۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
مظفر چشمه سهرابی
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم اطلاعات و ارتباطات,استندهال,فرانسه,1379-1385
فوق لیسانس,کتابداری واطلاع رسانی,تربیت مدرس,ایران,1376-1379
لیسانس,کتابداری واطلاع رسانی,تهران,ایران,1371-1374
جستجو:
|
مطالعه انتشارات علمی ایران و جهان در حوزه موضوعی زنبورعسل در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,سخنرانی,1397,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
Study of Scientific Outputs of Iran in the field of probiotic bacteria in the Scopus citation database,4th international congress of probiotics and functional foods,بین المللی,پوستر,1397,میترا باغ جنتی,مظفر چشمه سهرابی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Internet of Things Metadata Model for Digital Library,11th International Conference on e-Commerce with focus on e-Tourism, e-Service & Health Tourism,بین المللی,پوستر,1396,نیره سلیمان زاده نجفی,عاصفه عاصمی,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی | Detail
اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی,اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا: کاربرد ها و زیر ساخت,بین المللی,پوستر,1396,نیره سلیمان زاده نجفی,عاصفه عاصمی,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی | جزئیات
تحلیل بروندادهای علمی مربوط به حوزه موضوعی شتر در ایران وجهان در طی سال های 1995 تا 2016,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,نفیسه دهقانپور | جزئیات
سنجش میزان رؤیت پذیری نشریات علمی ایرانی در پایگاه های اطلاعاتی,دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم: ارزشیابی کیفیت نظام های سنجش علم، فناوری و صنعت,ملی,پوستر,1395,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری,لیلا دهقانی مقدم | جزئیات
A Scientometrics Analysis on the Data Processing: Artificial Intelligence Patent Issued by USPTO,COLLNET 2016: 12th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 17th COLLNET Meeting 2016,بین المللی,سخنرانی,1395,شیوا شیردوانی,محمد توکلی زاده,مظفر چشمه سهرابی,علی دولتی | Detail
تحلیل واژگانی مقالات اولِین همایش ملّی سنجش علم: ارزیابی و آسیب‌شناسی بروندادهای علمی,اولین همایش ملی سنجش علم,ملی,سخنرانی,1393,محمد توکلی زاده,مظفر چشمه سهرابی,وجیهه ابراهیمی | جزئیات
مقالات آی اس‌ آی دانشگران ایرانی: فرصت یا تهدید؟ ,اولین همایش ملی سنجش علم,ملی,سخنرانی,1393,مظفر چشمه سهرابی,سمیه میرمحمدی | جزئیات
سردبیران و اخلاق داوری علم,اولین همایش ملی سنجش علم:ارزشیابی آسیب شناسی برندادهای علمی,ملی,سخنرانی,1393,فرزانه فرهادی,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی | جزئیات
بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم نویسندگی مجله آسم، آلرژی، و ایمنی شناسی,اولین همایش ملی سنجش علم:ارزشیابی آسیب شناسی برندادهای علمی,ملی,سخنرانی,1393,فرامرز سهیلی,مظفر چشمه سهرابی,سمیرا آتش پیکر | جزئیات
ترسیم نقشه تاریخ ‌نگاری تحقیقات علوم زیستی ایران در نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2010,اولین همایش ملی سنجش علم:ارزشیابی آسیب شناسی برندادهای علمی,ملی,سخنرانی,1393,عباس فرازی,مظفر چشمه سهرابی,عباس حری | جزئیات
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نرم افزار نمایه مدیریت کتابخانه بر اساس نظریه نشر نوآوری های راجرز,همایش ملی کتابخانه و مردم,ملی,سخنرانی,1392,نوراله عبادالهی,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
سنجش سطح نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه,همایش ملی کتابخانه و مردم,ملی,پوستر,1392,مجید همتی گزافی,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
ارزیابی نرم افزارهای کتابخانهای و انتخاب نرم افزار,همایش نسل نوین نرم افزارهای کتابخانه ای,ملی,سخنرانی,1392,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
بداخلاقی های علمی,اولین همایش سراسری اخلاق علمی,ملی,پوستر,1390,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
Investigation of E-readiness assessment theories in librariesM with comparative and analyticle approach,The world and european horizons of librrianship in digital age,بین المللی,پوستر,1390,نرگس اورعی ,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
اخلاق علمی و حرفه ای در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی,همایش اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی,ملی,سخنرانی,1389,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
Visualizing the structure of Iranian engineering in Dialog database during 1990- 2008,6th international conference on Webometrics informetrics and scientometrics & 11th COLLNET meeting,بین المللی,سخنرانی,1389,نفیسه دهقانپور,فریده عصاره,مظفر چشمه سهرابی | Detail
بررسی میزان هزینه– اثر بخشی پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 2008,همایش ملی نظام‌های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش,ملی,سخنرانی,1389,پروین چم چمالی,مظفر چشمه سهرابی,دکتر عباس حری | جزئیات
نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر,اولین همایش پیشگیری از اعتیاد,منطقه ای,سخنرانی,1389,محمود مرادی,علی برازی,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی درکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی,اولین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران,ملی,سخنرانی,1388,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
تحلیل وضعیت مطالعه و کتابخوانی در شهر کرمانشاه,همایش سراسری مطالعه مفید,ملی,سخنرانی,1388,مظفر چشمه سهرابی,ویدا صیفوری | جزئیات
تعیین میزان رعایت استانداردهای طراحی ساختمان کتابخانه در طراحی ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاهی اصفهان,همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای,ملی,پوستر,1388,مظفر چشمه سهرابی,مریم اکبری,اعظم افخم نیا | جزئیات
تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه های دانشگاهی,همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای,ملی,پوستر,1388,مظفر چشمه سهرابی,آرزو رحیم سلمانی,آسیه رحیم سلمانی | جزئیات
نقشه علم و نقشه دانش,همایش ملی ISC , ISI,ملی,سخنرانی,1388,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
بررسی میزان گرایش به خرافات در شهر کرمانشاه,همایش آسیب شناسی باورهای خرافی و برداشت های عامیانه از دین,منطقه ای,سخنرانی,1388,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
وب مرئی و نامرئی,سمینار یکروزه وب مرئی و نامرئی,ملی,سخنرانی,1388,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
استفاده از نظریه های مربوط به جامعه شناسی استفاده ها در تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی.,همایش ماهیانه کتابخانه ملی ایران,ملی,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
استفاده از نظریه های مربوط به جامعه شناسی استفاده ها در تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی,همایش کتابداری و اطلاع رسانی قم,منطقه ای,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
نمایه سازی و دیجیتالی کردن اسناد فرهنگی ایثارگران,گردهمایی روسای ادارات و کارشناسان جمع آوری آثار بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور,ملی,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
استفاده از نظریه های مربوط به جامعه شناسی استفاده ها در تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی,همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه,هفته پژوهش,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
بررسی نقش شبکه های سراسری سیما در حفظ و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت,همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار وشهادت,ملی,سخنرانی,1387,آزاده شاهین,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
معماری و طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای,سمینار کتابخانه دیجیتالی : حال و آینده,ملی,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
3. Le rôle de la dimension cognitive de la technique dans le processus de l’appropriation sociale d’une technologie : Le cas de la culture informatique,Les usages intelligents des TIC dans la réorganisation universitaire,بین المللی,سخنرانی,1387,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
تاملی بر نظریه های مربوط به فناوری های ا طلاعاتی و ارتباطی : به سوی یک مدل جدید براساس یک تحقیق کیفی,همایش چالش های علم اطلاعات,ملی,سخنرانی,1386,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
روابط عمومی و ارتباطات,همایش فرهنگ و ارتباطات,منطقه ای,سخنرانی,1386,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
معرفی پایگاههای اطلاعاتی : با تأکید بر پایگاههای فارسی. سمینار بانکها و پایگاههای اطلاعاتی,سمینار یکروزه بانکهای اطلاعاتی,منطقه ای,سخنرانی,1386,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
استفاده از وب مرئی و نامرئی توسط محققان : بسوی یک روش جستجوی اطلاعات بر روی وب بر اساس یک تحقیق کیفی ,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
Pratique d’Internet et changement professionnel chez les chercheurs.,Colloque International Enjeux et usages des TIC : reliance sociale et insertion professionnelle »,بین المللی,سخنرانی,1385,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
Usages des technologies de l’information et de la communication (en ligne),In :16èmes Rencontres Régionales de la Recherche,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
Usages des moyens de communication dans la vie professionnelle,Le 15e Congrès de la SFSIC sur " Questionner les pratiques d’information et de communication. Agir professionnel et agir social.,بین المللی,سخنرانی,1384,مظفر چشمه سهرابی | جزئیات
جستجو:
|
ارایه مدل تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا,دکتری,1397,عاصفه عاصمی,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی
اپیدمیولوژی اطلاعات سلامت بر مبنای رفتار تولیدات علمی پژوهشگران و رفتار اطلاع‌یابی کاربران ایرانی در حیطه سرطان‌های شایع طی سال‌های 2011-2015 در پایگاه‌های گوگل ترندز و پاب‌مد,دکتری,1396,عاصفه عاصمی,احمد شعبانی,مظفر چشمه سهرابی
سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش¬آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3,کارشناسی ارشد,1396,میترا پشوتنی زاده,مظفر چشمه سهرابی
سنجش سطح سواد رایانه ایی کارمندان کتابخانه­ های شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی
مقایسه عملکرد بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجوی معنایی و غیرمعنایی,کارشناسی ارشد,1396,مظفر چشمه سهرابی,محمد علی نعمت بخش
بررسی شیوه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ های مستند­سازی و انتقال تجربیات کارمندان باسابقه به کارمندان کم سابقه در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,مظفر چشمه سهرابی,سید علی سیادت
ترسیم نقشه دانش کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,مظفر چشمه سهرابی,میترا پشوتنی زاده
بررسی سواد سلامت کتابداران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395,کارشناسی ارشد,1395,مظفر چشمه سهرابی
تأثیر استفاده از هستی نگاشت در کتابخانه های دیجیتال معنایی بر میزان دقت و بازیافت اطلاعات بازیابی شده,کارشناسی ارشد,1395,مظفر چشمه سهرابی,محمد توکلی زاده
شناسایی موانع به کارگیری مهارت های ارتباطی کتابداران در تعامل با مراجعان از دیدگاه کتابداران دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
بررسی وضعیت ابعاد بازاریابی خدمات و محصولات کتابخانه های دانشگاهی دولتی استان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,مظفر چشمه سهرابی,میترا پشوتنی زاده
سنجش میزان حرکت بومی سازی علوم انسانی در ایران: مطالعه موردی تحلیل استنادی مقالات حوزه علوم سیاسی در بازه زمانی 1389-1393,کارشناسی ارشد,1394,علی منصوری,مظفر چشمه سهرابی,محمد توکلی زاده راوری
ارزیابی مدیریت دانش بر اساس مدل نوتاکو و تاکوچی مطالعه موردی:( شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت همسو),کارشناسی ارشد,1394,محمد حسین مشرف جوادی,مظفر چشمه سهرابی
شناخت سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به مرکزآموزشی- درمانی الزهرا(س) شهراصفهان در سال 94,کارشناسی ارشد,1394,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
شناخت دیدگاه شهروندان اصفهانی از ایستگاه های مطالعه,کارشناسی ارشد,1394,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
سنجش میزان رؤیت پذیری نشریات علمی ایرانی در پایگاه های اطلاعاتی,کارشناسی ارشد,1394,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
تعیین سواد سلامت زنان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,مظفر چشمه سهرابی,احمدعلی اسلامی
شناسایی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی و ارزیابی ساختاری و محتوایی آن‌ها,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,مرجان کائدی
سنجش سرانه مطالعه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,میترا پشوتنی زاده
بررسی نقش تلویزیون در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
ارزیابی ملاک های ارتقا در آین نامه ارتقا از دیداه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس نظریه زمینه ای,کارشناسی ارشد,1393,ابوالقاسم نوری,مظفر چشمه سهرابی
ارزشیابی و آسیب شناسی شاخص هرش از دیدگاه جامعه علمی کشور,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,علی منصوری
ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از دیگاه جامعه ی علمی کشور:یک مطالعه ی زینه ای,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,محمدرضا نیستانی
وضعیت ابعاد بازاریابی اینترنتی کالاها و خدمات کتابخانه ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاعا رسانی دانشگاهی ایران,کارشناسی ارشد,1393,مظفر چشمه سهرابی,میترا پشوتنی زاده
بررسی ویژگی‌های شخصیتی اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,ابوالقاسم نوری
رابطه بین ابعاد پنجگانه شخصیتی و شادی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,حمید طاهر نشاط دوست
ارزیابی مقالات و مجلات ISI از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
بررسی اخلاقی داوری علمی از دیدگاه سردبیران مجلات علمی ایران (مصوب وزارت - خانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری ، و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی ) در سال 1391-1392,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه ایران با رویکرد سواد اطلاعاتی,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,محمدرضا نیستانی
بررسی ابعاد جامعه‌شناختی نمایه‌های پایانی کتاب در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهر اصفهان بر اساس نظریه‌های جامعه شناسی استفاده‌ها,کارشناسی ارشد,1392,مظفر چشمه سهرابی,دکتر عباس حری
بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1391,مظفر چشمه سهرابی,محمود مرادی
ترسیم نقشه دانش کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ ت‍م‍ای‍ل‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍اد و پ‍ای‍داری‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ج‍ان‍ب‍ازان‌ و ای‍ث‍ارگ‍ران‌,کارشناسی ارشد,1391,مظفر چشمه سهرابی,دکتر حسین واعظی
شناخت تجارب صاحب نظران در رابطه با سرقت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یک مطالعه ی کیفی) ,کارشناسی ارشد,1391,محمود کیوان آرا ,مظفر چشمه سهرابی,احمد پاپی ,پیمان ادیبی
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان,کارشناسی ارشد,1391,مظفر چشمه سهرابی,رضا اسماعیلی
سواد سلامت,کارشناسی ارشد,1391,مظفر چشمه سهرابی,حسن اسلامی
ارزیابی واحد های روابط عمومی در کتابخانه های دانشگاهی جهان به منظور ارائه یک الگوی ملی,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
بررسی وضعیت دسترس پذیری به منابع اطلاعاتی چاپی در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,ابراهیم افشار زنجانی,مظفر چشمه سهرابی
شناخت و تحلیل ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,عباس حری
سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از خدمات مرجع کتابخانه های عمومی قم,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار
بررسی رابطه بین کتابهای تالیفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی با تخصص موضوعی مولفان آنها,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,سید محمد دادگران
امکان سنجی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج کارآفرینی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,سید ابراهیم میر شاه جعفری
مقایسه میزان جامعیت و مانعیت اطلاعات بازیابی شده بر اساس نظام های ذخیره سازی همارا و پس همارا در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,فرامرز هندسی
سنجش سطح آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر اصفهان به منظور ارائه یک مدل,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,علی صنایعی
ن‍گ‍رش‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍دای‌ م‍رک‍ز اص‍ف‍ه‍ان‌,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,جهانبخش رحمانی
بررسی تحلیلی و تطبیقی کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با اصطلاحنامه‌ها و سرعنوانهای موضوعی پزشکی فارسی و مش طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۸,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,ناهید بنی اقبال
ترسیم ساختار تحقیقات حوزه علوم زیستی ایران در نمایه استنادی علوم طی سال های 1990 تا 2010,کارشناسی ارشد,1389,مظفر چشمه سهرابی,عباس حری
بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1389,سید علی اکبر فامیل روحانی,مظفر چشمه سهرابی
ترسیم نقشه علمی تحقیقات مهندسی ایران در پایگاه اطلاعاتی دایالوگ طی سال های 1990 - 2008,کارشناسی ارشد,1389,مظفر چشمه سهرابی,فریده عصاره,حسین مولوی
آسیب شناسی مدیریت امور فرهنگی از دیگاه مدیران و کارشناسان فرهنگی شازمان های فرهنگی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,ابراهیم میر شاه جعفری,مظفر چشمه سهرابی
شناسایی و به کار گیری عوامل مؤثر بر کارآرایی واسطه های زبان طبیعی,کارشناسی ارشد,1389,ابراهیم افشار زنجانی,سید امیر حسن منجمی,مظفر چشمه سهرابی
بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
ارزیابی مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان.,کارشناسی ارشد,1389,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
تحلیل وضعیت و روند پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه اشاعه راجرز,کارشناسی ارشد,1389,مظفر چشمه سهرابی,ابراهیم افشار زنجانی
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌۸۸-۸۹,کارشناسی ارشد,1389,رضا اسماعیلی ,مظفر چشمه سهرابی,آذر قلی زاده
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اب‍راز ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در وب‍لاگ‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ از ب‍ه‍ار ۱۳۸۸ ت‍ا ب‍ه‍ار۱۳۸۹,کارشناسی ارشد,1389,احمد علی فروغی ,مظفر چشمه سهرابی
بررسی کیفیت فهرست نویسی و رده بندی کتابهای عربی کتابخانه ملی ایران,کارشناسی ارشد,1388,احمد شعبانی,مظفر چشمه سهرابی
ارزیابی ساختار و محتوایی پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی ایران,کارشناسی ارشد,1388,محسن نوکاریزی,مظفر چشمه سهرابی
ارزیابی کمی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار 1377 تا1387,کارشناسی ارشد,1388,مظفر چشمه سهرابی,محسن حمیدی
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک در محیط دیجیتال(سال تحصیلی 88-1387),کارشناسی ارشد,1388,فرشته سپهر,مظفر چشمه سهرابی
عوامل فرهنگی موثر بر پدیده طلاق در شهرستان سیرجان,کارشناسی ارشد,1388,هاشم گلستانی,مظفر چشمه سهرابی
بررسی میزان انطباق چکیده فارسی پایان نامه های دوره دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (ایزو 214) در سالهای 1387-1388,کارشناسی ارشد,1388,احمد شعبانی,مظفر چشمه سهرابی
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1388,مظفر چشمه سهرابی,حسن کیانی
بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مقایسه آنها با استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران,کارشناسی ارشد,1388,مظفر چشمه سهرابی,مهرداد نیکنام
بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق (وزارت نیرو),کارشناسی ارشد,1388,مظفر چشمه سهرابی,عباس حری
تحلیل هزینه - کارایی پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 2008,کارشناسی ارشد,1388,مظفر چشمه سهرابی,عباس حری
بررسی وضعیت صنعت نشر کتاب در بر نامه سوم توسعه افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1388,ایرج مرادی,مظفر چشمه سهرابی
نگرش جوانان نسبت به برنامه های پربیننده تلویزیونی در شهر خرم آباد ,کارشناسی ارشد,1387,مظفر چشمه سهرابی,احمد علی فروغی ابری
نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان نسبت به اینترنت و نقش آن در فرهنگ جهانی شدن در سال تحصیلی 87-1386,کارشناسی ارشد,1387,آذر قلی زاده,مظفر چشمه سهرابی
بررسی نقش رسانه ها در ایجاد و تقویت گرایش های دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 86-87,کارشناسی ارشد,1386,سید هاشم گلستانی,مظفر چشمه سهرابی
نقش شبکه‌های سراسری سیما در حفظ و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 86-85,کارشناسی ارشد,1386,مظفر چشمه سهرابی,زهره سعادتمند
جستجو:
|
وصیت نامه کامل شهدا: استان گلستان,تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
وصیت نامه کامل شهدا: استان بوشهر,تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
وصیت نامة کامل شهدا: استان خراسان شمالی(دفتر اول),تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
وصیت نامه کامل شهدا: استان خراسان جنوبی,تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
وصیت نامه کامل شهدا: استان قم,تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
وصیت نامه کامل شهدا: استان گلستان,تصحیح,نشر شاهد,1396,مظفر چشمه سهرابی
سنجش و ارزشیابی علم(دو جلد),سایر,دانشگاه اصفهان,1395,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی
مطالعه مفید,سایر,چاپار,1393,مظفر چشمه سهرابی
(recents developpements en sciences socials ,Le Role De La Dimension cognitive de la technique ) دو فصل از کتاب Les technologies numériques comme miroir de la société,تالیف,Harmattan,1391,مظفر چشمه سهرابی
علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی,تالیف,چاپار,1386,احمد شعبانی,مظفر چشمه سهرابی
خلاصه مقالات همایش چالش های علم اطلاعات,سایر,دانشگاه اصفهان,1386,مظفر چشمه سهرابی,احمد شعبانی
علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی,سایر,چاپار,1386,احد شعبانی,مظفر چشمه سهرابی
فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی ایران(جلد سوم),تالیف,شاهد,1382,مظفر چشمه سهرابی
فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی ایران (جلد چهارم)(1378-1368),تالیف,شاهد,1382,مظفر چشمه سهرابی
کتابشناسی شهید و شهادت,تالیف,شاهد,1378,مظفر چشمه سهرابی
فهرست مطالب شهید وشهادت در مطبوعات فارسی ایران (جلد اول),سایر,شاهد,1378,مظفر چشمه سهرابی
فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی ایران(جلد دوم),سایر,شاهد,1378,مظفر چشمه سهرابی
جستجو:
|
جستجو:
|
برگزیده دوازدهمین جشنواره نقد کتاب کشور,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی,تهران,1394
کسب مقام تقدیری درگروه داوری پژوهش درپنجمین جشنواره بهترین کتاب دفاع مقدس به خاطر تدوین کتابشناسی شهید وشهادت,علیرضا افشار-رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس,بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس,1389
دانشجوی نمونه کشوری سال 1378,محمد خاتمی- رئیس جمهور,دفتر ریاست جمهوری- دانشگاه تهران,1389
گواهی صلاحیت مدرسی ازدانشگاه تربیت مدرس,دانشگاه تربیت مدرس,دانشگاه تربیت مدرس,1387
دانشجوی نمونه کشوری ,مصطفی معین - وزیر علوم وقت,دفتر وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری,1379
کسب مقام تقدیری درگروه داوری پژوهش درپنجمین جشنواره بهترین کتاب دفاع مقدس به خاطر تدوین فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی ایران,علیرضا افشار- رئیس بنیاد حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس,بنیاد حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس,1379
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal