۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان
محمد باقر کجباف
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی ,تربیت مدرس,ایران,1372-1377
فوق لیسانس,روانشناسی,تربیت مدرس,ایران,1366-1370
لیسانس,روانشناسی بالینی,دانشگاه اصفهان,ایران,1357-1365
جستجو:
|
بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، عملکرد خاناوده و باورهای د ینی در پیش بینی سبک های مقابله ای مسئله مدار در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان,اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی,بین المللی,سخنرانی,1396,نسرین چاپاری,حسینعلی مهرابی کوشکی,محمد باقر کجباف | جزئیات
رابطه فقدان لذت جویی مادران با اختلالات اضطرابی و رفتاریفرزندان 7 تا 12 ساله آنها,دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده ، تعلیم و تربیت اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1396,هدا خرمی مقدم,محمد باقر کجباف | جزئیات
رابطه احساس گرفتاری مادران با اختلالات اضطرابی و رفتاریفرزندان 7 تا 12 ساله آنها,اولین کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم,بین المللی,پوستر,1396,هدا خرمی,محمد باقر کجباف | جزئیات
تحلیل رابطه هوش معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه اصفهان,GLOBAL COFERENCE ON P sychology and education sciences,ملی,پوستر,1395,محمد باقر کجباف,منیره گلابی | جزئیات
اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری مبتنی به رویکرد پذیرش و تعهد به مادران بر عزت نفس کودکان مبتلا به شکاف لب و کام:یک پژوهش مورد منفرد,سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی,بین المللی,پوستر,1395,محمدصالح فقیهی,محمد باقر کجباف | جزئیات
تبیین نقش و ضرورت وجود پدر در آموزش معنوی نوجوان و جوان بر اساس نامه های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه,اولین همایش ملی معنویت ،سلامت و شادی با تاکید بر آموزه های اهل بیت (ع),ملی,پوستر,1395,مسعود تقدسی ,محمد باقر کجباف,فاطمه احمدی | جزئیات
بررسی اثرآموزش سبک زندگی خانوادگی امام حسین (ع) برکیفیت زندگی زوجین شهر اصفهان ,دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار,ملی,پوستر,1395,نگین مرادی,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی | جزئیات
چیستی و چگونگی تربیت جنسی از منظر اسلام,نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر با موضوع خانواده و تربیت جنسی,ملی,سخنرانی,1394,صدیقه محمدجانی ,محمد حسین یار محمدیان ,محمد باقر کجباف,عباس قلتاش | جزئیات
مبانی روانشناختی تربیت جنسی با تاکید بر آیات و روایات معصومین {ع} ,نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره,بین المللی,سخنرانی,1394,صدیقه محمدجانی ,محمدحسین یارمحمدیان ,محمد باقر کجباف,عباس قلتاش | جزئیات
مقایسه ویژگی های شخصیت خودشکوفا از دیدگاه مزلو با ویژگی های امام علی (ع) به عنوان انسان کامل در روانشناسی اسلامی,سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد باقر کجباف,طیبه ایمانی | جزئیات
بررسی مقایسه ای مولفه های هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر بهنجار و کم توان ذهنی خفیف استان اصفهان ,سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری,ملی,سخنرانی,1394,محمد باقر کجباف,نداعلایی ن‍‍ژاد,نسیبه صرامی | جزئیات
مقایسه همراهی شش بعد مرضی مشترک بین دو آزمون SCL-90 -R ,MMPI دربیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار ,کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی و اجتماعی,ملی,سخنرانی,1394,سیدعباس حقایق,محمد باقر کجباف,محسن معروفی | جزئیات
بررسی سطح خودکارآمدی معلمان مقاطع دبستان و راهنمایی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی,اولین کنفرانس بین المللی آموزش ، یادگیری ، اشتغال و توسعه پایدار,بین المللی,پوستر,1394,مجیدبهرامی,سیدعباس حقایق,علی اصغر میرک زاده,محمد باقر کجباف,محمد باقرنسب | جزئیات
بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ,کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1394,محمدتقی یازرلو ,محمد باقر کجباف,زهرا سارانی ,مهسا رشید نژاد | جزئیات
مقایسه اثربخشی درمان دیدگاه زمان درمان پذیرش و تعهد و درمان حکایتی بر شدت علایم اختلال وسواس - اجبار,اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1393,مهدی اصفهانی,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی | جزئیات
اثر بخشی درمان‌ شناختی - رفتاری در میزان افسردگی و نشخوار بیماران مبتلا به افسردگی اساسی,اولین همایش روانشناسی کاربردی موسسه آموزش عالی امین,ملی,پوستر,1393,محمد باقر کجباف,سیدمحمدرضا صمصام شریعت | جزئیات
رابطه بین تنظیم هیجانی با پرخاشگری و پذیرش اجتماعی کارکنان شرکت مارون صنعت تهران,اولین همایش روانشناسی کاربردی موسسه آموزش عالی امین,ملی,پوستر,1393,محمد باقر کجباف,سیدمحمدرضا صمصام‌شریف | جزئیات
بررسی رابطه باورهای دینی و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان ,دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1393,نسرین چاپاری,محمد باقر کجباف,حسینعلی مهرابی کوشکی | جزئیات
بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر هدفمندی در زندگی دختران نوجوان شهر اصفهان ,دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1392,مریم اسماعیلی,فاطمه یعقوبیان ,سعیده سبزیان ,محمد باقر کجباف,لیلا اسماعیلی | جزئیات
the effect of optimistic attributional style training on depressed female in Iran,3rd world conference on pychology, counseling and guidance,بین المللی,پوستر,1391,محمد باقر کجباف,امین زارعی,محمد رضا عابدی,دکتر امیر قمرانی | Detail
The impact of life skills training on self efficacy of couples in Iran,30International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی,مژگان عارفی,ستاره کوشا | Detail
The effect of teaching spirituality on the couples’ marital adaptation referring to consultation centers of Isfahan.,30th international congress psychology,بین المللی,پوستر,1391,حمیدرضا عرب,محمد باقر کجباف | Detail
The effectuality of teaching neuro linguistic programming (NLP) on the intimacy between the married couples culling on the Isfahan's advisory institution,30th international congress psychology,بین المللی,پوستر,1391,حمیدرضا عرب,محمد باقر کجباف | جزئیات
Investigating the relationship between job enrichment and job performance among employees of Isfahan railway general office ,30th international congress of psychology,بین المللی,پوستر,1391,حمیدرضاعرب,محمد باقر کجباف | Detail
اثربخشی آموزش یادآوری خاص (روشی جدید) بر علایم اختلال استرس پس از سانحه( PTSD)در نوجوانان داغدیده افغانستان,همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,سخنرانی,1391,سیدجعفر احمدی,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
The Effects of grateful intervention on female adolescents :Test of Broaden- and- Build Theory,International Society for adolescents Psychiatry And Psychology 8th Congress of ISAPP 2011,بین المللی,پوستر,1390,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی | Detail
An experimental stady of gratitude and optimism in iranian adolescents,International Society for adolescents Psychiatry And Psychology 8th Congress of ISAPP 2011,بین المللی,پوستر,1390,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف | Detail
بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر بعد روان شناختی کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان,اولین همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز,ملی,پوستر,1390,عفت محمودی,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی,لیلا اسماعیلی | جزئیات
the study of psychology evaluation of the connor-davidson resilience scale in iranian high school students,4th World Congress of the A.P.P.A.C association of psychologhy & psychiatry for adults & children,بین المللی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | Detail
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری در گروهی از زندانیان چهار محال و بختیاری سال 1387,اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1389,بهزادزندیان,محمد باقر کجباف,محمد مهدی شیرزادی | جزئیات
آماده سازی ,انطباق بومی و کارآیی برنامه آموزش قدردانی برای نوجوانان,سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | جزئیات
A comparison of personality characteristics between Iranian devotees with mild ,moderate and sever injuries,World Conference on Psychology ,Couselling &Guidance,بین المللی,سخنرانی,1389,Mahan Salasel,Manouchehr Kamkar,Somayeh Karimi,محمد باقر کجباف | Detail
Psychometric Propertties of Iranian -Terait Hope Scale ,همایش بین المللی روانشناسی مثبت,بین المللی,پوستر,1388,محمد باقر کجباف | Detail
Psychometric properties of Melbourne decision Making Style questionnaire,international conference of cognitive science,بین المللی,پوستر,1388,محمد باقر کجباف,زهره رنجبر کهن,مرضیه سادات سجادی نژاد | Detail
بررسی تاثیر تئاتر درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70% به بالا در شهر اصفهان ,دومین کنگره ی سراسری هنر درمانی در ایران,ملی,سخنرانی,1388,آرمیتا نوئین ,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,رضا ارحام صدر,حمید طاهر نشاط دوست | جزئیات
تاثیر ترسیم نقاشی بر اضطراب بیماران اسکیزوفرنیک مزمن مرکز روان پزشکی سینای جونقان در سال 13,دومین کنگره ی سراسری هنر درمانی در ایران,ملی,سخنرانی,1388,ارژنگ فریدونی,منوچهر کامکار ,محمد باقر کجباف,بهاره توکلی | جزئیات
مقایسه ی شیوه های فرزند پروری والدین دارای کودکان ADHD و خانواده های کودکان عادی,نخستین همایش علمی کودکان استثنایی ایران,ملی,سخنرانی,1387,عظیمی,محمد باقر کجباف,حسین مولوی | جزئیات
ویژگی های شخصیتی مادران کودکان بیش فعال همراه با کمبود توجه (ADHD),نخستین همایش کودکان استثنایی ایران,ملی,پوستر,1387,عظیمی,محمد باقر کجباف,احمد عابدی | جزئیات
روانشناسی رنگهادر آرمان شهر اسلامی,آرمان شهر اسلامی,ملی,سخنرانی,1387,محمد باقر کجباف | جزئیات
میزان شادکامی دانشجویان خوابگاهی و غی خوابگاهی دخت و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه اصفهان ,چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانشناسی دانشجویان,هفته پژوهش,پوستر,1387,الهام شکرانه,محمد باقر کجباف | جزئیات
بررسی تاثیر مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران تیز هوش ,نخستین همایش بین المللی کودکان استثنایی,ملی,پوستر,1387,فاطمه نادری ,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری | جزئیات
بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی ,توسعه اصفهان -رویکرد دینی در روانشناسی,ملی,سخنرانی,1385,محمد باقر کجباف | جزئیات
بررسی شیوه های تشویق و ترغیب نوجوانان به نماز جماعت,همایش رواندرمانی ومشاوره با رویکرد وینی,ملی,پوستر,1385,محمد باقر کجباف,زهره آخوندمکه ای | جزئیات
رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی,همایش روان درمانی و مشاوره با رویکرددینی,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,محمد باقر کجباف,حفیظ اله رئییس پور,اسماعیل هونجانی,مرضیه ایروانی | جزئیات
بررسی افسردگی از دیدگاه روان شناسی و اسلام ,نخستین همایش گفتگوی دین و علم,ملی,سخنرانی,1384,فریماه انصاری,محمد باقر کجباف | جزئیات
بررسی مفهوم روح و نفس در شناخت انسان بر اساس منابع اصیل اسلامی ,نخستین همایش گفتگوی علم و دین,ملی,سخنرانی,1384,محمد باقر کجباف | جزئیات
تحلیلی بر روان تحلیل گری فروید و یونگ از دین ,نخستین همایش گفتگوی علم و دین,ملی,سخنرانی,1384,محمد باقر کجباف | جزئیات
روان درمانی در قلمرو مذهب ,نخستین همایش گفتگوی علم و دین,ملی,سخنرانی,1384,محمد باقر کجباف | جزئیات
تاثیر تاتردرمانی،ایفای نقش و دراماتراپی در کاهش افسردگی جانبازان,پژوهش هفته,هفته پژوهش,پوستر,1384,آرمیتا نوئین,محمد باقر کجباف,حسین مولوی | جزئیات
بررسی مقایسه ی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال ,همایش منطقه ای,ملی,پوستر,1384,محمد باقر کجباف,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
مقایسه میزان پرخاشگری در آزادگان وسایر رزمندگان ایرانی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و دومین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,محمد باقر کجباف | جزئیات
جستجو:
|
تدوین بسته ی آموزشی سبک زندگی خانوادگی پیامبر اکرم (ص) با توجه به نظریه ی یکپارچه توحیدی ,کارشناسی ارشد,1398,محمد باقر کجباف,مریم فاتحی زاده
تدوین الگوی نقش رابطه والد - فرزندی ، شفقت خود ، نوع دوستی و عزت نفس در پیش بینی هوش اخلاقی ,کارشناسی ارشد,1397,محمد باقر کجباف,ناهید اکرمی
تدوین بسته بومی ارتقا قدردانی مبتنی بر تعالیم اسلامی و مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر آن با قدردانی به شیوه ایمونز بر امید ، کیفیت زندگی ، سلامت روان ، و شادمانی زوجین ایرانی ,دکتری,1397,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تدوین بسته مداخله مبتنی برسبک زندگی اسلامی برای اختلال افسردگی اساسی و مقایسه تاثیر آن با درمان فغال سازی رفتاری بر بهبود خلق بیماران افسرده ,دکتری,1397,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تعیین تاثیر آموزش سرمایه روانشناختی بر خرد مندی و رضایت از زندگی بازنشستگان فرهنگی شهرستان شهرضا ,کارشناسی ارشد,1397,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تدوین الگوی درمانی مبتنی برمعنویت اسلامی و مقایسه تاثیر مداخله ی مبتنی بر آن با روش کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی ، استرس ، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سردرد تنشی ,دکتری,1396,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی,نازنین رزازیان
اثربخشی آموزش معنویت شناختی رفتاری بر تاب آوری ، شادکامی و خوشبختی پرستاران زن شهرستان شهرضا,کارشناسی ارشد,1396,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تدوین الگوی ارزش های اخلاقی بر اساس راهبرد های نظری امام علی (ع) در نهج البلاغه و رابطه آن با راهبردهای مقابله با استرس در نوجوانان ,کارشناسی ارشد,1396,محمد باقر کجباف,سیده راضیه طبائیان
مقایسه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با رویکرد اسلامی و ارایه الگوی پذیرش و تعهد براساس اسلام ,کارشناسی ارشد,1396,محمد باقر کجباف,مریم فاتحی زاده
انطباق و هنجاریابی آزمون آورورا-a به منظور شناسایی کودکان تیزهوش و بررسی تاثیر آموزش هوش موفق بر توانایی های های تحلیلی ، عملی و خلاقانه کودکان تیزهوش ,دکتری,1395,مختار ملک پور,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
تدوین بسته آموزشی سبک زندگی خانوادگی امام حسین (ع) و بررسی اثرآن بر کیفیت زندگی زوجین شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
بومی سازی روش آموزش ذهن آگاهی برای کودکان ایرانی و اثربخشی آن بر اضظراب آزمون و سلامت روان آن ها,دکتری,1395,حسن احدی,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
اثربخشی آموزش معنویت بر کیفیت زندگی و شادی افراد مبتلا به بیماری دیابت در شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف
تاثیر آموزش معنویت برتعهد زوجین و صمیمیت آن ها نسبت به یکدیگر در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف
تاثیر قصه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر اهمال کاری تحصیلی و رفتار مددجویانه تحصیلی در کودکان دبستانی (7تا12 سالگی )شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تدوین الگوی معناداری زندگی در خانواده بر اساس سیره علوی با تاکید بر نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف,سیده راضیه طبائیان
اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران بر افسردگی ، اضطراب و عزت نفس کودکان مبتلا به شکاف لب و کام استان اصفهان :یک پژوهش مورد منفرد ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف
تدوین الگوی سبک زندگی زن در خانواده اسلامی بر اساس ابعاد روانشناختی سبک زندگی فاطمی,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف,سیده راضیه طبائیان
تدوین بسته آموزشی سبک زندگی خانوادگی امام سجاد (ع) براساس نظریه یکپارچه ی توحیدی ,کارشناسی ارشد,1395,محمد باقر کجباف,سیده راضیه طبائیان
بررسی تاثیر یک برنامه معنوی اسلامی بر سالمندی موفق در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراحعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان در سال 1393,کارشناسی ارشد,1394,مهین معینی,محمد باقر کجباف,زهرا زندیه
مقایسه تاثیر نوروفیدبک آلفا / تتا ، بیوفیدبک تغییر پذیری ریتم قلب ( HRV ) و بازی های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی کودکان دبستانی ,دکتری,1394,مهرداد کلانتری,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی تاثیر آموزش مهارت " والدگری ذهن آگاهانه" بر خودکارآمدی والدین دارای کودکان مضطرب و بر علائم اضطراب کودکان آن ها ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
تدوین مدل آموزشی مبتنی بر هوش چند گانه و بررسی اثربخشی آن بر عزت نفس ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارسا خوان ,دکتری,1394,محمد باقر کجباف, محمد مهدی مظاهری,احمد عابدی,هوشنگ طالبی
رابطه ی ذهن آگاهی ، سرسختی روان شناختی و معنویت با افسردگی در مادران 30-50 سال شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف
تدوین بسته آموزشی سبک زندگی زوجی امام علی ع و حضرت فاطمه ع با تاکید بر نظریه یکپارچه توحیدی ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف,مریم فاتحی زاده
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش سبک های مقابله ای بر علایم خود ارضایی و سلامت روان دانشجویان پسر شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف,م‍ژگان عارفی
مقایسه رابطه سبک های اسنادی و هوش هیجانی در دختران و پسران نوجوان و جوان ورزشکار در رویارویی با موفقیت و شکست ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بیماران دو قطبی با افراد عادی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف
تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی مردان مبتلا به بیماری دیابت در شهر اصفهان سال 1394,کارشناسی ارشد,1394,محمد باقر کجباف
مقایسه اثربخشی آموزشی گروهی الگوی مراقبه اسلامی و مراقبه متعالی (T.M)بر سبک زندگی ، شادکامی و اضطراب فرراگیر زنان متاهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر,کارشناسی ارشد,1393,محمد باقر کجباف,حمید کاظمی
تاثیر آموزش اباز وجود ب اضطراب اجتماعی ، احساس گرفتاری و فقدان لذت‌جویی زنان خانه‌دار شهر کرمان,کارشناسی ارشد,1393,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
مقایسه اثربخشی آموزش هوش موفق بر بازده های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجویان,دکتری,1393,محمد باقر کجباف,سالار فرامرزی,هوشنگ طالبی
تدوین مدل سبک زندگی و سلامت روان زنان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,حسینعلی مهرابی کوشکی,محمد باقر کجباف
تدوین الگوی تلفیقی درمان روانشناختی اضطراب فراگیر با رویکرد بومی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این الگو با درمان شناختی رفتاری بر میزان اضطراب نگرانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر,دکتری,1393,حمید طاهر نشاط دوست,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر دیدذگاه زمان،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و حکایت درمانی بر شدت علایم اختلال وسواس- اجبار,دکتری,1393,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر سرد مزاجی جنسی و رضایت زناشویی زنان افغانستان (شاغل به تحصیل و تحصیل کرده در دانشگاه های ایران),کارشناسی ارشد,1393,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
تدوین مدل اهمال کاری تحصیلی دانشجویان و تاثیر آموزش روش های کاهش اهمال کاری بر پیشرفت تحصیلی,دکتری,1393,حسن احدی,محمود حیدری,محمد باقر کجباف,محمدمهدی مظاهری
تدوین بسته آموزشی تربیت اسلامی فرزندان با رویکرد علامه طباطبایی (ره) و استاد مطهری و اعتبار یابی آن,دکتری,1393,حسن احدی,محمد مهدی مظاهری,محمد باقر کجباف,ولی الله فرزاد
تدوین مدل شناختی -انگیزشی افت تحصیلی و اثربخشی روش مبتنی بر این مدل بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ,دکتری,1393,محمد باقر کجباف,محمد مهدی مظاهری,هوشنگ طالبی,غلامرضا منشئی
ارتباط بین سبک های رهبری دبیران ورزش و خود کار آمدی روانشناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان در سال 94-1393,کارشناسی ارشد,1393,محمد باقر کجباف
رابطه صمیمیت ، تعهد ، رضایت زناشویی با سلامت روان متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,زهره لطیفی
بررسی تاثیر برنامه امید درمانی گروهی برمیزان امید افراد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز درمانی تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره (س) شهر اصفهان در سال 1391,کارشناسی ارشد,1392,زهرا قضاوی,محمد باقر کجباف,مسعود امینی
پیش بینی هوش معنوی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو در معلمان شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 92-91,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود برسازگاری اجتماعی و هدف ذدر زندگی دانش آموزان دبیرستانی شهر فولادشهر,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,کیمرث فرح بخش
تاثیرآموزش هوش هیجانی برسلامت روان ,عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بروجن,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,شعله امیری
بررسی نقش ویژگی های شخصیتی ,عملکرد خانواده و باورهای دینی در پیش بینی سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,حسینعلی مهرابی کوشکی
مقایسه کیفیت زندگی , احساس قدر شناسی و تعلق به مادیگری در افراد با و بدون تجربه ی نزدیک مرگ و افراد روبرو شده با خطر تهدید زندگی,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی,فرنوش نوری
اثر‌بخشی آموزشی مبتنی بر قدر‌شناسی بر شادکامی و رضایت زناشویی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
اثربخشی آموزش گروهی مولفه های شناخت و عمل به وظایف دینی بر میزان شادی ،امید و قدر دانی در دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی المهدی,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
رابطه ی چندگانه عزت نفس ،جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر با کمال گرایی والدین در بین مدارس راهنمایی شهر شهرکرد,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,امیر قمرانی
مقایسه اثر‌بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و آموزش مسئله گشایی شناختی بر میزان پرخاشگری و علائم سلوک دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک در دبستان های شهر قم,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,حسینعلی مهرابی کوشکی
مقایسه ویژگی های شخصیتی با توجه به پنج عامل بزرگ شخصیتی NEO و سلامت رو.ان GHQ در زنان مطلقه و زنان متاهل شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,نصراله ایران پناه
مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و آموزش برنامه‌ریزی عصبی کلامی بر سازکاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,کارشناسی ارشد,1391,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
مقایسه اثربخشی آموزش یادآوری خاص، بازگویی روانشناختی، نوشتن برای بهبودی و درمان شناختی ـ رفتاری بر علایم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغدیده افغانستان,دکتری,1391,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
تاثیر آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی بر اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسط شهر اراک,کارشناسی ارشد,1391,محمد باقر کجباف,حسینعلی مهرابی
مقایسه تاثیر مصاحبه انگیزشی ،گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر (ترنس تئوریک ) و مدل ترکیبی بر علائم روانشناختی و عود مردان وابسته به مواد افیونی و صنعتی پس از سم زدائی,دکتری,1391,محمد باقر کجباف,شعله امیری,محمد رضا عابدی
مقایسه اثر بخشی پنج مداخله نمایش درمانی سنتی، طرح واره درمانی، تحلیل رفتار متقابل، تئاتر درمانی با محتوای طرح واره ای و نمایش درمانی با محتوای تحلیل رفتار متقابل بر نارسایی هیجانی و درد مزمن جسمی جانبازان با معلولیت 35 درصد به بالا.,دکتری,1391,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,قطب الدین صادقی
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی زوجین در دوره 5 سال اول تشکیل خانواده دذر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد باقر کجباف,مژگان عارفی
میزان اثرگذاری درس اخلاق اسلامی بر رفتار دانشجویان دانشکاه های صنعتی مالک اشتر و پیام نور شاهین شهر,کارشناسی ارشد,1390,محمد باقر کجباف,مهدی زمانی
بررسی اثربخشی آموزش جرات ورزی بر مبنای دیدگاه تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس و ابراز وجود دانش اموزان کلاس اول دبیرستان مدارس دلوار تنگستان,کارشناسی ارشد,1390,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
مقایسه خودشکوفایی و کیفیت زندگی هنرمندان صنایع دستی با افراد عادی شهر اصفهان در سال 1389,کارشناسی ارشد,1390,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
اثربخشی آموزش خودکار آمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری :یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رفتارهای پرخاشگرانه و صمیمیت اجتماعی دختران فراری شهر اصفهان:یک پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1389,حمید طاهر نشاط دوست,احمد عابدی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه بین نمره های آزمونهای گودیناف ,وکسلر کودکان و لایتر در جدا سازی دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر بروجن,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خود پنداره و سازگاری معلولین جسمی حرکتی بهزیستی شهرستان نجف آباد در سال 1388,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی
بررسی مقایسه ای سلامت روان درقران وروان شناسی,کارشناسی ارشد,1389,اعظم پرچم,محمد باقر کجباف
بررسی اثر بخشی معنویت درمانی بر میزان امید و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
بررسی اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والد گری مادران کودکان 6تا 12 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,کتایون خوشابی
تحلیل کارکردی شغل ,تعیین استاندارد های کارکردی ,محتوای آموزشی و طبفه بندی مشاغل هدف بارویکرد شایستگی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی,دکتری,1389,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,محمد رضا عابدی,محمد باقر کجباف,حمید کاظم لو
رابطه شیوه های فرزند پروری با حالت های چهار گانه هویت در دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,مژگان عارفی,محمد باقر کجباف
رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با خلاقیت و هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی اثر بخشی آموزش کارکرد اجرایی بر نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان پسر ابتدائی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چند گانه گاردنر بر عملکرد خواندن دانش آموزان با علایم نارساخوانی سوم ابتدایی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
مقایسه تاثیر آموزش شناختی - رفتاری و آموزش شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی بر همسر آزاری و اختلالات رفتاری فرزندان آنها ,دکتری,1389,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی اثربخشی آموزش سبک اسنادی خوش بینانه بر میزان علائم افسردگی دانش آموزان دختر 10-13 ساله شهرستان شوش دانیال,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی- رفتاری - ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان شاهد و ایثارگر دوره متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,مریم فاتحی زاده
تاثیر آموزش شادکامی و شوخ طبعی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی
بررسی اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر معناداری زندگی و رضایتمندی از زندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
اثربخشی آموزش قدردانی بر امید ,تاب آوری ,خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر,دکتری,1389,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و درمان یکپارچه توحیدی بر پرخاشگری زندانیان قم,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
رابطه سبک شناختی استقلال - وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر اصفهان در سال 19-88,کارشناسی ارشد,1389,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس وخود کارآمدی و اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,محمد باقر کجباف
مقایسه تاثیرروش های اموزش فرایند و اموزش تکلیف-فرایندبرعملکرداملا نویسی در دانش اموزان پایه ها ی سوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر مبارکه,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران تیز هوش مقطع راهنمایی شهر کرد,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسلام و ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن ,دکتری,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,غروی
مقایسه اثر معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر میزان اضطراب دانشجویان دختر مراجعه کننده به مراکز جهاد دانشگاهی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی نوجوانان شهر یزد,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
معجم مصطلحات العلوم التربویه وعلم النفس من العربیه الی الفارسیه و الانجلیزیه,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,محمد باقر کجباف
اثر بخشی آموزش ریاضی بر اساس هوش های چند گانه گاردنر بر میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی دختر پایه ی سوم ابتدایی اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
اثربخشی روش چند حسی فرنالد در بهبود نارسانویسی و املا در میان دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی شهر کاشان,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی ومقایسه ویژگیهای روان شناختی وشخصیتی جانبازان دارای درصد های مختلف آسیب های شیمیایی شهر کرد,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,منوچهر کامکار
اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی-کلامی بر میزان سازگاری زناشویی,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی
تاثیرآموزش ایفای نقش بر تغییر مکان کنترل وعود مجدد در معتادان بهبود یافته در مراکز باز پزوری شهر اصفهان در سال 1388,کارشناسی ارشد,1388,اصغر آقایی,محمد باقر کجباف
تاثیر نقاشی بر میزان اضطراب بیماران اسکیزوفرنیک مزمن,کارشناسی ارشد,1388,منوچهر کامکار,محمد باقر کجباف
اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری و کنترل هیجانات منفی زندانیان استان چهار محل بختیاری سال 1387,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,سالار فرامرزی
اثربخشی زوج درمانی معنوی بر امید زندگی و شادی زوجین شهرستان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,مریم فاتحی زاده
مقایسه ی اثر بخشی روشهای چند حسی فرنا لدو اورتون برعملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان پسر پایه‌ی سوم ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
تاثیر درمان شناختی – رفتاری و خانواده درمانی بر افسردگی نوجوانان ,کارشناسی ارشد,1387,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,محمد باقر کجباف
عوامل روانی اجتماعی مرتبط با سردردتنشی مزمن واثربخشی درمان های رفتاری وشناختی رفتاری,دکتری,1387,ابوالقاسم نوری,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,عکاشه
مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,شعله امیری,محمد باقر کجباف
بررسی اثر بخشی امید درمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
شیوع شناسی اختلال هویت جنسی ومیزان رابطه ی آن با سلامت روان در دانش آموزان دختر و پسر 7 تا 12 ساله شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,محمود ایروانی
بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی خانواده های دارای اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی با خانواده های کودکان بهنجار,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سرد مزاجی زنان و صمیمیت زوجین و ابعاد آن در شهر بندر عباس 1387,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,سالار فرامرزی
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر پایه ی سوم دوره راهنمایی ناحیه 4اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,پرویز شریفی درآمدی,محمد باقر کجباف
مقایسه ویژگیهای روانشناختی زوجهای ناسازگار ایران(اصفهان) و کانادا(تورنتو),کارشناسی ارشد,1387,محسن گلپرور,محمد باقر کجباف,رضا اسماعیلی
تاثیر آموزش شیوه های شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب ورزشکاران,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,سید محمد مرندی
رابطه کیفیت خدمات آموزشی و امکانات مهد کودک با خلاقیت کودکان,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,سالار فرامرزی
مجموعه توانبخشی شهر یاران,کارشناسی ارشد,1387,مریم قاسمی سیچانی,محمد باقر کجباف
بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70% به بالا در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,ارحام صدر
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,محمد رضا عابدی
بررسی تاثیر آموزش نگرشهای مذهبی بر سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
اثر بخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق ,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
مقایسه عزت نفس ,شادمانی,کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان مطلقه وغیر مطلقه شهر شیراز,کارشناسی ارشد,1386,اصغر آقایی,محمد باقر کجباف,منوچهر کامکار
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان,کارشناسی ارشد,1385,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
اثربخشی آموزش پیشگیری از روابط آسیب زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان مدارس متوسطه شاهین شهر سال تحصیلی 86-85,کارشناسی ارشد,1385,محمد باقر کجباف,محمد رضا عابدی
بررسی شدت و شیوع ترس در دانش آموزان نوجوان دوره های راهنمایی و دبیرستان شهرستان زنجان,کارشناسی ارشد,1385,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی و هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری و شناختی رفتاری مذهبی در کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای تهران,کارشناسی ارشد,1384,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
مقایسه رشد اجتماعی در دانش آموزان نیمه بینا در مدارس راهنمایی خاص و عادی(تلفیقی) شهر اصفهان سال تحصیلی 84-83,کارشناسی ارشد,1384,محمد باقر کجباف,مختار ملک پور
بررسی رابطه گرایش به روان گسستگی، استقلال- وابستگی میدانی وخلاقیت دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1383,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,عبدالرضا فروغی مبارکه
هنجاریابی، پایایی وروایی، مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی و,کارشناسی ارشد,1383,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان شاهد وغیرشاهد پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال 83-82,کارشناسی ارشد,1383,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه قضاوت اخلاقی و رشد شناختی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1382,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی تاثیر آموزشهای شناختی رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1382,محمد باقر کجباف,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی در نوجوانان و جوانان شهر اصفهان بعد از تماشای مسابقات فوتبال,کارشناسی ارشد,1382,محمد باقر کجباف,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی رابطه هیجان خواهی ومیزان رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حمید طاهر نشاط دوست
هنجاریابی،بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن در بین کارکنان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری، خودتنظیمی باعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری کودکان,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,اصغر آقایی
هنجاریابی مقیاس رفتار سازشی لمبرت در تشخیص عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان 10-13سال پسر و دختر دبستانهای استثنایی اصفهان,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی مقایسه میزان پرخاشگری در آزادگان وسایر رزمندگان ایرانی,کارشناسی ارشد,1380,محمد باقر کجباف,حسین مولوی
بررسی راههای جلب مشارکت نهادها,سازمانها,ادارات و دستگاههای دولتی در امر آموزش بسیجیان-شهرستان مسجد سلیمان,کارشناسی ارشد,1380,محمد باقر کجباف,صادق رضایی,فرخ فریدیان
تاثیر زبان اشاره و لب خونی در آموزش زبان انگلیسی دانش آموزان ناشنوای دبیرستانی,کارشناسی ارشد,1380,سیدمحمد صفوی همامی,محمد رضا طالبی نژاد,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه سبک های رهبری با حسابرسی داخلی ,کارشناسی ارشد,1379,محمد باقر کجباف,عبدالعزیز هدایتی دزفولی
بررسی ارتباط بین سبک مدیریت و رضایت شغلی در میان کارکنان شرکت ملی گاز استان خوزستان,کارشناسی ارشد,1379,محمد باقر کجباف,عبدالعزیز هدایتی دزفولی
بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و رضایت شغلی آنان در سازمان جهاد سازندگی خوزستان(دفتر استان),کارشناسی ارشد,1378,محمد باقر کجباف,عبدالرضا نداف
بررسی رابطه ی سبک های رهبری با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر,کارشناسی ارشد,1378,محمد باقر کجباف,بهاءالدین برهانی
بررسی تفاوت دید گاههای کارکنان وسرپرستان در تعیین عوامل انگیزش و رابطه آن با رضایت شغلی در اداره حسابرسی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -اهواز,کارشناسی ارشد,1378,عبدالعزیز هدایتی,محمد باقر کجباف
بررسی کاربرد الگوی نوین مبتنی بر ارزشهای رقابتی در تعیین اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی-شوشتر,کارشناسی ارشد,1378,عبدالعزیزی هدایتی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه افسردگی مادران با تیپ شخصیتی فرزندان شاهد اصفهان,کارشناسی ارشد,1377,سید احمد احمدی علون آبادی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری در ورزشکاران و غیر ورزشکاران,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی هوش کلامی و غیر کلامی پسران و دختران,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه عوامل موثر بر لکنت زبان بین کودکان ونوجوانان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه نگرش نسبت به خودبین دوگروه نوجوانان شهری و روستایی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی روی آْورد تحولی پیاژه در مقایسه با روی آورد روانسنجی وکسلر..,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی روی آورد تحولی...با تاکید بر آزمونهای نگهداری ذهنی حجم و مقدار خمیر,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس در دانش آموزان تیزهوش و عادی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی هنرمندان نقاش و افراد عادی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
آسیب شناسی و سبب شناسی درمان لکنت زبان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه و مقایسه رشد اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان 14 - 16 سال,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ایجاد طلاق در خانواده در شهر اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
. بررسی مقایسه سازگاری اجتماعی دانش آموزان تیزهوش و عادی مدارس راهنمایی دخترانه شهرکرد,کارشناسی,محمد باقر کجباف
. بررسی میزان شیوع افسردگی در بین جانبازان شیمیایی استان چهارمحال و بختیاری,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 2 اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
. بررسی مولفه های رضایت زناشویی بین زوجین موفق و ناموفق,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه پرخاشگری و افت تحصیلی دوره متوسطه دانش آموزان شهرستان دهدشت,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی میزان اضطراب قبل از زایمان با سطح تحصیلات زنان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه و مقایسه عزت نفس در دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر شهرستان سمیرم ساکن خوابگاه,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی عزت نفس کودکان ناشنوا و عادی در شهرستان کاشان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی مقایسه رضایت زناشویی بین زوجهای تحت پوشش کمیته امداد امام و زوجهای عادی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در کارکنان شیفت کار و غیر شیفت کار بیمارستان الزهرا اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان بین کارکنان با سابقه کار بالا و پایین,کارشناسی,محمد باقر کجباف
. بررسی میزان تعهد سازمانی افراد با نوع شخصیت آنان در کارکنان اداره کل بیمه خدماتی درمانی استان اصفهان,کارشناسی,محمد باقر کجباف
. بررسی ویژگیهای شخصیتی هنرمندان موسیقی با افراد عادی,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی و مقایسه میزان اضطراب شغلی بین دانشجویان روان شناسی دانشگاه اصفهان ,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی ومقایسه رضایت شغلی معلمین کودکان ناشنوا معلمین کودکان نابینا,کارشناسی,محمد باقر کجباف
بررسی میزان شادمانی دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان ,کارشناسی,محمد باقر کجباف
جستجو:
|
درمان مشکلات جنسی (صول وتکنیک) مشکلات جنسی زنان جلد اول,ترجمه,ویرایش,1395,محمد باقر کجباف,مجتبی طغیانی
شواهد تجربی حیات پس از مرگ,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1395,محمد باقر کجباف,علی قاسمیان نژاد
روانشناسی رفتار جنسی,چاپ جدید,روان,1394,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی,چاپ جدید,روان,1394,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (روانشناسی اسلامی)-(142ص)-چاپ پنجم,چاپ جدید,روان,1393,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (روانشناسی اسلامی)-(142ص) ,چاپ جدید,نشر روان,1392,محمد باقر کجباف
روانشناسی رفتار جنسی نظریه ها و دیدگاه ها(چاپ ششم)-(198ص),چاپ جدید,نشر روان,1391,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (روانشناسی اسلامی)-(142ص),چاپ جدید,نشرروان,1391,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ( روانشناسی اسلامی)[142ص],چاپ جدید,نشر روان,1389,محمد باقر کجباف
روانشناسی رفتار جنسی نظرها و دیدگاهها (چاپ پنجم),چاپ جدید,روان,1389,محمد باقر کجباف
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه، ناتوانی های یادگیری: چگونه مغز با نیازهای ویژه یاد می گیرد,ترجمه,دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت),1388,احمد یار محمدیان حسین آبادی,محمد باقر کجباف
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ( روان شناسی اسلامی ),تالیف,روان,1388,محمد باقر کجباف
روانشناسی اجتماعی(دیدگاه ها و نظریه ها )[265ص],چاپ جدید,انتشارات دانشگاه اصفهان,1388,رسول ربانی خوراسگانی,محمد باقر کجباف,محمد حسن ادریسی
روانشناسی رفتار جنسی,تالیف,روان,1388,محمد باقر کجباف
روانشناسی رفتار جنسی,چاپ جدید,نشر روان,1387,محمد باقر کجباف
روانشناسی اجتماعی (دیدگاهها و نظریه ها),تالیف,دانشگاه اصفهان,1386,رسول ربانی خوراسگانی,محمد باقر کجباف
روانشناسی رفتار ترس,تالیف,آوای نور تهران,1381,محمد باقر کجباف,رسول ربانی خوراسگانی
روانشناسی رفتار جنسی (نظریه ها و دیدگاه ها ),چاپ جدید,نشر روان,1381,محمد باقر کجباف
روانشناسی رفتار جنسی ( نظریه ها و دیدگاه ها ),تالیف,نشر روان,1378,محمد باقر کجباف
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح تقدیر ایثارگری سال 1397,رییس دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1397
لوح سپاس ایثارگری جهت تلاش در مسیر توسعه علم و فرهنگ,رییس دانشگاه اصفهان دکتر طالبی,دانشگاه اصفهان,1396
لوح سپاس به پاس قدردانی از همکاری باشهرداری در برنامه زندگی به سبک بهشت ( سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع خانواده های نجف آباد),شهردار نجف آباد و مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی ضهرداری نجف آباد,فرهنگسرای خاوران نجف آباد,1396
لوح تقدیر جهت ارتقا به مرتبه استادی,سرپرست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح سپاس جهت قدردانی از تلاش در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهن,رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,1394
لوح تقدیر ایثارگری سال 1394,دکتر طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
تقدیرنامه اساتید مکرم سال تحصیلی 93-94,مدیرحوزه علمیه,مدیریت امورمراکزتخصصی حوزه های علمیه,1394
لوح تقدیر و تشکر از زحمات دوره مدیریت امور پژوهشی,سرپرست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1393
لوح تقدیرپژوهشگر برتر استان اصفهان,استاندار و رییس ستاد دایمی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان,هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان,1391
لوح تقدیر پژوهشگر برگزیده استان اصفهان-کار گروه علوم انسانی,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1391
لوح تقدیر بخاطر برگزاری همایش ها و کلاس های بهداشت روان در سال 91,فرمانده لشکر 8 نجف اشرف,سپاه پاسداران- لشکر زرهی 8 نجف اشرف,1391
تقدیر و تشکر از برگزاری همایش بهداشت روان در خانواده و ایراد سخنرانی در جمع همسران پاسدار در سالهای 82و 87,فرمانده لشکر 8 نجف اشرف,لشکر 8 نجف اشرف,1391
لوح تقدیر و گواهی سخنرانی درهمایش(طرح بصیرت خانواده کارکنان لشکر عملیاتی زرهی 8 نجف اشرف),فرمانده گردان بهداری لشکرعملیاتی زرهی 8 نجف اشرف,لشکرعملیاتی زرهی 8 نجف اشرف,1391
لوح تقدیر و تشکراز برگزاری نشست کرسی ازاد اندیشی روانشناسی حجاب,معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان,دانشگاه هنر اصفهان,1390
لوح تقدیر و تشکراز برگزاری کارگاه آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی با نگاه به اموزه های دینی برای مشاوران ,مدیریت مشاوره و راهنمایی موسسه,موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی- قم,1390
لوح سپاس بخاطر حضور علمی در رایزنی فرهنگی جمهورس اسلامی ایران و سخنرانی علمی مبتنی بر مبانی اسلامی,رایزن علمی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - آتن,رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن,1389
تقدیر از حضور علمی و ارائه مقاله تحت عنوان «تحلیل روان شناختی رابطه سالم در خانواده های مدرن»,رایزن علمی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران,رایزنی علمی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران- آتن یونان,1389
تقدیر از زحمات در راستای توسعه روان و ارتقای سطح سلامت جامعه,مدیر مرکز بهداری,مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین علیه السلام,1389
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal