۱۴۰۳ دوشنبه ۲۵ تير
FA
دانشگاه اصفهان

انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان

طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، مدیرگروه مهندسی معماری کامپیوتر، مدیر گروه شیمی آلی و پلیمر، مدیر گروه شیمی معدنی و سرپرست گروه شیمی فیزیک منصوب شدند.


طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، مدیرگروه مهندسی معماری کامپیوتر، مدیر گروه شیمی آلی و پلیمر، مدیر گروه شیمی معدنی و سرپرست گروه شیمی فیزیک منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حسین هرسیج سرپرست دانشگاه اصفهان، طی صدور احکامی جداگانه، دکتر علی بهلولی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر را به عنوان مدیرگروه مهندسی معماری کامپیوتر، دکتر غلامعلی کوهمره عضو هیات علمی دانشکده شیمی را به عنوان مدیر گروه شیمی آلی و پلیمر، دکتر محمدرضا ایروانی عضو  هیات علمی دانشکده شیمی را به عنوان مدیر گروه شیمی معدنی و خانم دکتر ناهید فرضی کاهکش عضو هیات علمی دانشکده شیمی را به عنوان سرپرست گروه شیمی فیزیک منصوب نمود.

در این احکام آمده است: امید است با توکل به خدای متعال و توجه به اصول مدیریت علمی و اخلاق حرفه‌ای برای تحقق دانشگاه جامعه محور و تمدن ساز، ضمن تعامل سازنده با اعضای محترم هیات علمی یاوران علمی و دانشجویان در بهبود کمی و کیفی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه همت گمارید.

تاریخ:
1400/12/19
تعداد بازدید:
14936
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal