۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
عذرا اعتمادي تودشكي
گروه آموزشی : مشاوره
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مشاوره,دانشگاه تربيت معلم _ تهران,1384
M.Sc.,مشاوره,دانشگاه تهران,1374
B.Sc.,راهنمايي و مشاوره,دانشگاه اصفهان,1371
جستجو:
|
اثربخشي برنامه مداخله اي كودكان طلاق بر ادراك كودكان از طلاق والدين: پژوهش مورد منفرد,,1402
ثريا رمضان زاده رستمي, عذرا اعتمادي تودشكي, فرامرز آسنجراني
Dimensions of Post-Traumatic Growth Resulting from Parental Divorce among Young Iranian Women,,1402
فهيمه باهنر, عذرا اعتمادي تودشكي, كيوان صالحي
Iranian women's experiences of the consequences of self-compassion as an intrapersonal source in marital relationships: a qualitative study,,1402
حسين متين, ياسمن سواري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
Designing and validating the model for preventing the intergenerational transmission of divorce (ITD) in the children of single guardians due to divorce and its effectiveness on boredom and marital expectations,پژوهشهاي مشاوره(تازه ها و پژوهشهاي مشاوره سابق)-انجمن مشاوره ايران,1401
حامد قاسمي ارگنه ء, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
A constructivist grounded study on children's perception of loneliness after divorse,,1401
ثريا رمضان زاده رستمي, عذرا اعتمادي تودشكي, فرامرز آسنجراني
مقايس? اثربخشي درمان هاي هيجان مدار و شناختي-رفتاري متمركز بر آسيب بر تجارب هيجاني ناشي از طلاق والدين در نوجوانان,,1401
حميد حقيقي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
Identifying Marital Interpersonal Pathologies in Men with Avoidant Attachment: A Qualitative Research,,1401
Nayere Arianfar, عذرا اعتمادي تودشكي, Simin Hosseinian
Analysis of the Components of Marital Relationship Enrichment Program,تحقيقات كيفي در علوم سلامت,1401
فرحناز نظري, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
Development and Validation of Possibility of Marital Adjustment Questionnaire for Couples on the Brink of Divorce,مشاوره كاربردي,1401
سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, علي رباني خوراسگاني
Comparing the Efficacy of Parenting Education Based on Coping with Challenges of Parenting and Triple-p (Positive Parenting Program) on Components of Effective Parenting and Marital Adjustment in Mothers of Adolescent,خانواده پژوهي,1400
داود حاج خدادادي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
Father Involvement: The Role of Marital Adjustment, Mother-Adolescent Relationship Quality and Father's Level of Education,دستاوردهاي روانشناختي,1400
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
Effect of Compassion Focused Therapy (CFT) on Attachment Styles of Couples with Marital Conflict,مطالعات روانشناسي باليني,1400
حسين متين, عذرا اعتمادي تودشكي
A constructivist grounded study on children's perception of loneliness after parental divorce,,1400
Soraya Ramezanzadeh, عذرا اعتمادي تودشكي, Faramarz Asanjarani
Iranian women's divorce style: A qualitative study,,1400
سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, علي رباني خوراسگاني
اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر والدگري موثر و كيفيت رابطه والد فرزندي در مادران داراي نوجوان,,1400
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
Marital Interpersonal Pathologies Questionnaire for Women with Attachment Anxiety Symptoms: Development and Validation,,1400
نيره آرين فر, رويا رسلي, سيمين حسينيان, عذرا اعتمادي تودشكي
Comparison of the Effectiveness of Commitment-Building Counseling Package and Emotionally-Focused Couple Therapy on Marital Boredom and Forgiveness of Women with Virtual Infidelity,تحقيقات علوم رفتاري,1400
الهام غفرالهي, عذرا اعتمادي تودشكي, زهرا يوسف, محمدرضا عابدي, هاجر تركان
Discovering of the Divorce Process in Iranian Men Initiator: A Qualitative Study,,1400
سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, علي رباني خوراسگاني
Explore the self-concept and function of married women in states resulting from the interaction of illusion and disillusion: optimism, confusion, realism and devastation,علوم روانشناختي,1400
سيمين قاسمي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, اعظم نقوي
Development And Determination Of Factor Structure And Reliability Of Mate Selection Attitudes Questionnaire Of Girls On The Verge Of Marriage,خانواده پژوهي,1399
ليلا شهرابي فراهاني, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
ملاكهاي انتخاب همسر در معلمان دختر در آستانه ازدواج (پژوهش كيفي),,1399
ليلا شهرابي فراهاني, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
Adjustment to divorce among Iranian and Chilean women: an exploratory study,,1399
فرامرز آسنجراني, Monica Guzm?n-Gonz?lez, عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي زوج درماني گروهي هيجان مدار بر دلبستگي زوجين و شادماني زناشويي,,1399
فرناز کيان, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
Sexual Infidelity as an Attachment Injury in Iranian Women: A Qualitative Study,,1399
مينا داراب, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
Investigation of Factors Affecting the Marital Intimacy of Veteran Couples: A Qualitative Study,تحقيقات كيفي در علوم سلامت,1399
پريسا حريري, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
The Effects of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Burnout and Forgiveness of Married Women's Online Marital Infidelity,مطالعات ناتواني-سيد محمد موسوي خطاط,1399
الهام غفرالهي, عذرا اعتمادي تودشكي, زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, هاجر تركان
Changes and Challenges: Parenting Challenges in Iranian Mothers,,1399
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
شناسايي آسيب هاي بين فردي زوجي زنان داراي اضطراب دلبستگي,,1399
نيره آرينفر, رويا رسولي, سيمين حسينيان, عذرا اعتمادي تودشكي
The Effect of Imago Relationship Therapy for Couples on Marital Stability in Veteran Couples,تحقيقات علوم رفتاري,1398
پريسا حريري, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
مقايسه تأثير برنامه آماده سازي پيش از ازدواج براساس مدل اولسون و بسته مشاوره پيش از ازدواج بومي بر مشك?ت دوران عقد زوجين,,1398
سيدحسين رضوي اسفيچي, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
تأثير مشاوره زوجي بر تعارض و صميميت زناشويي زوجين داراي ويژگي هاي شخصيتي متفاوت,,1398
زهرا چابكي نژاد, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
Wives’ perception of sexual relationship with narcissistic men: Results of a qualitative thematic analysis with Iranian women,مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد,1398
عيسي مرادي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي آموزش ايماگوتراپي بر نگرشهاي زناشويي منفي در زوجين مبتلا به همسرآزاري عاطفي,,1398
سيده زهرا موسوي مويد, عذرا اعتمادي تودشكي
Comparison of the Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and emotionally focused therapy (EFT) on Marital Cardiac patients with a history of coronary artery bypass Referring to Imam Ali Cardiac Rehabilitation Center in Kermanshah,خانواده پژوهي,1398
رضوان السادات جزايري, داريوش خانه ئي, فاطمه بهرامي خوندابي, نفيسه منتظري, عذرا اعتمادي تودشكي
The Effectiveness of Functional Family Counseling with an Islamic Approach on the Conflicts between Teenagers and Parents and the Attitude toward Parents,پژوهشنامه اسلامي زنان و خانواده,1398
محمد ثنا گويي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
Investigating the relationship between family of origin functioning and intrapersonal and interpersonal skills among Muslim couples in Iran,,1398
نيره السادات سعادتمند, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
The Effectiveness of Olson Couples Enrichment on Couples' Marital Intimacy,تحقيقات علوم رفتاري,1398
فرحناز نطري, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
بررسي تأثير آموزش مبتني بر مدل SYMBIS (تحكيم ازدواج پيش از شروع) بر انتظارات از ازدواج و باورهاي مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد شهركرد,,1398
سيده ليلا مير احمدي باباحيدري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, عباس پسنديده
Wives’ perception of sexual relationship with narcissistic men: Results of a qualitative thematic analysis with Iranian women,,1398
عيسي مرادي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
كشف نگرش هاي انتخاب همسر در دختران در آستانه ازدواج: تحقيق كيفي,,1398
ليلا شهرابي فراهاني, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
ساخت و اعتباريابي مقياس مهارتهاي درون فردي و بين فردي زوجها,,1397
نيره سادات سعادتمند, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
Difficulties in Emotion Regulation Among Iranian,,1397
عذرا اعتمادي تودشكي
Difficulties in Emotion Regulation Among IranianRemarried Women: The Role of Mindfulness, Thought Action Fusion, and Emotion Regulation,,1397
راضيه جلواني, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده
واكاوي معنايي آسيب هاي برآمده از فضاي مجازي در روابط بين زوجين در شهر اصفهان,,1397
ريحانه شجاعي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي اثربخشي مداخلات مبتني بر آسيب هاي برآمده از فضاي مجازي بر كيفيت رابطه زوجين,,1397
ريحانه شجاعي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي مشاوره فردي مبتني بر آسيبهاي فضاي مجازي بر كيفيت رابطه زناشويي زنان متأهل,,1397
ريحانه شجاعي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
پوياييهاي تعامل با همسر در حالتهاي خوشبين، دوسوگرا، واقعگرا و بي ارزش ساز در زنان متأهل: يك مطالعه كيفي,,1397
سيمين قاسمي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, اعظم نقوي
تأثير برنامه آماده سازي پيش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضايت زناشويي زو جها در دوران عقد,,1397
حسين رضوي, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي درمان تلفيقي تحليل تبادلي و ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي,,1397
مرضيه شريفي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
Exploring parenting styles of insecure Iranian mothers,,1397
فرناز حوله كيان, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
اثربخشي مداخله بين فردي فراشناختي بر آسيبهاي تعاملي زوجي مردان داراي علائم شخصيت خودشيفته: پژوهش مورد منفرد,,1397
عيسي مرادي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
Investigating the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Marital Conflicts of Coronary Artery Bypass Patients,,1397
رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
Investigating the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Marital Conflicts of Coronary Artery Bypass Patients,مطالعات روانشناسي باليني,1397
داريوش خانه ئي, رضوان السادات جزايري, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, Nafiseh Montazeri
اثربخشي برنامه مداخله اي اجتماع محور بازسازي زندگي پس از طلاق زنان مطلقه,,1397
فرامرز اسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, يان دمول
ساخت و اعتبار يابي و رواسازي پرسشنامه ي آسيب هاي زوجي زن با علائم شخصيت نمايشي,,1397
مينا سادات علوي حجازي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
Analyzing Difficulties in Family Life of Women with symptoms Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD): A Qualitative Research,,1397
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Effectiveness of Counseling Based on Mindfulness and Acceptance on the Marital Conflict of Intercultural Married Women in Iran,,1397
نرگس نصر اصفهاني, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, رحمت ا محمدي فشاركي
واكاوي پديدارشناختي عوامل موثر بر كيفيت زندگي زناشويي اسراي جنگي: يك مطالعه كيفي,,1397
محمدعلي طالبي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, رضوان السادات جزايري, محسن فاطمي
شخصيتهاي اجتنابي در تعاملات زناشويي: يك مطالعه كيفي,,1397
عليرضا روحي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
تأثير درمان بين­ فردي فراشناختي بر كيفيت زناشويي مرد خودشيفته : مطالعه موردي,,1397
عيسي مرادي اورگاني, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
زوج درماني بعد از وقوع خيانت زناشويي مردان: يك مطالعه كنترل شده,,1397
صادق باران اولادي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
اثربخشي مشاوره زوجي مبتني بر مدل سرخوردگي كايزر بر كاهش سرخوردگي زناشويي زوجين,,1397
نگار بهمني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
Construction and Validity and reliability of Survey of Marital PathologyWoman with Symptoms of Obsessive-Compulsive Personality,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Construction and Validity and reliability of Survey of Marital PathologyWoman with Symptoms of Obsessive-Compulsive Personality,مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان,1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Analyzing Difficulties in Family Life of Women with symptoms Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD): A Qualitative Research,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
اثربخشي رويكرد طرحواره درماني بر كاهش آسيب هاي تعاملي زناشويي مردان داراي شخصيت اجتنابي,,1396
عليرضا روحي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
كشف عوامل موثر بر تنظيم هيجان: يك مطالعه كيفي,,1396
راضيه جلواني, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده
اثربخشي آموزش سمينار بازسازي زندگي پس از طلاق فيشر بر سازگاري پس از طلاق و رضايت از زندگي در زنان مطلقه,,1396
فرامرز آسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, yan de mol
واكاوي تجارب شوهران زنان داراي وابستگي بين فردي از خشونت خانگي همسرانشان: مطالعه كيفي,,1396
مرضيه شريفي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري
كشف عوامل موثر بر سرخوردگي زناشويي زوجين ايراني: يك مطالعه كيفي,,1396
نگار بهمني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
بررسي تطبيقي اثربخشي زوج درماني هيجان محور (EFCT) و زوج درماني روايتي (NCT) بر كيفيت زناشويي و كاركردهاي مختل هيجاني، شناختي و رفتاري زوجين آشفته,,1396
رحيم بهرادفر, رضوان السادات جزايري, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيد محسن فاطمي
اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر تاب آوري بر كيفيت رابطه والد- فرزندي و عملكرد خانواده در خانواده هاي مادر سرپرست,,1396
محمود روغنچي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, خدامراد مومني
ساخت و بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه ي آسيب هاي تعاملي زناشويي مردان داراي شخصيت اجتنابي,,1396
عليرضا روحي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
The Pathology of the Dual-Career Couples: A Qualitative Study,,1396
محمد حسن گرامي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
EXPLORING FACTORS AFFECTING POST-DIVORCE ADJUSTMENT IN IRANIAN WOMEN: A QUALITATIVE STUDY,Social Determinants of Health-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (اين مجله از 25/11/94 علمي-پژوهشي مي باشد),1396
فرامرز اسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, Jan De Mol
انتخاب همسر مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر اساس تحليل كيفي احاديث اصول كافي,,1396
سيده ليلا ميراحمدي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, عباس پسنديده
Sexual Dynamics of Married Women with Interpersonal Dependency: A Qualitative Study on Iranian Women,,1396
شريفي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
Examining the Reliability and Validity of the Fisher Divorce Adjustment Scale: The Persian Version,,1396
فرامرز آسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, Jan De Mol
The Effectiveness of Fisher’s Rebuilding Group Intervention on Divorce Adjustment and General Health of Iranian Divorced Women,,1396
فرامرز آسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, Jan de mol
واكاوي آسيب هاي خانواده هاي مادر سرپرست : بك پژوهش كيفي,,1396
محمود روغنچي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, خدامراد مومني
واكاوي همسرآزاري روان شناختي مردان عليه زنان در زوجين ايراني: يك مطالعه كيفي,,1396
احمد نوري, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده
كشف عوامل موثر بر سرخوردگي زناشويي زوجين ايراني: يك مطالعه كيفي,,1396
نگار بهمني, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
Predicting desire to betrayal based on romance jealous and sensation seeking in married women,اصول بهداشت رواني,1396
عذرا اعتمادي تودشكي, زهرا شفيعي
كشف عوامل موثر بر سرخوردگ? زناشوي? زوجين ايران? :يك مطالعه كيف?,,1396
نگار بهمني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
Exploring factors affecting post-divorce adjustment in Iranian women: A qualitative study,,1396
?Faramarz Asanjarani, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, Jan de mol
شناسايي ومقايسه اسيب هاي برامده از فضاي مجازي در روابط زوجين(مطالعه موردي در شهر اصفهان),,1396
ريحانه شجاعي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي زوج درماني مبتني بر پويايي هاي بين فرهنگي بر تعارض زناشويي زوجين با فرهنگهاي متفاوت,,1396
نرگس نصر, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, رحمت ا محمدي فشاركي
تأثير زوج درماني تلفيقي مبتني بر خودتنظيم گري - دلبستگي بر سازگاري زناشويي زوجين,,1396
نيره آرين فر, عذرا اعتمادي تودشكي
ثربخشي آموزش سمينار بازسازي زندگي پس از طالق فيشر بر سازگاري پس از طالق و رضايت از زندگي در زنان مطلقه,,1396
فرامرز آسنجراني, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, يان دومول
مقايسه اثربخشي زوج درماني يكپارچه نگر و هيجان مدار بر صميميت زناشويي زوجين آسيب ديده از خيانت همسر,,1395
نيره آرين فر, عذرا اعتمادي تودشكي
شناسايي آسيب هاي تعاملي زوجين و خانواده همسر و پيامدهاي آن: پژوهش كيفي,,1395
سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
رابطه بين پايبندي مذهبي و بخشش با كيفيت روابط زوجين و خانواده همسر در زنان,,1395
سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي
ارزيابي و تشخيص باليني در زوج درماني؛ تجديد نظر و بررسي ييژگيهاي روانسنجي مقياس غربالگري آشفتگي زناشويي و ارتباطي (SSMRD),,1395
رحيم بهرادفر, رضوان السادات جزايري, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيد محسن فاطمي
Exploratory of Problems between Iranian Parents and their Male Adolescents,,1395
محمد ثناگوئي زاده اصفهاني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
كشف آسيب هاي زوجي زنان با علائم اختلال شخصيت وسواسي- جبري: يك مطالعه كيفي,,1395
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
تاثير مشاوره راه حل مدار بر رضايت جنسي و عملكرد خانواده زنان شهر اصفهان,,1395
وحيده مفيد, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
مدل عوامل موثر بر چرخه ارتباط زوجي درخواست- كناره گيري,,1395
سميه شاهمرادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
Histrionic Women in Iran: A Qualitative Study of the Couple Interactive Pathology of the Women with Symptoms of Histrionic Personality Disorder (HPD),,1395
مينا سادات علوي حجازي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
تحول اختلال شخصيت اجتنابي از كودكي تا بزرگسالي: آسيب شناسي تعاملات زناشويي,,1395
عليرضا روحي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
Investigation of the Interactive Positive Processes of Couples with Different Characteristics: A Qualitative Study,,1395
زهرا چابكي نژاد, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
Analysis of the Reasons for Infidelity in Women with Extra-marital Relationships: A Qualitative Study,,1395
شيما مصري پور, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
The Effect of Mate Selection Skills Training (MSST) on the Male Students Interest in Marriage,,1395
سجاد سعادت, عذرا اعتمادي تودشكي
Analysis of Psychological Spouse Abuse against Men in Iranian Couples: A Qualitative Study,,1395
احمد نوري, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده
Qualitative Evaluation of Men Vulnerability to Extramarital Relations,,1395
صادق باران اولادي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, ابوالقاسم فاتحي دهاقاني
مقايسه اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و زوجي بر ميل به طلاق زوج هاي داراي روابط فرازناشويي,,1395
شيما مصري پور, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
بررسي نقش ويژگي هاي شخصيت مادر، تعارض زناشويي مادر، سبك حل تعارض مادر و سبك حل تعارض دختر در پيش بيني تعارض مادر- دختر,,1394
معصومه پوربافراني, عذرا اعتمادي تودشكي, مهدي اکبرزاده, رضوان السادات جزايري
تأثير مشاوره مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد (ACT)بر كيفيت زندگي زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان,,1394
راحله سبوحي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
رابطه تاب آوري و سبك هاي دلبستگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان,,1394
سجاد سعادت, عذرا اعتمادي تودشكي, پريسا نيلفروشان
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي با صميميت زناشويي,,1394
سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
پيش بيني تعارض زناشويي از طريق ويژگي هاي شخصيتي و جمعيت شناختي زوج ها,,1394
مريم كتاني نجف آبادي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري
نقش سلامت خانواده و سبك هاي دلبستگي در پيش بيني خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان,,1394
عذرا اعتمادي تودشكي, سجاد سعادت
تدوين مدل خانواده سالم بر اساس ديدگاه متخصصان خانواده (يك پژوهش كيفي),,1394
مسعود صادقي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
كارآيي مشاوره شناختي- رفتاري و مشاوره خانواده مبتني بر دلبستگي در بهبود علائم افسردگي در نوجوانان دختر افسرده,,1394
بنفشه اميدوار, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد غني زاده
بررسي تاثير آموزش مثبت نگري زوجي بر اسنادهاي زناشويي زنان متأهل,,1394
فرحناز ملکي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
بررسي تاثير آموزش آمادگي براي ازدواج بر انتظارات زناشويي و مولفه هاي آن در دختران عقد كرده شهر اصفهان,,1394
اعظم رفيعي ماري, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, رضوان السادات جزايري
Effectiveness of Education enrichment marital relations based on model the,,1394
حامد قاسمي ارگنه, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
شناسايي ابعاد كاركرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد,,1394
محمد ثناگوئي زاده اصفهاني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
نقش سبك حل تعارض مادر، تعارض زناشويي مادر و سبك دلبستگي دختر در تعارض دختر با مادر,,1394
معصومه پوربافراني, عذرا اعتمادي تودشكي, مهدي اكبرزاده, رضوان السادات جزايري
The effect of Islamic life style training on marital adjustment,,1394
عاطفه حيرت, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
رابطه تعاملات منفي بين زوجين و خانواده همسر با صميميت زوجين و تعارضات زناشويي در زنان,,1394
سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررس? تاثير آموزش مثبت نگر? زوج? بر اسنادها? زناشوي? زنان متأهل,,1394
فرحناز ملكي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
رابطه بين كليشه هاي جنسيتي، احساس قدرت زوجين و متغيرهاي جمعيت شناختي با چرخه ارتباط زناشويي تقاضا- كناره گيري,,1393
سميه شاهمرادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي، الگوهاي ارتباطي و سبك هاي حل تعارض با صميميت زناشويي زنان شهر اصفهان,,1393
عذرا اعتمادي تودشكي, سميه جابري, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي
تعيين عوامل پيش بيني كننده صميمت زناشويي زنان شهر اصفهان,,1393
سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررسي رابطه ي مهارت هاي ارتباطي، الگوهاي ارتباطي و سبك هاي حل تعارض با صميميمت زناشويي در زنان شهر اصفهان,,1393
عذرا اعتمادي تودشكي, سميه جابري, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي
رابطه بين كليشه هاي جنسيتي احساس قدرت زوجين و متغيرهاي جمعيت شناختي با چرخه ارتباط زناشويي تقاضا - كناره گيري,,1393
سميه شاهمرادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
The Effect of Integrative Couple Quality Of Life Counseling On Chemical Veterans Family Performance,,1393
رزگار قادر پور, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
develop a persian version of interpersonal problems (IPC) in iranian couples,,1393
احمد رضا كياني چلمردي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي فرزند پروري قاطعانه بر كاهش تعارض دختر با مادر و افزايش سلامت روان دختران نوجوان,,1393
معصومه پوربافراني, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري
مقايسه ميزان تاثيرمشاوره شناختي-رفتاري و مشاوره راه حل مدار بر رضايت جنسي زنان در اصفهان,,1393
مريم فاتحي زاده, وحيده مفيد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
مقايسه اختلالات شخصيت در سه خوشه A, B,C در مردان همسر آزار و عادي شهر يزد,,1393
مرجان مرتضوي, مريم فاتحي زاده, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي, الهام آقايي, سعيده امامي نيا
The Effectiveness of the Positive Group Training on Satisfaction with Body Image of Adolescent Girls,,1393
عاليه گراوند, عذرا اعتمادي تودشكي, عباس علي سليماني, مصطفي بلغان آبادي
تاثير آموزش گروهي زوجين بر اساس رويكرد ارتباط درماني بر افزايش صميميت زوجين شاهد و ايثارگر شهر اصفهان,,1393
عذرا اعتمادي تودشكي, بتول امين جعفري, مرضيه شاه سياه
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان,,1393
مرضيه ملكي ها, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت رواني با سرخوردگي زناشويي در زوجين,,1393
سمانه كوهي كمالي دهكردي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
نقش ابعاد سبك زندگي زوجي در پيش بيني سازگاري زناشويي,,1393
عاطفه حيرت, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
MARITAL CONFLICT, FAMILY FUNCTIONING AND CHILD INTERNALIZING DISORDER :THE MEDIATING EFFECT OF EMOTIONAL SECURITY, ATTACHMENT QUALITY AND TEMPERAMENT AMONG IRANIAN CHILDREN,,1393
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا صرامي
comparison if the effectiveness of islamic communication model and marital enrichment model in the adjustment of couples under the support of martyrs foundation of kermanshah province,,1393
حامد قاسمي ارگنه, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه سبك زندگي زوجين با رويكرد اسلامي؛يك مطالعه تركيبي,,1393
عاطفه حيرت, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته اكتشافي,,1393
مسعود صادقي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
ساخت و اعتباريابي آزمون مشكلات بين نوجوان و والدين,,1393
محمد ثناگوئي زاده اصفهاني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري
The relationship between mother and daughter conflict resolution,,1392
عذرا اعتمادي تودشكي
The relationship between interpersonal factors in predicting marital intimacy among men in isfahan ity,,1392
عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان جابري, رضوان السادات جزايري, سيداحمد احمدي علون آبادي
The relationship between mother and daughter conflict resolution styles and adolescent girls conflict with mother,,1392
معصومه پوربافراني, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري
Predicting early maladaptive schemas on the basis of family flexibility and cohesion,,1392
شهاب عبدالملکي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
Family Functioning and Internalizing and Externalizing Disorders in Children: Examining the Quality of Attachment as a Mediator and Moderator,,1392
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا ثمري
An investigation on mate preferences with emphasize on the role of personality characters,,1392
فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
The relationships between big-five personality traits and emotional intelligence with differentiation,,1392
فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
بررسي رابطه ساده و چند گانه بين سبك زندگي با تعالي خانواده,,1392
رحمت اله محمدي فشاركي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, احمد عابدي
Developing a model of healthy family (A Qualitative Research),,1392
مسعود صادقي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير آموزش سبك زندگي اسلام محور با تاكيد بر نظام خانواده بر صميميت زوجين اراك,,1392
جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم رضايي حسين آبادي, مريم شهدوست
Personality Characteristics, Self-esteem and Attachment Styles As Predictors for Demand/Withdraw Marital Communicational Cycle,,1392
سميه شاهمرادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررسي تاثيرآموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبك هاي عشق ورزي زوجين,,1392
مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيدرضا پورسيد
تاثير رويكرد زوج­درماني كوتاه­مدت راه حل­محور بر سازگاري زناشويي در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان,Journal of Fundamentals of Mental Health,1391
زهرا داودي فيل آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مرضيه شاه سياه
factor structure and reliability of Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian population,,1391
اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, ايران باغبان سيچاني, عذرا اعتمادي تودشكي, زيبا فرجزادگان
تاتير طرحواره درماني گروهي بر باورهاي اختلال خوردن و احساس شرم در دختران نوجوان مبتلا به بي اشتهايي عصبي در شهر اصفهان,,1391
مرضيه شريفي, عذرا اعتمادي تودشكي
Attachment Orientations and Female Sexual Function: The Mediation Role of Sexual Assertiveness and Self-consciousness,,1391
فاطمه باي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
Personality Types and Marital Satisfaction,,1391
سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد قاسمي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
رابطه ميان سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي,,1391
رزيتا اماني, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي
تأثير آموزش زوج درماني اسلام محور بر تعهد زناشويي زوجين,,1391
جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, م رضايي حسين آبادي
COMPARING EFFECTIVENESS OF EMOTIONAL FOCUSED COUPLE THERAPY AND COGNITIVE BEHANIORAL COUPLE THERAPY ON THE CHANGE PROCESS OF SPOUSES,,1391
رزيتا اماني, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, سيداحمد احمدي علون آبادي
تأثير زوج درماني معنوي بر بهبود جو خانواده,,1391
مريم فاتحي زاده, ندا تگريان, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
The Prediction of Sexual Function based on Cognitive-Emotional Factors in Iranian Women,,1391
روناك عشقي نوگوراني, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد قاسمي
THE EFFECT OF SCHEMA - FOCUSED GROUP TRAINING IN REDUCING THE EATING DISORDER PSYCHOLOGICAL PROPERTIES AND BELIEFES IN GIRL ADOLESCENTS,,1391
مرضيه شريفي, زهرا پاداش, عذرا اعتمادي تودشكي
The Effectiveness of Retraining Attribution Styles (Cognitive Therapy) on Dimensions of Family Functioning in Divorce Applicant,,1391
حسن زارعي محمودآبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
Attachment Style and Rejection Sensitivity: The Mediating Effect of Self-Esteem and Worry Among Iranian College Students,,1391
سميرا خوشکام, فاطمه بهرامي خوندابي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
The effect of the brief solution-focused approach (BSFA) on the tendency to divorce in divorce susceptible men and women.,,1391
زهرا داودي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, امير صالح امين جعفري, امير حسين صادقي هسنيجه
بررسي تاثير گروه درماني با رويكرد شناختي- رفتاري بر احساسات منفي زنان نسبت به خانواده همسر و رضايتمندي زناشويي,,1391
سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan:a qualitative study,,1391
زهره قليلي رناني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
بررسي اثر بخشي رويكرد تلفيقي به شيوه گروهي بر بهبود ارتباط مادر-كودك,,1391
مريم معصومي زارع, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
روابط ساختاري ميان سبك هاي عشق ورزي و كيفيت زناشويي,,1391
اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
معرفي تيپ شناسي شخصيتي تورگرسن و زمينه يابي اجتماعي آن در شهر اصفهان,,1391
سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد قاسمي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
بررسي روابط عوامل روانشناختي و جمعيت شناختي پيش بيني كننده سازگاري پس ازطلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان,,1390
طيبه بلالي پزوه, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر ميزان رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان,,1390
آذردخت منصوري نيا, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, افسانه حسن پور
تاثير آموزش مشاوره گروهي به سبك سايكودرام (روان نمايشگري) بر بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان كاركنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان,,1390
فاطمه صادقيان, عذرا اعتمادي تودشكي
A STUDY OF THE EFFECT OF COUPLE DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON SYMPTOMS AND QUALITY OF MARITAL RELATIONSHIPS AND MENTAL HEALTH OF IRANIAN BORDERLINE PERSONALITY COUPLES: A CONTROLLED TRIAL,,1390
مهناز جوكار كمال ابادي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, علي فيروز آبادي
Personal and Situational Variables, and Career Concerns: Predicting Career Adaptability in Young Adults,,1390
زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
رويكرد كوتاه مدت راه حل- محور بر كاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق,,1390
زهرا داودي فيل آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
Study of Effectiveness of Relationship Enhancement on Marital Happiness and optimism in iranian couples,,1390
اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, ايران باغبان سيچاني, عذرا اعتمادي تودشكي, زيبا فرجزادگان
The effect of Training through Transactional Analysis Approach on Couples Communication Patterns,,1390
مسعود صادقي, فائزه هزاردستان, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
بررسي اثر بخشي ارتقاي روابط بر بهبود راهبرد هاي مقابله اي زناشويي,,1390
اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, رزگار قادر پور
بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي روان بنه هاي سازش نايافته اوليه,,1389
ناصريوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
بررسي اثر بخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان,,1389
اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
تعيين رابطه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ابعاد نگرش به نحوه ي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران,,1389
اقدس السادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
رابطه سبك دلبستگي با كيفيت روابط زنا شويي,,1389
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, كيومرث بشليده, اميد عيسي نژاد
بررسي ساختار آسيب شناسي خود تمايزي در خانواده درماني بووني در ارتباط بابهزيستي ذهني، سلامت رواني و بهداشت كيفيت زنا شوييبرازش نظريه بوون,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1389
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, كيومرث بشليدي, ناصر شيربگي
مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در زوجين مطلقه و عادي به عنوان پيش گويي طلاق,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1389
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
An Investigation on Early Maladaptive Schema in Marital Relationship as Predictors of Divorce,,1389
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
تاثير آموزش فنون مشاوره شناختي بر بهبود عملكرد خانواده در زوجين ناسازگار,,1389
حسن زارعي محمود آبادي, سيد جلال يونسي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
تاثير آموزش جنسي بر بهبود رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان,,1389
مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
Structural relationship between self- differ ntion and subjective well being. mental health marital quality (fitting bowens ),,1388
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, كيومرث بشليده
مقايسه يادگير ي زبان انگليسي دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان يك زبانه پسر پايه ي سوم راهنمايي مدارس ناحيه ي چهار اهواز با تعديل متغيرهاي فردي،خانوادگي و آموزشگاهي,,1388
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
تاثير آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين اصفهان,,1388
مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامک محبي
عشق و سبكهاي عشق ورزي از ديدگاه نظريه پردازان مختلف,,1388
مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
طلاق چرا؟,,1388
زهرا داوودي فيل ابادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
مقايسه ي يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان يك زبانه,,1387
ناصر يوسفي, احمد سهرابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
رابطه سبكهاي عشق ورزي و كيفيت زناشويي در ميان افراد متآهل,,1387
ناصر يوسفي, كيومرث بشليده, اميد عيسي نژاد, عذرا اعتمادي تودشكي, ناصر شير بيگي
comparing the effectiveness of two counseling appraches (R.F.B.T) and (P.C.T) in the symptom hmprovement of aggression , deptession and anxiety among third grade physics- math students of saghez city,انديشه و رفتار در روان شناسي باليني,1387
ناصر يوسفي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, اميد عيسي نژاد
پيش بيني عهد شكني در زناشويي,,1387
ناصريوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيد احمد احمدي, كيومرث بشليدي, اميد عيسي نژاد
اثر بخشي معنا در مانگري و گشتالت درمانگري در درمان اضطراب ، افسردگي و پرخاشگري,,1387
ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عبدالعزيز ماوراني, اميد عيسي نژاد, سعيده بطلاني
افزايش صميميت زناشويي,,1387
عذرا اعتمادي تودشكي
شيوه هاي فرزندپروري و مسئوليت پذيري نوجوان,,1387
بنت الهدي هدايتي, مريم فاتحي زاده, احمدآكوچكيان, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي علل فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي اصفهان,,1387
عذرا اعتمادي تودشكي, منيژه فقيه
تاثير اموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبودويژگي هاي تعهد دختران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا,,1386
سمانه نجار پوريان, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
تعيين اثربخشي كارگاه آموزشي كليشه هاي جنسيتي برتغيير كليشه هاي جنسيتي زنان و مردان شهر اصفهان,,1386
فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي تا ثير زوج درماني به شيوه ايماگو تراپي بر افزايش صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان,,1385
عذرا اعتمادي تودشكي, شكوه نوابي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, ولي اله فرزاد
بررسي اثر بخشي زوج درماني شناختي -رفتاري بر صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان,,1385
عذرا اعتمادي تودشكي, شكوه نوابي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, ولي الله فرزاد
بررسي اثر بخشي زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار بر كاهش تعارضات زوجين شهرستان خميني شهر اصفهان,,1385
ليلا سعيدي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
ايمان و معنويت در مشاوره و روان درماني,,1384
عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي نقش مشاوره گروهي در كاهش اضطراب از امتحان دانش آموزان,,1378
عذرا اعتمادي تودشكي
The study of sex education effect on couples marital satisfaction improvement in Isfahan,,
فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
The mediating effect of emotional security ,attachment quality and temperament among,,
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا صرامي
Attachment quality and depression in Iranian adolescents,,
بنفشه اميدوار, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد غني زاده
predicting of marital adjustment based on attachment styles and cognitive emotion regulation,,
احمد رضا كياني, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
تأثير مشاوره يكپارچه نگر مبتني بر بهبود كيفيت زندگي زوجي بر كيفيت روابط زناشويي زوجين جانباز شيميايي,,
رزگار قادرپور, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده
رابطه تاب آوري و سبك هاي دلبستگي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پسر ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,,
سجاد سعادت?, عذرا اعتمادي تودشكي
Predicting early maladaptive schemas on the basis of family flexibility,,
عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي اثربخشي مشاوره زوجي ساختاري و مشاوره زوجي پويشي فشرده كوتاه مدت در بهبود مهارت هاي درون فردي، بين فردي و عملكرد خانواده زوجين شهر تهران,,
عذرا اعتمادي تودشكي, ?, ????, ???, ??
بررسي اثر بخشي مشاوره زوجي ساختاري ومشاوره زوجي فشرده كوتاه مدت در بهبود مهارت هاي درون فردي و عملكرد خانواده زوجين در شهر تهران,,
عذرا اعتمادي تودشكي
مقايسه اثربخشي درمانهاي هيجانمدار و شناختي-رفتاري متمركز بر آسيب بر تجارب هيجاني ناشي از طلاق والدين در نوجوانان,,
حميد حقيقي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
Investigating Afghan women's life experiences of husbands' marital infidelity,مشاوره و روان درماني خانواده,
محمدسجاد افشارزاده, عذرا اعتمادي تودشكي, اعظم نقوي
ملاك هاي انتخاب همسر در معلمان دختر درآستانه ازدواج,,
ليلا شهرابي فراهاني, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
Effectiveness of Fisher’s Rebuilding After Di- vorce Seminar on Post-Divorce Adjustment and Satisfaction with Life in Divorced Women,,
عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, رضوان السادات جزايري, ?, ??
جستجو:
|
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,عذرا اعتمادي تودشكي, ناهيد مهدوي فر
(5372),,1385/01/01 _ 1385/01/01,عذرا اعتمادي تودشكي, هاجر اسماعيلي
Astudy effectlveness of cognitive -behavioral therapy techniques on marital in Isfahan (1969),Annal cogressm of the Europen Assocation,1385/04/29 _ 1385/04/29,عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
(14811),,1384/01/25 _ 1384/01/25,عذرا اعتمادي تودشكي
(14154),,1384/03/23 _ 1384/03/23,عذرا اعتمادي تودشكي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,ندا تگربان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(8060),,1386/09/15 _ 1386/09/15,صمد اسلامي?, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(8060),,1386/09/15 _ 1386/09/15,مرضيه شاه سياه?, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(13376),,1395/09/20 _ 1395/09/20,اميد عيسي نژاد?, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(13376),,1395/09/20 _ 1395/09/20,فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,عذرا اعتمادي تودشكي
(7484),,1387/03/01 _ 1387/03/01,عذرا اعتمادي تودشكي, تورج نوري?
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,مريم بيات?, عذرا اعتمادي تودشكي
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,عذرا اعتمادي تودشكي
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,عيسي نژاد،اميد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,عذرا اعتمادي تودشكي, مهتا مرادي?
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,عذرا اعتمادي تودشكي, طاهره آقابابايي?
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, ندا تگريان
(7239),,1387/12/01 _ 1387/12/01,عذرا اعتمادي تودشكي, حعفري
(),,1387/09/06 _ 1387/09/06,عذرا اعتمادي تودشكي, سولاري
(14749),,1387/09/06 _ 1387/09/06,فاطمه بهرامي خوندابي, حيدري, عذرا اعتمادي تودشكي, داودي
(14749),,1387/09/06 _ 1387/09/06,اميد عيسي نژاد, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, بطلاني
(8765),,1383/12/19 _ 1383/12/19,عذرا اعتمادي تودشكي, بهناز عطايي
(11746),,1383/02/28 _ 1383/02/28,عذرا اعتمادي تودشكي
(),, _ ,عذرا اعتمادي تودشكي
(14151),,1385/01/01 _ 1385/01/01,عذرا اعتمادي تودشكي
(14808),,1379/12/02 _ 1379/12/02,عذرا اعتمادي تودشكي
(7548),,1389/02/21 _ 1389/02/21,مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيدرضاپورسيد
(11627),,1388/02/29 _ 1388/02/29,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(11627),,1388/02/29 _ 1388/02/29,طيبه بلالي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,سمانه كوهي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,حكيمه حيدري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,سمانه كوهي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,سمانه كوهي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,طيبه بلالي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده
(6946),,1388/02/01 _ 1388/02/01,عذرا اعتمادي تودشكي, الهام يزداني
(6946),,1388/02/01 _ 1388/02/01,زهرا داوودي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
(6946),,1388/02/01 _ 1388/02/01,فائزه هزاردستان, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(6946),,1388/02/01 _ 1388/02/01,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
(6946),,1388/02/01 _ 1388/02/01,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,طيبه بلالي, عذرا اعتمادي تودشكي
(8766),,1388/02/29 _ 1388/02/29,زهرا قائمي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(8766),,1388/02/29 _ 1388/02/29,فائزه هزاردستان, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(11627),,1388/02/29 _ 1388/02/29,مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, افشين صلاحيان
(5408),,1388/02/24 _ 1388/02/24,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(8768),,1388/02/29 _ 1388/02/29,مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, افشين صلاحيان
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,عذرا اعتمادي تودشكي
(9553),,1382/10/07 _ 1382/10/07,عذرا اعتمادي تودشكي
(9643),,1388/08/20 _ 1388/08/20,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
(11367),,1388/08/14 _ 1388/08/14,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي, سعيده بطلاني
(11367),,1388/08/14 _ 1388/08/14,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي, سعيده بطلاني
(11431),,1388/02/23 _ 1388/02/23,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
(11431),,1388/02/23 _ 1388/02/23,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامك محبي
(9578),,1388/08/22 _ 1388/08/22,مرضيه شاه سياه, سيامك محبي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(14157),,1388/02/29 _ 1388/02/29,حكيمه حيدري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
(14157),,1388/02/29 _ 1388/02/29,زهرا داوودي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
(11625),,1388/01/01 _ 1388/01/01,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
(),,1389/02/21 _ 1389/02/21,فاطمه اميني سولاري, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1389/02/21 _ 1389/02/21,جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1389/02/21 _ 1389/02/21,جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(7548),,1389/02/21 _ 1389/02/21,ناصر يوسفي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
The study of sex education effect on couples conflict decrease in Isfahan (1766),8th Congress of The European Society of Gynecology,1388/06/19 _ 1388/06/19,مرضيه شاه سياه, سيامک محبي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سعيده بطلاني
The effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples in Shiraz City (5491),,1389/09/01 _ 1389/09/01,مرضيه شاه سياه, سيامک محبي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سعيده بطلاني
(5491),,1389/09/01 _ 1389/09/01,مسعود صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, حسين عباسي موليد
(),,1389/09/10 _ 1389/09/10,بتول امين جعفري, عذرا اعتمادي تودشكي, داريوش وکيلي
(7540),,1388/08/20 _ 1388/08/20,مرضيه شاه سياه, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيامک محبي
The study of sex education effect on couples marital satisfaction improvement in Isfahan (),,1389/09/10 _ 1389/09/10,مرضيه شاه سياه, سيامک محبي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سعيده بطلاني
(14829),,1390/03/03 _ 1390/03/03,جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيدرضا موسوي
(),,1390/02/24 _ 1390/02/24,جواد رضائي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1390/08/05 _ 1390/08/05,جواد رضايي, محمود رجبي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1390/08/05 _ 1390/08/05,جواد رضايي, محمود رجبي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1390/10/14 _ 1390/10/14,فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1390/12/17 _ 1390/12/17,سليمان كارسولي, مرضيه شريفي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1391/02/22 _ 1391/02/22,عذرا اعتمادي تودشكي, ليلا شكوهنده, مرضيه شاه سياه
(),,1391/02/28 _ 1391/02/28,سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
(),,1391/02/23 _ 1391/02/23,جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم رضايي
(),,1391/02/13 _ 1391/02/13,سليمان كارسولي, مرضيه شريفي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1391/02/28 _ 1391/02/28,جواد رضايي, مريم رضايي, محمود رجبي, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1391/03/04 _ 1391/03/04,سيمين قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
(),,1391/03/03 _ 1391/03/03,عذرا اعتمادي تودشكي, هورا فروزنده, حامد قاسمي ارگنه ء, آرزو لشني
(),,1391/03/04 _ 1391/03/04,عذرا اعتمادي تودشكي, شهربانو اميني, آرزو لشني
(),,1391/03/04 _ 1391/03/04,حامد قاسمي ارگنه ء, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد رنگي, سميره دهقان
The Correlation Between Specific Eating Disorder Beliefs and Deppression & Internalized Shame in Woman (4252),The First Iranian International Conference on Women ,s Health,1391/03/25 _ 1391/03/25,مرضيه شريفي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1391/12/10 _ 1391/12/10,حامد قاسمي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
(11890),,1391/02/10 _ 1391/02/10,سميه شاهمرادي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي
(11890),,1391/02/10 _ 1391/02/10,مسعود صادقي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1391/08/10 _ 1391/08/10,آرزو لشني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي
(),,1391/08/10 _ 1391/08/10,سجاد همتي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, حامد قاسمي ارگنه
(),,1392/02/10 _ 1392/02/10,مهناز مرتضوي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, الهم آقايي, سعيده امامي
(),,1392/02/10 _ 1392/02/10,مهناز مرتضوي, سعيده امامي, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, الهام آقايي
(9737),,1392/12/09 _ 1392/12/09,زهرا حسيني, عذرا اعتمادي تودشكي, مسعود اعتمادفر
(4905),,1393/11/03 _ 1393/11/03,سميه جابري, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري
(5069),,1393/03/20 _ 1393/03/20,معصومه پوربافراني, عذرا اعتمادي تودشكي, مهدي اكبرزاده
(5069),,1393/03/20 _ 1393/03/20,معصومه پوربافراني, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1393/09/26 _ 1393/09/26,راحله سبوحي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(),,1394/05/22 _ 1394/05/22,پريسا بهنام نژاد, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده
(5074),,1393/08/29 _ 1393/08/29,راحله سبوحي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, عذرا اعتمادي تودشكي
(8776),,1390/12/07 _ 1390/12/07,عذرا اعتمادي تودشكي
(11382),,1392/09/30 _ 1392/09/30,عذرا اعتمادي تودشكي
(10633),,1395/07/27 _ 1395/07/27,سيده ليلا ميراحمدي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, رضوان السادات جزايري, عباس پسنديده
(10633),,1395/07/27 _ 1395/07/27,فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
(),,1396/08/02 _ 1396/08/02,عاطفه حيرت, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي
|
واكاوي مشكلات ازدواج مجدد بعد از طلاق و رواسازي و سنجش اثربخشي مدل مشاوره پيش از ازدواج مبتني بر آن بر رغبت و باور در مورد ازدواج مجدد افراد در آستانه ازدواج مجدد,دكتري,1403/05/20, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي تجارب زندگي زنان افغان آسيب ديده از خيانت، تدوين بسته‌ي مشاوره اي مبتني بر آن و مقايسه اثربخشي آن با درمان متمركز بر شفقت بر سرمايه هاي روانشناختي، دلزدگي زناشويي، بخشودگي و ميل به طلاق در زنان,دكتري,1403/03/27, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين بسته فرزندپروري هيجان مدار,كارشناسي ارشد,1402/12/19, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تجربه زيسته دختران در آستانه ازدواج متعارض با والدين در انتخاب همسر و اعتبار يابي بسته مشاوره اي مبتني بر آن,دكتري,1402/11/11, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي اخلاق و منش معلمي از منظر فضيلت گرايان معاصر (با تاكيد بر آراي ديويدكار),دكتري,1402/11/07, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تجربه زيسته آسيب ها و نيازهاي دختران نوجوان با والد زنداني,كارشناسي ارشد,1402/07/30, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي درمان مبتني بر ذهني سازي بر سازگاري، تمايزيافتگي و مهارگري زناشويي زوجين شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/07/01, ,عذرا اعتمادي تودشكي
عوامل پيشبيني كننده رضايت جنسي بر اساس رويكرد هيجان مدار با ميانجيگري طلاقعاطفي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي رابطه اضطراب و اجتناب دلبستگي با رشد پس از سانحه از طريق تنظيم هيجان، دلبستگي به خدا در زنان افغان آسيب ديده از خشونت خانگي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي تجارب زيسته دختران در آستانه ازدواج داراي طلاق والديني: رواسازي بسته مشاوره اي و تاثير آن بر نگرش به ازدواج و طلاق,دكتري,1402/06/12, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مطالعه مردم نگارانه زندگي زنان معلقه در محله جوي آباد خميني شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/08, ,عذرا اعتمادي تودشكي
آسيب شناسي روابط زوجي فرزندان متاهل متعلق به خانواده اصلي تك سرپرست ناشي از طلاق و مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي مبتني بر آسيب ها با رويكرد مبتني بر دلبستگي ورويكرد مثبت نگري بر شادكامي، انتظارات و دلزدگي زناشويي زوجين,دكتري,1402/01/29, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي الگوي رشد پس از سانحه، انعطاف پذيري روان شناختي و استحكام رواني با توجه به نقش ميانجي تحمل پريشاني و منبع كنترل در بيماران بهبود يافته از كرونا,كارشناسي ارشد,1401/12/16, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي قصه درماني بر تنظيم هيجان و اميد كودكان تك والد طلاق,كارشناسي ارشد,1401/09/29, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف مولفه هاي روانشناختي مؤثر بر عدم تمايل به فرزندآوري زوج ها,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي هنردرماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تصوير بدن، سبك زندگي و رفتار خوردن در زنان داراي اختلال پرخوري,كارشناسي ارشد,1401/06/22, ,عذرا اعتمادي تودشكي
التيام يافتن از سوگ تروماتيك: واكاوي فرايند و تدوين بسته ي مشاوره ي مبتني بر آن,دكتري,1401/06/22, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي آسيب شناسي مشكلات رواني، شناختي و اجتماعي نوجوانان در فضاي مجازي و تقويت كاركردهاي شناختي منتخب در بهبود آن,دكتري,1401/04/21, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي ادراك كودكان از طلاق والدين و مقايسه اثربخشي خانواده درماني هيجان مدار و برنامه مداخله اي ويژه كودكان طلاق بر ادراك كودكان از طلاق والدين,دكتري,1401/03/31, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي برنامه هيجان محور محكم مرا در آغوش بگير ، رهايم كن بر بخشودگي و باور به دنياي عادلانه نوجوان و سبك هاي والد گري در خانواده هاي طلاق,كارشناسي ارشد,1401/03/17, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مطالعه جامعه شناختي عدم گرايش زنان مطلقه به ازدواج مجدد در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/03/08, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي تجارب زيسته‌ي مادران داراي تجربه‌ي خيانت همسر در رابطه با روابط والد-فرزند,كارشناسي ارشد,1400/12/21, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كاوش روايت هاي هيجاني وابسته به تجربه طلاق والدين نوجوانان پسر و مقايسه اثربخشي رويكردهاي هيجان مدار و شناختي-رفتاري متمركز بر آسيب بر روايت هاي هيجاني,دكتري,1400/12/09, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مطالعه‌ي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در دوران همه‌گيري كوويد- 19,كارشناسي ارشد,1400/11/16, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي عملكرد خانوادگي و نيازهاي توانبخشي خانواده¬هاي جانبازان داراي اختلال استرس پس از سانحه,كارشناسي ارشد,1400/11/12, ,عذرا اعتمادي تودشكي
عوامل پيش بيني كننده طلاق عاطفي بر اساس رويكرد هيجان مدار با تعديل گري عشق,كارشناسي ارشد,1400/09/22, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي تجربه ي بار مراقبت در فرزندان مراقبت كننده از والد داراي بيماري صرع,كارشناسي ارشد,1400/08/19, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين الگوي ساختاري نقش عوامل مادرانه در شكلگيري مشكلات رفتاري كودك؛ مقايسه تأثير مداخله فرزندپروري مبتني بر اين الگو و برنامه فرزندپروري مثبت بر تنيدگي والديني، كيفيّت تعامل مادر- كودك و مشكلات رفتاري كودكان پيش از دبستان,دكتري,1400/07/24, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي تجارب بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير و مقايسه تاثير مداخله مبتني بر اين تجارب با درمان شناختي رفتاري بر اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير,دكتري,1400/07/07, ,عذرا اعتمادي تودشكي
-,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين بسته مداخله واقعيت مجازي و حضوري خانوادگي- شغلي فرسودگي مبتني بر رويكرد شفقت و بررسي تأثير آنها بر فرسودگي و عملكرد شغلي و خانوادگي,دكتري,1400/06/16, ,عذرا اعتمادي تودشكي
درك حالت‌هاي شيفتگي و رهايي از شيفتگي: ساخت و اعتباريابي ابزار سنجش حالت‌هاي شيفتگي و رهايي از شيفتگي و كشف پويايي‌هاي مرتبط با آنها در زنان متأهل,دكتري,1399/12/21, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين مدل مشاوره زوجين در آستانه طلاق,دكتري,1399/09/10, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مطالعه كيفي جدايي جنسي در زنان متاهل,كارشناسي ارشد,1399/08/28, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف چالش هاي والدگري در خانواده هاي داراي نوجوان پسر و مقايسه تاثير برنامه ي والدگري مبتني بر آن با برنامه والدگري مثبت بر والدگري مؤثر، كيفيت رابطه والد- نوجوان و سازگاري زوجي,دكتري,1399/08/28, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف جراحات دلبستگي زوجين، تدوين زوج درماني مبتني بر جراحات دلبستگي و مقايسه تاثير آن با مدل زوج درماني هيجان مدار بر جراحات دلبستگي زوجين شهر اصفهان,دكتري,1399/08/26, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مقايسه ي اثر بخشي برنامه غني سازي زناشويي بر اساس رويكرد هيجان مدار و شناختي-رفتاري بر رفتار دلبستگي، الگو هاي ارتباطي و صميميت زناشويي,كارشناسي ارشد,1399/08/25, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف نگرش هاي انتخاب همسر در دختران در آستانه ي ازدواج و مقايسه تاثير مشاوره پيش از ازدواج مبتني بررويكرد هاي صفات, ايماگوتراپي وروايتي بر اين نگرش ها,دكتري,1399/08/25, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تحليل روايت كار احساسي زنان در سال اول ازدواج در اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/08/19, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي اثر بخشي برنامه ي غني سازي گاتمن بر تمايزيافتگي،سبك دلبستگي و هوش هيجاني زوجين,كارشناسي ارشد,1399/08/14, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثر بخشي مشاوره مبتني برشفقت خود بر نظم جويي هيجاني و سازگاري در زنان مطلقه شهر اصفهان.,كارشناسي ارشد,1399/06/17, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر سازگاري واسترس زناشويي زوجين مبتلا به بيماري خاص,كارشناسي ارشد,1398/10/17, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف سبك¬هاي والديني مادران ناايمن و مقايس? تاثير مشاور? كودك محور و مادر محور مبتني بر رويكرد دلبستگي با زوج¬درماني هيجان¬مدار بر دلبستگي (كودك، مادر و زوج)، شادماني زناشويي و عوامل رفتار مادرانه.,دكتري,1398/06/26, ,عذرا اعتمادي تودشكي
مقايسه تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، درمان هيجان مدار و طرح واره درماني بر اضطراب، عملكرد خانواده و تعارض زناشويي بيماران قلبي,دكتري,1398/04/04, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي مشكلات زوجين در دوران عقد ومقايسه تاثيرمشاوره مبتني براين مشكلات و مشاوره آماده سازي پيش از ازدواج ( مدل اولسون) براين مشكلات,دكتري,1398/04/04, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي رويكرد مبتني بر شفقت بر سبك زندگي، صميميت زناشويي و عملكرد جنسي زنان يائسه,كارشناسي ارشد,1397/06/26, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي رابطه ساده و چندگانه سبك¬هاي مديريت تعارض زوجين با عوامل پيش¬بيني¬كننده آن,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي فرايند عاشق شدن در جوانان پسر افغانستان و ايران,كارشناسي ارشد,1396/07/18, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي آسيب¬هاي تعاملي زوجي در مردان داراي علائم اجتنابي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بركيفيت زناشويي و آسيب هاي تعاملي زوجي آنان,دكتري,1396/07/17, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين بسته آموزش مهارت هاي فرزندپروري بر اساس آموزه هاي ديني وبررسي تأثير آن بر بهبود رابطه والد_كودك و سبك فرزندپروري,كارشناسي ارشد,1393/07/29, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين بسته آموزش جنسي پيش از ازدواج و بررسي تاثير آن بر دانش و نگرش دختران در آستانه ي ازدواج,كارشناسي ارشد,1393/07/20, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل پيش بيني كننده وابستگي ناسالم به جنس مخالف در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/07/14, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين بسته بومي آموزش آمادگي براي ازدواج و ميزان اثربخشي آن بر انتظارات، نگرش‌ها و آمادگي ازدواج دختران عقد كرده شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/06/31, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي تأثير آموزش مثبت‌نگري زوجي بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي در زنان متأهل شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/06/11, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير طرح واره درماني بر بخشودگي وسازگاري زناشويي زنان مواجه شده با خيانت همسر در شهر تهران,كارشناسي ارشد,1393/06/11, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين الگوي بومي آموزش و مشاوره پيش از ازدواج و بررسي تأثير آموزش بسته¬ي آموزشي مبتني بر الگو بر مهارت‌ها و خودكارآمدي انتخاب همسر,دكتري,1393/05/14, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين الگوي ارتباطي زوجين بر مبناي آموزه هاي اسلام و مقايسه تأثير مداخله مبتني بر آن با مداخله مبتني بر الگوي مهارت ارتباطي، بر سبك زندگي و صميميت زوجين وابسته به بنياد شهيد استان كرمانشاه,كارشناسي ارشد,1392/04/12, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي و تدوين معيارهاي بومي آمادگي براي ازدواج از نظر جوانان، والدين و كارشناسان و ارزيابي ميزان آمادگي ازدواج در جوانان اصفهان,دكتري,1391/11/07, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين و استاندارد سازي بسته¬ي آموزشي بومي مهارت هاي ارتباط والدين و جوان در آستانه ي ازدواج،بر مبناي آسيب¬شناسي تعاملي،در والدين و جوانان شهرستان دورود,كارشناسي ارشد,1391/07/18, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين و استاندارد سازي بسته آموزش بومي مهارت هاي ارتباط با خانواده همسر بر مبناي آسيب شناسي تعاملي در خانواده هاي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1391/07/08, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين استاندارسازي بسته بومي آموزش مهارتهاي تعاملي زوجي براساس آسيب شناسي تعاملي زوجين شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1390/06/28, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل پيش بيني كننده رضايت جنسي زنان شهر يزد,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تعيين پيش¬بيني¬كننده¬ها¬ي صميميت زناشويي و تدوين مدل افزايش صميميت براساس عوامل آن,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل پيش بيني كننده تعارض مادر- دختر در نوجوانان دختر شهرستان نايين,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر بر صميميت زناشويي و سبك زندگي اسلامي زوجين داراي ارزش هاي مذهبي متفاوت,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي والدين و جوانان در آستانه ازدواج بر تعارض والد- فرزند و شادماني در خانواده,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثر بخشي آموزش غني سازي مبتني بر روش كاربرد عملي مهارتهاي ارتباط صميمانه بر رضايت زناشويي و صميميت زوجين,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي مشكلات زوجي زنان ديابتي نوع دو شهر اصفهان و آموزش مثبت نگري بر كيفيت رابطه زناشويي و كيفيت زندگي ‏آنان ‏,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير آموزش گروهي مهارت هاي همسر گزيني بر نگرش، رغبت به ازدواج و خودكارآمدي انتخاب همسر در پسران.,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي تأثير آموزش مثبت نگري بر تعارض والد- نوجوان و سازگاري اجتماعي دختران,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير آموزش تفاوتهاي جنسيتي روانشناختي بر دلزدگي و صميميت زناشويي,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي ايماگوتراپي بر همسرآزاري عاطفي، نگرش هاي زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين مبتلا به همسرآزاري عاطفي,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
اثربخشي آموزش مهارت هاي فرزندپروري براساس رويكرد ايماگوتراپي بر سبك هاي والدگري و رابطه مادر كودك در مادران داراي كودكان پيش دبستاني با ميانجي گري تمايزيافتگي مادران,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
شناسايي زمينه‌هاي انصاف ادراك شده زناشويي در زنان و مردان,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف ساختار خانواده در قوم بختياري,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف عوامل زمينه‌ساز اعتماد زناشويي در مردان و زنان متأهل,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير آموزش گروهي تصويرسازي ارتباطي بر خودشناسي انسجامي، ابراز گري هيجاني و ثبات تعاملات زناشويي در زنان متمايل به طلاق,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تاثير آموزش گروهي تصويرسازي ارتباطي بر ترس از صميميت ، سبك هاي عشق ورزي و ذهني سازي عاطفه در مردان متمايل به طلاق,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف پويايي هاي روابط عاطفي نوجوانان دختر با جنس مخالف بر اساس رويكرد هيجان مدار,كارشناسي ارشد,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
تدوين مدل بومي مشاوره زوجي چرخه ارتباطي تقاضا – كناره گيري و بررسي تاثير مشاوره زوجي مبتني بر آن بر چرخه مذكور و كاهش تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي مشكلات بين والدين و نوجوان پسر و مقايسه تأثير مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي و خانواده درماني كاركردي بر مشكلات، رابطه والد-فرزندي و عملكرد خانواده,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف پويايي هاي زوجي افراد با ازدواج بين فرهنگي و مقايسه تاثير مشاوره زوجي مبتني بر پويايي ها و رويكرد ذهن آگاهي و پذيرش بر سازگاري و تعارض زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل موثر بر سازگاري پس از طلاق زنان و مقايسه تاثير مداخله آموزشي – مشاوره¬اي مبتني بر آن با برنامه مداخله¬اي اجتماع محور فيشر بر سازگاري پس از طلاق زنان مطلقه,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي علل خيانت زناشويي مردان و مقايسه تاثير مشاوره فردي (با زن و مرد) و مشاوره زوجي بر ميل به خيانت، ميل به طلاق و كيفيت زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف معيارها ، فرايند و سبك انتخاب همسر از ديدگاه اسلام و مقايسه تأثير بسته آموزشي مبتني بر اين ديدگاه با مدل SYMBIS (تحكيم ازدواج پيش از شروع) بر انتظارات از ازدواج و باورهاي مرتبط با انتخاب همسر دختران,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي عوامل مؤثر بركيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر كيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و همسران آنان.,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي عوامل بين فردي همسر ازاري روانشناختي و تاثير دو رويكرد مشاوره فردي و زوجي بر همسر ازاري وسلامت روان و كيفيت زناشويي زوجين,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي علل خيانت زناشويي زنان و مقايسه تاثير مشاوره فردي (با مرد و زن) و مشاوره زوجي بر ميل به خيانت، ميل به طلاق و كيفيت زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي آسيب هاي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت وسواسي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل موثر بر تنظيم هيجان زنان و مقايسه تاثير مشاوره زوجي مبتني بر عوامل با زوج درماني هيجان مدار بر تاب آوري و سازگاري زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي پويايي هاي بين فردي در زوجين آشفته و غير آشفته و مقايسه تأثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر (IBCT)، زوج درماني روايتي (NCT) و زوج درماني هيجان محور (EFCT) بر پويايي هاي بين فردي زوجين آشفته,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي مهارتهاي درون فردي زوجين كارآمد و ناكارآمد و مقايسه تاثير مشاوره زوجي پويشي كوتاه مدت ، ساختاري و تلفيقي (پويشي كوتاه مدت - ساختاري),دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي عوامل موثر بر كيفيت زناشويي در آزادگان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و همسران آنها و مقايسه تاثير برنامه انطباق يافته رويارويي زناشويي و برنامه گاتمن بر كيفيت و صميميت زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
آسيب¬شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت نمايشي و مقايسه تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي بر آسيب¬هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
آسيب¬شناسي خانواده¬هاي تك¬والدي و مقايسه تأثير مشاوره خانواده مبتني بر تاب¬آوري و پذيرش و تعهد بر آسيب¬ها، كيفيت رابطه والد- فرزندي و عملكرد خانواده در خانواده¬هاي تك¬والدي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
كشف فرايندهاي تعاملي زوجي، زوجين داراي تيپ ¬هاي شخصيتي متفاوت و تدوين بسته مشاوره‌اي مبتني بر آن و تاثير مشاوره فردي و زوجي بر تعارضات، سازگاري و صميميت زناشويي زوجين,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
بررسي عوامل موثر بر سرخوردگي زناشويي و مقايسه تاثير مشاوره زوجي مبتني بر عوامل با مشاوره زوجي كايزر بر سرخوردگي و صميميت زناشويي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي موانع ذهني سازي متعادل در زوجين و اعتبارسنجي بسته مشاوره مبتني بر آن و مقايسه اثربخشي آن با رويكرد هيجان مدار بر سبك هاي هيجاني و ظرفيت ذهني سازي,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي فرايندهاي تغيير در زوج درماني هيجان مدار، ساخت ابزار سنجش آن، و بررسي اين فرايندها در زوج درماني هيجان مدار با روش سيستمي «شبكه هاي فضا- حالت» در زوجين.,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
واكاوي چالشها و توانمنديها هم والدگري در خانواده هاي طلاق با فرزند نوجوان: تدوين و اعتباريابي مداخلات موثر,دكتري,, ,عذرا اعتمادي تودشكي
جستجو:
|
The ways we love,انتشارات ماني,1400,عذرا اعتمادي تودشكي, سيمين قاسمي, زينب رستمي نجف آبادي
Attachment Theory in practice,انتشارات ارجمند,1400,عذرا اعتمادي تودشكي
درمان دلبستگي روايتي,انشارات جهاد دانشگاهي تهران,1398,نيره ارين فر, رويا رسولي, عذرا اعتمادي تودشكي
چگونه ميتوانيم زوج درمانگر هيجان مدار شويم,نشردانژه,1396,عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي
عهد شكني زناشويي (شناخت ، پيشگيري و درمان),گلبانگ تربيت,1395,مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, آرزو لشني, حكيمه حيدري
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي مشكلات بين فردي:كاربرد ذهن آگاهي،پذيرش و اگاهي از طرح واره براي رفتارهاي بين فردي(همراه باشيوه نامه درمان گروهي),دانشگاه رازي,1395,محمود روغن چي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي, مريم فاتحي زاده, خدامراد مومني, سيد محسن حجت خواه
خانواده و آسيب رسانه اي: رايانه و اينترنت (310 ص),يارمانا,1395,نسيم جعفري, عذرا اعتمادي تودشكي, عاصفه عاصمي
مهارت هاي بهبود رابطه زوجين و خانواده همسر مفاهيم، نظريه ها و روش ها,گلبانگ تربيت,1394,عذرا اعتمادي تودشكي, سيمين قاسمي, سيداحمد احمدي علون آبادي
خانواده درماني پس از طلاق (راهمناي كاربردي درمانگران و خانواده ها),شکيب گستر,1394,مرجان الشريف, طيبه بلالي, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده
صميميت و نقش آن در زندگي زناشويي (مفاهيم، نظريه ها و راهكارها),انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1393,عذرا اعتمادي تودشكي, جواد رضايي, سيداحمد احمدي علون آبادي
خشونت زناشويي(نظريه و درمان)-(212ص),کلبانک تربيت,1392,رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي, مهناز مرتضوي, مريم فاتحي زاده
تمرين هاي زوج درماني هيجان مدار «ايجاد رابطه »,دانژه,1391,فاطمه بهرامي خوندابي, زهرا آذريان, عذرا اعتمادي تودشكي, شهين صمدي
پيشگيري از طلاق و جدايي(217ص),انتشارات دانشگاه يزد,1391,حسن زارعي, سيداحمد احمدي علون آبادي, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي
مشاوره و درمان كودك ازاري جنسي(231ص),بهتا پژوهش,1391,مرضيه شريفي, فريبا حيدري راراني, عذرا اعتمادي تودشكي
خانواده و آسيب رسانه اي ، رايانه و اينترنت(320ص),نشر آموخته,1390,نسيم جعفري, عذرا اعتمادي تودشكي, عاصفه عاصمي
فرايندهاي دلبستگي در زوج درماني و خانواده درماني,نشر دانزه,1388,فاطمه بهرامي خوندابي, عذرا اعتمادي تودشكي, سعيد بطلاني, روناك عشقي, مهناز جوكار, محمد مسعود دياريان, ناصر يوسفي, شيوا رضوان, پريسا نيلفروشان, علي نويدنيا
افزايش صميميت در ازدواج,دانشگاه ه ازاد اسلامي خوراسگان,1384,سيد حميد آتش پور-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد خوراسگان, عذرا اعتمادي تودشكي
فرايند هاي دلبستگي درزوج درماني,دانژه,,عذرا اعتمادي تودشكي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برتر دانشگاه در گروه علوم انساني در سال 1394,,,1394 ( 2015 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
052 تحليل مقايسه اي نظريه هاي و روشهاي مشاوره خانواده 1401/10/25 يك شنبه 08:00-10:00
053 تحليل مقايسه اي نظريه ها و روشهاي مشاوره خانواده 1401/10/30 جمعه 16:00-18:00
311 نظريه ها و روش هاي مشاوره زناشويي و طلاق 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
314 آسيب شناسي ازدواج و خانواده 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00
315 كارورزي در مشاوره ازدواج و خانواده
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal