۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
فاطمه سمیعی
دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی : مشاوره
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مشاوره شغلی,دانشگاه اصفهان,ایران,1387-1391
فوق لیسانس,روانشناسی عمومی,دانشگاه اصفهان,ایران,1377-1381
لیسانس,روانشناسی بالینی,دانشگاه اصفهان,ایران,1371-1375
دیپلم,علوم تجربی,حافظ,ایران,1365-1369
جستجو:
|
سنجش و راهنمایی مسیر شغلی در دوره های پیش از دبستان و دبستان,اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و شلامت کودکان پیش از دبستان,ملی,پوستر,1397,سهراب عبدی زرین,فاطمه سمیعی | جزئیات
بررسی خودمدیریتی مسیر شغلی در زنان موفق شهر اصفهان,دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاههای اجرایی,ملی,سخنرانی,1396,راضیه فروغی ابری,فاطمه سمیعی | جزئیات
رشد شغلی و سلامت روان در جامعه,انسان، جامعه و سلامت,ملی,پوستر,1395,فاطمه سمیعی | جزئیات
رویکرد پویایی اجتماعی در مشاوره: تاریخچه، اصول و راهبردها,اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران,بین المللی,پوستر,1395,فاطمه زارع مهرجردی,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی | جزئیات
رویکرد پویایی- اجتماعی در مشاوره: تاریخچه، اصول، راهبردها,اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران,بین المللی,پوستر,1395,فاطمه زارع مهرجردی,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی | جزئیات
نقش ابعاد شخصیت در آرزوهای شغلی,سومین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی,بین المللی,سخنرانی,1395,فاطمه رضوانیان,فاطمه سمیعی | جزئیات
تربیت شغلی، هسته مرکزی اشتغال,سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی,ملی,پوستر,1395,فاطمه سمیعی,علیرضا صادقیان | جزئیات
امنیت پایه، رشد و سازگاری شغلی,شانزدهمی همایش ملی انجمن مشاوره ایران,ملی,پوستر,1395,فاطمه سمیعی | جزئیات
رابطه بین بازی های رایانه ای با رشد مسیر شغلی نوجوانان,دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها,ملی,سخنرانی,1395,ندا علی پوراصفهانی,فاطمه سمیعی | جزئیات
افزایش قابلیت استخدام پذیری نابینایان,نخستین همایش ملی جامعه بینا و شهروند نابینا,ملی,پوستر,1394,فاطمه سمیعی | جزئیات
بازی های رایانه ای و تربیت شغلی کودکان و نوجوانان,اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای: فرصت ها و چالش ها,ملی,سخنرانی,1394,فاطمه سمیعی | جزئیات
بررسی آرزوهای شغلی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر اصفهان,اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی,ملی,سخنرانی,1393,نوشین پردلان,محمود جلالی,فاطمه سمیعی | جزئیات
A study of cognitive process Development of career aspirations on Iranian children,International Conference Life Designing and Career Counseling: Bulding Hope and Resilience,بین المللی,پوستر,1392,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی,علیرضا صادقیان | Detail
The development of middle school occupational aspirations and expectations in Iran,International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه سمیعی,ایران باغبان سیچانی,محمد رضا عابدی,سیمین حسینیان | Detail
بررسی رابطه بین رشته های هنری و افسردگی در بیماران افسرده بستری در بیمارستان فارابی شهر اصفهان و مقایسه آن با افراد سالم,اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران,ملی,سخنرانی,1385,مجید غیاث,فاطمه سمیعی,رضا روزبهانی,احمدرضا کریم زادگان | جزئیات
استرسهای عصر جدید و نقش مذهب در مهار آن,نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,پوستر,1385,فاطمه سمیعی | جزئیات
بررسی میزان اثربخشی وجود استاد راهنما بر عزت نفس،سلامت روانی-عاطفی و میزان شادمانی دانشجویان دانشگاه اصفهان,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی | جزئیات
برنامه های پیشنهادی و کاربردی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد در دانشگاهها,همایش استانی اعتیاد,ملی,پوستر,1383,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی | جزئیات
بررسی رابطه بین نظام ارشها و خلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,فاطمه سمیعی,حسین نائلی,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
جستجو:
|
شناسایی مؤلفه های مؤثر بر رفتار کاریابی در افراد دارای آسیب نخاعی در شهر یزد,کارشناسی ارشد,1398,فاطمه سمیعی
اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی,کارشناسی ارشد,1398,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جهت گیری هدف با چشم انداز زمان و تعدیل گری ادراک همخوانی مسیر شغلی والد-نوجوان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرد,کارشناسی ارشد,1398,فاطمه سمیعی
تبیین نقش خودبینی شغلی شخصیت پیشتاز حمایت بافتی و آرزوهای شغلی در خودمدیریتی شغلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,فاطمه سمیعی
بررسی نقش معنویت و آرزوهای مسیر شغلی در انطباق پذیری مسیر شغلی طلاب حوزه علمیه اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هوش هیجانی بزرگسالان 30 تا 40 سال شهر کرمان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه هوش هیجانی با جرآت ورزی در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین رشد مسیر شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی,کارشناسی ارشد,1397,فاطمه سمیعی,سید احمد احمدی علون آبادی
تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری با خودکارآمدی و آرزوهای شغلی - تحصیلی,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
تعیین رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویتی با علایم افسردگی در نوجوانان شهرستان فلاورجان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک و رضایت زناشویی,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان,کارشناسی,1397,فاطمه سمیعی
بررسی رابطه بین ابعاد دلبستگی و بیکاری با میانجی گری اشتغال پذیری و تنظیم هیجانی بر روی جوانان بیکار (20 تا 39 ساله) شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,محمد رضا عابدی,فاطمه سمیعی
پیش بینی انطباق پذیری و شادکامی بر اساس شخصیت رغبت ارزش ها و آرزوهای شغلی در کارکنان اداره آب و فاضلاب استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,فاطمه سمیعی
نقش مسیر شغلی متنوع و هویت مسیر شغلی در موفقیت مسیر شغلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,فاطمه سمیعی
پیش بینی کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان براساس بهزیستی ذهنی آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی,کارشناسی ارشد,1396,فاطمه سمیعی
نقش تناسب تحصیلی، رضایت و آرزوها در موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم,کارشناسی,1396,فاطمه سمیعی
بررسی نقش خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و آرزوهای شغلی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر کار دانش شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,فاطمه سمیعی
بررسی نقش تعدیل گری نظارت والدین بر رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد و تعهد تحصیلی دانش آموزان,کارشناسی ارشد,1396,فاطمه سمیعی
بررسی تآثیر مشاوره پویایی اجتماعی بر هویت شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی
نقش آرزوهای مسیر شغلی، شخصیت و معنویت در موفقیت مسیر شغلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,پریسا نیلفروشان,فاطمه سمیعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد اجرایی دانش آموزان پایه ششم,کارشناسی ارشد,1395,فاطمه بهرامی خوندابی,فاطمه سمیعی
تبیین جامعه شناختی فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,رضا همتی,فاطمه سمیعی
بررسی تاثیر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر شفقت بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان نجف آباد,کارشناسی ارشد,1395,محمد رضا عابدی,فاطمه سمیعی
بررسی تاثیر مربی گری مسیر شغلی بر اکتشاف و سردرگمی مسیر شغلی دانش آموزان دخترپایه اول دبیرستان های ناحیه2 آموزش وپرورش شهراصفهان,کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا عابدی,فاطمه سمیعی
بررسی تاثیر مربی گری مسیر شغلی بر اکتشاف و سردرگمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا عابدی,فاطمه سمیعی
جستجو:
|
کتاب کار شناسایی و رشد مسیر شغلی,تالیف,جهاد دانشگاهی,1397,فاطمه سمیعی
آرزوهای شغلی از رویا تا واقعیت,تالیف,دانشگاه اصفهان,1396,فاطمه سمیعی
نظریه های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل),تالیف,جهاد دانشگاهی اصفهان,1394,فاطمه سمیعی,ایران باغبان سیچانی,محمد رضا عابدی,سیمین حسینیان
شخصیت‌های رنگی در تحصیل,تالیف,نوشته,1393,احمد صادقی,فاطمه سمیعی
شخصیت های رنگی,چاپ جدید,معظمی,1391,فاطمه سمیعی,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,فائزه سمیع
کاربرد آزمون ها در راهنمایی و مشاوره ی مسیر شغلی - تحصیلی,تالیف,نوشته,1389,لیلا حق شناس,محمد رضا عابدی,سیمین حسینیان,ایران باغبان سیچانی,فاطمه سمیعی,رضوان صالحی
جستجو:
|
جستجو:
|
برگزیده شدن کتاب نظریه های مشاوره مسیر شغلی,اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی,همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب,1391
پایان نامه برتر دانشگاه مقطع دکتری,رییس داانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده علوم تربیتی,معاون فرهنگی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1389
تقدیرنامه جهت تلاش در برگزاری همایش,وزیر کار و امور اجتماعی,چهارمین همایش ملی فرهنگ کار,1386
تقدیر از پایان نامه کارشناسی ارشد,رئیس جهاد دانشگاهی,دانشگاه تربیت مدرس,1381
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal