۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
حمید طاهر نشاط دوست
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی بالینی,لندن,انگلستان,-1376
فوق لیسانس,روانشناسی بالینی,تربیت مدرس,ایران,1367-1370
لیسانس,روانشناسی بالینی,اصفهان,ایران,1362-1366
جستجو:
|
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر شاخص توده بدنی و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی,چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,بین المللی,سخنرانی,1396,الهام شکرانه,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی,هوشنگ طالبی | جزئیات
The effectiveness of Autobiographical Memory Specificity Training on improvement of working memory capacity and decision-making in depressive students,6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017,بین المللی,پوستر,1396,مژگان ایرانمنش,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی | Detail
The Effiacy of Autobiographical Memory Specificity Training (MEST) on Mood in Depresssed Girls Students,6th Basic and Clinical NeuroScience Congress 2017,بین المللی,پوستر,1396,زهرا معظم,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی | Detail
بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی لیوبومیرسکی بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر افسرده,کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت,بین المللی,سخنرانی,1396,زهرا معظم,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی | جزئیات
مطالعه ای کیفی بر الگوهای آسیب پذیری در اختلالات افسردگی مزمن,اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشیدینی غدیر,بین المللی,سخنرانی,1395,محمد زضا صمصام شریعت?,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
مطالعه ای کیفی بر درمان اختلالات افسردگی مزمن,اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر,بین المللی,سخنرانی,1395,سید مجمد رضا صمصام شریعت,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
the effect of mood status on everyday memory in patients with type 2 diabetes versus healthy control,2nd neuroscience congress 2013,بین المللی,پوستر,1392,عصمت مسیبی,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی | Detail
The Role of Depression on Prospective Memory Difficulties in Patients with Multiple sclerosis,دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی,بین المللی,پوستر,1392,مریم شریفی,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی,وحیدشایگان نژاد | Detail
رابطه تنظیم هیجانی با میزان یادآوری خاص در آزمون حافظه سرگذشتی در دانشجویان,سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1392,راضیه رجایی,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی | جزئیات
Neuropsychological assessment in patients with intractable temporal lobe epilepsy,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,ماه گل توکلی,حمید طاهر نشاط دوست,مجید برکتین | Detail
اثربخشی آموزش یادآوری خاص (روشی جدید) بر علایم اختلال استرس پس از سانحه( PTSD)در نوجوانان داغدیده افغانستان,همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,سخنرانی,1391,سیدجعفر احمدی,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
تعامل معنا با معناجو و معنا آفرین,معناداری زندگی,ملی,سخنرانی,1388,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
فرآیند تولید نظریه علمی در روانشناسی معناگراعلم,معناداری زندگی,ملی,سخنرانی,1388,امرالله ابراهیمی,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری | جزئیات
بررسی رابطه قدرت امید و کیفیت زندگی ,معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,نعمت ستوده اصل,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری | جزئیات
بررسی تاثیر تئاتر درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70% به بالا در شهر اصفهان ,دومین کنگره ی سراسری هنر درمانی در ایران,ملی,سخنرانی,1388,آرمیتا نوئین ,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,رضا ارحام صدر,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
Cognitive Behavioral Stress Management to ASthma,Psycholiogy and Health,بین المللی,سخنرانی,1388,فهیمه رضایی,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,نجمه وکیلی,راضیه شهنی | جزئیات
The effect of social skills training(SST) on improving peer relationships in primary school boys with attention deficit/hyperactivity disorder(ADHD). ,International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1387,سیده راضیه طبائیان,شعله امیری,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,مِژگان کاراحمدی | جزئیات
Reduced autobiographical memory specificity following self-regulation depletion,Sixt Special Interest Meeting on Autobiographical Memory and Psychopathology The Exploration of new research directions,بین المللی,سخنرانی,1386,حمید طاهر نشاط دوست,GOLDEN, A. | Detail
اثر بخشی گروه درمانی شناختی- مذهبی بر نیمرخ روانی معلولین جسمی زن,همایش بین المللی نقش اصفهان در...,بین المللی,سخنرانی,1385,مرادی ,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی | جزئیات
نقد و بررسی مدل های روان درمانی با جهت گیری دینی در ایران ,همایش بین المللی مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,امراله ابراهیمی ,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
بررسی رابطه بین ذکر و دعا بر میزان اضطراب دانشجویان ,همایش بین المللی مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,نصیری,امراله ابراهیمی ,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجبار در زنان شهر اصفهان,نقش زنان در توسع علوم,بین المللی,سخنرانی,1385,ایلناز سجادیان,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی | جزئیات
بررسی رابطه بین هیجان طلبی و میزان بروز رفتارهای پر خطر در نوجوان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر اصفهان,اولین همایش کشوری رفتارهای پر خطر,ملی,سخنرانی,1384,حسینعلی مهرابی,عزیز مجاهد,اکرم منصوری,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
بررسی الگوهای عملکرد خانواده در جوانان بیمار وابسته مواد و مجرمان زندانی در مقایسه با دانشجویان شهر اصفهان,دومین کنگره سراسری اسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1384,حسینعلی مهرابی,ابوالقاسم ,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس,دومین کنگره بینالمللی ام اس,بین المللی,پوستر,1384,ستاره مختاری,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی,نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1383,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی,نرگس نوری,مهرداد کلانتری,حسین مولوی | جزئیات
تاثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانه های اختلال وسواس-اجبار,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,مهدی اصفهانی,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی,حسین مولوی | جزئیات
بررسی رابطه بین نظام ارشها و خلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,فاطمه سمیعی,حسین نائلی,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
جستجو:
|
اثر بخشی اموزش اختصاصی سازی حافظه سر گذشتی بر حافظه کاذب انعطاف پذیری شناختی و نشخوار فکری اشتراکی در دانشجویان افسرده ,کارشناسی ارشد,1397,ماه گل توکلی,حمید طاهر نشاط دوست
تدوین مدل رواندرمانی مثبت یکپارچه نگر و مقایسه اثربخشی آن با رواندرمانی شناختی رفتاری و رواندرمانی مثبت در کاهش علایم افسردگی بزرگسالان,دکتری,1397,حمید طاهر نشاط دوست,شعله امیری,مایک پاور
مطالعه اضطراب امتحان دانشجویان دوره های آموزش مجازی و مقایسه سه روش درمانی تحت وب نوین: درمان مثبت مبتنی بر بهزیستی، پذیرش و تعهد و شناختی رفتاری بر دانشجویان دارای اضطراب امتحان در دوره های مجازی,دکتری,1397,حمید طاهر نشاط دوست,هوشنگ طالبی
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر شفقت بر کاهش علاذم استرس ناشی از ضربه روانی ثانویه در کارکنان آتش نشانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی
اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر تفکر واگراُ حل مساله اجتماعی و حافظه آینده نگر زنان خانه دار دارای نشانه های افسردگی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری و حکایت درمانی بر کاهش نشانه های بالینی بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر بزرگسالان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر نشخوار فکری کیفیت زندگی و امید در دانشجویان دختر دارای علائم افسردگی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی، امیدواری و تاب آوریدر بیماران کرونری افسرده با سابقه سکته قلبی ,کارشناسی ارشد,1397,حمید طاهر نشاط دوست,ارسلان خالدی فر,کمال صولتی
مقایسه ابعاد مختلف حافظه در بیماران مبتلا به استروک ایسکیمیک و افراد سالم و بررسی تاثیر سه روش توانبخشی شناختی، آموزش یادآوریخاص و آموزش ذهن آگاهی بر حافظه بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک,دکتری,1396,حمید طاهر نشاط دوست,کریم عسگری مبارکه,حمید رضا عریضی سامانی,محمد رضا نجفی
تدوین الگوی بومی بخشش تعاملی و تاثیر آموزش مبتنی بر بخشش و اعتماد از دست رفته در روابط بین فردی زوجین شهر اصفهان,دکتری,1396,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,حمید رضا عریضی سامانی
تدوین مدل رابطه هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق گروهی، هوش معنوی و حضور در شبکه های اجتماعی مجازی با بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,حسینعلی مهرابی کوشکی,حمید طاهر نشاط دوست
تاثیر القای خلق بر حافظه سرگذشتی دختران نوجوان:نقش تعدیل کننده ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان,کارشناسی ارشد,1396,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تعیین تاثیر آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر بهزیستی روانشناختی، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اهمالگاری تحصیلی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,حمید طاهر نشاط دوست,مریم اسماعیلی
مقایسه تاثیر سه روش مداخله ای مجازی اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خود-زایی، تصویر سازی مثبت و آموزش شناختی- رفتاری بر شناخت و خلق دانشجویان افسرده,دکتری,1396,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تدوین الگوی بومی آسیب پذیری روانی اجتماعی افسردگی مزمن و مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر الگو با درمان شناختی رفتاری بر میزان افسردگی، پاسخهای نشخواری و نگرش های ناکارآمد مبتلایان به افسردگی مزمن,دکتری,1396,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حمید رضا عریضی سامانی
اختلالات شخصیت و راه کارهای درمان روان شناختی آن از منظر قرآن و حدیث (مطالعه ی موردی سه اختلال شخصیت بدبین، نمایشی و خودشیفته),دکتری,1396,محمد رضا حاجی اسماعیلی,حمید طاهر نشاط دوست
سنجش ابعاد مختلف حافظه بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف، نوع فراموشکارو مقایسه تاثیر آموزش حافظه، آموزش یادآوری خاص و اصلاح سبک زندگی بر حافظه و خلق این بیماران,دکتری,1396,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی,مجید برکتین
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد مادران بر بهبود روابط والد نوجوان و کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تاثیر آموزش مبتنی بر اختصاصی سازی حافظه سر گذشتی بر میزان کم توجهی و بیش فعالی و افسردگی در دانش آموزان دوره ابتدایی,کارشناسی ارشد,1395,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بومی سازی روش آموزش ذهن آگاهی برای کودکان ایرانی و اثربخشی آن بر اضظراب آزمون و سلامت روان آن ها,دکتری,1395,حسن احدی,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی تاثیر آموزش اختصاصی سازی حافظه سر گذشتی بر بهبود ظرفیت حافظه فعال، توانایی تصمیم گیری و حل مسئله در دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
مقایسه اثربخشی آموزش های شادکامی لیوبومیرسکی و اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر خلق و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر افسرده,کارشناسی ارشد,1395,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
تعیین میزان بروز رشد پس از سانحه و شناسایی عوامل روانی - اجتماعی موثر در گرایش به آن در زنان آسیب دیده شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حسینعلی مهرابی کوشکی,حمید طاهر نشاط دوست,ولی اله مهرزاد
مقایسه اثربخشی روایت درمانی گروهی و هنر درمانی گروهی مبتنی بر نقاشی و سفال بر تنظیم شناختی هیجان، مشکلات رفتاری هیجانی و ادراک شایستگی کودکان آزاردیده شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
مقایسه کارکردهای شناختی، خلق و تنظیم هیجان در آتش نشان های مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آتش نشان های غیر مبتلا,کارشناسی ارشد,1395,ماه گل توکلی,حمید طاهر نشاط دوست
تعیین میزان بروز رشد پس از ضربه و شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر در گرایش به آن در زنان آسیب دیده شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,حسینعلی مهرابی کوشکی,حمید طاهر نشاط دوست
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر علائم ملال پیش از قاعدگی و سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تبیین مدل کیفیت زندگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی، اختلال وسواس فکری-عملی رابطه و حسادت عاشقانه در زنان متاهل شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
بررسی اثربخشی آموزش گروهی اصلاح سبک زندگی بر علایم بیماری، خودکارآمدی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به آسم اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
نقش مولفه های شناختی، هیجانی و رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب منتشر و اختلال اضطراب اجتماعی,دکتری,1393,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی,هوشنگ طالبی
تاثیر آموزش حافظه خاص سرگذشتی بر سبک اسناد، سرکوب تفکر و افکار اتوماتیک افراد افسرده بزرگسال,کارشناسی ارشد,1393,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان و بهزیستی روان شناختی کارکنان بازنشسته,کارشناسی ارشد,1393,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز، راهبردهای مقابله ای و سلامت روان بیماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون شهر نجف آباد,کارشناسی ارشد,1393,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تدوین مدل علی عوامل موثر بر تاب آوری همسران جانبازان شهرستان شهر کرد بر اساس مولفه های روانشناختی، خانوادگی و تعهد دینی,کارشناسی ارشد,1393,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی کوشکی
تدوین الگوی تلفیقی درمان روانشناختی اضطراب فراگیر با رویکرد بومی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این الگو با درمان شناختی رفتاری بر میزان اضطراب نگرانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر,دکتری,1393,حمید طاهر نشاط دوست,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی تاثیر روانی رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر عملکرد شغلی اشتیاق شغلی و سلامت روانی ایشان,کارشناسی ارشد,1393,عاصفه عاصمی,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک زندگی بر علائم بیماری، خودکارآمدی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به آسم اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,حمید طاهر نشاط دوست,حسینعلی مهرابی
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)بر اجتناب تجربه‌ای ، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان,کارشناسی ارشد,1392,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی,فریبرز مکاریان
رابطه بین ابعاد پنجگانه شخصیتی و شادی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,حمید طاهر نشاط دوست
مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری متمرکز بر هیجان و طرحواره درمانی بر میزان درد، برداشتهای فاجعه آمیز، دشواری در تنظیم هیجانات و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید,دکتری,1392,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,محمد رضا عابدی,منصور کریمی فر
مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت در مانی بر علائم جسمی ، اضطراب و افسردگی بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر,کارشناسی ارشد,1392,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حسینعلی مهرابی کوشکی,حمید افشار
ارزیابی وضعیت حافظه و بررسی اثر خلق و تنظیم هیجان بر عملکرد حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس,کارشناسی ارشد,1392,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی,وحید شایگان نژاد
مقایسه تحولی اثر‌بخشی درمان ذهن آگاهی و درمان شناختی - رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر دانش آموزان دختر,دکتری,1392,شعله امیری,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هیجان مدار و گروه درمانی شناختی - رفتاری بر اختلال اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی کودکان,دکتری,1392,حمید طاهر نشاط دوست,شعله امیری,محمدرضا مرائی,مژگان کاراحمدی
ارزیابی وضعیت حافظه و بررسی اثر خلق و تنظیم هیجان بر عملکرد حافظه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو,کارشناسی ارشد,1392,حمید طاهر نشاط دوست,ماه گل توکلی
تاثیر طرحواره درمانی بر علائم مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی جبری: پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
اثر بخشی تعدیل سوگیری شناختی از طریق تصویر سازی مثبت بر سوگیری تفسیری، عاطفه و خلق در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده ,دکتری,1391,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,دکتر محسن معروفی
مقایسه اثربخشی آموزش یادآوری خاص، بازگویی روانشناختی، نوشتن برای بهبودی و درمان شناختی ـ رفتاری بر علایم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغدیده افغانستان,دکتری,1391,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر هیجان بر حافظه هیجانی و شاخص های روانشناختی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر,دکتری,1391,حمید طاهر نشاط دوست,کریم عسگری مبارکه,پیمان ادیبی
تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر علائم مبتلایان به اختلال فوبی اجتماعی مزمن : پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر علائم افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی : پژوهش های مورد منفرد ,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد رضا عابدی
بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی - رفتاری (CBT) بر علایم و باورهای وسواسی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری روانشناختی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان,دکتری,1391,کریم عسگری مبارکه,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی
تدوین درمان جامع روانشناختی با جهت گیری بومی و مقایسه اثربخشی آن با درمان شناختی رفتاری بر علایم و شاخص های بهبودی در مبتلایان به اختلال وسواس اجبار,دکتری,1391,حمید طاهر نشاط دوست,کریم عسگری مبارکه,محمد رضا عابدی
مقایسه اثر بخشی درمان های شناختی رفتاری، فراشناختی رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آْگاهی بر انزال زودرس، رضایت زناشویی، اضطراب و افسردگی مردان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان,دکتری,1391,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,محمد حسین ایزد پناهی,مهرداد صالحی
تدوین مدل روانشناختی بومی درمان کمر درد مزمن و مقایسه اثربخشی آن با در مان شناختی - رفتاری در زنان,دکتری,1391,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,رضا باقریان سرارودی,سعید ابریشمکار
مقایسه اثر بخشی - رفتاری ،رژیم درمانی و درمان ترکیبی بر شاخص توده بدنی (BMI )، خود کار امد ی وزن ،بهزیستی ذهنی ،عزت نفس ،عادات غذایی و میزان عود ،در مراجعین مبتلا به چاقی ,دکتری,1391,حسین مولوی,مختار ملک پور,حمید طاهر نشاط دوست,زمزم پاک نهاد
تدوین برنامه والدگری مثبت و مقایسه اثربخشی ان با درمان شناختی رفتاری بر اختلالات رفتاری نوجوانان,دکتری,1391,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
تحلیل سه منظومه خسرو و شیرین،لیلی ومجنون و هفت پیکر نظامی از دیدگاه روانشناسی یونگ,دکتری,1391,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد رضا نصر اصفهانی,حمید طاهر نشاط دوست
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد گروهی بر شاخص های درد، استرس، اضطراب، افسردگی، فاجعه پنداری و رضایتمندی از زندگی در بیماران مرد مبتلا به درد مزمن,کارشناسی ارشد,1391,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,امراله ابراهیمی
بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانش آموزان دختر شهرستان محلات ,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
تدوین مداخله ی مبتنی بر دلبستگی و پردازش شناختی بر اساس مدل معادلات ساختاری متغیرهای مرتبط و برررسی اثربخشی مدل تدوین شده بر علایم وسواس فکری عملی و سوگیری شناختی در کودکان دختر 12-10 ساله ی شهر اصفهان,دکتری,1390,فاطمه بهرامی خوندابی,محمد رضا عابدی,حمید طاهر نشاط دوست,دکتر کالین مک لئود
اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,کریم عسگری مبارکه,محمد رضا عابدی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن دآگاهی انفصالی بر اضطراب،‌افسردگی و فشار خون بیماران زن مبتلا به فشارخون,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,معصومه صادقی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش توجه متمرکز بر خود،‌ بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی و بهبود علائم اختلال اضطراب اجتماعی,کارشناسی ارشد,1390,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی
بررسی بینا فرهنگی نماد پردازی حیوانات در ترجمه فارسی ادبیات کودکان,کارشناسی ارشد,1390,حسین وحید دستجردی,حمید طاهر نشاط دوست
ارزیابی و بازتوانی حافظه در بیماران صرع لوپ گیجگاهی مقاوم به درمان ,دکتری,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,رضا کرمی نوری,مجید برکتین
اثربخشی آموزش خودکار آمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری :یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی
بررسی و مقایسه اثر بخشی سه روش امید درمانی ،درمان شناختی -رفتاری و دارو درمانی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی,دکتری,1389,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,هوشنگ طالبی,علیرضا خسروی
آموزش گروهی مدیریت استرس شناختی - رفتاری بر میزان اضطراب ،افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به صرع لوب گیجگاهی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی اثربخشی آموزش تعامل والد کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان 4 تا 7 ساله شهر مشهد,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حمید رضا آقامحمدیان شعرباف
اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر علایم روانشناختی، کیفیت زندگی و شدت فشار خون بیماران زن مبتلا به فشار خون,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رفتارهای پرخاشگرانه و صمیمیت اجتماعی دختران فراری شهر اصفهان:یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد باقر کجباف
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس به شیوه گروهی بر استرس مزمن بیماران زن مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,زهراسید بنکدار
اثر بخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان و اختلالات روانشناختی در دانش آموزان پسر داوطلب کنکور سراسری شهر تهران ,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی
بررسی اثربخشی اموزش گروهی معنوی اسلامی بر علائم افسرده خویی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست
هنجاریابی فرم ایرانی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون (MACI-IR)و کاربرد آن در تعیین تاثیر گروه درمانی به شیوه TTMبر نیمرخ روانی نوجوانان وابسته به مواد,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,مهرداد صالحی
هنجار یابی ،پایایی وروایی پرسشنامه ی طرحواره ی یانگ (نسخه ی سوم فرم کوتاه )در دو گروه افراد دارای اختلال روانی و بهنجار در شهر نهران,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,مژگان صلواتی
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر شدت و فراوانی سردرد و اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی در اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
مقایسه اثر بخشی درمان حساسیت زدایی منظم و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان هراس اجتماعی و اضطراب تعامل اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حسین مولوی
اثر بخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی زوجین,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
مقایسه تاثیر درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسلامی و درمان شناختی -رفتاری کلاسیک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شهر زاهدان ,دکتری,1388,مهرداد کلانتری,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,نور محمد بخشانی
اثر بخشی درمان رفتاری -فراشناختی به صورت گروهی بر باورهای هراس ،فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر بیماران زن مبتلا به هراس شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,فاطمه بهرامی خوندابی
اثربخشی مداخله گروهی فراشناختی بر علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی,کارشناسی ارشد,1388,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,فاطمه بهرامی خوندابی,شعله امیری
عنوان اثر بخشی آموزش حل مسئله بر علائم روانشناختی ورضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به کلینک هایروانشناختی ومشاوره آموزش وپرورش شهرستان بروجن ,کارشناسی ارشد,1388,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
تاثیر درمان شناختی – رفتاری و خانواده درمانی بر افسردگی نوجوانان ,کارشناسی ارشد,1387,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,محمد باقر کجباف
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری ، مذهبی و گروه درمانی شناختی – رفتاری کلاسیک بر روابط و رضایت زناشویی بانوان ,کارشناسی ارشد,1387,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,سید کاظم رسول زاده طباطبایی
هنجار یابی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون,دکتری,1387,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ریزش مو بیماران آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,محمد علی نیلفروش زاده
اثر بخشی درمان شناختی رفتاریمدیریت استرس به شیوه گروهی بر اضطراب افسردگی کیفیت زندگی و میزان نشانه های بیماران مبتلا به آسم,کارشناسی ارشد,1387,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,بابک امرا
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی کیفیت زندگی، باورهای مرتبط با درد در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن,کارشناسی ارشد,1387,کریم عسگری مبارکه,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,محمدرضا نجفی
هنجار یابی آزمون 6 عاملی HEXACO برای دانشجویان ایرانی و بررسی کارائی تشخیص و غربالگری عامل هیجان پذیری آزمون در مراکز مشاوره دانشجویی,دکتری,1387,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی تأثیر درمان رفتاری- فرا شناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران,کارشناسی ارشد,1386,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک دانش آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس,کارشناسی ارشد,1386,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,کریم عسگری مبارکه
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مادران وسواسی بر اختلالات رفتاری کودکان آنها,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
مقایسه اثر بخشی رواندرمانی یکارچه گرا ی دینی ,درمان شناختی-رفتاری و دارویی بر میزان افسردگی,دکتری,1386,حمید طاهر نشاط دوست,مهرداد کلانتری,حسین مولوی,اسداللهی
تاثیر بازی های وانمودی مبتنی بر قصه گویی بر میزان یادآوری مطالب درس فارسی در دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیری پایه ی سوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,مختار ملک پور,احمد یار محمدیان حسین آبادی,حمید طاهر نشاط دوست,شعله امیری
بررسی عوامل موثر بر تولید دانش در رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی، مشاوره و کتابداری به منظور تحقق چشم انداز بیست ساله ایران,کارشناسی ارشد,1386,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید طاهر نشاط دوست,ابراهیم افشار زنجانی
بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر افزایش رضایت زنا شویی زوجین ساکن شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی پسرمقطع ابتدایی,کارشناسی ارشد,1386,مهرداد کلانتری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,مژگان کاراحمدی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی دانش آموزشان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد,کارشناسی ارشد,1385,ابوالقاسم نوری,حمید طاهر نشاط دوست
تأثیرآموزش روش ذهن اگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشار خون,کارشناسی ارشد,1385,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی و هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی رابطه بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان,کارشناسی ارشد,1384,مختار ملک پور,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS),کارشناسی ارشد,1384,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش غیر حضوری همسران آنها به شیوه شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی,کارشناسی ارشد,1384,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست
تاثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود درمانی در کاهش نشانه های اختلال وسواس-اجبار,کارشناسی ارشد,1383,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی,محمد رضا عابدی
بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی در درمان اختلال افسرده خویی,کارشناسی ارشد,1383,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی
بررسی نگهداری توجه و عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرن پارانوئید آشفته و افراد بهنجار,کارشناسی ارشد,1383,مختار ملک پور,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
مقایسه تداعی لغات دور از ذهن،تفکر شهودی و گرایش به روانپریشی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1383,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,کوروش نامداری
بررسی تاثیر رفتار درمانی گروهی بر علائم هراس اجتماعی و جراتمندی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1383,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی تاثیر بازیهای آموزشی تمرکز فکر بر کاهش شدت علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی در کودکان دبستانی مبتلا به این اختلال در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1383,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,احمد یار محمدیان حسین آبادی
بررسی سوگیریهای آشکار ونهان در افسردگی و اضطراب اجتماعی,کارشناسی ارشد,1383,حمید رضا عریضی سامانی,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی در درمان اختلال افسرده خویی,کارشناسی ارشد,1383,حمید طاهر نشاط دوست,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه هیجان خواهی ومیزان رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان,کارشناسی ارشد,محمد رضا عابدی,حمید طاهر نشاط دوست,?
جستجو:
|
درمان شناختی رفتاری هیجان مدار برای کودکان مضطرب : مخصوص درمانگر(124ص),ترجمه,جهاد دانشگاهی,1392,افروز افشاری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست
کتاب کار درمان اضطراب کودک و نوجوان,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1392,افروز افشاری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست
مجموعه آزمون های روانشناختی دانشجو(اعتبار یابی شده در جامعه ایرانی)[125ص],تالیف,جهاد دانشگاهی,1390,سید عباس حقایق,حمید طاهر نشاط دوست
کتاب کار مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1388,جواد آل محمد,سولماز جوکار,حمید طاهر نشاط دوست
راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری ,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1388,سید جواد آل محمد,سولماز جوکار,حمید طاهر نشاط دوست
راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1388,سید جواد آل محمد,سولماز جوکار,حمید طاهر نشاط دوست
کتاب کار مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1388,سید جواد آل محمد,سولماز جوکار,حمید طاهر نشاط دوست
راهنمای آموزشی و عملی درمان وسواس,تالیف,فرهنگ پژوهان,1387,مهدی اصفهانی,محمد رضا عابدی,حمید طاهر نشاط دوست
روانشناسی شادی,ترجمه,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1386,مسعود گوهری انارکی,حمید طاهر نشاط دوست,حسن پالاهنگ,فاطمه بهرامی خوندابی,مهرداد کلانتری
روان شناسی شادی,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1386,مسعود گوهری,حمید طاهر نشاط دوست,حسن پالاهنگ
چگونه بنویسیم: روش نگارش مقالات پژوهشی ,تالیف,انجمن ایرانی روانشناسی,1382,جواد اژه ای,مظاهری,حمید طاهر نشاط دوست
جستجو:
|
جستجو:
|
عضو هیات علمی نمونه دانشگا ه ها (استاد نمونه کشوری),وزیر محترم علوم تحقیقات و فن آوری,تهران,1395
جایزه ویژه و لوح سپاس همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب (هفته کتاب) به ترجمه کتاب راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری,مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ,اصفهان-تالار استاد فرشچیان,1389
استاد نمونه 1388,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1387
دانشمند برتر کشور در علوم انسانی و هنر بر اساس مقالات ISI,ریاست جمهور,سالن اجلاس سران,1387
استاد نمونه 1385,ریاست دانشگاه اصفهان,اصفهان,1386
کسب امتیاز استاد نمونه1384 ,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1385
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal