۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
احمدرضا نصراصفهاني
گروه آموزشی : علوم تربيتي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,علوم تربيتي -برنامه ريزي آموزشي,دانشگاه ولونگنگ,1377
جستجو:
|
جستجو:
|
(13908),,1385/01/01 _ 1385/01/01,مهدي دهقاني, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني
The criteria of choosing a discipline by public universities' Candidates based on high school discipline, age, and Number of participating in public exams (4412),The UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge.Colloquium on Research and Higher Education Policy Knowledge, Access and Governance: Strategies for Change,1383/09/02 _ 1383/09/02,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(),,1387/01/23 _ 1387/01/23,اميرحسن منجمي, احمدرضا نصراصفهاني, زهرا شريفي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,احمدرضا نصراصفهاني, فاطمه بهجتي, مريم فاتحي زاده
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,مريم فاتحي زاده, احمدرضا نصراصفهاني, فاطمه فتحي
(11748),,1383/02/28 _ 1383/02/28,احمدرضا نصراصفهاني, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهجتي
(11748),,1383/02/28 _ 1383/02/28,احمدرضا نصراصفهاني, فاطمه بهجتي اردكاني, مريم فاتحي زاده
(11746),,1383/02/28 _ 1383/02/28,احمدرضا نصراصفهاني, فاطمه بهجتي اردكاني, مريم فاتحي زاده
(),,1386/08/01 _ 1386/08/01,شهباز, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني
(9852),,1386/02/05 _ 1386/02/05,احمدرضا نصراصفهاني, مريم فاتحي زاده, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, شقايق نيك نشان
(14237),,1383/03/01 _ 1383/03/01,احمدرضا نصراصفهاني, صديقه كريمي, كاظم بقراطيان
(4694),,1387/02/01 _ 1387/02/01,علي بيرمي پور, احمدرضا نصراصفهاني
(),,1387/12/21 _ 1387/12/21,احمدرضا نصراصفهاني, حسين زارع محمدآبادي, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(5190),,1384/06/24 _ 1384/06/24,فريدون شريفيان, احمدرضا نصراصفهاني, سيداحمد احمدي علون آبادي
(6186),,1384/06/30 _ 1384/06/30,فريدون شريفيان, احمدرضا نصراصفهاني
(6186),,1384/06/30 _ 1384/06/30,صديقه كريمي, احمدرضا نصراصفهاني, كاظم بقراطيان
(6186),,1384/06/30 _ 1384/06/30,احمدرضا نصراصفهاني, اصغر سلطاني, بي بي عشرت زماني
(13725),,1384/04/01 _ 1384/04/01,مهري ساكي, سيدمصطفي شريف خليفه سلطاني, احمدرضا نصراصفهاني
(11213),,1383/08/01 _ 1383/08/01,رحمان پارياد, احمدرضا نصراصفهاني, محمدجواد لياقت دار
(10751),,1384/10/01 _ 1384/10/01,احمدرضا نصراصفهاني, فهيمه حسيني بالام, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي, جهانگير فكري ارشاد
(14388),,1384/03/01 _ 1384/03/01,احمدرضا نصراصفهاني, حسين زارع, صديقه كريمي
(13880),,1385/06/01 _ 1385/06/01,احمدرضا نصراصفهاني, بتول جمالي, محمد آرمند
(14039),,1384/06/23 _ 1384/06/23,صديقه كريمي, احمدرضا نصراصفهاني, كاظم بقراطيان
(5190),,1384/06/24 _ 1384/06/24,فريدون شريفيان, احمدرضا نصراصفهاني, سيداحمد احمدي علون آبادي
Development of curricula for the Bachelor's degree with a lifelong learning approach (3546),Second International Symposium, German Iranian Alumni Network (GIAN,1383/01/26 _ 1383/01/26,احمدرضا نصراصفهاني, صديقه كريمي
(8004),,1388/02/23 _ 1388/02/23,سالار فرامرزي, احمدرضا نصراصفهاني, صديقه رضايي دهنوي
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,احمدرضا نصراصفهاني, عليرضا شواخي, مريم انصاري
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,پوراندخت پورنادري, احمدرضا نصراصفهاني
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,مير قاسم حسيني, سيدمصطفي شريف خليفه سلطاني, احمدرضا نصراصفهاني
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,افسانه كلباسي, زينب السادات اطهري, احمدرضا نصراصفهاني
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,مير قاسم حسيني, سيدمصطفي شريف خليفه سلطاني, احمدرضا نصراصفهاني
(8133),,1388/02/17 _ 1388/02/17,يماني نيكو, احمدرضا نصراصفهاني, صبري محمدرضا
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,احمدرضا نصراصفهاني, رسول گلكار صابري, سعيد رجايي پور
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,ميرقاسم حسيني, سيدمصطفي شريف خليفه سلطاني, احمدرضا نصراصفهاني
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,پوراندخت پورنادري, احمدرضا نصراصفهاني
(14056),,1389/02/30 _ 1389/02/30,مهدي دهقاني, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني
(5121),,1390/03/04 _ 1390/03/04,فاطمه معاونيان, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني, شعله اميري
(5121),,1390/03/04 _ 1390/03/04,حوري ناز اقاجاني, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني
(11508),,1390/02/28 _ 1390/02/28,محمد نيكخواه, احمدرضا نصراصفهاني, حسين عزيزي
(11508),,1390/02/28 _ 1390/02/28,محمد نيكخواه, احمدرضا نصراصفهاني, محمد نجفي
(11508),,1390/02/28 _ 1390/02/28,پورانداخت پورنادري, احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(11508),,1390/02/28 _ 1390/02/28,محمد نيكخواه, احمدرضا نصراصفهاني, حسين عزيزي
(8378),,1390/02/10 _ 1390/02/10,مريم آويژگان, احمدرضا نصراصفهاني
(5190),,1384/06/24 _ 1384/06/24,فريدون شريفيان جزي, احمدرضا نصراصفهاني, سيداحمد احمدي علون آبادي
(12516),,1384/07/15 _ 1384/07/15,فريدون شريفيان جزي, احمدرضا نصراصفهاني
(7661),,1391/02/27 _ 1391/02/27,عبدالخالق دليجه, احمدرضا نصراصفهاني
(7661),,1391/02/27 _ 1391/02/27,عبدالخالق دليجه, سيدمحسن عزيزي, احمدرضا نصراصفهاني
(7705),,1392/02/16 _ 1392/02/16,ستاره موسوي, احمدرضا نصراصفهاني, جلال جبل عاملي فروشاني, دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان
(8507),,1391/12/12 _ 1391/12/12,آسيه خيرالهي, احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(8506),,1391/12/12 _ 1391/12/12,آسيه خيراللهي, احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(),,1392/06/06 _ 1392/06/06,ستاره موسوي, ميرمحمد موسوي زاده, احمدرضا نصراصفهاني, جلال جبل عاملي فروشاني
(4919),,1393/07/30 _ 1393/07/30,مريم آويژگان, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, احمدرضا نصراصفهاني, طاهره چنگيز
(4938),,1393/08/01 _ 1393/08/01,مائده راه داري, احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي, بهروز ترك لاداني
(14499),,1393/09/26 _ 1393/09/26,ندا پريشاني, احمدرضا نصراصفهاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, مهرداد فرهاديان اصفهاني
(4938),,1393/08/01 _ 1393/08/01,مريم آويژگان, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, احمدرضا نصراصفهاني, طاهره چنگيز, پروانه نصري, مرضيه حسيني
(8584),,1394/02/23 _ 1394/02/23,پوران خروشي, احمدرضا نصراصفهاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, نعمت الله موسي پور
(8584),,1394/02/23 _ 1394/02/23,بتول بصيري, احمدرضا نصراصفهاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمود مهر محمدي
(12518),,1394/02/31 _ 1394/02/31,بتول بصيري, احمدرضا نصراصفهاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمود مهر محمدي
(14350),,1395/02/11 _ 1395/02/11,احمدرضا نصراصفهاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمود مهرمحمدي
(15804),,1395/01/26 _ 1395/01/26,محمدرضا نيلي احمدآبادي, ستاره موسوي, احمدرضا نصراصفهاني, محمد مسعود
(10136),,1395/02/07 _ 1395/02/07,محمدرضا نيلي احمدآبادي, ستاره موسوي, احمدرضا نصراصفهاني, محمد مسعود
(13682),,1394/12/20 _ 1394/12/20,سيده صديقه عسگري, احمدرضا نصراصفهاني, محمدجواد لياقت دار, ابراهيم ريحاني
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
(4658),,1383/02/15 _ 1383/02/15,احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(4658),,1383/02/15 _ 1383/02/15,محمدرضا نيلي احمدآبادي, احمدرضا نصراصفهاني
(4658),,1383/02/15 _ 1383/02/15,احمدرضا نصراصفهاني
(4658),,1383/02/15 _ 1383/02/15,احمدرضا نصراصفهاني
(4658),,1383/02/15 _ 1383/02/15,محمدجواد لياقت دار, احمدرضا نصراصفهاني
(),,1384/01/01 _ 1384/01/01,محمدرضا نيلي احمدآبادي, احمدرضا نصراصفهاني
(3),,1387/02/15 _ 1387/02/15,سيدابراهيم ميرشاه جعفري, بتول بصيري, احمدرضا نصراصفهاني, محمود مير محمدي
|
« ارزيابي دروس معارف اسلامي دانشگاه ها در چارچوب عناصر برنامه درسي به منظور ارائه راهكارهاي بهينه»,دكتري,1401/10/26, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي برنامه درسي كسب شده مطالعات اجتماعي از منظر بروز مهارت هاي اجتماعي در رفتار دانش آموزان دوره ابتدايي بر اساس برنامه درسي قصد شده,كارشناسي ارشد,1401/10/19, ,احمدرضا نصراصفهاني
تبيين ويژگيهاي عناصر برنامه درسي براي تربيت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگيان,دكتري,1401/09/22, ,احمدرضا نصراصفهاني
تدوين چارچوب برنامه درسي سواد رسانه اي در دانشگاه فرهنگيان,دكتري,1401/06/28, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي سوات(قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهديدهاي) درس‌پژوهي واقدام‌پژوهي در استان چهار محال و بختياري به منظور بهينه‌سازي,دكتري,1401/06/16, ,احمدرضا نصراصفهاني
واكاوي تغييرات عناصر برنامه درسي در آموزش دوره ابتدايي درپساكرونا,كارشناسي ارشد,1401/06/15, ,احمدرضا نصراصفهاني
تجارب زيسته دبيران زن سرآمد علوم اجتماعي در تدريس,كارشناسي ارشد,1401/06/02, ,احمدرضا نصراصفهاني
واكاوي مؤلفه‌هاي آموزش غم‌خوارانه و بررسي ابعاد اخلاقي تدريس با تاكيد بر نظريه نل نادينگز به منظور ارائه رويكرد تدريس مناسب در دوره اول ابتدايي,دكتري,1401/02/23, ,احمدرضا نصراصفهاني
تجارب زيسته معلمان و اولياي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهركرد به منظور شناسايي موانع ومشكلات آموزش هاي مجازي و ارائه راه حل هاي خلاقانه.,كارشناسي ارشد,1401/02/07, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي مقايسه‌اي رويكردهاي انجام پايان نامه‌هاي دوره‌هاي دكتري در ايران و كشورهاي منتخب به منظور ارائه رويكرد مطلوب در آموزش عالي ايران.,دكتري,1400/11/18, ,احمدرضا نصراصفهاني
آينده نگاري برنامه درسي دوره ابتدايي در افق 1415,دكتري,1400/11/18, ,احمدرضا نصراصفهاني
رزشيابي كيفيت برنامه درسي رشته مهندسي عمران از نظر ذي ربطان بر اساس الگوي سيپ,دكتري,1400/11/18, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي تناسب فعاليتها و محتواي آموزشي با نيازهاي بخش گردشگري (مطالعه موردي – مراكز فني و حرفه اي شهر ستان اصفهان ),كارشناسي ارشد,1400/09/28, ,احمدرضا نصراصفهاني
شناسايي عوامل موثر در ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشگاه فرهنگيان استان چهارمحال و بختياري از ديدگاه اساتيد و دانشجويان,كارشناسي ارشد,1400/07/20, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي مشكلات طرح ملّي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر (شهاب) از ديدگاه معلّمان ابتدايي مجري طرح شهاب استان چهارمحال و بختياري,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,احمدرضا نصراصفهاني
تحليل محتواي فعاليتهاي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي ، علوم تجربي و فارسي پايه ششم ابتدايي از نظر ميزان توجه به راهبرد هاي يادگيري ( سطحي و عميق),كارشناسي ارشد,1400/06/17, ,احمدرضا نصراصفهاني
واكاوي چارچوب برنامه درسي معطوف به پرورش يادگيرنده مادام العمر و تعيين ميزان وجود آن در برنامه درسي رشته كارشناسي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان ‍‍‍,دكتري,1400/06/17, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي محتواي مغفول برنامه درسي دوره ي ابتدايي مبتني بر سند برنامه درس ملي و مطالعه ي تطبيقي برنامه درسي كشورهاي منتخب و ديدگاه متخصصان دوره ي ابتدايي,كارشناسي ارشد,1400/06/15, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي وضعيت موجود كميته هاي برنامه ريزي درسي و طراحي مدل مطلوب راهبري براي اين كميت ها در دانشگاه¬هاي ايران: تهديدها و فرصت ها,دكتري,1400/05/04, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي برنامه درسي روش تحقيق دوره¬هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته¬هاي علوم تربيتي و روانشناسي و بررسي اثربخشي روش يادگيري مبتني بر مسئله (PBL) در يادگيري اين درس.,دكتري,1400/04/29, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي مشكلات تدريس و محتواي درس رياضيات پايه هفتم، طراحي و تدوين بسته آموزشي اصلاحي و ارزيابي اثربخشي آن بر يادگيري دانش¬آموزان.,دكتري,1400/04/27, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي عوامل مؤثر بر بيداري ناگهاني آثار علمي (زيباي خفته) مطالعه موردي مقالات حوزه علوم تربيتي,كارشناسي ارشد,1399/12/19, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي تطبيقي فرايندهاي ارزشيابي برنامه‌هاي درسي آموزش عالي در دانشگاه هاي برتر دولتي ايران و منتخب جهان و كاربست آن در كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه اصفهان به منظور ارائه الگوي بهينه.,دكتري,1399/09/26, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي دروندادها و فرآيندهاي آموزشي در برنامه ي درسي رشته راهنماي گردشگري شاخه كاردانش بر اساس رويكرد برنامه درسي مبتني بر پيامد,كارشناسي ارشد,1399/09/17, ,احمدرضا نصراصفهاني
شناسايي و بررسي تطبيقي شاخص هاي ارزشيابي درس در دانشگاه ها و ميزان كاربست آن در دانشگاه هاي دولتي ايران,دكتري,1399/08/21, ,احمدرضا نصراصفهاني
تدوين چارچوب مفهومي اجرايي برنامه درسي آموزش ديني در مدارس دوره دوم ابتدايي مبتني بر تجارب زيسته معلمان ونظرات متخصصين علوم ديني وتربيتي,دكتري,1398/12/13, ,احمدرضا نصراصفهاني
آينده پژوهي كاربست...,دكتري,1398/12/10, ,احمدرضا نصراصفهاني
تبيين مؤلفه هاي رويكردهاي تدريس از ديدگاه فنستر ماخر و بررسي ميزان كاربست آنها توسط معلمان پايه چهارم و پنجم شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/10/23, ,احمدرضا نصراصفهاني
تبيين,دكتري,1398/07/29, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي تجارب زيسته ي معلمان پايه ي ششم ابتدايي شهر اصفهان درباره ي محتوا و نحوه ي اجراي درس تفكر و پژوهش,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,احمدرضا نصراصفهاني
تبيين توانمندي¬هاي حرفه¬اي مورد نياز اعضاي هيئت علمي با رويكرد رشد حرفه¬اي مداوم به منظور طراحي ساختار و برنامه درسي مركز رشد حرفه¬اي در دانشگاه,دكتري,1398/04/04, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي نقش درس پزوهي ...........,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي فرصتها و مانع هاي كار آفريني براي .....,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي عاملهاي افزايش ......,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي رابطع بين نگرش ....,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي ضرورت راه اندازي و ارزشيابي ....,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي وشناسائي راهكارهاي ......,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي نيازهاي آموزشي ....,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تحليل از وضعيت موجود ...........,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي صلاحيتهاي ....,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي دوره هاي آموزشي ......,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي ميزان رعايت ......,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي وضعيت موجود,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي روشهاي مورد استفاده دبيران در تبيين آموزه هاي ديني به دانش آموزان، موانع موجود كاربست روشهاي مؤثر و ارائه راهكارهايي جهت بهبود وضعيت موجود در مدارس مقطع متوسطه دوم شهرستان برخوار اصفهان و ناحيه ي 3 شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي وتعيين فرايند تدريس ........,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي چالشهاي فرآيند ....,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي برنامه درسي مدارس استعدادهاي درخشان,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تدوين مدل رهبري برنامه درسي در دوره¬هاي تحصيلات تكميلي و مقايسه وضع موجود و مطلوب رهبري برنامه درسي مبتني بر اين مدل در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي روند موجود تدوين رشته‌هاي جديد و بازنگري برنامه‌هاي‌درسي دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي مطلوب,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي نقش فعاليتهاي دانشگاهي در كارآفريني انشگاهي,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان متناسب بامباني واهداف طرح تحول بنيادين آموزش وپرورش به منظور ارتقاء شيوه هاي جذب تربيت و نگهداشت آنان.,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تحليل وضعيت موجود برنامه درسي مقطع متوسطه با توجه به شاخص هاي سبك زندگي,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
طراحي الگوي برنامه درسي براساس نظريه سازنده گرايي,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
جايگاه دانشگاه فرهنگيان در برنامه درسي نظام تربيت معلم ايران,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تدوين و اعتبار بخشي برنامه درسي رياضي پيش از دبستان و بررسي تاثير برنامه تدوين شده بر شايستگي رياضي و رفتارهاي يادگيري كودكان,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي درس تفكر و پژوهش پايه ششم بر اساس عناصر برنامه درسي,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي عناصر و عوامل موثر بر رشد حرفه اي مربيان پيش دبستاني در ايران و كشورهاي منتخب و تبيين برنامه درسي رشد حرفه اي مناسب,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي تآثير رابطه مهارت­هاي خودشرح­حال­نويسي و توسعه حرفه اي دانشجومعلمان,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي پديدارشناسانه عناصر برنامه درسي در چگونگي آموزش اساتيد نمونه كشوري و مقايسه آن با شيوه هاي آموزشي اساتيد حوزه علوم انساني در دانشگاه هاي دولتي,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تحليل، طراحي، اجرا و اعتبارسنجي الگوي برنامه هاي مبتني بر فناوري براي مراكز توسعه توانمندي هاي اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي تطبيقي عوامل مؤثر در اجراي برنامه درسي آموزش فني و حرفه‌اي در كشورهاي منتخب به منظور ارائه الگوي مطلوب,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
ارزيابي برنام? درسي دور? دافوس ارتش ج ا ا و ارائه پيشنهاد جهت ارتقا آن.,دكتري,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي رابطه ميان برخي ويژگي هاي فردي، آموزشي و سازماني با پيامدهاي آموزشي در شركت گاز استان اصفهان و ارائه الگوي پيشنهادي ارزشيابي و اثربخشي آموزشس,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
نوآوري در برنامه درسي دانشگاه هنر,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
برنامه درسي تربيت بدني,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تعيين يزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه نسبت به مفاهيم ميراث فرهنگي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تدوين و اعتباريابي برنامه آموزش هوش هيجاني ويژه دانش آموزان با ناتواني هوشي,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي چشم اندازها و چالش هاي خصوصي سازي آموزش عالي در ايران مطالعه موردي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي استان اصفهان,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
تبيين ابعاد برنامه درسي معنوي و امكان اجراي آن در دانشگاه فرهنگيان,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
بررسي انتظارات دانشجويان كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم انساني و علوم پاي? دانشگاه مازندران از پيامدهاي علمي و تربيتي تحصيل,,, ,احمدرضا نصراصفهاني
جستجو:
|
يادگيري مادام العمر رويكرد دانشگاه در قرن بيست و يكم,دانشگاه اصفهان,1400,صديقه كريمي, احمدرضا نصراصفهاني, كاظم بقراطيان
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان شناسي- جلد اول,دانشگاه شهيد بهشتي,1400,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي (جلد دوم),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت),1399,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
رهبري برنامه درسي با تاكيد بر آموزش عالي,دانشگاه اصفهان,1397,مريم آويزگان, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, احمدرضا نصراصفهاني, طاهره چنگيز
•روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي جلد دوم,سازمان سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1396,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
ابزارهاي تدريس: روش ها و رسانه هاي جديد تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي,سمت,1396,احمدرضا نصراصفهاني, حسين زارع, لطفعلي عابدي, محمدرضا نيلي احمدآبادي, نيکو يماني, عظيمه نصر, امين نصر اصفهاني
آموزش دانش آموزان تيزهوش و با استعداد تدارك فرصت هايي براي ياددهي و يادگيري بهتر,جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1395,افسانه کلباسي, شقايق نيک نشان, احمدرضا نصراصفهاني, احمد عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, عبدالرسول جمشيديان
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ هفتم],دانشگاه شهيد بهشتي و سمت,1393,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمو ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمدجعفر پاك‌سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي‌نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ ششم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1392,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ پنجم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1391,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خويي نژاد
فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت جهان، روندها،مسائل و چشم اندازها(176ص),آييژ,1391,احمدرضا نصراصفهاني, هدايت اله اعتمادي زاده, سوزان شهباز
رويكردهاي نظري و عملي تدوين برنامه هاي درسي در آموزش عالي,دانشگاه اصفهان-سمت,1390,احمدرضا نصراصفهاني, هدايت اله اعتمادي زاده, محمدرضا نيلي احمدآبادي, فريدون شريفيان
رويكردهاي تدريس,مهر ويستا,1390,احمدرضا نصراصفهاني, هدايت اله اعتمادي زاده, محمدرضا نيلي احمدآبادي, فريدون شريفيان جزي
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ چهارم],سمت+دانشگاه شهيد بهشتي,1390,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابواقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي ننژاد
يادگيري مادام العمر: رويكرد دانشگاه در قرن بيست و يكم,دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت),1388,صديقه كريمي, احمدرضا نصراصفهاني, كاظم بقراطيان
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم,انتشارات سمت ودانشگاه شهيدبهشتي,1386,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي نژاد
برنامه درسي و طراحي درس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1386,احمدرضا نصراصفهاني, هدايت اله اعتمادي زاده, محمدرضا نيلي احمدآبادي
راهنماي بهبود تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي,دانشگاه اصفهان,1386,احمدرضا نصراصفهاني
راهنماي بهبود روشهاي تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي,انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان سمت,1385,احمدرضا نصراصفهاني, حسين زارع, محمد جعفر پاك سرشت
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد اول),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهيد بهشتي,1384,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, محمد جعفر پاك سرشت, عليرضا كيامنش, خسرو باقري, محمد خير, منيجه شهني ييلاق, زهره خسروي
كتاب علوم تربيتي به قلم جمعي از مولفان، به مناسبت نكوداشت دكتر كاردان,انتشارات سمت,1383,جمعي از نويسندگان, احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني
مباني، چالش ها و الزامات مديريت مبتني بر مدرسه در آموزش و پرورش(بخش سوم، نقش و مشاركت والدين....)ص145-175,پژوهشکده تعليم و تربيـت,1383,احمدرضا نصراصفهاني, بي بي عشرت زماني, 10 از همکاران
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
100 برنامه درسي در آموزش عالي 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
105 طرح هاي تحقيقاتي اجرا و تجزيه و تحليل 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
586 روش هاي تحقيق در برنامه درسي 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal