۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
پریسا نیلفروشان
دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی : مشاوره
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مشاوره و راهنمایی,دانشگاه اصفهان,ایران,1385-1389
فوق لیسانس,مشاوره خانواده,دانشگاه اصفهان,ایران,1382-1384
جستجو:
|
تأثیر مشاوره راه حل مدار بر خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان دختر,مشاوره راه حل مدار یکی از روش هایی است که به تازگی کاربرد آن در مدارس مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره راه حل مدار بر خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان دختر انجام شد. روش مورد استفاده در,ملی,پوستر,1399,مرضیه سادات آیت,پریسا نیلفروشان | جزئیات
نقش ارزیابی بنیادین خویشتن، خوش بینی شغلی و شخصیت پیشتاز در رفتارهای شبکه سازی شغلی و ابعاد آن,اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی,بین المللی,سخنرانی,1396,محبوبه صاحبی اصفهانی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
بررسی تاثیر شماوره سازه گرایی مسیر شغلی بر برجستگی خوشیتن کاری آینده دانش آموزان دختر,اولین کنفرانس بین المللی دیدگاههای تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی,بین المللی,پوستر,1396,فاطمه موسوی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
پیش بینی استخدام پذیری بر اساس صلاحیت های مسیر شغلی,چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش هاب نوین ابران و جهان در مدیریت اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی,بین المللی,سخنرانی,1396,سپیده مقدس,پریسا نیلفروشان | جزئیات
رابطه شخصیت پیشتاز با نگرش های مسیرشغلی بی مرز و متنوع در کارکنان,اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1395,راضیه امینی شلمزاری,پریسا نیلفروشان | جزئیات
مقایسه‌ی تأثیر مشاوره‌ی مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و چشم‌انداز زمان بر امید شغلی دانشجویان,سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،روانشناسی ، مشاوره وعلوم رفتاری,بین المللی,پوستر,1395,ملیحه کبیری دینانی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
بررسی چگونگی نگرشهای مسیرشغلی بی مرز درکارکنان,سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,پوستر,1394,راضیه امینی شلمزاری,پریسا نیلفروشان | جزئیات
رابطه ی نگرش های مسیرشغلی بی مرزومتنوع درکارکنان,سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,پوستر,1394,راضیه امینی شلمزاری ,پریسا نیلفروشان | جزئیات
رابطه نگرش های مسیر شغلی بی مرز و متنوع در کارکنان ,سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1394,راضیه امینی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
Perceived Quality of the Marital Relationship in infertile Couples Referring to Isfahan Fertility and Infertility Center,20th National Congress on Infertility and Reproduction,ملی,سخنرانی,1393,محبوبه تائبی,پریسا نیلفروشان,صدیقه جمالی | Detail
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-91,اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر,ملی,سخنرانی,1392,نوشین پردلان,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
بررسی ویژگی های شخصیت و تمایل به رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاه اصفهان,اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر,ملی,پوستر,1392,زهرا آقاجانی,بنفشه جهانبازی,پریسا نیلفروشان,حدیث حمیدی | جزئیات
مبانی نظری سبک های دلبستگی,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,نوشین پردلان,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
انطباق پذیری مسیر شغلی,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,نوشین پردلان,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
ارائه مدلی برای بررسی رابطه مهارتهای زندگی، تابآوری و کیفیت رابطه زناشویی زوجین شهر اصفهان,سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1392,الهه جوانمردیان,محمدمسعود دیاریان,پریسا نیلفروشان | جزئیات
بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر هویت مسیر شغلی در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان,سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1392,بتول تدین چهارسوقی,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
The effect of self and partner on relationship attributions,ICP2012,بین المللی,سخنرانی,1391,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی,مریم فاتحی زاده,سید احمد احمدی علون آبادی,وحید قاسمی | Detail
طبقه بندی آسیب های خانواده در ایران,دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران,ملی,سخنرانی,1385,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان | جزئیات
مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,پریسا نیلفروشان,زهره لطیفی,محمد رضا عابدی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
بررسی تفاوت نگرش زنان و مردان نابارور نسبت به ناباروری,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,پریسا نیلفروشان,سید احمد احمدی علون آبادی,محمد رضا عابدی,سید مهدی احمدی | جزئیات
بررسی تاثیر مشاوره براساس رویکرد زیر سیستم های شناختی متعامل برافسردگی زوج های نابارور,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,پریسا نیلفروشان,سید احمد احمدی علون آبادی,محمد رضا عابدی,سید مهدی احمدی | جزئیات
بررسی میزان اضطراب و افسردگی در زوجین نابارور شهر اصفهان,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,پوستر,1383,سید احمد احمدی علون آبادی,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی | جزئیات
بررسی باورها و نگرش های مربوط به ناباروری در زوجین نابارور شهر اصفهان,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,پوستر,1383,پریسا نیلفروشان,سید احمد احمدی علون آبادی,محمد رضا عابدی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی رابطه بین انطباق پذیری مسیرشغلی و ادراک موفقیت مسیر شغلی با سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی,کارشناسی ارشد,1398,پریسا نیلفروشان,دکتر مهدی نصر اصفهانی
برررسی رابطه بین هویت مسیر شغلی و جهت گیری آینده با استخدام پذیری و رسالت مسیر شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی,کارشناسی ارشد,1397,پریسا نیلفروشان
تغییر زندگی نامه مسیر شغلی آینده نگر در بستر مداخله مبتنی بر داستان مسیر شغلی من و روایت های ترسیمی,کارشناسی ارشد,1397,پریسا نیلفروشان
بررسی عوامل مرتبط با جهت گیری مسیر شغلی رسالت محور و مقایسه تاثیر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر آن با مشاوره مسیر شغلی شناختی-اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی,دکتری,1397,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
مطالعه لنگرگاه های مسیر شغلی در نوجوانان و مقایسه تاثیر مشاوره شغلی مبتنی بر آن با مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه ریزی، تصمیم گیری و انطباق پذیری مسیر شغلی نوجوانان,دکتری,1397,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی
مقایسه رشد مسیر شغلی دانشجویان مبتلا به وسواس و عادی و مقایسه تاثیر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکردهای پذیرش و تعهد، سازه گرایی مسیر شغلی و پویایی اجتماعی بر رشد مسیر شغلی دانشجویان مبتلا به وسواس,دکتری,1397,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی,احمد صادقی
سیر اشتیاق مسیر شغلی دانشجویان دختر و مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی، سازه گرایی و انگیزشی بر میزان اشتیاق مسیر شغلی دانشجویان,دکتری,1396,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی,سیمین حسینیان
بررسی تاثیر مشاوره سازه گرایی شغلی بر خویشتن کاری آینده و زندگی نامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش آموزان دختر,کارشناسی ارشد,1396,پریسا نیلفروشان
بررسی نقش نفوذ خانواده و انطباق پذیری مسیر شغلی در مشکلات تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر پایه پیش دانشگاهی شهر ساری,کارشناسی ارشد,1396,پریسا نیلفروشان
استخراج نیم رخ های انطباق پذیری مسیر شغلی و ارتباط آن ها با انطباق خواهی وانطباق یابی,کارشناسی ارشد,1396,پریسا نیلفروشان
بررسی مدل موفقیت تحصیلی و مقایسه تاثیر مشاوره شغلی راه حل محور، حکایتی و انگیزشی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان,دکتری,1396,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
تدوین الگوی بومی تصمیم گیری مسیر شغلی و استخدام پذیری دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی در شهرسمنان و بررسی تاثیر آن بر خودکارآمدی تصمیم گیری و مسیر شغلی و استخدام پذیری آنان ,دکتری,1396,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان,ایمان الله بیگدلی
نقش آرزوهای مسیر شغلی، شخصیت و معنویت در موفقیت مسیر شغلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,پریسا نیلفروشان,فاطمه سمیعی
رابطه بین مسیر شغلی بی مرز و موفقیت مسیر شغلی با میانجی گری صلاحیت های مسیرشغلی و استخدام پذیری,کارشناسی ارشد,1395,پریسا نیلفروشان
مقایسه تأثیر مشاوره مسیر شغلی شناختی ـ اجتماعی و چشم انداز زمان بر امید شغلی دانشجویان,کارشناسی ارشد,1395,پریسا نیلفروشان
تاثیر مشاوره راه حل مدار بر خودکارآمدی ریاضی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر,کارشناسی ارشد,1395,پریسا نیلفروشان
تاثیر سایه شغلی مقدماتی برخود کارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر ÷ایه ی نهم شهرباغبادران,کارشناسی ارشد,1395,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
تدوین الگوی بومی شادمانی و بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر آن بر شادمانی رضایت از زندگی اضطراب و افسردگی دانشجویان,دکتری,1395,مهرداد کلانتری,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی
عوامل مؤثر بر امید شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,پریسا نیلفروشان
بررسی رسالت مسیر شغلی: پیشایندها و پیامدهای آن در دانشجویان دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1394,پریسا نیلفروشان
کشف ساختارهای شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی بی مرز در کارکنان: یک مطالعه ترکیبی,کارشناسی ارشد,1394,پریسا نیلفروشان
بررسی رابطه ی معناهای شغلی و بهزیستی ذهنی از طریق میانجیگری رضایت شغلی,کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
بررسی رابطه بین ابعاد دلبستگی، ابعادشخصیت مایزر-بریگز و رغبت با لنگرگاه های مسیرشغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,پریسا نیلفروشان
بررسی تأثیر مشاوره به روش منطقی عاطفی رفتاری شناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان دختر دبیرستانی فولادشهر,کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان,ویندی درایدن
بررسی تاثیر ادراک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های خرم آباد,دکتری,1393,سید علی سیادت,رضا هویدا,پریسا نیلفروشان
بررسی تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
تدوین مدل مشاوره تحصیلی و بررسی تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان‌های شهرکرد,دکتری,1393,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,احمد عابدی,پریسا نیلفروشان
بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر چشم انداز زمان بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
تاثیر قصه درمانی با رویکرد درمان مبتنیبر پذیرش وتعهد بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان: پژوهش مورد منفرد,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
مقایسه رشد مسیر شغلی و اهمال کاری دانشجویان بیش فعال/کم توجه و دانشجویان نرمال,کارشناسی ارشد,1393,پریسا نیلفروشان,احمد صادقی
بررسی تأثیر مشاوره مسیر شغلی به شیوه راه حل مدار بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان,کارشناسی ارشد,1393,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی
بررسی تأثیر مداخله گروهی مصاحبه انگیزشی بر اهمالکاری دانش آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان در سال 1393,کارشناسی ارشد,1393,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی
بررسی تأثیر حکایت درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان نابینا,کارشناسی ارشد,1393,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی
رابطه ساده و چندگانه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با رشد مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان
بررسی رابطه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان
بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری مسیر شغلی و سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,ایران باغبان سیچانی,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انطباق پذیری مسیر شغلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا عابدی,ایران باغبان سیچانی,پریسا نیلفروشان
تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی در خصوص اهمال کاری,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا عابدی,پریسا نیلفروشان
بررسی تأثیر آموزش تصویرسازی ارتباطی بر رضایت زناشویی و بهزیستی ذهعنی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها,کارشناسی ارشد,1391,افسانه جوادزاده?,پریسا نیلفروشان
اثربخشی آموزش مهارت های خودتنظیمی هیجان به مادران بر بهبود ارتباط کودک مادر در سنین 11-7 ساله و سلامت روان مادران در شهر نجف آباد,کارشناسی ارشد,1391,پریسا نیلفروشان,فرزانه نیک نژادی
بررسی تأثیر دلبستگی ایمن و حمایت اجتماعی بر بلوغ مسیر شغلی دانش آموزان,کارشناسی ارشد,1391,پریسا نیلفروشان,محمد مسعود دیاریان
پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس شادکامی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و عوامل دموگرافیک در دانش آموزان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,پریسا نیلفروشان,فرزانه نیک نژادی
جستجو:
|
مشاوره مسیر شغلی,ترجمه,انتشارات دانشگاه اصفهان,1398,پریسا نیلفروشان
آسیب شناسی خانواده: طبقه بندی و سنجش(332 ص),چاپ جدید,انتشارات دانشگاه اصفهان,1393,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی,سید احمد احمدی علون آبادی
آسیب شناسی خانواده: طبقه بندی و سنجش(332ص),تالیف,انتشارات دانشگاه اصفهان,1392,پریسا نیلفروشان,محمد رضا عابدی,سید احمد احمدی علون آبادی
فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی,ترجمه,نشر دانزه,1388,فاطمه بهرامی خوندابی,عذرا اعتمادی تودشکی,سعید بطلانی ,روناک عشقی ,مهناز جوکار ,محمد مسعود دیاریان ,ناصر یوسفی ,شیوا رضوان ,پریسا نیلفروشان,علی نویدنیا
جستجو:
|
جستجو:
|
جایزه کتاب سال اصفهان، کسب رتبه نخست در حوزه روان شناسی برای تألیف کتاب آسیب شناسی خانواده: طبقه بندی و سنجش,مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و دبیر استانی هفته کتاب، آقای محمد قطبی,اصفهان,1393
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal