /بیش فعالی بر اساس کیفیت دلبستگی کودک -مادر در کودکان دبستانی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی معنویت درمانی بر میزان امید و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش در میان مدیران مدارس شهر بوکان,کارشناسی ارشد,1389,سعید رجائی پور,احمد عابدی
مقایسه مهارت اجتماعی و یادگیری اجتماعی - هیجانی دانش آموزان ابتدایی در مدارس غیرانتفاعی بدون کیف و مدارس دولتی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
بررسی تأثیر آموزش الگوی ارتباط خانواده بر میزان رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اتیسم,کارشناسی ارشد,1389,مختار ملک پور,احمد عابدی
بررسی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای با مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی آموزش کارکرد اجرایی بر نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان پسر ابتدائی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چند گانه گاردنر بر عملکرد خواندن دانش آموزان با علایم نارساخوانی سوم ابتدایی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
تاثیر آموزش به کمک برنامه های چندرسانه ای بر یادگیری خود تنظیم، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان ایذه و مقایسه ان با آمورش سنتی,کارشناسی ارشد,1389,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و بازداری پاسخ )بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املاءپایه سوم دبستان,کارشناسی ارشد,1389,مختار ملک پور,احمد عابدی
هنجاریابی و تحلیل عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله‌ای کارور ، شیر و وینتراب برای دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,فریبا یزدخواستی,احمد عابدی
بررسی اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر معناداری زندگی و رضایتمندی از زندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
تاثیر بازی های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع اول ابتدایی,کارشناسی ارشد,1389,احمدرضا موحدی,احمد عابدی
بررسی تأثیر آموزش گروهی به سبک نظریه امید اسنایدر بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,احمد عابدی,ایران باغبان سیچانی
اثربخشی آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان سوم ابتدایی شهرستان خمینی شهر,کارشناسی ارشد,1389,احمد یار محمدیان حسین آبادی,احمد عابدی
اثر بخشی آموزش ادراک شنیداری بر مهارت املا نویسی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان سال 89-1388,کارشناسی ارشد,1389,احمد یار محمدیان حسین آبادی,احمد عابدی
بررسی تاثیر روش های مختلف سنجش بر راهبردهای شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی (89-88),کارشناسی ارشد,1389,حسنعلی بختیار نصر آبادی,احمد عابدی
امکان سنجی بکارگیری معیارهای مارشال در روابط عمومی توسط کتابداران کتابخانه دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای اراک و اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,احمد شعبانی,احمد عابدی
رابطه بین ابعا هویت و سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال 1389,کارشناسی ارشد,1389,محمد سلطان حسینی,احمد عابدی
بررسی رابطه بین اختلالات یادگیری و اختلالات زبان و رابطه آن با هوش کلامی,کارشناسی,1389,احمد عابدی
مقایسه ابعاد انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان،غیرانتفاعی و دولتی شهراصفهان در سال تحصیلی89-88,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد لیاقت دار,احمد عابدی
اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی کودک محور بر کاهش نشانه های افسردگی دانش آموزان,کارشناسی ارشد,1389,فاطمه بهرامی,احمد عابدی
بررسی مقیاس های نگرش دانشجویان بر کاربرد اینترنت در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی بر حسب مولفه های دموگرافیک,کارشناسی ارشد,1388,بی بی عشرت زمانی,احمد عابدی
مقایسه میزان اختلال نقص توجه در کودکان عقب مانده آموزش پذیر مبتلا به اختلالات درست و ظریف ,کارشناسی ارشد,1388,مختار ملک پور,احمد عابدی
تاثیر آموزش به روش فعال فناورانه (TEAL) در درس زیست شناسی بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه سال تحصیلی 89-88,کارشناسی ارشد,1388,سید ابراهیم میر شاه جعفری,احمد عابدی
آراء فلسفی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان,کارشناسی ارشد,1382,جعفر شانظری,احمد عابدی
جستجو:
|
روشهای فرزند پروری کودکان ناسازگار(فرزند پروری کودکان سخت ) ,ترجمه,انتشارات کاوشیار,1397,احمد عابدی,مهرنوش جلالی موفق
کودکان تیزهوش و با استعداد,تالیف,نشر نوشته,1395,سارا آقابابایی,احمد عابدی
هر کودکی می تواند یاد بگیرد (کاربرد ابزارهای یادگیری و بازی برای کمک به کودکان دچار تاخیر رشد),ترجمه,انتشارات افسر,1395,ماندانا سپنتا,احمد عابدی
تاب آوری در کودکان - ویژه مشاورین و مربیان چگونه کودکانی منعطف و مقتوم در برابر آسیب ای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟,تالیف,نشر نوشته,1395,نیره آرین فر,مریم کتانی,احمد عابدی
تاب آوری در کودکان-فرم متخصصان چگونه کودکانی منعطف و مقتوم در برابر آسیب ای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟,تالیف,نشر نوشته,1395,نیره آرین فر,مریم کنانی,احمد عابدی
اختلال طیف اتیسم آموزش و یادییری از طریق بازی,ترجمه,نشر نوشته,1395,احمد عابدی,علیرضا محسنی اژیه,محمدطاها آزاد شهرکی
آموزش دانش آموزان تیزهوش و با استعداد تدارک فرصت هایی برای یاددهی و یادگیری بهتر,تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1395,افسانه کلباسی,شقایق نیک نشان,احمد رضا نصر اصفهانی,احمد عابدی,سید ابراهیم میر شاه جعفری,عبدالرسول جمشیدیان
اختلالات عصبی رشدی,ترجمه,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1395,احمد عابدی,علیرضا محسنی,ناهید وکیلی زاد
مقدمه ای بر روش پژوهش ترکیبی,ترجمه,انتشارات جنگل- کاوشیاران,1395,احمد عابدی,امیر قمرانی
آموزش کودکان با نقص توجه- بیش فعالی,ترجمه,کاوشیاران-جنگل,1394,احمد عابدی,عادله شعرباف زاده?
مهارت‌های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه,چاپ جدید,نشر نوشته,1393,احمد عابدی,آرزو شاه میوه‌اصفهانی,فرزانه مومنی,یاسمن شاه میوه‌اصفهانی
پرورش یادگیری مستقل,ترجمه,نشر نوشته,1393,احمد عابدی,شیرین عظیمی فر
شناسایی ، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی,تالیف,نشر نوشته,1393,علی اکبر ابراهیمی,احمد عابدی
کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان : راهنمای سنجش و مداخله,ترجمه,نوشته,1393,علی اکبر ابراهیمی,احمد عابدی,سالار فرامرزی,بیتا آگاهی,منیر بهروز
کاوشی در تیزهوشی,ترجمه,کاوشیاران-جنگل,1393,احمد عابدی,عادله شعرباف زاده
شناسایی و افزایش هوش در سال های اولیه کودکی(132ص),تالیف,انتشارات جنگل,1392,علی اکبر ابراهیمی,احمد عابدی,سعید صادقی
غلبه بر اضطراب مدرسه(264ص),ترجمه,انتشارات کاوشیاران-جنگل,1392,احمد عابدی,اقبال شفیعی
آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستان و دبستان(350ص),ترجمه,نشر نوشته,1392,احمد عابدی,مائده حسام
مبانی کاربردی طرح های مورد منفرد در پژوهش های علوم رفتاری و پزشکی,تالیف,انتشارات روان شناسی و هنر,1392,حجت اله فراهانی,احمد عابدی,سمیه آقا محمدی,زینب کاظمی
ارتقاء مهارت های فراشناختی در کودکان (راهنمای عملی معلمان و والدین)[129ص],تالیف,پیام علوی,1391,احمد عابدی,احسان شریفی,سیدرضا میرمهدی,سید احمد احمدی علون آبادی,حسینعلی مهرابی,عظیمه سادات فاطمی
شناسایی ،ارزیابی و درمان اختلال نقص توجه ،بیش فعالی در مدرسه(262ص),ترجمه,پیام علوی,1391,سمیه جمالی,گلناز بقایی,محسن لعلی,احمد عابدی
تکنیک های افزایش هوش دقت توجه و حافظه کودکان[48ص],تالیف,انتشارات برترین اندیشه,1390,آرزو شاه میوه,احمد عابدی
درمان مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای مشکلات یادگیری و بیش فعالی / نقص توجه[128ص],تالیف,انتشارات برترین اندیشه,1390,آرزو شاه میوه اصفهانی,طاهره حیدری,احمد عابدی
یادگیری چگونه یاد گرفتن (مهارت های شناختی و فراشناختی یادگیری),تالیف,برترین اندیشه,1389,احمد عابدی
راه های ایجاد و افزایش انگیزه تحصیلی(راهنمای عملی برای دانش آموزان ،اولیاء ،معلمان و...),تالیف,پرستو,1389,مجتبی مظفری,احمد عابدی
مهارت های اجرایی در مدرسه,تالیف,انتشارات برترین اندیشه,1389,احمد عابدی,امیر جهانیان
روان شناسی وآموزش کودکان بانقص توجه/بیش فعالی,تالیف,نشرنوشته,1388,احمد عابدی,علی قوام
کارت های شناخت(تقویت توجه- حافظه- ادراک دیداری),تالیف,انتشارات برترین اندیشه,1388,احمد عابدی,رویا ابطحی,مهین لیزاوی,شهرام گیوی,زهرا حسن داعی,لیلا ابراهیمی,سلیمه آزادی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal