۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
فریدون شریفیان جزی
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
نقش و کاربرد پژوهش روایتی در بهبود برنامه های تربیت معلم و رشد حرفه ای معلمان,دومین همایش ملی تربیت معلم,ملی,پوستر,1395,رسول گلکار,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
داستان سرایی دیجیتال: رویکردی در خدمت ارتقاء مهارت های تفکر و پژوهش دانش آموزان,همایش ملی برنامه درسی علوم نجربی و ارتقای مهارت تفکر و پژوهش,ملی,سخنرانی,1395,حسین قربانی,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
تعامل فرهنگ و برنامه درسی: تبیین چارچوب و مولفه های اساسی برنامه درسی چندفرهنگی,چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، فرهنگ و برنامه درسی,ملی,پوستر,1395,بتول جمالی زواره,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد فناوری های سیار در فرایند یاددهی و یادگیری در دبیرستانهای شهرستان بم,دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی: آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران,ملی,پوستر,1394,حمید ارغوانی,بی بی عشرت زمانی,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
تحول مداوم طرح‌های پژوهش ترکیبی و معرفی طبقه بندی‌های جدید,همایش ملی جایگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ایران: چالشها و فرصتها,ملی,پوستر,1393,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
بررسی تطبیقی تمرکززدایی از نظام آموزشی کشورهای شمال و جنوب,تمرکز و عدم تمرکز در فرآیند برنامه‌ریزی درسی,ملی,سخنرانی,1384,هدایت اله اعتمای زاده,محمدرضا نیلی احمد آبادی,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
جایگاه اخلاق اسلامی در فرآیند پژوهش‌های علوم تربیتی,اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی,ملی,سخنرانی,1384,فریدون شریفیان جزی,احمد رضا نصر اصفهانی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
تاملی بر ابعاد شناخته شده و ناشناخته برنامه‌درسی,نکوداشت دکتر کاردان,ملی,سخنرانی,1384,فریدون شریفیان جزی,احمد رضا نصر اصفهانی | جزئیات
تعیین محتوا در نظام‌های باز و الکترونیکی و مقایسه آن با نظام‌های سنتی,دومین همایش آموزش الکترونیکی,ملی,سخنرانی,1383,بی بی عشرت زمانی,فریدون شریفیان جزی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی دیدگاه دبیران ریاضی پایه نهم شهر اصفهان در ارتباط با ابعاد محتوایی و چگونگی تدریس کتاب,کارشناسی ارشد,1396,فریدون شریفیان جزی,محمد جواد لیاقت دار
تعیین میزان توجه محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دور اول متوسطه به مولفه های میراث فرهنگی و طبیعی و بررسی دیدگاه دبیران این درس ها در شهرستان زرین دست,کارشناسی ارشد,1396,فریدون شریفیان جزی,احمد رضا نصر اصفهانی
بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و ارائه الگویی مناسب جهت اجرای آن در مدارس ابتدایی فولاد شهر,کارشناسی ارشد,1396,احمد رضا نصر اصفهانی,فریدون شریفیان جزی
بررسی وضعیت موجود کیفیت آزمایشگاهها در دبیرستانهای شوش و دزفول و عوامل موثر برر افزایش میزان رغبت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به آن,کارشناسی ارشد,1395,احمد رضا نصر اصفهانی,فریدون شریفیان جزی
بررسی رابطه بین فلسفه تربیتی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با تدریس آنان,کارشناسی ارشد,1395,فریدون شریفیان جزی,محمدرضا نیلی احمد آبادی
بررسی تطبیقی آموزش محیط زیست در برنامه درسی متوسطه دوم ایران و چند کشور منتخب به منظور ارائه برنامه درسی آموزش محیط زیست برای کشور,دکتری,1395,سید ابراهیم میر شاه جعفری,فریدون شریفیان جزی,مهرداد فرهادیان اصفهانی
بررسی مقایسه ای برنامه درسی کارشناسی ارشد فن آوری آموزشی در ایران و کشورهای منتخب به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب,دکتری,1395,محمد جواد لیاقت دار,فریدون شریفیان جزی,مهران رضایی
بررسی شایستگ یهای مورد انتظار دانش آموختگان دکتری برنامه درسی و میزان برخورداری آنان از شایستگی ها به منظور ارائه مدل بهبود برنامه درسی ,دکتری,1395,محمد جواد لیاقت دار,فریدون شریفیان جزی
بررسی مشکلات طرح رتبه بندی معلمان و عوامل موثر در اجرای آن جهت افزایش انگیزش شغلی از دیدگاه معلمان شهرستان لردگان,کارشناسی ارشد,1395,سید ابراهیم میر شاه جعفری,فریدون شریفیان جزی
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوریهای سیار در فرایند یاددهی و یادگیری در دبیرستانهای شهرستان بم,کارشناسی ارشد,1394,بی بی عشرت زمانی,فریدون شریفیان جزی
بررسی معیارهای مورد نظر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ایلام در انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه,کارشناسی ارشد,1394,محمدرضا نیلی احمد آبادی,فریدون شریفیان جزی
بررسی میزان کاربست نظریه های برنامه درسی جان میلر توسط معلمان ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,فریدون شریفیان جزی
بررسی میزان به کارگیری معیارهای تربیت هنری توسط مربیان پیش دبستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,فریدون شریفیان جزی,سید ابراهیم میر شاه جعفری
بررسی صلاحیتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر اهواز بر اساس جهت گیری سند تحول بنیادین آموزش پرورش,کارشناسی ارشد,1393,احمد رضا نصر اصفهانی,فریدون شریفیان جزی
بررسی انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه مازندران از پیامدهای علمی و تربیتی تحصیل,کارشناسی ارشد,1393,فریدون شریفیان جزی,احمد رضا نصر اصفهانی
مقایسه میزان کاربرد نظریه های تربیتی در فرایند یاددهی یادگیری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,فریدون شریفیان جزی,محمدرضا نیلی احمد آبادی
مقایسه میزان کاربرد نظریه های تربیتی در فرایند یاددهی و یادگیری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,فریدون شریفیان جزی,محمدرضا نیلی احمد آبادی
بررسی ضرورتها، نقاط قوت و ضعف و پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی از دیگاه معلمان ابتدایی شیراز,کارشناسی ارشد,1392,محمدرضا نیلی احمد آبادی,فریدون شریفیان جزی,سید ابراهیم میر شاه جعفری
تعیین دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان درباره مولفه های رشد حرفه ای اساتید دانشگاه ,کارشناسی ارشد,1392,فریدون شریفیان جزی,محمدرضا نیلی احمد آبادی
جستجو:
|
برنامه درسی نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها (این کتاب نویسندگان مختلفی دارد و اینجانب در این ویراست نویسنده فصل سوم هستم (23 صفحه از مجموع 644 صفحه کل کتاب). لازم به ذکر است این فصل در سال 93 در یک مجله علمی پژوهشی منتشر شده و در زمستان 96 با کسب اجازه از آن نشریه به عنوان فصل کتاب چاپ گردیده است).,تالیف,سازمان سمت و آستان قدس رضوی,1396,فریدون شریفیان جزی
نوع شناسی نظریه های برنامه درسی,ترجمه,آموخته,1391,فریدون شریفیان جزی
رویکردهای تدریس,ترجمه,مهر ویستا,1390,احمد رضا نصر اصفهانی,هدایت اله اعتمادی زاده,محمدرضا نیلی احمد آبادی,فریدون شریفیان جزی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal