۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
ناهید اکرمی
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی,دانشگاه اصفهان,ایران,1382-1389
فوق لیسانس,روانشناسی بالینی,تربیت مدرس,ایران,1367-1371
لیسانس,روانشناسی کودکان استثنائی,دانشگاه اصفهان,ایران,1362-1366
جستجو:
|
پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های شخصیتی مطرح شده در رویکرد سیستم های مغزی و رفتاری,سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری,ملی,سخنرانی,1394,نرگس کازرونی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی رابطه سبک فردی و معنویت با بهزیستی روانشناختی,سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری,ملی,سخنرانی,1394,فاطمه علی نجیمی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی تاثیر یادگیری مستقل بر موفقیت تحصیلی و کنترل تکانه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی ,اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا آزادی,ناهید اکرمی,احمد عابدی | جزئیات
بررسی تاثیر یادگیری مستقل بر تولید تحصیلی و کنترل تکانه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی,کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا آزادی,ناهید اکرمی,احمد عابدی | جزئیات
بررسی نقش شکست و به دام افتادن در پیش بینی گرایش به خودکشی در دختران ساکن شهر اصفهان,کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,پوستر,1394,شیوا کمالی پور,ناهید اکرمی | جزئیات
Assessing the relation between Lifestyle and the Mental Health of the patients with diabets II,1th Internaional Nursing & Midwifery Conference on health and Wellbeing,بین المللی,پوستر,1393,سمیه علیجانی,ناهید اکرمی,الهه فقیه ایمانی | Detail
بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در مقایسه با افراد سالم,کنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاری,ملی,پوستر,1393,سمیه علیجانی,ناهید اکرمی,الهام فقیه ایمانی | جزئیات
مقایسه سبک‌های دلبستگی ، کودک‌آزاری و علایم روانشناختی در مجرمین متهم به قتل و افراد عادی شهرستان یاسوج,همایش ملی آسیب شناسی قتل ، نظم و امنیت,ملی,پوستر,1392,انیسه الفونه,ناهید اکرمی | جزئیات
اثر فعالیت های غالب رفتاری بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان و جوانان,چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران,ملی,پوستر,1391,شبنم جوانمرد,پریسا پورآبادی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی رابطه ساده و چندگانه ارزش مذهبی با ارزش های فردی با توجه به نقش تعدیلی وضعیت تاهل,دومین همایش ملی دانشجوئی روان شناسی مشاوره و دین,ملی,پوستر,1391,شبنم جوانمرد,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی و مقایسه سیستم مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم,چهارمین کنگره بین المللی روان تنی,بین المللی,پوستر,1391,نیلوفر لباف,ناهید اکرمی | جزئیات
Mental profile comparison of male and female adolescents during puberty,2nd World conference on Psychology,Counselling and Guidance,بین المللی,سخنرانی,1390,مجتبی طغیانی,ناهید اکرمی | Detail
مقایسه عناصر ترسیم آدمک رنگی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و کودکان عادی,چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان,بین المللی,پوستر,1390,سارا آقابابائی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای با استرس و ویژگیهای شخصیت (NEOAC),همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی,ملی,پوستر,1388,الهه شیری محمدابادی,امیر جهانیان نجف ابادی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی ومقایسه میزان سلطه گری وسلطه پذیری در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,صدیقه رضائی,ابوالقاسم نوری,ناهید اکرمی | جزئیات
نقش عوامل پری ناتال(قبل وبدو تولد)والگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,پوستر,1385,سیده راضیه طبائیان,مژگان کار احمدی,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی جنبه های تحولی نقاشی های کودکان,ششمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,ماه گل توکلی,هاجر ترکان,ناهید اکرمی | جزئیات
جنبه های تحلیلی نقاشیهای کودکان,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,ناهید اکرمی | جزئیات
بررسی ارتباط بین تحول قضاوت اخلاقی ورشد شناختی در کودکان ونوجوانان بزهکار وبهنجار,اولین همایش بین المللی روانشناسی شناختی,بین المللی,پوستر,1381,ناهید اکرمی | جزئیات
روانشناسی شادی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,ناهید اکرمی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی و علائم بیش فعالی و نقص توجه در دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی ,کارشناسی ارشد,1394,ناهید اکرمی,احمد عابدی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT) بر اعتیاد به اینترنت،تعارض با والدین و تکانشگری دانش آموزان دختر معتاد به اینترنت دبیرستانهای شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,ناهید اکرمی,محمد رضا عابدی
مقایسه علائم اختلالات شخصیت ، سبک‌های دلبستگی ، هیجان‌خواهی و سابقه‌ی کودک‌آزاری در بین زنان عهدشکن و عادی,کارشناسی ارشد,1393,ناهید اکرمی,حسینعلی مهرابی کوشکی
مقایسه طرح‌واره‌های ناسازار اولیه ، هیجان ابراز شده و سبک‌های بین فردی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,ناهید اکرمی,حسینعلی مهرابی کوشکی
مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و‌درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام باآموزش روان شناختی خانواده بر علائم ، انگیزه و مقاومت درمانی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی,کارشناسی ارشد,1393,ناهید اکرمی,محمد رضا عابدی
تاثیر آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر خودکارآمدی راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر درچه,کارشناسی ارشد,1393,ناهید اکرمی,حسینعلی مهرابی کوشکی
تعیین رابطه برخی ویژگی‌های شناختی - انگیزشی فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با پیامدهای آموزشی در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی داشگاه اصفهان و ارائه الگوی پیشنهادی اثربخشی آموزشی,کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,ناهید اکرمی,حمید بیدرام
بررسی رابطه صمیمیت زوجین و هیجان ابراز شده همسران با شدت افسردگی زنان 30-50 شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,ناهید اکرمی,ایلناز سجادیان
بررسی هیجان ابراز شده ، سبک‌های مقابله با استرس و هم‌وابستگی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و وابسته به مواد در مقایسه با گروه گواه,کارشناسی ارشد,1392,ناهید اکرمی,حسینعلی مهرابی کوشکی
بررسی روابط بین الگوهای خانواده و اختلال وسواس فکری و عملی در گروه سنی 16 تا 20 سال شهر اصفهان,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی رابطه الگوی تعاملی و اختلال وسواس در بین دانشجویان دختر متاهل و مجرد دانشگاههای شهر اصفهان,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی رابطه احتکار و وسواس فکری وعملی در زنان و مردان 20 تا 50 سال در شهرستان اصفهان,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی تفاوت سبک شخصیتی کودکان اصفهانی دارای خانواده های با سطح اقتصادی بالا و پایین و کودکان افغانی مقیم شهر اصفهان با استفاده از تست ترسیم خانواده,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی ارزش های شوارتز در سه گروه سنی دختران و زنان شهر اصفهان,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده از دید فرزند و از دید مادر با میزان اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر راهنمائی شهر مبارکه اصفهان 91-90,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین هوش معنوی با عملکرد خانواده در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی تاثیر الگوهای تعاملی والدین بر اختلال وسواس فکری و عملی,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
الگوهای ارتباطی در خانواده,کارشناسی,1391,ناهید اکرمی
بررسی علل گرایش دانشجویان به مصرف موادمخدرازنظردانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه ی بین مکانیسم های دفاعی وسیستم های مغزی-رفتاری دردانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی میزان تفاوت رغبت های شغلی دربین دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی وروانشناسی وفنی-مهندسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه میان مولفه های ادراک عدالت سازمانی باادراک ازفضای سیاسی سازمان ومولفه های هوش سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با فرهنگ سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان کارخانجات شرکت برفاب شهرکرد,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین خودپنداره و عزت نفس با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اردکان یزد,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و سیستم های مغزی-رفتاری در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه سرسختی روانشناختی با خودکارآمدی عمومی و حرفه ای در زنان شاغل و غیر شاغل شهر اصفهان,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خودنظارتی ورابطه آن با متغیر جنسیت در کارمندان مراکز کامپیوتر,کارشناسی,1390,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی وشیوه فرزندپروری درمادران شهراصفهان,کارشناسی,1389,ناهید اکرمی
بررسی وجودتجربیات وسواسی در افرادبهنجارومقایسه انها دردوگروه بهنجارومبتلا به اختلال وسواسی-اجباری,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان مشکلات عاطفی وضایعات مغزی بر اساس ازمون بندرگشتالت درکودکان مبتلا به لکنت زبان وعادی درشهرشیراز,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین اعتمادبه نفس وپرخاشگری دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان سرسختی روانشناختی دربین مردان معتادوعادی 20تا50سال شهراصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
مقایسه هویت یابی بین دانش آموزان پیش دانشگاهی ودانشجوین درمقاطع ورودبه دانشگاه وفارغ التحصیلی,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
رابطه بین تیپ های شخصیتی باتوجه به آزمون(NEO)وخودارضائی,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه هوش هیجانی باسازگاری زناشوئی زنان بین سنین 30-55استان اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان دختروپسرمنطقه جی اصفهان دردوران بلوغ,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه ویزگی های شخصیتی افرادبزهکاروغیربزهکاردرشهرستان اصفهان براساس پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت(NEOAC),کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین خلاقیت کودکان وجوعاطفی خانواده دردانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان زرندکرمان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان سازگاری اجتماعی دردانشجویان دخترخوابگاهی وغیرخوابگاهی دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وویزگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین خودارضایی وپرخاشگری بین دختران دانش آموزودانشجوی شهراصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه ی بین استرس شغلی وویزگی های شخصیتی درمیان کارکنان سازمان آب منطقه ای اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی وپنج عامل بزرگ شخصیتی(NEO)دردانشجویان دختردانشگاه اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی،وسواس-اجبار و گروه غیر بیمار,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی رابطه سرسختی روانشناختی با چهار وضعیت هویت یابی مارسیا در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1388,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه ویزگیهای شخصیتی بانوان عادی وجراحی پلاستیک کرده بینی شهراصفهان براساس ازمون پنج عاملی شخصیت(NEOAC),کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین شیوه های مقابله با استرس و ویژگیهای شخصیتی دردانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین باورهای فراشناخت وراهبردهای مقابله بااسترس وویزگی های شخصیتی سنجیده شده توسط تست NEOACدردانشجویان دختردانشگاه اصفهان,کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
ارزشیابی ویزگی های شخصیی ومشکلات روانی کودکان اوتیستیک 6-12ساله ومقایسه آنهاباکودکان بهنجاربااستفاده ازآزمون ترسیم آدمک رنگی روآیه,کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین باورهای فراشناخت وسبک های مقابله بااسترس دردانشجویان دختروپسردانشگاه اصفهان,کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
مقایسه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در سازمان بهزیستی و سازمان زندان های شهر اصفهان,کارشناسی,1387,ناهید اکرمی
بررسی رابطه خوش بینی ونگرش مذهبی دردانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1386,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه رابطه رضایت شغلی وشادمانی دربین کارکنان رسمی وقراردادی دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1386,ناهید اکرمی
بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی دردانشجویان دختروپسردانشگاه اصفهان,کارشناسی,1386,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه عوامل پری ناتال،استرس های دوران بارداری والگوی تعامل والدین دردختران بهنجار وبیش فعال 7تا11سال,کارشناسی,1384,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی ومتغیرهای جمعیت شناختی زوجین شهراصفهان,کارشناسی,1384,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان آزارجنسی واختلالات رفتاری دانش آموزان پسرمقطع اول راهنمائی،باوالدین معتادوغیرمعتادشهرستان دهلران,کارشناسی,1384,ناهید اکرمی
بررسی و مقایسه عوامل پری ناتال و الگوهای تعانل والدین در کودکان عادی و مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی پسر 12-7 سال شهر اصفهان ,کارشناسی,1384,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط توکل به خدا وسایررهیافتهای مقابله ای بااضطراب در دانش اموزان دختردوره ی متوسطه شهرستان اصفهان,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه سازگاری اجتماعی دختران بامادرشاغل وغیرشاغل مقطع راهنمائی شهرستان نجف آباد,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی رابطه ارتباطات انسانی بااسترس شغلی درکارمندان آموزش وپرورش زرین شهر,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان اضطراب دانش آموزان محروم ازپدرباازدواج مجددمادروبدون ازدواج مجددمادرشهرستان یزد,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین هوش عاطفی وسازگاری زناشوئی درزوج های شهرستان اصفهان,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه سلسله مراتب انگیزشی دربین گروههای کارشناسی،کارشناسی ارشدودکتری وکارمندان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی مراحل تحول نقاشی براساس نظریه لوکه درکودکان قبل از2سال تا14سال درشهرستان اصفهان,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط روش های اسنادی وسطح اضطراب دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی نگرش دانشجویان دختروپسردانشگاه اصفهان درخصوص آسیب شناسی روابط دختروپسر,کارشناسی,1382,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه ویزگی های شخصیتی(سلامت روان)دانش آموزان فقیروثروتمندشهرستان آران وبیدگل,کارشناسی,1381,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان استرس دانشجویان دختروپسرخوابگاهی وغیرخوابگاهی دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1381,ناهید اکرمی
بررسی میزان اضطراب وافسردگی دانشجویان متاهل،مجرد،مونث ومذکر,کارشناسی,1381,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین خلاقیت وخویشتن پنداری دربین دانشجویان دختردانشگاه اصفهان,کارشناسی,1381,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط عزت نفس بارفتارشجاعانه وانفعالی درسه گروه ازدانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط طلاق روانی(عدم سازگاری زناشوئی)باطول مدت سالهای زناشوئی درزوج های جوان وسالمند,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه نگرش های استرس زا بین نوجوانان،جوانان وبزرگسالان زن شهربهارستان,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین برداشت عدم تساوی درپاداش ورضامندی کارکنان وکارگران ذوب آهن اصفهان,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط رشداجتماعی باحضوردرمهدکودک درکودکان پیش دبستانی,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه سلامت روان دردانشجویان مجردومتاهل دانشگاه یزد,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان استرس درزنان شاغل وخانه دار,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان سلطه گری وسلطه پذیری درنوجوانان عادی وبزهکارشهراصفهان,کارشناسی,1380,ناهید اکرمی
بررسی میزان تفاوت بین خودپنداره زنان شاغل وغیرشاغل ومقایسه آن باخودپنداره مردان شاعل,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
جایگاه اجتماعی زن ازدیدگاه اسلام,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط بین گرایش های وسواسی ومیزان هوشبهر,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
مقایسه تعهدسازمانی ورضایت شغلی اساتید مردوزن دانشگاه اصفهان وبررسی ارتباط بین متغیرها,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط گرایش های وسواسی وسطح تحصیلات درمردان,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی رابطه بین خویشتن پنداری ورضایت شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه میزان تفاوت تعهدسازمانی دبیران دبیرستان های دولتی وغیرانتفاعی شهراصفهان,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
مقایسه اختلالات رفتاری(ضداجتماعی-نوروتیک)فرزندان ارشدبافرزندان سوم,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی نحوه ومیزان همخوانی آزمون هوشی وکسلربزرگسالان باآزمون شخصیت فرافکن رورشاخ،به منظورتعیین میزان توانمندی آزمون های هوش درارزیابی یزگی های شخصیتی,کارشناسی,1379,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه الگوهادردانش آموزان دختردبیرستانی روستائی وشهری,کارشناسی,1378,ناهید اکرمی
بررسی قدرت تشخیص تست ترسیم آدمک رنگی درافسردگی کودکان,کارشناسی,1378,ناهید اکرمی
رابطه متغیرهای روانشناختی ویادگیری زبان دوم(انگلیسی)دردانش آموزان سال اول دبیرستان درشهراصفهان,کارشناسی,1377,ناهید اکرمی
بررسی ومقایسه نگرش سالمندان موسسه ای وغیرموسسه ای نسبت به زندگی,کارشناسی,1377,ناهید اکرمی
بررسی ارتباط بین سن مادرومیزان فرزندسالاری,کارشناسی,1377,ناهید اکرمی
بررسی نقش جنسیت درکتاب های درسی دوره ابتدایی وراهنمایی,کارشناسی,1377,ناهید اکرمی
بررسی دیدگاه های مختلف درزمینه روانشناسی اسلامی,کارشناسی,1376,ناهید اکرمی
اجرای برنامه لوواس روی کودکان اتیستی (بررسی موردی),کارشناسی,1375,ناهید اکرمی
بررسی و مقایسه بحران هویت بین نوجوانان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان نور,کارشناسی,1375,ناهید اکرمی
مقایسه دانش آموزان یک زبانه ودوزبانه ازلحاظ پیشرفت تحصیلی,کارشناسی,1375,ناهید اکرمی
جستجو:
|
نگاهی بر50مسئله تربیتی درخانواده(دکتر ناهید اکرمی ویراستار علمی کتاب),سایر,حق شناس,1386,عباس صادقی,فاطمه حسینی دولت آبادی,ناهید اکرمی
خودشناسی ویژه مدیران :ایجاد و توسعه ابراز وجود (رفتار شجاعانه )در خود و دیگران ,ترجمه,انتشارات مهر قائم,1381,محمد رضا عابدی,مسعود گوهری انارکی,ناهید اکرمی
روانپزشکی کودک :( رویکردتحولی)جلددوم,ترجمه,انتشارات مهر قائم,1380,کوروش نامداری,ناهید اکرمی,کریم عسگری مبارکه
ازمون قضاوت اخلاقی,ترجمه و تالیف,صنعت سرا(علم وصنعت اصفهان),1379,ناهید اکرمی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal