۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان
طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، مدیرگروه زیست شناسی ملکولی و میکروبیولوژی، مدیر گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر،مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی، مدیر گروه فرانسه و روسی دانشکده زبان های خارجی و معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی منصوب شدند


طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، مدیرگروه زیست شناسی ملکولی و میکروبیولوژی، مدیر گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر،مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی، مدیر گروه فرانسه و روسی دانشکده زبان های خارجی و معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی منصوب شدند

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر حسین هرسیج سرپرست دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه ، دکتر حسین تاجمیر ریاحی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل را به عنوان معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دکتر فاتح رحیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری های زیستی را به عنوان مدیر گروه زیست شناسی سلولی و ملکولی و میکروبیولوژی، دکتر رضا سبحانی عضو هیات علمی دانشکده آمار و ریاضی را به عنوان مدیر گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر، دکتر مجید صادقی عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع) را به عنوان مدیر گروه فلسفه وکلام اسلامی، خانم دکتر صفورا ترک لادانی عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی را به عنوان مدیر گروه فرانسه و روسی دانشکده زبان های خارجی و دکتر داریوش رحیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی را به عنوان معاون پژوهشی  این دانشکده، منصوب نمود.  

تاریخ:
1400/10/22
تعداد بازدید:
3460
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal