۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
عذرا اعتمادی تودشکی
دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی : مشاوره
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مشاوره,تربیت معلم,ایران,1380-1384
فوق لیسانس,مشاوره,علامه طباطبایی,ایران,1371-1374
لیسانس,مشاوره,دانشگاه اصفهان,ایران,1367-1371
جستجو:
|
مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی,کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1396,عاطفه حیرت,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
همسرگزینی در اسلام : یک مطالعه کیفی برای تبیین انتخاب همسر,شانزدهمین همایش ملی انجمن مشاوره" امنیت پایه، ازدواج و خانواده",ملی,پوستر,1395,سیده لیلا میراحمدی,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,عباس پسندیده | جزئیات
الگوی بومی آموزش و مشاوره پیش از ازدواج,شانزدهمین همایش ملی انجمن مشاوره" امنیت پایه، ازدواج و خانواده",ملی,سخنرانی,1395,فاطمه سادات دیباج,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,محمد رضا عابدی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
تدوین بسته آموزش جنسی پیش از ازدواج و بررسی تأثیر آن بر دانش جنسی دختران در آستانه ازدواج,سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری,ملی,سخنرانی,1394,پریسا بهنام نژاد ,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده | جزئیات
مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی,کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی,بین المللی,پوستر,1394,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تعیین رابطه عوامل فردی با صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان,اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه جابری,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری | جزئیات
بررسی رابطه سبک حل تعارض مادر، تعرض زناشویی مادر و سبک دلبستگی دختر با تعارض دختر با مادر,اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی,ملی,پوستر,1393,معصومه پوربافرانی,عذرا اعتمادی تودشکی,مهدی اکبرزاده | جزئیات
رابطه سبک فرزندپروری و مهارت های ارتباطی مادر با تعارض مادر با دختر,اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی,ملی,پوستر,1393,معصومه پوربافرانی,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تاثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)بر بهبود اسنادهای ارتباطی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان,کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1393,راحله سبوحی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تأثیر مشاوره زوجی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان,اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران,ملی,سخنرانی,1393,راحله سبوحی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
مدل مفروض عوامل موثر بر چرخه ارتباط زوجی تقاضا-کناره گیری,نخستین همایش ملی خانواده و امنیت,ملی,سخنرانی,1392,سمیه شاهمرادی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
تدوین مدل بومی خانواده سالم جهت ارتقا امنیت (یک پژوهش کیفی),نخستین همایش ملی خانواده و امنیت,ملی,سخنرانی,1392,مسعود صادقی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشه A , B و C در مردان همسرآزار و عادی شهر یزد,نخستین همایش ملی خانواده و امنیت,ملی,سخنرانی,1392,مهناز مرتضوی,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,الهم آقایی,سعیده امامی | جزئیات
مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشه A , B و C در زوجین دارای خشونت زناشویی و زوجین عادی شهر اصفهان,همایش ملی خانواده و امنیت,ملی,سخنرانی,1392,مهناز مرتضوی,سعیده امامی,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده,الهام آقایی | جزئیات
بررسی تأثیر آموزش گروهی نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1392,زهرا حسینی,عذرا اعتمادی تودشکی,مسعود اعتمادفر | جزئیات
مقایسه اثر بخشی دو مداخله آموزش گروهی شناختی رفتاری و ایماگو درمانی بر سازگاری زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان,اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه,بین المللی,سخنرانی,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,لیلا شکوهنده,مرضیه شاه سیاه | جزئیات
بررسی آسیب های ارتباط زوجین با خانواده همسر به عنوان یکی از عوامل طلاق از دیدگاه مشاوره و مددکاری اجتماعی,دومین همایش سراسری علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران,ملی,سخنرانی,1391,سیمین قاسمی,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
تاثیر آموزش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین,کنگره بین اللملی خانواده و جهانی شدن,بین المللی,سخنرانی,1391,جواد رضایی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم رضایی | جزئیات
اثر بخشی استفاده از آموزش مهارتهای زندگی در مشاوره گروهی سوگ بر کاهش احساس تنهایی و افسردگی مردان بیوه سالمند,اولین همایش ملی خانواده و مهارتهای زندگی,ملی,پوستر,1391,سلیمان کارسولی,مرضیه شریفی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
رابطه بین گرایش معنوی و صمیمیت جنسی در زوجین دانشجو,ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,پوستر,1391,جواد رضایی,مریم رضایی ,محمود رجبی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر در زنان ,نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین,ملی,سخنرانی,1391,سیمین قاسمی,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیر شاغل با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر شهر اصفهان,نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین,ملی,پوستر,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,هورا فروزنده,حامد قاسمی ارگنه,آرزو لشنی | جزئیات
بررسی و مقایسه الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض در بین مشاوران شهر اصفهان با افراد عادی,نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین,ملی,پوستر,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,شهربانو امینی,آرزو لشنی | جزئیات
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت زناشویی,نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین,ملی,پوستر,1391,حامد قاسمی ارگنه,عذرا اعتمادی تودشکی,وحید رنگی,سمیره دهقان | جزئیات
The Correlation Between Specific Eating Disorder Beliefs and Deppression & Internalized Shame in Woman,The First Iranian International Conference on Women ,s Health,بین المللی,پوستر,1391,مرضیه شریفی,عذرا اعتمادی تودشکی | Detail
اثر بخشی غنی سازی روابط زناشویی براساس مدل ارتباطی بر صمیمیت زوجین,سومین همایش ملی مشاوره,ملی,سخنرانی,1391,حامد قاسمی,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
بررسی آسیب شناسی تعاملی رابطه بین والدین و جوانان,همایش ملی روانشناسی و خانواده,ملی,سخنرانی,1391,آرزو لشنی,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
آسیب شناسی تعاملی روابط والد-نوجوان,همایش ملی روانشناسی و خانواده,ملی,سخنرانی,1391,سجاد همتی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,حامد قاسمی ارگنه | جزئیات
تبیین باورهای غیر منطقی از دیدگاه اسلام و البرت الیس,همایش کاربرد علوم ذهن مدار در جامعه ایران,ملی,پوستر,1390,جواد رضایی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,سید رضا موسوی | جزئیات
تأثیر آموزش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد و صمیمیت زوجین اراک,اولین کنگره بین المللی روانشناسی دین و فرهنگ,بین المللی,پوستر,1390,جواد رضائی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
رابطه بین گرایشهای معنوی و صمیمیت جنسی زوجین,پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,1390,جواد رضایی,محمود رجبی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی,پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,1390,جواد رضایی,محمود رجبی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
رشد تحصیلات زنان در ایران به عنوان الگویی از زنان مسلمان,سومین نشست اندیشه های راهبردی,ملی,پوستر,1390,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
اثر بخشی زوج درمانی گروهی با استفاده از چارچوب سنجش فرهنگی بر افزایش رضایتمندی و سازگاری زناشویی زوجین میان فرهنگی,دومین همایش ملی روانشناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1390,سلیمان کارسولی,مرضیه شریفی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی آسیب های ارتباط زوجین با خانواده همسر به عنوان یکی از عوامل طلاق از دیدگاه مشاوره و مددکاری اجتماعی,دومین همایش سراسری علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران,ملی,سخنرانی,1390,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک عشق ورزی واقع گرایانه زوجین شهر خرم آباد,چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1389,مسعود صادقی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیدرضاپورسید | جزئیات
انواع خشونت و زمینه های روانی – اجتماعی آن در خانواده,چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,پوستر,1389,فاطمه امینی سولاری,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی صمیمیت زوجین از دیدگاه اسلام و روانشناسی,چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,پوستر,1389,جواد رضایی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
نقش سبک زندگی اسلام محور(با تأکید بر نظام خانواده) و بیان راهکارهای آن برای افزایش صمیمیت زوجین,چهارمین کنگره آسیب شناسی خانواده,ملی,پوستر,1389,جواد رضایی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تفکیک خویشتن در روابط زناشویی به عنوان پیش بینی کنندة طلاق ,چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1389,ناصر یوسفی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی | جزئیات
The effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples in Shiraz City,اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی,ملی,پوستر,1389,مرضیه شاه سیاه,سیامک محبی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سعیده بطلانی | Detail
بررسی تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک عشق ورزی رومانتیک زوجین,اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی,ملی,سخنرانی,1389,مسعود صادقی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,حسین عباسی مولید | جزئیات
بررسی رابطه میزان صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین شاهد و ایثارگر شهر اصفهان و مقایسه آن در بین زنان و مردان,اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی,ملی,پوستر,1389,بتول امین جعفری,عذرا اعتمادی تودشکی,داریوش وکیلی | جزئیات
The study of sex education effect on couples marital satisfaction improvement in Isfahan,اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی,ملی,پوستر,1389,مرضیه شاه سیاه,سیامک محبی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سعیده بطلانی | Detail
تأثیر زوج درمانی معنوی بر خوش بینی، صمیمیت و پرورش شخصیت سالم زوجین شهرستان خمینی شهر,مشاوره، رشد و پویایی,ملی,سخنرانی,1388,ندا تگریان,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
نقش مشاوره در ارتقاءسلامت روان و سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه,مشاوره، رشد و پویایی,ملی,سخنرانی,1388,طیبه بلالی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
بررسی تأثیر زوج درمانی معنوی بر ارتباط باز، توجه بین نسلی و نزدیکی عاطفی زوجین شهرستان خمینی شهر,`پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,ندا تگریان,مریم فاتحی زاده,محمد رضا عابدی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی پدیده سرخوردگی زناشویی و تأثیر آن بر بهزیستی روانشناختی زوجین,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,سمانه کوهی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
عوامل موثر بر زوال رابطه پس از افشاء عهد شکنی زناشویی,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,حکیمه حیدری ,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
معرفی مدل درمانی سرخوردگی زناشویی در زوجین,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,سمانه کوهی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
تاثیر فرآیند سرخوردگی زناشویی بر ابعاد عاطفی خانواده,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,سمانه کوهی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
نقش مشاوره در ارتقاء‌سلامت روان و سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,طیبه بلالی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده | جزئیات
بررسی سبکهای دلبستگی و طرحوار های زناشویی در خانواده های موفق شهر اصفهان,پنجمین همایش مشاوره در اسلام,ملی,سخنرانی,1388,عذرا اعتمادی تودشکی,الهام یزدانی | جزئیات
تأثیر طلاق بر امنیت روانی خانواده,پنجمین همایش مشاوره در اسلام,ملی,سخنرانی,1388,زهرا داوودی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی | جزئیات
بررسی بهبود تبادلات عاطفی و افزایش صمیمیت زوجین با تمرکز بر مفهوم نوازش و اقتصاد آن در دیدگاه اریک برن,پنجمین همایش مشاوره در اسلام,ملی,سخنرانی,1388,فائزه هزاردستان,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزش جنسیت بر بهبود زناشویی زوجین شهر اصفهان,پنجمین همایش مشاوره در اسلام,ملی,سخنرانی,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
بررسی تأثیر آموزش جنسی بر بهبود صمیمیت زوجین شهر اصفهان,پنجمین همایش مشاوره در اسلام,ملی,سخنرانی,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
تأثیر جدایی و نا سازگاری پس از طلاق در ایجاد و ادامه ی تنش در خانواده ها,پنجمین همایش مشاوره اسلامی,ملی,سخنرانی,1388,طیبه بلالی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
مشاوره و نقش آن در کاهش اعتیاد به عشق ,دومین همایش سراسرس، دانشجویی,ملی,سخنرانی,1388,زهرا قائمی,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
مروری بر حالت ذهنی مشاور و مراجع و تعامل این حالات بر کیفیت خدمات مشاوره ای در فرایند درمان,دومین همایش سراسرس، دانشجویی,ملی,سخنرانی,1388,فائزه هزاردستان ,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل برخودپنداره دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان خمینی شهر ,مشاوره، رشد و پویایی,ملی,سخنرانی,1388,مسعود صادقی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,افشین صلاحیان | جزئیات
تاثیر زوج درمانی معنوی بر شادی دانشجویان متاهل شهرستان خمینی شهر,اولین همایش ملی خانواده،دانشجو،دانشگاه,ملی,سخنرانی,1388,ندا تگریان,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل برخودپنداره دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان خمینی شهر,دومین همایش سراسری ، دانشجویی مشاوره ، رشد و پویایی,ملی,سخنرانی,1388,مسعود صادقی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,افشین صلاحیان | جزئیات
تاثیر آموزش جنسی برافزایش رضایت جنسی زوجین فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان,سمینار سراسری پرستار،ماما و پژوهش,ملی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
بررسی رابطه ی بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر اصفهان در سال 1387,کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامائی ایران,بین المللی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی,سعیده بطلانی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزش جنسی بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده در شهر اصفهان ,کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامائی ایران,بین المللی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی,سعیده بطلانی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان,کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه,ملی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزش جنسی بر بهبود صمیمیت زنان مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان,کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه,ملی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
تاثیر آموزش جنسی بربهبود رضایت زناشویی زنان شهر اصفهان در سال 1387,سلامت خانواده,ملی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,سیامک محبی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
فرایند درمان عهدشکنی در روابط زناشویی,همایش سراسری دانشجویی,ملی,پوستر,1388,حکیمه حیدری,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
معرفی رویکرد راه حل محور و کاربرد آن بر کاهش گرایش به طلاق,همایش سراسری دانشجویی,ملی,پوستر,1388,زهرا داوودی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی | جزئیات
بررسی تاثیر زوج درمانی معنوی بر ارتباط باز،توجه بین نسلی و نزدیکی عاطفی زوجین شهرستان خمینی شهر,مشاوره خانواده و بهداشت جنسی,ملی,پوستر,1388,ندا تگریان,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,محمد رضا عابدی | جزئیات
The study of sex education effect on couples conflict decrease in Isfahan,8th Congress of The European Society of Gynecology,بین المللی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,سیامک محبی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سعیده بطلانی | Detail
تاثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان,چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,1388,مرضیه شاه سیاه,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیامک محبی | جزئیات
رابطه ی مؤلفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان,چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی,تورج نوری? | جزئیات
تحلیل کیفی مشکلات زوجین بر اساس رویکرد شناختی –رفتاری,سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تاثیر بهزیستی ذهنی بر کیفیت روابط زناشویی زوج های شهر اصفهان,سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1387,عیسی نژاد،امید,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی رابطه سبکهای وابستگی و میزان صمیمت زوجین شهر اصفهان,سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی,مهتا مرادی? | جزئیات
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و انواع مشکلات دانش آموزان دبیرستانی,سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی,طاهره آقابابایی? | جزئیات
بررسی رابطه بین ارزشهای مذهبی و شادی زوجین شهرستان اصفهان ,سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1387,مریم فاتحی زاده,ندا تگریان ,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، ارتباطی، رفتاری و تعارض بر صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر ,ترویج فرهنگ ایثار و شهادت,منطقه ای,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی,حعفری | جزئیات
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و خشونت های زناشویی در زنان و مردان شهر اصفهان ,همایش منطقه ای ازدواج و خانواده (کارکرد ها ، راهبرد ها ، تحدید ها),منطقه ای,سخنرانی,1387,عذرا اعتمادی تودشکی,سولاری | جزئیات
بررسی و مقایسه میزان الگوهای ارتباطی بی اعتبار کننده در خانواده‌های بیماران دوقطبیI[1] و غیر بیمار ,همایش منطقه ای ازدواج و خانواده,منطقه ای,سخنرانی,1387,فاطمه بهرامی خوندابی,حیدری,عذرا اعتمادی تودشکی,داودی | جزئیات
رابطه ی ساختاری بین هوش هیحانی و کیفیت ازدواج,همایش منطقه ای ازدواج و خانواده,منطقه ای,سخنرانی,1387,امید عیسی نژاد,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,بطلانی | جزئیات
بررسی ابعاد حال وهوای خانواده ومتغیرهای مرتبط باآن,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,ندا تگربان,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
غنی سازی روابط زناشویی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,پوستر,1386,امید عیسی نژاد?,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
معرفی رویکرد ایماگوتراپی (درمان بر اساس تجارب گذشته)بر سبک های عشق ورزی زوجین,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,مریم بیات?,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی تاثیر کلاسهای آموزش خانواده بر بهبود تغییر رفتار مادران نسبت به فرزندان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان,دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران,ملی,سخنرانی,1385,عذرا اعتمادی تودشکی,ناهید مهدوی فر | جزئیات
مقایسه میزان شادی دانشجویان هنرمند و غیر هنرمند دانشگاههای آزاد منطقه 4 اصفهان ,اولین همایش ملی تفریح و شادمانی,ملی,سخنرانی,1385,عذرا اعتمادی تودشکی,هاجر اسماعیلی | جزئیات
Astudy effectlveness of cognitive -behavioral therapy techniques on marital in Isfahan,Annal cogressm of the Europen Assocation,بین المللی,پوستر,1385,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی | Detail
بررسی انواع سبکهای دلبستگی زوجین,هفته پژوهش,هفته پژوهش,پوستر,1385,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و میزان صمیمیت زوجین در شهر اصفهان در سال 1384,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی تأثیر تفاوتهای جنسیتی بر مشاوره,همایش سراسری انجمن مشاوره ایران,ملی,سخنرانی,1385,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی تاثیر آموزشی مهارت های جرات ورزی و قاطعیت به روش شناختی- رفتاری بر افزایش میزان قاطعیت دانشجویان دختر ,همایش نقش و جایگاه مشاور در دانشگاه ها و مراکز آموزشی,ملی,سخنرانی,1384,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی میزان ارتباط بین انتظار فرج امام عصر و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه ,همایش سراسری بهداشت جوانان,ملی,سخنرانی,1384,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی میزان و ابعاد تعارضات زناشویی در زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان و مقایسه آن با زوجهای سالم,دومین همایش سراسر بحران در خانواده,ملی,سخنرانی,1383,عذرا اعتمادی تودشکی,بهناز عطایی | جزئیات
بررسی علل ناسازگاری زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان در سال 81-1380,نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران,ملی,سخنرانی,1383,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
بررسی میزان و ابعاد تعارضات زناشویی در زوجهای مراحعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان و مقایسه آن با زوجهای سالم,هفته پژوهش,هفته پژوهش,پوستر,1383,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
اهمیت و نقش آموزش و مشاوره قبل از ازدواج در سلامت خانواده,سازماندهی خدمات روانشناسی و مشاوره,ملی,سخنرانی,1382,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
اهمیت و نقش آموزش و مشاوره قبل از ازدواج در سلامت خانواده,همایش نقش مشاوره در مدیریت خانواده,منطقه ای,پوستر,1379,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
نقش کانون های مشاوره شغلی در اشتغال مولد,همایش ایجاد اشتغال مولد,منطقه ای,سخنرانی,عذرا اعتمادی تودشکی | جزئیات
جستجو:
|
کشف سبک های والدینی مادران ناایمن وبررسی تاثیر مشاوره کودک محور ومادر محور وزوج درمانی هیجان مدار,دکتری,1398,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی عوامل موثربرتنظیم هیجان زنان ومقایسه تاثیر مشاوره زوجی مبتنی بر عوامل بازوج درمانی هیجان مدار برتاب اوری وسازگاری زناشویی,دکتری,1397,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,رضوان السادات جزایری
بررسی مهارتهای درون فردی وبین فردی زوجین ومقایسه تاثیر مشاوره زوجی کوتاه مدت ساختاری وتلفیقی بر این مهارتها وعملکرد زوجین,دکتری,1397,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده
کشف عوامل موثر بر سرخوردگی زناشویی و مقایسه تاثیر مشاوره زوجی مبتنی بر عوامل با مشاوره زوجی کایزر بر سرخوردگی و صمیمیت زناشویی,دکتری,1397,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی
اثربخشی رویکرد مبتنی برشفقت برسبک زندگی صمیمیت زناشویی وعملکرد جنسی زنان یایسه,کارشناسی ارشد,1397,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف آسیبهای تعاملی زوجی در مردان با علایم شخصیت خود شیفته و مقایسه تاثیر مشاوره فردی و زوجی بر این آسیبها و کیفیت زناشویی آنان,دکتری,1397,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف معیارها، فرایند و سبک انتخاب همسر با رویکرد اسلامی و مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر این رویکرد با الگوی پی ریزی ازدواج موفق پیش از شروع بر انتظارات از ازدواج و باورهای مرتبط با انتخاب همسر دختران,دکتری,1397,مریم فاتحی زاده,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,عباس پسندیده
آسیب‌شناسی خانواده‌های تک‌والد کمیته امداد (مادر و دختر) و مقایسه تأثیر مشاوره خانواده مبتنی بر تاب‌آوری و پذیرش و تعهد بر آسیب ها، کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده,دکتری,1397,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,خدامراد مومنی
اثربخشی اموزش مهارتهای فرزند پروری براساس رویکرد ایماگو تراپی,کارشناسی ارشد,1397,عذرا اعتمادی تودشکی
واکاوی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی در ازادگان جنگ تحمیلی,دکتری,1397,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,رضوان السادات جزایری,سید محسن فاطمی
اثربخشی ایماگوتراپی برهمسر ازاری عاطفی نگرش های زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین مبتلا به همسر آزاری عاطفی ,کارشناسی ارشد,1397,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف همسر آزاری روانشناختی و مقایسه تاثیر دو رویکرد مشاوره فردی و زوجی بر همسر آزاری روانشناختی، کیفیت زناشویی و سلام روان مردان و نان,دکتری,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده
واکاوی آسیب های تعاملی زوجی در مردان دارای علائم شخصیت اجتنابی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی و فردی بر کیفیت زناشویی و آسیب های تعاملی زوجی آنان,دکتری,1396,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف آسیب های بین فردی زوجی زنان دارای علائم شخصیت وسواسی-جبری و مقایسه تاثیر مشاوره فردی و زوجی بر آسیب های بین فردی زوجی و کیفیت زناشویی آنان,دکتری,1396,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده,محمد رضا عابدی,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف عوامل زمینه ساز اعتماد زناشویی,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی
شناسایی زمینه های انصاف ادراک شده زناشویی,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,اعظم نقوی
واکاوی فرایند عاشق شدن در جوانان پسر افغانستان وایران,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,اعظم نقوی
بررسی رابطه ساده وچندگانه سبک های مدیریت تعارض زوجین با عوامل پیش بینی کننده ان,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
مقایسه تاثیر زوج درمانی شناختی رفتاری ورفتاری تلفیقی بر شادمانی زناشویی ونقش های جنسیتی زوجین,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف ساختار خانواده در قوم بختیاری,کارشناسی ارشد,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,اعظم نقوی
بررسی عوامل موثر بر سازگاری پس از طلاق زنان و مقایسه تاثیر مداخله اموزشی مشاوره ای مبتنی بر آن با برنامه مداخله ای اجتماع محور فیشر بر سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه,دکتری,1396,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,یان دو مول
کشف پویای های زوجی افراد با ازدواج بین فرهنگی,دکتری,1396,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,رحمت‌الله محمدی‌فشارکی
تاثیر اموزش گروهی مهارتهای همسر گزینی بر نگرش، رغبت به ازدواج و خودکارامدی انتخاب همسر در پسران,کارشناسی ارشد,1395,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی کارکرد های مختل ارتباطی در زوجین آشفته و غیر آشفته و مقایسه تاثیر زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر ،زوج درمانی روایتی و زوج درمانی هیجان محور بر کارکرد های مختل ارتباطی زوجین آشفته ,دکتری,1395,رضوان السادات جزایری,فاطمه بهرامی خوندابی,محمد رضا عابدی,عذرا اعتمادی تودشکی,سیدمحسن فاطمی
کشف ابعاد مشکلات بین واتلدین و نوجوانان پسر و تدوین بسته مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی و مقایسه تاثیر آن با خانواده درمانی کارکردی بر مشکلات، نگرش نوجوان پسر نسبت به والدین و کارکرد خانواده,دکتری,1395,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,رضوان السادات جزایری
کشف فرآیند ها تعاملی زوجی، زوجین دارای تیپ های شخصیتی متفاوت و تدوین بسته مشاوره ای مبتنی بر آن و تاثیر مشاوره فردی و زوجی بر تعارضات، سازگاری و صمیمیت زناشویی زوجین,دکتری,1395,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده
کشف علل خیانت زناشویی زنان و مقایسه تاثیر مشاوره فردی(با مرد و زن) و مشاوره زوجی مبتنی بر علل، بر میل به خیانت، میل به طلاق و کیفیت زناشویی زوجین در زنان خیانت کننده شهر اصفهان,دکتری,1395,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,رضوان السادات جزایری
بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر تعارض والد- نوجوان و سازگاری اجتماعی دختران,کارشناسی ارشد,1395,عذرا اعتمادی تودشکی
آسیب شناسی بین فردی زوجی زنان دارای علائم شخصیت نمایشی و مقایسه ی تاثیر مشاوره ی فردی و زوجی بر آسیب های بین فردی زوجی و کیفیت زناشویی آنان ,دکتری,1395,مریم فاتحی زاده,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی اثربخشی آموزش فراشناختی بر باور های فراشناختی و سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اسکیزوفرنیا و همسرانشان,کارشناسی ارشد,1395,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
کشف عوامل مؤثر برکیفیت زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی و مقایسه تأثیر مشاوره فردی و زوجی بر کیفیت زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی و همسرانشان.,دکتری,1395,مریم فاتحی زاده,فاطمه بهرامی خوندابی,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی
آسیب‌شناسی زندگی زوجین دوسر شاغل و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر نظریه های سنتی(ساختی)، مدرن(شناختی-رفتاری)، و فرا مدرن (راه-محور)بر آسیب‌های زوجین دوسر شاغل ,دکتری,1395,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,مریم فاتحی زاده
واکاوی زمینه های خیانت زناشویی مردان و مقایسه تاثیر مشاوره فردی (بازن و مرد) و مشاوره زوجی بر میل به خیانت میل به طلاق و کیفیت زندگی زناشویی,دکتری,1395,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,مریم فاتحی زاده
اثر بخشی آموزش تفاوت های جنسیتی روانشناختی بر دلزدگی و صمیمیت زناشویی,کارشناسی ارشد,1395,عذرا اعتمادی تودشکی
تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی والدین و جوانان در آستانه ازدواج بر کاهش تعارض والد-فرزند و شادمانی در خانواده,کارشناسی ارشد,1394,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
تاثیر زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر صمیمیت زناشویی و سبک زندگی اسلامی زوجین دارای ارزش های مذهبی متفاوت,کارشناسی ارشد,1394,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی مشکلات زوجی زنان دیابتی نوع دو شهر اصفهان و آموزش مثبت نگری بر کیفیت رابطه زناشویی و کیفیت زندگی آنان,کارشناسی ارشد,1394,عذرا اعتمادی تودشکی
اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر روش کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین,کارشناسی ارشد,1394,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود عملکرد خانواده مادران دارای دانش آموزپسر دوره ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی,کارشناسی ارشد,1394,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
تدوین الگوی بومی آموزش و مشاوره پیش از ازدواج و بررسی تاثیر آموزش بسته‌ی آموزشی مبتنی بر الگو بر مهارت‌ها و خودکار آمدی انتخاب همسر,دکتری,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,محمد رضا عابدی
مقایسه نیمرخ شخصیتی زوجین راضی و ناراضی بر اساس مقیاس شخصیت 16 عاملی کتل,کارشناسی ارشد,1393,مریم فاتحی زاده,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی
مقایسه تاثیر مشاوره شناختی - رفتاری و مشاوره راه حل مدار بر رضایت جنسی زنان در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی عوامل پیش بینی کننده وابستگی ناسالم به جنس مخالف در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی
مقایسه اثربخشی مشاوره شناختی - رفتاری فردی ،مشاوره خانواده مبتنی بر دلبستگی و مدل تلفیقی (مشاوره شناختی - رفتاری فردی و مشاوره خانواده مبتنی بر رویکرد دلبستگی) بر علائم افسردگی، رضایتمندی از زندگی و کیفیت دلبستگی دختران نوجوان افسرده شهر شیراز ,دکتری,1393,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,احمد غنی زاده
تدوین مدل بومی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی با تاکید بردلبستگی و میانجی‌گری اسنادها، تنظیم شناختی هیجان، مشکلات رفتاری بین فردی و بررسی تاثیر مداخله‌ی مبتنی بر مدل تدوین شده بر سازگاری زناشویی,دکتری,1393,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین بسته آموزش جنسی پیش از ازدواج و بررسی تأثیر آن بر دانش و نگرش جنسی دختران در آستانه ازدواج,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,مریم فاتحی زاده
تدوین بسته بومی آموزش آمادگی برای ازدواج و میزان اثر بخشی آن بر نگرش ، انتظارات و آمادگی ازدواج دختران عقد کرده شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,رضوان السادات جزایری
تاثیر طرح‌واره درمانی بر بخشودگی و سازگاری زناشویی زنان مواجه شده با خیانت همسر در شهر تهران,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی تاثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی و باورهای ارتباطی در زنان متاهل شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده
تدوین بسته آموزشی مهارتهای ارتباطی فرزندپروری بر اساس آموزه های دین اسلام و تأثیر آن بر سبک فرزندپروری و رابطه والد - کودک,کارشناسی ارشد,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,رضوان السادات جزایری
تدوین بسته‌ی مشاوره زوجی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) و تأثیر آن در بهبود اسنادهای زناشویی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین مدل سبک زندگی زوجی اسلامی و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سازگاری زوجین شهر اصفهان,دکتری,1393,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
تعیین عوامل پیش بینی کننده طلاق عاطفی در زنان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
بررسی مداخله‌های خانواده‌محور اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی (ADHD) و طراحی یک الگوی بومی برای ارتقای کیفیت زندگی فردی و خانواده این کودکان,کارشناسی ارشد,1393,مریم فاتحی زاده,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی التقاطی دلبستگی - پردازش شناختی با زوج درمانی رفتاری - شناختی بر سیر فرایندهای روانشناختی جنسی ، عملکرد جنسی زنان و رضاین جنسی همسرانشان در شهر اصفهان ,دکتری,1392,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین الگوی ارتباطی زوجین بر مبنای آموزه‌های اسلام و مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر آن با مداخله مبتنی بر الگوی مهارت ارتباطی ، بر سازگاری و صمیمیت زوجین وابسته به بنیاد شهید استان کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1392,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
تعیین پیشبینی کننده های صمیمیت زناشویی و تدوین مدل افزایش صمیمیت بر اساس عوامل آن,کارشناسی ارشد,1392,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی عوامل پیش بینی کننده رضایت جنسی زنان شهر یزد,کارشناسی ارشد,1392,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی عوامل پیش بینی کننده تعارض مادر-دختر در نوجوانان دختر شهرستان نایین,کارشناسی ارشد,1392,عذرا اعتمادی تودشکی,رضوان السادات جزایری
تدوین مدل بومی مشاوره زوجی چرخه ارتباطی تقاضا-کناره گیری و بررسی تاثیر مشاوره زوجی مبتنی بر آن بر چرخه مذکور و کاهش تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان,دکتری,1392,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل به ازدواج در پسران شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
تدوین الگوی عوامل خانوادگی اختلالات کودکان با میانجی گری عوامل مرتبط با کودک ,دکتری,1392,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,محمد رضا عابدی,غلامرضا صرامی
بررسی عوامل روانشناختی پیش بینی کننده‌ی شادی زناشویی در زوجین شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین مدل بومی آموزش راهبردهای مقابله‌ای زناشویی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط زناشویی ، راهبردهای مقابله‌ای زناشویی و استرس در زنان دارای سرطان سینه و همسران آنها در مقایسه با آموزش ارتقای روابط زوجین و آموزش زوجین به شیوه شناختی رفتاری,دکتری,1392,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی,زیبا فرج زادگان
تدوین مدل بومی خانواده سالم و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سلامت خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی,دکتری,1392,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی تاثیر اینترنت برگذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های اصفهان(دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی خوراسگان),کارشناسی ارشد,1392,سید علی هاشمیان فر,عذرا اعتمادی تودشکی
مقایسه تاثیر زوج درمانی رفتاری-جدلی و زوج درمانی هیجان مدار بر کیفیت ابعاد ارتباط زناشویی ،سلامت روان و نشانه های اختلال شخصیت مرزی در زوجین دارای اختلال شخصیت مرزی در شهر شیراز,دکتری,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,علی فیروز آبادی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار،شناختی-رفتاری وتلفیقی شناختی-رفتاری-هیجانی بر سیر تغییر رضایت مندی زناشویی زوجین وافسردگی زنان شهرهمدان,دکتری,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی عوامل پیش بینی کننده میل به طلاق،تدوین مدل مداخله ای بومی واثر بخشی ان بر میل وخودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد,دکتری,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
تدوین و استاندارد سازی بسته بومی آموزش مهارت های تعاملی زوجی بر اساس آسیب شناسی تعاملی زوجین شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
تدوین و استاندارسازی بسته آموزش بومی مهارت های ارتباط با خانواده همسر بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در خانواده های شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
تدوین و استاندارد سازی بسته ی آموزشی بومی مهارت های ارتباط والدین و جوان در آستانه ازدواج،بر مبنای آسیب شناسی تعاملی ،در والدین و جوانان شهرستان دورود,کارشناسی ارشد,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
تدوین و استاندارد سازی بسته آموزشی بومی مهارت های ارتباطی والد -کودک بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد,کارشناسی ارشد,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین و استانداردسازی بسته آموزش بومی مهارت های ارتباطی بر مبنای آسیب شناسی تعاملی والد - نوجوان در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین و استاندارد سازی بسته آموزش مهارت های ارتباطی والد-نوجوان مقطع راهنمایی ،بر اساس آسیب شناسی تعاملی,کارشناسی ارشد,1391,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
مقایسه تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زوجین بر اساس رویکر تایم و رویکرد السون بر رضایت و تعارض زناشویی در زوجین شهرستان بوکان,کارشناسی ارشد,1391,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
تدوین الگوی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی در زوجین,دکتری,1391,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,وحید قاسمی,فاطمه بهرامی خوندابی,محمد رضا عابدی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی دلبستگی -روایتی با زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر سیر تغییر اضطراب دلبستگی و حساسیت به طرد در زنان متاهل در شهر تهران,دکتری,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
بررسی و تدوین معیارهای بومی آمادگی برای ازدواج از دید جوانان والدین و کارشناسان ازدواج و ارزیابی میزان آمادگی ازدواج در جوانان شهر اصفهان,دکتری,1391,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی,محمد رضا عابدی,مریم فاتحی زاده
مدل ساختاری خانواده متعالی بر اساس جهت گیری مذهبی، ویژگیهای شخصیت، سبک زندگی، بهزیستی روانشناختی و عملکرد خانواده,دکتری,1391,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,احمد عابدی,مریم فاتحی زاده
تدوین مدل معادله ساختاری اختلالات جنسی زنان در شهر اصفهان,دکتری,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,وحید قاسمی
بررسی روابط فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه های سراسری شهر اصفهان,دکتری,1390,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی,احمد عابدی
هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه رغبت و مهارت کمپل در دانش آموزان سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر بجنورد,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی
پیش بینی رشد مسیر شغلی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی
هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی فرم کوتاه آزمون تشخیص استعداد در دانش آموزان سال سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,عذرا اعتمادی تودشکی
اثر بخشی آموزش غنی سازی ازدواج بر تعهد و تاب آوری زنان متاهل شهرستان نجف آباد,کارشناسی ارشد,1390,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
مقایسه اثر بخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرحواره ناسازگار اولیه ،تفکیک خویشتن ،سبک های دلبستگی و میل به طلاق در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز,دکتری,1389,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,کیومرث بشلیده
تاثیر آموزش گروهی مادران بر اساس رویکرد تلفیقی (فرزند پروری مثبت و رفتار درمانی)بر کاهش وابستگی کودکان به بازیهای رایانه ای و بهبود ارتباط مادر - کودک,کارشناسی ارشد,1389,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی - روانی مهارت های زناشویی بر اساس مدل گاتمن بر هوش هیجانی ،ثبات تعاملات زناشویی و سبک ازدواج در زوجین شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,عذرا اعتمادی تودشکی,سید احمد احمدی علون آبادی
بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های ارتباطی /حل مسئله و تحلیل رفتار متقابل بر تعارض والد - نوجوان دختران دبیرستانی منطقه جرقویه سفلی,کارشناسی ارشد,1389,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
تاثیر آموزش سبک زندگی اسلام محور با تاکید بر نظام خانواده بر تعهد و صمیمیت زوجین اراک ,کارشناسی ارشد,1389,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی رابطه ی بین عملکرد ازدواج با سازگاری زناشویی و مقایسه آنها در بین اقوام فارس، بختیاری و کرد ,کارشناسی ارشد,1389,عذرا اعتمادی تودشکی,ایران باغبان سیچانی
بررسی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی موثر بر سلامت روان زنان متأهل شاغل (مطالعه موردی شهر قروه),کارشناسی ارشد,1389,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,وحید قاسمی
بررسی رابطه ی ساده و چندگانه بین عوامل خانوادگی و تاب آوری فرزندان دبیرستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,عذرا اعتمادی تودشکی,محمد رضا عابدی
بررسی تاثیر رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق,کارشناسی ارشد,1388,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
تاثیر اموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبکهای عشق ورزی,کارشناسی ارشد,1388,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
بررسی اثر بخشی اموزش گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر دلبستگی نوجوانان,کارشناسی ارشد,1388,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تاثیر آموزش گروهی رویکرد هیجان محور بر تعارضات ارتباطی مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی عوامل پیش بینی کننده سازگاری پس لز طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
بررسی عوامل پیش بینی کننده سرخوردگی زناشویی در زوجین شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده
تدوین و بررسی تاثیر مدل تلفیقی بر کیفیت ارتباط،سلامت روان ورضایتمندی زوجین پس از افشای عهدشکنی زناشویی (مطالعه موردی),کارشناسی ارشد,1388,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی (ایماگوتراپی و طرح واره درمانی )بر اعتیاد به عشق و طرح واره دختران شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده
هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزش های کاری در دانش آموزان دوره ی متوسطه نظری، فنی حرفه ای و کارودانش شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا عابدی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
تاثیر رویکرد رفتاری -فراشناختی بر سبک های مدیریت تعارض در خانواده های کارکنان شرکت نفت و گاز پارس,کارشناسی ارشد,1388,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تأثیر آموزش گروهی رویکرد هیجان محور بر تعارضات ارتباطی مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان,کارشناسی,1388,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی اثر بخشی آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زناشویی زوجین در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تاثیر زوج درمانی معنوی بر حال و هوای خانواده و شادی زوجین شهرستان خمینی شهر,کارشناسی ارشد,1387,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تغییر سبکهای دلبستگی زوجین شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی اثر بخشی غنی سازی ازدواج بر بهبود کیفیت زناشویی زوجین شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,سید احمد احمدی علون آبادی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی تاثیرایماگو تراپی بر سبکهای عشق ورزی زوجین,کارشناسی ارشد,1386,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارض زناشویی,کارشناسی ارشد,1385,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی
بررسی عوامل پیش بینی کننده وابستگی ناسالم به جنس مخالف در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی,عذرا اعتمادی تودشکی
جستجو:
|
درمان دلبستگی روایتی,ترجمه,انشارات جهاد دانشگاهی تهران,1398,نیره ارین فر,رویا رسولی,عذرا اعتمادی تودشکی
چگونه میتوانیم زوج درمانگر هیجان مدار شویم,ترجمه,نشردانژه,1396,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی
عهد شکنی زناشویی (شناخت ، پیشگیری و درمان),تالیف,گلبانگ تربیت,1395,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی,آرزو لشنی,حکیمه حیدری
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی:کاربرد ذهن آگاهی،پذیرش و اگاهی از طرح واره برای رفتارهای بین فردی(همراه باشیوه نامه درمان گروهی),ترجمه,دانشگاه رازی,1395,محمود روغنچی,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,مریم فاتحی زاده,خدامراد مومنی,سید محسن حجت خواه
خانواده و آسیب رسانه‌ای: رایانه و اینترنت (310 ص),تالیف,یارمانا,1395,نسیم جعفری,عذرا اعتمادی تودشکی,عاصفه عاصمی
مهارت های بهبود رابطه زوجین و خانواده همسر مفاهیم، نظریه ها و روش ها,تالیف,گلبانگ تربیت,1394,عذرا اعتمادی تودشکی,سیمین قاسمی,سید احمد احمدی علون آبادی
خانواده درمانی پس از طلاق (راهمنای کاربردی درمانگران و خانواده ها),تالیف,شکیب گستر,1394,مرجان الشریف,طیبه بلالی,عذرا اعتمادی تودشکی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده
صمیمیت و نقش آن در زندگی زناشویی (مفاهیم، نظریه‌ها و راهکارها),تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1393,عذرا اعتمادی تودشکی,جواد رضایی,سید احمد احمدی علون آبادی
خشونت زناشویی(نظریه و درمان)-(212ص),تالیف,کلبانک تربیت,1392,رضوان السادات جزایری,عذرا اعتمادی تودشکی,مهناز مرتضوی,مریم فاتحی زاده
تمرین های زوج درمانی هیجان مدار «ایجاد رابطه »,ترجمه,دانژه,1391,فاطمه بهرامی خوندابی,زهرا آذریان,عذرا اعتمادی تودشکی,شهین صمدی
پیشگیری از طلاق و جدایی(217ص),تالیف,انتشارات دانشگاه یزد,1391,حسن زارعی,سید احمد احمدی علون آبادی,فاطمه بهرامی خوندابی,مریم فاتحی زاده,عذرا اعتمادی تودشکی
مشاوره و درمان کودک ازاری جنسی(231ص),تالیف,بهتا پژوهش,1391,مرضیه شریفی,فریبا حیدری,عذرا اعتمادی تودشکی
خانواده و آسیب رسانه ای ، رایانه و اینترنت(320ص),تالیف,نشر آموخته,1390,نسیم جعفری,عذرا اعتمادی تودشکی,عاصفه عاصمی
فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی,ترجمه,نشر دانزه,1388,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سعید بطلانی ,روناک عشقی ,مهناز جوکار ,محمد مسعود دیاریان ,ناصر یوسفی ,شیوا رضوان ,پریسا نیلفروشان,علی نویدنیا
افزایش صمیمیت در ازدواج,ترجمه,دانشگاه ه ازاد اسلامی خوراسگان,1385,سید حمید آتش پور-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان,عذرا اعتمادی تودشکی
فرایند های دلبستگی درزوج درمانی,ترجمه,دانژه,عذرا اعتمادی تودشکی
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برتر دانشگاه در گروه علوم انسانی در سال 1394,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1394
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal