اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري برنامه ريزي درسي
مدیر گروه علوم تربيتي
علوم تربيتي و روانشناسي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37935443
تلفکس:
پست الکترونیک: f.sharifian@edu.ui.ac.ir
معاونین گروه:
 
 
      معاون پژوهشي : دكتر ليلا مقتدايي
 
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه علوم تربیتی
هدف اصلي اين گروه، آماده سازي افراد براي رهبري و كار در زمينه آموزشي و پرورشي است. بعلاوه اين گروه توليد دانش جديد از طريق تحقيقات وبه كاربردن آن در موقعيت‌هاي آموزشي را تقويت مي‌كند.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، روبروي ساختمان مركزي
كدپستي: 8174673441
E-mail: contact@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 5501-37935500 تلفكس: 36683107
Powered by DorsaPortal