۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
محمدرضا عابدي
گروه آموزشی : مشاوره
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مشاوره,دانشگاه علامه طباطبائي,1381
M.Sc.,روانشناسي باليني,,1374
B.Sc.,روانشناسي باليني,دانشگاه اصفهان,1370
جستجو:
|
Grief Interventions: A Qualitative Review of Systematic Reviews,,1402
زهرا عسگري جونقاني, اعظم نقوي, محمدرضا عابدي
Explaining Employability Through Career Adaptability, Job Search Self efficacy, Complexity Perception, and Luck Readiness: A Mediator Model,پژوهش هاي مشاوره,1402
اميرصالح امين جعفري, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي
Discovering the Thematic Network of Communication Problems of Families Have Children with Autism Spectrum Disorder,روانشناسي افراد استثنايي,1402
مريم فاتحي زاده, يوسف جمالي, محمدرضا عابدي
Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (Experience-Based Therapy Package) with Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome,پژوهش هاي كاربردي روانشناختي,1401
مريم رضائي آدرياني, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي
Comparison of the Effectiveness of Career Path-Based Counseling With Career Path Constructivism Counseling on Career Well-Being and Adaptability,مشاوره شغلي و سازماني,1401
سيدهادي سيدعلي تبار, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Psychological Characteristics and Performance in Entrepreneurs,مشاوره شغلي و سازماني,1401
ايمان يوسف زاده, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
The Role of Obsession in Career Development, Career Decision-Making and Career Identity of Students,مشاوره شغلي و سازماني,1401
فاطمه سلطان زاده جزي, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
Comparison of the effect of tele-hope based counseling and coaching on posttraumatic growth, life satisfaction and happiness of patients with COVID 19 in quarantine conditions,تحقيقات علوم رفتاري,1401
سودابه كمالي شروداني, محمدرضا عابدي, اعظم نقوي
The Effect of Mentalization-based Treatment (MBT) on Sluggish Cognitive Tempo and Clinical Syndrome (Symptoms) in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),طب توانبخشي,1401
ناهيد عباسي, اكرم دهقاني, امير قمراني, محمدرضا عابدي
Investigating the Effect of Mentalization-based Therapy (MBT) and Filial Therapy on Interactions of Student with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Parent and Teacher-child Interactions,مجله علمي پژوهان,1401
ناهيد عباسي, اكرم دهقاني, امير قمراني, محمدرضا عابدي
Comparison of the efficacy of acceptance and commitment counseling (ACT) and constructivism-based counseling in orientation career protean of contract staff,علوم روانشناختي,1401
عابد مجيدي, محمدرضا عابدي, فاطمه سميعي, پريسا نيلفروشان
Comparison of the Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy (Experience-Based Therapy Package) on Anxiety, Depression and Quality of Life in Female Patients with Irritable Bowel Syndrome,پژوهشهاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق)-دانشگاه تهران,1401
مريم رضائي آدرياني, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي
Death and Dying in a Digitalized World,,1401
زهرا عسگري جونقاني, اعظم نقوي, محمدرضا عابدي
The Investigation of Patterns for Identification of Aptitude in Psychology and Educative Sciences,دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي,1401
علي قاسم زاده, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Comparison of the effectivness of compassion- focused virtual reality therapies on marital burnout,پژوهشهاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق)-دانشگاه تهران,1401
محمد شاكرمي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري, جواد راستي
اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر والدگري موثر و كيفيت رابطه والد فرزندي در مادران داراي نوجوان,,1400
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
Role of family function in the prediction of Gender Dysphoria in women and transgender men,روانشناسي و روان پزشكي شناخت,1400
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, مرتضي مدرس غروي
Beyond a traumatic loss: The experiences of mourning alone after parental death during COVID-19 pandemic,,1400
زهرا عسگري جونقاني, اعظم نقوي, محمدرضا عابدي
The relationship between academic self concept and academic engagement with regard to ...,,1400
محمدرضا عابدي
The effectiveness of combination therapy of acceptance and commitment therapy and theraplay on severity of symptoms and function of children with obsessive-compulsive disorder,علوم روانشناختي,1400
سعيده صفري حاجت اقايي, مهرداد كلانتري, فريبا يزدخواستي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
Comparing the Effectiveness of Career Adaptability Education to Preschool Students and Attachment-based Counseling to Their Parents on Children's Career Development,پژوهش هاي مشاوره,1400
نازنين خراساني, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
Comparing the Effects of Vocational Personality and Career Construction Counseling on Children's Career Adaptability from the Life Design Perspective,روان شناسي كاربردي,1400
مليحه كريمي قرطماني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Effectiveness of career counseling on Challenges for Women's Occupation and the Quality of Their Occupational Life in Industry,مشاوره شغلي و سازماني,1400
محمدرضا عابدي, سارا محمدي, پريسا نيلفروشان, حميدرضا عريضي ساماني
The Relationship between Academic Self-Concept and Academic Engagement with regard to the Mediating Role of Academic Self-Efficacy and Self-Regulatory Learning Approaches نويسندگان [English],پژوهشهاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق)-دانشگاه تهران,1400
سيدهادي انصارالحسيني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Investigating the Native Characteristics of Persons with Protean Career Orientations in Iran (Is Protean Career Orientation the Same as Entrepreneurship?),مشاوره شغلي و سازماني,1400
ايمان يوسف زاده, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Comparing the effect of treatment based on psychosocial pattern of doubt with cognitive-behavioral therapy on doubt in nurses with obsessive-compulsive disorder in Isfahan,اصول بهداشت رواني,1400
مريم مرداني ولنداني, حسين سماواتيان, مريم عميدي مظاهري, محمدرضا عابدي
Comparison of the Effectiveness of Commitment-Building Counseling Package and Emotionally-Focused Couple Therapy on Marital Boredom and Forgiveness of Women with Virtual Infidelity,تحقيقات علوم رفتاري,1400
الهام غفرالهي, عذرا اعتمادي تودشكي, زهرا يوسف, محمدرضا عابدي, هاجر تركان
بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه، دشواري در تنظيم هياني و سبك هاي مقابله در پيش بيني نارضايتي نسيتي در افراد متقاضي تغيير نسيت,,1400
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, مرتضي مدرس غروي
Comparing the Efficacy of Parenting Education Based on Coping with Challenges of Parenting and Triple-p (Positive Parenting Program) on Components of Effective Parenting and Marital Adjustment in Mothers of Adolescent,خانواده پژوهي,1400
داود حاج خدادادي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري, عذرا اعتمادي تودشكي
Father Involvement: The Role of Marital Adjustment, Mother-Adolescent Relationship Quality and Father's Level of Education,دستاوردهاي روانشناختي,1400
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
The Effects of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Burnout and Forgiveness of Married Women's Online Marital Infidelity,مطالعات ناتواني-سيد محمد موسوي خطاط,1399
الهام غفرالهي, عذرا اعتمادي تودشكي, زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, هاجر تركان
The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on severity of symptoms and Function of children with obsessive-compulsive disorder,تحقيقات علوم رفتاري,1399
سعيده صفري حاجت اقايي, مهرداد كلانتري, فريبا يزدخواستي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
The effects of education on spiritual intelligence on students' psychological wellbeing, anxiety, depression, and spiritual intelligence,علوم روانشناختي,1399
مرضيه شركت, مهرداد كلانتري, آذربايجاني مسعود, محمدرضا عابدي
The Role of Gender Stereotypes on Predicting Irrational Beliefs and Mental Health of Individuals with Gender Dysphoria,مطالعات ناتواني,1399
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, مدرس غروي سيدمرتضي
Comparison of the effectiveness of spiritual intelligence training based on quranic teachings and spiritual intelligence training based on bowell's view on students' psychological well-being,علوم روانشناختي,1399
مرضيه شركت, مهرداد كلانتري, آذربايجاني مسعود, محمدرضا عابدي
Investigating Parent-Child Relationship in Predicting Gender Dysphoria in Transsexual Women and Men,روانشناسي,1399
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, سيد مرتضي مدرس غروي
Lived experiences of obese people in overeating: a study of the psychological reasons for obesity in isfahan,علوم روانشناختي,1399
عليرضا بابادي, محمدباقر كجباف, ابوالقاسم نوري, محمدرضا عابدي
The Effect of a Death Anxiety Therapeutic Package Based on Acceptance and Commitment Therapy on Death Avoidance, Mental Health and Quality of Life of Cancer Patients,مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران,1399
سيدعلي كلاه دوزان, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, فريبرز مكاريان
تحليل چگونگي بهزيستي مسير رشدي انتخاب شغل. مطالعه موردي: دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان,,1399
مرتضي اسپناني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
تدوين و بررسي تاثير بسته آموزشي "اضطراب از مرگ" مبتني بر آموزش هاي اديان ابراهيمي با تاكيد بر تربيت اسلامي بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بيماران سرطاني شهر اصفهان,,1399
سيدعلي كلاه دوزان, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, فريبرز مكاريان
تاثيرمداخله مبتني بر سرمايه روان شناختي بر اميد، خوشبيني، تاب آوري و خودكارآمدي بيماران افسرده,,1399
عباس مختاري, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
Well being for career devolepment,فرهنگ مشاوره و روان درماني(فرهنگ مشاوره سابق)-دانشگاه علامه طباطبايي-باهمكاري دانشگاه هاي ديگر,1399
مرتضي اسپناني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Changes and Challenges: Parenting Challenges in Iranian Mothers,,1399
داود حاج خدادادي, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري
مقايسه تأثير تركيب درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر شفقت با سيستم روان درماني تحليل شناختي - رفتاري بر علائم افسردگي،كيفيت زندگي، انعطاف پذيري روانشناختي و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگي مداوم,,1399
فاطمه اسدالهي دهقي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, حميد افشار
Exploring Interpersonal Relationship of Female Patients with Persistent Depressive Disorder: A Qualitative Study with a Phenomenological Approach,,1399
فاطمه اسدالهي دهقي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, حميد افشار زنجاني
Comparison of the effectiveness of experience-based therapy package with compassion-based therapy on happiness and rumination in depressed Patients,روانشناسي باليني,1399
سيما عندليب, محمدرضا عابدي, حميدطاهر نشاط دوست, اصغر آقايي
Investigating the effect of training career path skills based on Supers career development theory on academic self-concept of students of Isfahsn university,,1399
محمدرضا عابدي
Effect of Training based on Quality of Work Life Improvement on Perceived Organizational Training Effectiveness among Employees of a Food Production Factory,رويكردهاي نوين آموزشي,1399
امين برازنده, حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, محمدرضا عابدي
نقش ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي در پيش بيني نارضايتي جنسيتي,,1399
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, مدرس غروي سيد مرتضي
The role of early maladaptive schemas and difficulties in emotion regulation in the prediction of Gender Dysphoria in Transsexual men,روانشناسي و روان پزشكي شناخت,1398
سميه رحيمي احمدآبادي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, مدرس غروي مرتضي
Study of the Psychological Problems in 7-11 Year-old Children of Divorce Based on the Attitudes of Iranian Teachers and Mothers,Iranian Evolutionary and Educational Psychology-دانشگاه هرمزگان(اين مجله از مارس 2019 علمي -پژوهشي مي باشد),1398
زهره اسماعيليان , مهرداد كلانتري, هوشنگ طالبي حبيب آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي اثر بخشي درمان شناختي -رفتاري بر شاخص توده بدني، اندازه دور كمر و باسن و ميزان عزت نفس در زنان چاق متقاضي جراحي شكم,,1398
عليرضا بابادي, محمدباقر كجباف, ابوالقاسم نوري, محمدرضا عابدي, كيوان دارندگان
Promoting student career decision-making self-efficacy: An online intervention,,1398
نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, مرجان قائدي
Promoting student career decision-making self-efficacy: An online intervention,,1398
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
Cognitive Emotion Regulation Strategies Profile in Students with High and low Interpersonal Sensitivity,روانشناسي معاصر,1398
زهرا احمدي, شعله اميري, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, حسين مولوي
بررسي رابطه بين عوامل جمعيت شناختي و انگيزاننده هاي موثر بر انتقال دانش (نمونه موردي: شركت پالايش),,1398
سپيده دادخواه دستجردي, عاصفه عاصمي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
تدوين مدل مفهومي موفقيت تحصيلي : يك مطالعه كيفي,,1398
رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
امكان سنجي استفاده از روش هاي مشاوره اي براي شناسايي استعدادها,,1398
علي قاسم زاده, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
سير رشد اشتياق مسيرشغلي دانشجويان كارشناسي,,1398
حميده عبدالحسيني, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
زنان و چالش هاي مسير شغلي در صنعت:يك پژوهش داده بنياد(مطالعه موردي شهر اصفهان),,1398
سارا محمدي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه اثربخشي روش مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريه شناختي-اجتماعي بر خودكارآمدي تحصيلي,,1397
عباس مرزبان, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
بررسي روايي و پايايي نسخة پنجم پرسش نامة سبك هاي هويت در گروهي از نوجوانان ايراني,,1397
عباس مرزبان, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
تفكر زيربنايي شكل گيري آرزوهاي شغلي در كودكان و نوجوانان,,1397
محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, فاطمه سميعي, سيمين حسينيان
ارزيابي ميزان زيرساخت هاي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان,,1397
سپيده دادخواه دستجردي, عاصفه عاصمي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
بررسي اثربخشي برنامه درسي هيجان محور پيش دبستاني بر هوش هيجاني كودكان چهار تا شش ساله اصفهان,,1397
ليلا سلطاني, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
مقاله بررسي تاثير مديريت دانش بر كارايي زنجيره تامين در بخش فراساحل نفت وگاز؛ (موردمطالعه: شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران),,1397
احمدرضا اعتمادي, احمدرضا کسرايي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
بررسي تاثير مديريت دانش بر كارايي زنجيره تامين در بخش فراساحل نفت وگاز؛ (موردمطالعه: شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران),,1397
احمدرضا اعتمادي, احمدرضا کسرايي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
ارائه الگوي تحليلي آسيب شناسي افسردگي با محوريت شفقت به خود براي بيماران افسرده ايراني بررسي نظام مند,,1397
سيما عندليب, محمدرضا عابدي, حميدطاهر نشاط دوست, اصغر آقايي
ارائه الگوي تحليلي آسيب شناسي افسردگي با محوريت شفقت به خود براي بيماران افسرده ايراني: بررسي نظام مند,,1397
سيما عندليب, محمدرضا عابدي, اصغر آقايي
Prioritization of factor related to mental health of woman during an earthquake: A qualitative study,,1397
راجله سموعي, شاهين شوشتري, مسعود بهرامي, محمدرضا عابدي, محمدرضا مرسي
تأثير درمان پذيزش و تعهد بر رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به اختلال وسواس اجبار,,1397
فاطمه سلطان زاده جزي, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
تأثير مشاوره گروهي مبتني بر لنگرگاه هاي مسير شغلي بر تصميم گيري مسير شغلي و مولفه هاي آن در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم,,1397
انور دست باز, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير روش هاي مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريه شناختي اجتماعي و رسالت محور بر اشتياق تحصيلي دانش آموزان,,1397
عباس مرزبان, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
كشف عناصر كليدي بهزيستي مسيرشغلي: يك مطالعه كيفي بر اساس تعاريف جديد,,1397
سيدهادي علي تبار, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
شناسايي شاخص هاي تاثيرگذار بر كيفيت زندگي كاري كاركنان بخش توليد: يك پژوهش كيفي بر اساس روش پديدارشناسي,,1397
امين برازنده, حسين سماواتيان, محمدرضا عابدي
Analyzing Difficulties in Family Life of Women with symptoms Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD): A Qualitative Research,,1397
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Empowerment of women and mental health improvement with a Preventive approach,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1397
شاهين شوشتري, محمدرضا عابدي, بهرامي, راحله سموعي
How online career counseling changes career development: A life design paradigm,,1397
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش وتعهد با تمركز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعي دختران نوجوان,,1397
ليلا اسماعيلي, شعله اميري, محمدرضا عابدي, حسين مولوي
بررسي تأثير مشاوره پويايي اجتماعي بر هويت شغلي دانشجويان,,1397
فاطمه زارع مهرجردي, فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي
بررسي تطبيقي اثربخشي زوج درماني هيجان محور (EFCT) و زوج درماني روايتي (NCT) بر كيفيت زناشويي و كاركردهاي مختل هيجاني، شناختي و رفتاري زوجين آشفته,,1396
رحيم بهرادفر, رضوان السادات جزايري, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيد محسن فاطمي
Analyzing Difficulties in Family Life of Women with symptoms Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD): A Qualitative Research,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
ساخت و بررسي روايي و پايايي مقياس گذار از دانشگاه به كار,,1396
حسين صادقي, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي, پريسا نيلفروشان
تأثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم راهنمايي بر رشد خودآگاهي مسير شغلي,,1396
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
Construction and Validity and reliability of Survey of Marital PathologyWoman with Symptoms of Obsessive-Compulsive Personality,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Construction and Validity and reliability of Survey of Marital PathologyWoman with Symptoms of Obsessive-Compulsive Personality,مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان,1396
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Interactional Pathology among Couples with Borderline Personality Disorder Wives: A Qualitative Study,,1396
رضوان هويدافر, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, محمدرضا عابدي
A Deep Look into Interactional Pathology among Couples with Morbidly Jealous Male Partners: A Phenomenological Study,,1396
مرضيه سلطاني, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, رضوان السادات جزايري, مهرداد صلاحي
واكاوي آسيب هاي تعاملي زوجين در خانواده هاي زنان مبتلا به اختلال شخصيت مرزي بر اساس مصاحبه با خانواده درمانگران,,1396
رضوان هويدافر, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, رضوان السادات جزايري, محمدرضا عابدي
Occupation or Home: Comparison Housewives and Working Women in the Variables of Stress, Depression and Perception of Quantitative, Mental and Emotional Home Demands,,1396
سيدميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
نقش ميانجي سرسختي روان شناختي و برون گرايي در رابطه ي تقاضاهاي شغلي با استرس و افسردگي مردان شاغل,,1396
سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
Occupation or Home: Comparison Housewives and Working Women in the Variables of Stress, Depression and Perception of Quantitative, Mental and Emotional Home Demands,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر شاخص توده بدني و عزت نفس كودكان دختر مبتلا به چاقي,,1396
الهام شکرانه, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
The role of parent-child relationship, attachment styles, and family performance in the formation of gender dysphoria,اصول بهداشت رواني,1396
سميه رحيمي, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, سيد مرتضي مدرس غروي
ساختار عاملي پرسشنامه موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان,,1396
مرجان قوامي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
اميد اشتغال در چشم­ انداز زمان,,1395
محمدرضا عابدي, محمد مصطفوي, عبدالله شفيع ابادي, پريسا نيلفروشان, ابوالقاسم عيسي مراد رودبنه
مقايسه تاثير درمان شناختي- رفتاري، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و دارودرماني بر شدت علايم وسواس موكني: پژوهش مورد منفرد,,1395
مريم حريري, غلامرضا منشئي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي
THE EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL TRAINING OF MOTHER- CHILD RELATIONSHIP ON REDUCING OBSESSIVE-COMPULSIVE SYMPTOMS IN CHILDREN,,1395
فرزانه عباسي, محمدرضا عابدي, سالار فرامرزي, غلامرضا نيک راهان, مجتبي رحيمي
The Effect of Cognitive-behavioral Training of Mother- child Relationship on Reducing Obsessive-compulsive Symptoms in Children,,1395
فرزانه عباسي, محمدرضا عابدي, سالار فرامرزي, غلامرضا نيك رهان, مجتبي رحيمي
مقايسه تاثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه-گرايي و انگيزشي بر اشتياق مسيرشغلي دانشجويان,,1395
حميده عبدالحسيني, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
تأثير سايكودرام بر شاخص توده بدني، عزت نفس و تنظيم شناختي- هيجان كودكان دختر مبتلا به چاقي,,1395
الهام شکرانه, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
اثر بخشي برنامه هاي آموزش شادي بر متغير هاي روان شناختي بيماران دچار بيماري قلبي,,1395
غلامرضا نيك راهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور, عباس رضايي, جف سي هافمن
مطالعه كيفي آسيب هاي تعاملي زنان مبتلا به همسر با حسادت مرضي از ديدگاه مختصصان باليني خانواده,,1395
مرضيه سلطاني عمروآبادي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, مهرداد صالحي, رضوان السادات جزايري
سنجه اي براي سنجش شخصيت دانش آموزان متوسطه بر مبناي نسل دوم سنخ نماي مايرز بريگز,,1395
غلامرضا قاسمي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
نيازسنجي مسير شغلي كودكان پيش دبستاني,,1395
نازنين خراساني, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
بررسي تأثير حكايت درماني مسير شغلي كوكران بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان نابينا,,1395
اسماعيل محمدي ايدغميشي, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي
بررسي تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان دبيرستاني مبتلا به ناتواني جسمي به شيوه نظريه زمينه اي,,1395
مجتبي سلطاني علي آباد, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان, ايمان ا... بيگدلي
تاثير برونگرايي و روان رنجوري بر شادي در دانشجويان: نقش ميانجي هوش هيجاني و بهزيستي رواني,,1395
پريناز سجاديان, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Predictive Model of Happiness on the Basis of Positive Psychology Constructs,,1395
پريناز سجاديان, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
بررسي سودمندي هوش هيجاني در سازه آرايي مسير تحصيلي-شغلي دانش آموزان اول دبيرستان,,1395
محمدرضا عابدي, مهدي اکبرزاده, عبداله شفيع آبادي, پريسا نيلفروشان, ابوالقاسم عيسي بنه
ارزيابي و تشخيص باليني در زوج درماني؛ تجديد نظر و بررسي ييژگيهاي روانسنجي مقياس غربالگري آشفتگي زناشويي و ارتباطي (SSMRD),,1395
رحيم بهرادفر, رضوان السادات جزايري, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي, سيد محسن فاطمي
كشف آسيب هاي زوجي زنان با علائم اختلال شخصيت وسواسي- جبري: يك مطالعه كيفي,,1395
سميه هاشمي مفرد, رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Effect of positive psychology interventions on risk biomarkers in coronary patients: a randomized wait-list controlled pilot trial,,1395
غلامرضا نيكراهان, Johan A.C Laferton, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, Ali Etesampour, Abbas Rezaei, Laura Suarez, Jeff C Huffman
Positive psychology Interventions for Patients with Heart Disease: A Preliminary Randomized trial,,1395
غلامرضا نيكراهان, Laura Suarez, كريم عسگري مباركه, Scott R. Beach, Christopher M.Celano, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, Ali Etesampour, Abbas Rezaei, Jeff C.Huffman
career aspirations among pre-school and elementary children,مشاوره شغلي و سازماني,1395
فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
تأثير حجم كار ذهني بر عملكرد كنترل مديران با خارج كردن اثر پنج عامل بزرگ شخصيتي,,1394
سيما جنتيان, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, حميد بقايي, طاهره کريميان
بررسي تاثيرمشاوره گروهي مبتني برپذيرش وتعهد(ACT )، بركيفيت زندگي همسران معتادين مراكزدرمان و ترك اعتيادشهرستان اصفهان,,1394
اکرم مير محمدصادقي, محمدرضا عابدي
رابطه عوامل جمعيت شناختي و ميزان پياده سازي مديريت دانش از ديدگاه كاركنان شركت پالايش نفت اصفهان,,1394
دانيال دادخواه تهراني, عاصفه عاصمي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
مدل نظري انگيزاننده هاي موثر بر تسريع روند پياده سازي مديريت دانش سازماني (مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان),,1394
دانيال دادخواه تهراني, عاصفه عاصمي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
بررسي كيفيت زندگي بيماران عضو انجمن MS شهر يزد,,1394
آزاده چوبفروش زاده, حميدطاهر نشاط دوست, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
تاثير آموزش شادماني بر سلامت عمومي كاركنان شركت پالايش نفت اصفهان,,1394
محمدرضا عابدي, حميد افشار, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, شكوفه نيك‌نشان
آرزوهاي شغلي كودكان پيش دبستاني و دبستاني شهر اصفهان,,1394
فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
مقايسه ي اثربخشي برنامه هاي آموزش شادي سليگمن ليوبوميرسكي و فئردايس در بيماران قلبي: يك ارزيابي روان عصب ايمني شناختي,,1394
غلامرضا نيكراهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور, عباس رضايي, جف سي هافمن
مقايسه ي اثربخشي برنامه هاي آموزش شادي سليگمن ، ليوبوميرسكي و فوردايس در بيماران قلبي : يك ارزيابي روان عصب ايمني شناختي,,1394
غلامرضا نيک راهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور, عباس رضايي, جف سي هافمن
عوامل اثر گذار بر ارزش درك شده مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي,,1394
فرشته آخوندي برزكي, حسين سماواتيان, محمدرضا عابدي, سيده شادي زارعي
بررسي تاثير آموزش گروهي هوش هيجاني بر قابليت استخدام دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان,,1394
بتول تدين چهارسوقي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
پيش بيني خودكارمدي كاريابي و تصميم گيري شغلي بر اساس سبك هاي دلبستگي,,1394
سمين حسينيان, نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان, حميد حيدري
هنجار يابي آزمون هوشي وكسلر كودكان (نسخه چهار)در استان چهارمحال بختياري,,1394
محمدرضا عابدي, احمد صادقي, محمد ربيعي
Evaluation and Comparison of the Effects of Time Perspective Therapy, Acceptance and Commitment Therapy and Narrative Therapy on Severity of Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder,,1393
مهدي اصفهاني, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
تاثير درمان ديدگاه زمان بر شدت علائم وسواس و اجبار,,1393
مهدي اصفهاني, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
The Effect of Emotional Intelligence Group Training on Human and Social Capital in Isfahan University of Technology,,1393
بتول تدين چارسوقي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
نقش نقايص تنظيم هيجان، آميختگي فكر-عمل و بازداري رفتاري در اختلال اضطراب منتشر,,1393
اعظم داودي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و درك هيجانات در اختلالات وسواسي اجباري، اضطراب منتشر و اضطراب اجتماعي,,1393
اعظم داودي, حميدطاهر نشاط دوست, هوشنگ طالبي حبيب آبادي, محمدرضا عابدي
پيش بيني رفتار پر خطر بر اساس سبك هاي دلبستگي و حمايت اجتماعي در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان,,1393
نوشين پردلان, سيمين حسينيان, حميد حيدري, محمدرضا عابدي
اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري تنظيم هيجان بر بهزيستي روان شناختي دختران نوجوان مبتلا به صرع,,1393
ليلا اسماعيلي, محمدرضا عابدي, محمد رضا نجفي, اصغر آقايي, مريم اسماعيلي
Scientific-educational and Economic Opportunities of Effective English Teaching,,1393
سميه محمدزاده, محمدجواد لياقت دار, محمدرضا عابدي
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان شناختي- رفتاري بر علايم بيماران مبتلا به اختلال وسواس- اجبار.,,1393
راضيه ايزدي, حميدطاهر نشاط دوست, كريم عسگري مباركه, محمدرضا عابدي
The absence of positive psychology in disasters,International Journal of Health System and Disaster Management-شاخص پژوهش,1393
راحله سموعي, محمدرضا عابدي, مسعودفردوسي
The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Depression and Psychological Flexibility in Women with Breast Cancer,مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان,1393
بهاره دهقاني ناژواني, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, فريبرز مكاريان
بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان,,1393
نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
Depression and pain in patients with rheumatoid arthritis: Mediating role of illness perception,,1393
فاطمه رضايي, حميدطاهر نشاط دوست, حسين مولوي, محمدرضا عابدي, منصور كريمي فر
آرزوها و موفقيت مسيرشغلي مديران,,1393
فاطمه سميعي, عليرضا صادقيان, محمدرضا عابدي
بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي مقياس انطباق پذيري مسير شغلي (CAAS),,1393
رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
ACADEMIC SUCCESS: CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT,,1393
رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
تدوين مدل نظري مشاوره تحصيلي بر اساس عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي,,1393
رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان, احمد عابدي
بررسي اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي بر ميزان پرخاشگري زندانيان قم,,1393
سيدمحمدعلي محمدي, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
Effect of Neurofeedback Training on Depression and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis,,1393
آزاده چوب فروش زاده, حميدطاهر نشاط دوست, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
MARITAL CONFLICT, FAMILY FUNCTIONING AND CHILD INTERNALIZING DISORDER :THE MEDIATING EFFECT OF EMOTIONAL SECURITY, ATTACHMENT QUALITY AND TEMPERAMENT AMONG IRANIAN CHILDREN,,1393
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا صرامي
تأثير همزمان عامل عمومي شخصيت و ابعاد دلبستگي بر كيفيت رابطه زناشويي,,1393
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, وحيد قاسمي
بررسي رابطه ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر كرد,,1393
سيف اله نظري, سيدعلي سيادت, محمدرضا عابدي
CORRELATION OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL STATES WITH CORTISOL AWAKENING RESPONSES FLEXIBILITY AND LOWER LEVELS OF hs-CPR IN CORONARY ARTERY PATIENTS,,1392
غلامرضا نيكراهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور, عباس رضايي
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافيك,,1392
رقيه رضايي آدرياني, احمد شعباني, محمدرضا عابدي
بررسي رابطه چندگانه رفتار شهروندي سازماني با رضايت از زندگي كاركنان دانشگاه اصفهان,,1392
سميرا مرادزاده, سيدعلي سيادت, محمدرضا عابدي, ستاره موسوي
Correlation of positive psychological states with cortisol awakening response’sflexibility and lower levels of hs-CRP in coronary artery patients,,1392
غلامرضا نيكراهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور, عباس رضايي
جايگاه شغل پليسي در بين كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان,,1392
فاطمه سميعي, سمين حسينيان, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, عليرضا صادقيان, شکوفه شفايي
رابطه بين سبك هاي مقابله اي با افسردگي پسران و دختران نوجوان,,1392
سالار فرامرزي, محمدرضا عابدي, علي کريمي
An investigation on mate preferences with emphasize on the role of personality characters,,1392
فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
اثر بخشي آموزش شادماني به روش شناختي- رفتاري بر كيفيت زندگي زناشويي مردان و زنان متأهل,,1392
امير حسام خواجه, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, پريناز سجاديان
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت زناشويي زنان شاغل دانشگاه اصفهان,,1392
مرضيه ملكي ها, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, حسن جوهري, مريم فاتحي زاده
Explaining Generalized Anxiety Disorder based on Cognitive Regulation Strategies of Emotion, Poor understanding of Emotions and thought-Action Combination,,1392
اعظم داودي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
The relationships between big-five personality traits and emotional intelligence with differentiation,,1392
فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
Comparison of Career Adaptability in Employed and Unemployed Undergraduates of Isfahan University,,1392
نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
اثربخشي «نظريه شادكامي اسلامي» بر شادي زنان متأهل شهر اصفهان,,1392
فرزانه حسين پور نجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
تاثير مشاوره اطلاعاتي بر كاهش اضطراب كتابخانه اي و رفتارهاي كتابخانه اي كاربران كتابخانه عمومي شهيد توكلي فولادشهر,,1392
مرضيه باقري, احمد شعباني, محمدرضا عابدي
حكايت: شاهراه مشاوره سازه گراي مسير شغلي,,1392
سمانه معين, محمدرضا عابدي
اثربخشي طرحواره درماني بر كاهش شذت علائم افسردگي و اختلال شخصيت وسواسي-جبري: پژوهش مورد منفرد,,1392
محمدصادق منتظري, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, احمد عابدي
Prediction of Job searching Beliefs of Nursing Students Based on Attachment,,1392
نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر اصلاح ارزيابي هاي ثانويه كنترل و درمان مبتني بر اصلاح مسئوليت پذيري افراطي در بيماران مبتلا به اختلال,,1392
راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
Family Functioning and Internalizing and Externalizing Disorders in Children: Examining the Quality of Attachment as a Mediator and Moderator,,1392
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا ثمري
How Adult Attachment and Personality Traits are Related to Marital Quality:The Role of Relationship Attributions and Emotional Reactions,,1392
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, وحيد قاسمي
تأثير مشاوره مسير شغلي به سبك رويكرد تصادفي برنامه ريزي شده بر قابليت كارآفريني دانشجويان,,1391
لعيا دين دوست, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
هنجاريابي فرم مشاغل سياهه كروي فردي: مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1391
مهدي اكبرزاده, سهراب عبدي زرين, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, هادي فراست
Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan:a qualitative study,,1391
زهره قليلي رناني, عذرا اعتمادي تودشكي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
DEVELOPMENT OF A NOVEL INTEGRATIVE PSYCHOLOGICAL TREATMENT FOR OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: COMBINATION OF NARRATIVE THERAPY SOLUTION-FOCUSED THERAPY, ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY AND COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY WITH EXPOSURE AND RESPONSE PREVENTION,,1391
زهرا مكملي, حميدطاهر نشاط دوست, كريم عسگري مباركه, محمدرضا عابدي
The effect of Acceptance and Cmmitment Therapy on the frequency and severity of symptoms of Obsessive Compulsive Disorder,مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان,1391
راضيه ايزدي, كريم عسگري مباركه, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي
بررسي فرآيند شناختي تحول آرزوهاي شغلي در كودكان,,1391
فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, عليرضا صادقيان
هنجاريابي،تعيين روايي و پايايي پرسشنامه رغبت و مهارت كمپل در ميان دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان,,1391
ليلا حق شناس, علي نويديان, اميرصالح امين جعفري, علي كاظمي, محمدرضا عابدي, حسين صادقي
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND WORK ENGAGEMENT AT ISFAHAN STEEL MILL COMPANY,,1391
اشرف مير حيدري, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, محمدرضا عابدي
A comparison of the effects of motivational interviewing, group therapy based on change stages (transtheoretical model) and combination model on psychological symptoms among male substance abusers after deintoxication,,1391
محمدرضا سراواني, محمدباقر كجباف, شعله اميري, محمدرضا عابدي, محسن كيانپور
پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس كيفيت روابط زناشويي ، همدلي و سيستم سازي در دانشجويان متاهل دانشگاه اصفهان,,1391
اميرحسام خواجه, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
Investigating the Occupational Burnout of Librarians in University of Isfahan,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1391
احمد شعباني, رقيه رضايي آدرياني, محمدرضا عابدي, فاطمه نادري
Dose academic burnout predicts life satisfaction or life satisfaction is predictor of academic burnout?,,1391
زينب رستمي, محمدرضا عابدي
DEVELOPMENT AND VALIDATION AN ADULT INTEREST INVENTORY IN IRANIAN (ISFAHAN) SAMPLE,,1391
حسين صادقي, محمدرضا عابدي
What is quality of life therapy ?,,1391
احمدپدرام, محمدرضا عابدي, احمد علي پور, زينب رستمي
THE DETERMINATION OF VALIDITY AND RELIABILITY OF WORK VALUES QUESTIONNAIRE AMONG THE HIGH SCHOOL STUDENTS IN FIVE DISTRICTS OF ISFAHAN,,1391
سميه هاشمي مفرد, محمدرضا عابدي, نجمه سدر پوشان
تأثير زوج درماني معنوي بر بهبود جو خانواده,,1391
مريم فاتحي زاده, ندا تگريان, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
Toward Career Salvations Model, A Primary Study: Case Study,,1391
زينب رستمي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, MARK L SAVICKAS
Personality Types and Marital Satisfaction,,1391
سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد قاسمي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
A comparison of the effects of motivational interviewing,transtheoretical model and psychological symptoms among male substance abusers after deintoxication,,1391
محمدرضا سراواني, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي, شعله اميري, محسن كيانپور
Reliability of SCCT questionnaires in Iran,,1391
سهراب عبدي زرين, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, حسين مولوي
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي رشد مسير شغلي (خودآگاهي، كشف و طرح ريزي) بر خودپنداره تحصيلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1391
شيما پاشا, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
نظريه رشدي آرزوهاي شغلي,,1391
شيدا سلطان زاده اشتهاري, محمدرضا عابدي
بررسي رابطه انطباق پذيري مسير شغلي كودكان دختر در مقطع ابتدايي شهر اصفهان با متغيرهاي مسير شغلي والدين,,1391
سمانه معين, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
Assessment of obsessive beliefs in individuals with obsessive-compulsive disorder in comparison to healthy sample,,1391
راضيه ايزدي, كريم عسگري مباركه, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي
رابطه يادگيري سازماني و خودكارآمدي مسير شغلي با اشتياق كاري مديران,,1391
اشرف مير حيدري, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, محمدرضا عابدي
انطباق پذيري در مشاوره مسيرشغلي,,1391
اميرحسين صادقي هسنيجه, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
رابطه اميدواري و تاب آوري با انطباق پذيري مسيرشغلي,,1391
شيدا سلطان زاده اشتهاري, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
معرفي تيپ شناسي شخصيتي تورگرسن و زمينه يابي اجتماعي آن در شهر اصفهان,,1391
سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, وحيد قاسمي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
بررسي ساختار عاملي، پايايي و اعتبار نسخه ي فارسي پرسشنامه وسواسي جبري ونكوور,,1391
راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي, سمانه معين
A Preliminary Study on the Effects of Attachment-based Intervention on Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder.,,1391
شيوا رضوان همامي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, Colin MacLeod, حميدطاهر نشاط دوست, وحيد قاسمي
Attachment insecurity as a predictor of obsessive–compulsive symptoms in female children,,1391
شيوا رضوان, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, Colin MacLeod, حميدطاهر نشاط دوست, وحيد قاسمي
هنجاريابي و تعيين پايايي و روايي فرم كوتاه خودكارآمدي سياهه كروي فردي در سنجش خودكارآمدي مسير شغلي دانشگاه اصفهان,,1391
مهدي اكبرزاده, سهراب عبدي زري, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
بررسي ويژگي هاي روان سنجي رغبت سنج شغلي مدل كروي فردي تريسي,,1391
محمد ربيعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيد اسماعيل هاشمي شيخ شباني
The Study of Marital Adjustment in Employers’ Dual Career Families,,1391
اميرصالح امين جعفري, زهراپاداش, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
BURNOUT AND RELEVANT FACTORS IN ORGANIZATION,,1391
افشين صلاحيان, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, ايرج سلطاني
شرايط ارگونوميك در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان,,1391
رقيه رضايي آدرياني, احمد شعباني, محمدرضا عابدي, فاطمه نادري خراجي
Determines Validity and Reliability of the Short Form of Aptitude Test in Iranian (Isfahan) Guidance/High School Students,,1391
زهرا محققيان گورتاني, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان,International Journal of Information Science and Management,1391
احمد شعباني, رقيه رضايي آدرياني, محمدرضا عابدي, فاطمه نادري خراجي
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر رضايت زناشويي,,1391
زهرا پاداش, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, زهرا ايزدي خواه نجف آبادي
Positive psychology and related domains,,1391
احمد پدرام, محمدرضا عابدي, احمد علي پور, زينب رستمي
what is happiness?,,1391
احمدعلي پور, احمد پدرام, محمدرضا عابدي, زينب رستمي
بررسي تاثير شناخت درماني معنوي برسازگاري زناشويي زوجين پارانوئيد در اصفهان,,1390
سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
Job burnout and its relation with personality traits among the midwives working in Isfahan, Iran,,1390
ميترا صوابي اصفهاني, مهناز ميرزايي, خديجه برومند فر, محمدرضا عابدي
بررسي ارتباط استعدا شناختي كارآفريني دانش آموزان دوره متوسطه فني و حرفه اي و كاردانش استان چهارمحال بختياري با متغيرهاي جمعيت شناختي، هوش، عملكردتحصيلي و شخصيت آنان,,1390
رضوان صالحي, محمد ربيعي, محمدرضا عابدي
هنجاريابي تعيين روايي و پايايي پرسشنامه رغبت شغلي راماك(براساس طرح طبقه بندي رو) در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1390
ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, امير صالح امين جعفري, سيمين حسينيان
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي در كاهش ترديد در انتخاب رشته ي باليني تخصصي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,,1390
مسيح صبوري, امير بهفر, آرش حدادگر, محمدرضا عابدي, فاطمه هادي زاده
بررسي ساختار سلسله مراتبي شخصيت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملي نئو,,1390
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, وحيد قاسمي
بررسي مقايسه رضايت زناشويي در بين بيماران عروق كرونر و افراد سالم,,1390
زهرا پاداش, زهرا ايزدي خواه نجف آبادي, محمدرضا عابدي
تاثير شركت در نشست هاي شغلي رشد محور بر رضايت شغلي و سرزندگي كاركنان,,1390
رضوان سعادت, محمدرضا عابدي
Work-Family Conflict and Personality,,1390
مرضيه ملكي ها, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
The development and Validation of the short form of Strong Interest Inventory in Iranian (Isfahan) guidance/high school students,,1390
حسين صادقي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده
Personality, Self-esteem predictors of happiness and depression among High School Student in Iran,,1390
مرضيه ملکيها, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
Reading Behavior of Graduate students in Dijital Environment at Univercity of Isfahan During 2008-2009 : A Case Study,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1390
احمد شعباني, فاطمه نادري, محمدرضا عابدي
Dose interest predict academic burnout?,,1390
زينب رستمي, محمدرضا عابدي, ويلمار بي شوفلي
Comparing three methods of medicine therapy, cognition therapy and behavior therapy in reducing adolescents’ depression,,1390
مرضيه رفيعيان اصفهاني, محمدرضا عابدي
Elementary-Aged Boys Occupational Aspirations and Expectations in Iran,,1390
فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
Impulsivity, Substance Abuse, and Family/Friends History of Suicide Attempts in University Students with and without suicidal ideation,,1390
مجيد غفاري, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده, ايران باغبان سيچاني
اثر بخشي آموزش روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر شادكامي همسران,,1390
زهرا پاداش, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
رواسازي واعتبار يابي چهارمين ويرايش مقياس هوش وكسلر كودكان,,1390
احمد صادقي, محمد ربيعي, محمدرضا عابدي
بررسي آموزش تاثير معناسازي در كار بر شادي شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان,,1390
قصه جلالي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
Reading behavior in digital environments among higher education students: Analysis of demographic factors in Iran,,1390
احمد شعباني, فاطمه نادري كرجي, محمدرضا عابدي
Personal and Situational Variables, and Career Concerns: Predicting Career Adaptability in Young Adults,,1390
زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, عذرا اعتمادي تودشكي, احمد عابدي
Reliability and correlation of interest inventories: Strong interest inventory (SII) and self-directed search (SDS),,1390
سهراب عبدي زرين, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
THE STUDY OF COMPARISON BETWEEN THE DIMENSIONS OF LIFE SATISFACTION IN CORONARY ARTERY PATIENTS AND HEALTHY PEOPLE,,1390
زهرا پاداش, زهرا ايزدي خواه نجف آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي رغبت هاي شغلي معلمان بر اساس مدل كروي تريسي,,1390
مهدي ربيعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيد اسماعيل هاشمي شيخ شباني
هنجاريابي مقياس فرسودگي تحصيلي مسلش در دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1390
زينب رستمي نجف آبادي, محمدرضا عابدي, wilmar B schaufeli
بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي در كاركنان آموزش و پرورش,,1389
فاطمه صادقيان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
تأثير مصاحبه انگيزشي بر تغييرات سبك زندگي مراجعان مبتلا به پرفشاري خون,,1389
علي نويديان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, حميد پورشريفي
تعيين رابطه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ابعاد نگرش به نحوه ي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران,,1389
اقدس السادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
سلامت روان كاركنان شركت پالايش نفت اصفهان,,1389
سيدابراهيم ميرشاه جعفري, شكوفه نيك نشان, محمدرضا عابدي
اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بر سلامت روان دختران مصروع,,1389
ليلا اسماعيلي, اصغر آقايي, محمدرضا عابدي, مريم اسماعيلي
مقايسه تاثيرروش هاي درمان رفتاري-شناختي و رفتاري- فراشناختي در درمان بيمارن مبتلا به اختلال وسواس اجبار,,1389
ناهيد اكرمي, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, محسن معروفي
رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل پنج گانه شخصيت از منظر فردي و زوجي,,1389
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, وحيد قاسمي
Evaluation of quality of life therapy for parents of children with obsessive-compulsive disorders in Iran,,1389
محمدرضا عابدي, panos vostanis
بررسي اثربخشي شيوه كلوپ شغلي بر رفتار كاريابي بيكاران شهر اصفهان,,1389
محمدرضا عابدي, ليلا حق شناس
تاثير آموزش مهارت هاي مديريت خشم بر كنترل پرخاشگري مادران دانش آموزان ناشنوا دوره ابتدايي,,1389
ساره زنگنه, مختار ملك پور, محمدرضا عابدي
تأثير داستان درماني شغلي به روش مشاوره گروهي بر رضايت شغلي و عزت نفس كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه استان اصفهان,,1389
فاطمه صادقيان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
ير مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن در مردان با مشكل اضافه وزن و چاقي,,1389
علي نويديان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, حميدپورشريفي
تاثير مصاحبه انگيزشي بر فشار خون مراجعان مبتلا به پرفشاري خون,,1389
علي نويديان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, حميدپورشريفي
تاثير مصاحبه انگيزشي بر كاهش وزن افراد چاق يا داراي اضافه وزن,Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology,1389
علي نويديان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, حميدپورشريفي, مجيدهاشمي دهكردي
كاربرد آزمون آرايش تصادفي روابط منظم فرض شده، براي تعيين اعتبار مدل شش ضلعي هالند در ساختار رغبت هاي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1389
مهدي اكبرزاده, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
بررسي تاثير حافظه ي كوتاه مدت بر توانايي يادگيري واژگان زبان انگليسي فراگيران فارسي زبان از طريق تلفن همراه,,1389
سعيد خزايي, محمدرضا عابدي, غلامرضا زارعي, احمد رضا لطفي
بررسي همبستگي شرايط ارگونومي و فرسودگي شغلي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان,,1389
رقيه رضايي آدرياني, احمد شعباني, محمدرضا عابدي
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي و درمان تلفيقي با مصاحبه انگيزشي بر علايم بيماران وسواسي - جبري,,1389
علي نويديان, ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده
هنجاريابي و بررسي پايايي و روايي فرم رجحان به فعاليت هاي سياهه كروي فردي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان تربت حيدريه,,1389
مهدي اكبرزاده, فائزه هزاردستان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, هادي فراست
ساخت اعتبار يابي و روايي سنجي آزمون آسيب شناسي شغلي اصفهان,,1389
فاطمه سادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
بررسي تاثير برنامه ي درسي ويژه ي ارتقا خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پايه ي سوم ابتدايي شهر ياسوج,,1388
حسين فياض بخش, محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمد حسين يارمحمديان
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس عوامل دموگرافيك,,1388
فاطمه نادري, احمد شعباني, محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي و انواع تيپ هاي شخصيتي,,1388
فاطمه صادقيان, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
رابطه ي ساده و چندگانه ي آزار عاطفي و اختلال هاي رواني در زنان شهر اصفهان,,1388
نسترن براهيمي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي اثر بخشي پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش هدانش آموزان متوسطه,,1388
محمدباقر كجباف, هما شيخ داراني, محمدرضا عابدي
اعتبار و روايي پرسش نامه سبك زندگي مبتني بر خودكارآمدي وزن در افراد داراي اضافه وزن و چاق,,1388
علي نويديان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده, حميد پورشريفي
تاثير آموزش هاي فرزندپروري با استفاده از الگوي شناختي - رفتاري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين,,1388
زهرا صادقي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
هنجاريابي، روايي و اعتبار پرسش نامه باور به مهارت ها (SCI),,1388
ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, امين صالح اميرجعفري, حسينعلي محرابي, ايران باغبان سيچاني
بررسي ميزان پاسخ گويي اهداف برنامه ي درسي دانشگاه ها به رفتار كارآفريني "توجه"(مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و آزاد ايران),,1388
محمدجواد لياقت دار, احمدعلي فروغي ابري, محمدرضا عابدي, فرزانه واصفيان
ميزان پاسخگويي روشهاي تدريس برنامه درسي دانشگاه ها به رفتار كارآفريني تجربه از نقطه نظر اساتيد و دانشجويان,,1388
فرزانه واصفيان, محمدجواد لياقت دار, احمدعلي فروغي ابري, محمدرضا عابدي
بررسي عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني از نظر مديران و مربيان پرورشي مدارس راهنمايي شهر اصفهان,,1388
هدايت اله اعتمادي زاده, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش نشخوار فكري و افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1388
حسين آذرگون, محمدباقر كجباف, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
رويكرد گروهي در رواندرماني وسواس,,1388
زهرا مكملي, محمدرضا عابدي
Reliability and validity of the Oxford Happiness Inventory among University Student in Iran,,1387
محمدجواد لياقت دار, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, فاطمه سميعي
بررسي روش هاي افزايش مسئوليت پذيري در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شهرضا در سال تحصيلي 85-1384,,1387
مهدي خدابخشي, محمدرضا عابدي
مروري بر موانع و عوامل بازدارنده كارآفريني در ايران,,1387
لعيا دين دوست, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
بررسي آسيب هاي شغلي كارمندان شهرداري اصفهان,,1387
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
مقايسه آسيب هاي شغلي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان,,1387
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
ساخت و هنجاريابي سياهه نشخوار فكري افسرده ساز,,1387
زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, حسين علي محرابي
A comparison of cognitive-behavior therapy with interpersonal and cognitive behavior therapy in the treatment of generalized anxiety disorder,,1387
شيوا رضوان, ايران باغبان سيچاني, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
تعيين رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشويي زوجين شهر اصفهان,,1387
مريم ذوالفقاي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان شهراداري اصفهان,,1387
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
آسيب شناسي شغلي,,1387
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
هنجاريابي سياهه شادكامي فوردايس-اصفهان در دانشجويان,,1387
محمدجواد لياقت دار, محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري
خانواده هاي دو سرشاغل، چالش ها و اسيب ها,,1387
اميرصالح امين جعفري, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
هنجاريابي ،تعيين روايي و پايايي پرسشنامه شغلي استرانگ در ميان دانش آموزان دوره متوسطه نظري ،فني حرفه اي ، كار و دانش و دوره پيش دانشگاهي شهر اصفهان,,1387
ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
تاثير آموزش مبتني بر افزايش آگاهي از آسيب هاي حاصل از روابط آسيب زاي دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه,,1387
هما شيخ داراني, حسينعلي مهرابي, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
بررسي ميزان فشار رواني و فرسودگي شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان و رابطه ان با ويژگي هاي جمعيت شناختي,,1386
سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي نگرش والدين شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران,,1386
زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي, حميدطاهر نشاط دوست
تاثير آموزش ارتباط بر روابط زوجين شهر اصفهان,,1386
سميرا خوشكام, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي اثر بخشي درمان گروهي مواجهه و بازداري از پاسخ بر كاهش علائم مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي,,1386
زهرا مكملي, محمدرضا عابدي
بررسي تغيير الگوي خطاهاي خواندن دانش آموزان در پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفهان,,1386
مرضيه عزيزيان, محمدرضا عابدي
بررسي اضطراب دانشجويان دانشگاههاي اصفهان در استفاده از منابع كتابخانه اي و منابع الكترونيكي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1386
شهناز خديوي, محمدرضا عابدي, احمد شعباني
مقايسه رابطه باورهاي زناشويي و سلامت عمومي بين دو استان اصفهان و آذربايجان غربي,,1386
رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, رزگار قادرپور
اثربخشي آموزش روش خود درماني به شيوه شناختي-رفتاري بر علايم اختلال وسواسي-اجباري,,1386
زهرا مكملي, محمدرضا عابدي, سيد مجتبي مرتضوي
بررسي اثر بخشي آموزش روابط سالم با رويكرد يادگيري اجتماعي بر افزايش آگاهي دختران از روابط آسيب زاي دختران و پسران,Journal of Fundamentals of Mental Health,1386
زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي
اثر بخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب ز ا بر نگرش دانش آموزان پسران مدارس متوسطه,,1386
هما شيخ داراني, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
تاثير آموزش به شيوه فوردايس بر افزايش ميزان شادماني معلمان آموزش و پرورش شهر اصفهان,,1386
مريم مرادي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
بررسي رابطه عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي,,1386
فاطمه صادقيان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان(قسمت اول),,1385
محمدجواد لياقت دار, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
فرهنگ وشادي :رويكردي نظري وتجربي در زندگي روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان,,1385
رسول رباني خوراسگاني, علي رباني خوراسگاني, محمدرضا عابدي, محمد گنجي
هنجار يابي پرسشنامه شادكامي اكسفورد در دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1385
محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدجواد لياقت دار
ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان(قسمت دوم),,1385
محمدجواد لياقت دار, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
مقايسه اثربخشي دو شيوه شناختي-رفتاري و آموزش والدين در افزايش عزت نفس دانش آموزان,,1385
طاهره امامي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
بررسي عوامل روان شناختي، اجتماعي و اقتصادي موثر بر شادماني دانش آموزان از نظر مديران و مربيان پرورشي,,1385
هدايت الله دريكوندي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
ايا شما مسير شغلي خود را تعين كرده ايد؟,,1385
ازاده رفيعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
The effects of metacognitive training on the academic achievement and happiness of Esfahan University conditional students,,1385
رضوان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
بررسي قابليتهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1385
احسان بدري, محمدجواد لياقت دار, محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري
اثر بخشي روش مواجهه و بازداري از پاسخ به شيوه فردي و گروهي بر كاهش علايم اختلال وسواس بي اختياري,,1385
زهرا مكملي, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
تاثير روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوه خود درماني در كاهش نشانه هاي اختلال وسواس-اجبار,,1385
مهدي اصفهاني, حميدطاهر نشاط دوست, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
تاثير هيجان بر شادكامي و نشخوار فكري دانشجويان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1385
شيوا رضوان, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
مهارتهاي فرزند پروري و درمان شناختي -رفتاري,,1385
زهرا صادقي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
پيامد هاي شناختي كودك آزاري در دختران نوجوان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1385
اعظم نقوي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
رابطه باورها و خودكارآمدي كاريابي با رفتار كاريابي زنان بيكار شهركرد,,1385
رضوان صالحي نجف آبادي, محمدرضا عابدي, كيومرث فرحبخش
مقايسه كيفيت زندگي و ابعاد مختلف آن در زنان بارور و نابارور,,1385
پريسا نيلفروشان, زهره لطيفي, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي
مهارت هاي شادزيستن,,1384
محمدرضا عابدي
خوش بيني در خانواده شميم آرامش در زندگي كودكان,,1384
محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوه شغلي بر افزايش خودكار آمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1384
مرضيه شماعي زاده, محمدرضا عابدي
بررسي تاثير راهنماي شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش كارآفريني بر افزايش رفتار كاريابي زنان بيكار شهركرد,,1384
محمدرضا عابدي, رضوان صالحي نجف آبادي, كيومرث فرحبخش
نگرش نسبت به ناباروري و رابطه آن با افسردگي و اضطراب در افراد نابارور,,1384
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, مهدي احمدي
ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي سطح خواندن براي دانش آموزان پايه سوم دبستان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1384
مرضيه عزيزيان, محمدرضا عابدي
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري گروهي در اختلال وسواسي-اجباري,,1384
زهرا مكملي, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در همسران نابارور,,1384
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, سيد مهدي احمدي
شادماني و شخصيت: بررسي مروري,,1384
مريم مرادي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه نگرهي يادگيري اجتماعي و شغل گزيني كرام بولتز بر تغيير نگرش كار آفرينانه در دانشگاه اصفهان,,1384
هايده مصحف, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
تاثير مشاوره شناختي-رفتاري بر اساس رويكرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر تغيير نگرش زوج هاي نابارور,,1384
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, سيد مهدي احمدي
Studying the effect of cognitive-behavioral counseling based on interacting cognitive subsystems on depression of infertile couples,,1384
پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي, مهدي احمدي
Counseling Based on Interacting Cognitive Subsystems and Its Effect on Anxiety of Infertile Couples,,1384
پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, مهدي احمدي
بررسي پديده كودك آزاري و آثار عاطفي و شخصيتي آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان,,1384
اعظم نقوي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
ماهيت و مفهوم كارآفريني,,1384
محمدجواد لياقت دار, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
مشكلات خانوادگي ناشي از وسواس,,1384
محمدرضا عابدي
شيوه هاي ايجاد نگرش و رفتار كارآفرينانه در دانشجويان,,1383
محمدرضا عابدي
تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر مهارت ها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اصفهان,,1383
منوچهر رجائي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
شادي پژوهي از گذشته تا حال,,1383
مريم مرادي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
بررسي پيامدهاي كودك آزاري بر شخصيت دختران نوجوان,,1383
اعظم نقوي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
مقايسه ميزان تاثير روش تدريس بحث گروهي با روش تدريس سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي ارتباطي دانشجويان,,1383
محمدجواد لياقت دار, محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, فاطمه بهرامي خوندابي
Happiness Skills in Iranian Students of Isfahan University,,1383
محمدرضا عابدي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدجواد لياقت دار
مقايسه ويژگي هاي رفتاري دانش آموزان آزار ديده و عادي شهر اصفهان,,1383
اعظم نقوي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
آسيب شناسي تحصيلي,,1383
محمدرضا عابدي
شادماني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ميزان و عوامل موثر بر آن,,1383
سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, محمدجواد لياقت دار
هنجاريابي آزمون ريون رنگي كودكان 5 تا 10 ساله در استان اصفهان,,1383
جهانبخش رحماني, محمدرضا عابدي
رابطه بين ميزان شادماني و عوامل آموزشگاهي دانش آموزان دبيرستاني,,1382
محمود نصوحي دهنوي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
خانواده سالم، انديشه و رفتار بخش اول,,1382
محمدرضا عابدي
بررسي اثربخشي شيوه يادگيري مبتني برخود بر هوش هيجاني دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان,,1382
فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
بررسي تاثير شيوه خود-نظمي مثبت در افزايش مسووليت پذيري دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان,,1382
فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
سيماي باليني اختلال وسواسي-جبري در اصفهان,,1382
خليل مومني, محمدرضا عابدي
مقايسه استرس هاي آموزشگاهي دانش آموزان ابتدايي، راهنمايي و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهر اصفهان,,1382
احمد صادقي, محمدرضا عابدي
بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن,,1381
محمدرضا عابدي, عبدالله شفيع آبادي, سيداحمد احمدي علون آبادي, كاظم سليمي زاده
بررسي و مقايسه راهكارهاي افزايش مسئوليت پذيري در بين دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان,,1381
فاطمه بهرامي خوندابي, حسين ملكيان, محمدرضا عابدي
شادماني و عوامل موثر بر آن,,1381
سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, هدايت الله دريكوندي
بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان استان اصفهان در سال تحصيلي 81-79,,1381
پروين بختيارپوردشت بزرگ, محمدرضا عابدي
بررسي نيازهاي آموزشي دوران بلوغ در دانش آموزان پسر,,1380
خديجه برومندفر, محمدرضا عابدي, اكبر حسن زاده
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهار خشم به شيوه عقلاني-رفتاري-عاطفي، بر كاهش پرخاشگري,,1380
احمد صادقي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
نظريه هاي انتخاب همسر,,1379
محمدرضا عابدي
بررسي ميزان تاثير آموزش رفتاري مادر بر كاهش اختلالات رفتاري بيروني در كودكان پيش دبستاني,,1377
مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كار ،كاركنان شهرداري اصفهان,,
علي قاسم زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
افزايش اشتياق شغلي از طريق مديريت منابع انساني,,
علي پورعباس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
بررسي اثر بخشي آزمون شناختي با رويكرد اسلامي بر معناداري زندگي,fff,
ادهم خالديان, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
هنجاريابي پرسشنامه افسردگي دانشجويان (usdi) در بين دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان,,
زينب رستمي, محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بين رفتار كارافريني و تيپ هاي شخصيتي هالند در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان,,
زينب رستمي, محمدرضا عابدي, حميده عبدالحسيني
Reliability and validity of the Maslach burnout inventory –student survey among female students in university of isfahan,روانشناسان ايراني-دانشگاه آزاد اسلامي,
زينب رستمي, محمدرضا عابدي, wilmar B schaufeli, سيداحمد احمدي علون آبادي, امير حسين صادقي
standardization of childrens Yale- Brown obsessive-compulsive scale (II) to screen of students affected by obsession in Isfahan,,
مجتبي مظفري, محمدرضا عابدي
The mediating effect of emotional security ,attachment quality and temperament among,,
مرضيه سادات رضوي, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي, غلامرضا صرامي
بررسي اثربخشي آموزش شادماني به روش شناختي-رفتاري بر كيفيت زندگي زناشويي مردان و زنان متاهل شهر اصفهان,,
نبي الله خواجه, فاطمه بهرامي خوندابي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره ي مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمال كاري شغلي كارمندان,,
مينا كاظميان, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
بررسي تأثير مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT) بر كيفيت زندگي همسران معتادين مراكز درمان و ترك اعتيآد شهرستان اصفهان,,
اکرم مير محمدصادقي, محمدرضا عابدي
Effectiveness of quality of life training on happiness among Isfahan blind,,
محمد جواد خادمي, محمدرضا عابدي, سميه پورميداني
Effectiveness of quality of life training on happiness amoung Isfahan blind,,
محمد جواد خادمي, محمدرضا عابدي, سميه پور ميداني
بررسي مقايسه اي اثربخشي مشاوره مسير شغلي براساس سه پارادايم راهنمايي، رشدي و طراحي مسير شغلي برگذار از دانشگاه به كار دانشجويان دوره ي كارشناسي دانشگاه اصفهان,,
حسين صادقي, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي, پريسا نيلفروشان
اثربخشي مشاوره مسيرشغلي با محوريت افزايش مشاركت خانواده بر خودكارآمدي تصميم گيري مسيرشغلي و استخدام پذيري نوجوانان مبتلا به ناتواني جسمي,,
مجتبي سلطاني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان, ايمان الله بيگدلي
تاثير آموزش مبتني بر شفقت (به مادران) بر كاهش علائم بيش فعالي-نقص توجه كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه,,
محمدرضا عابدي, ?
تاثير آموزش مبتني بر شفقت (به مادران) بر كاهش علائم بيش فعالي- نقص توجه كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه,,
محمدرضا عابدي, ?
سوگواري در تنهايي و تبيين حمايت اجتماعي پس از فقدان هاي تروماتيك در دوران كوويد-19: مطالعه اي كيفي,,
زهرا عسگري جونقاني, اعظم نقوي, محمدرضا عابدي
Developing the model of job crafting antecedents: Examination situational factors and the mediating role of individual factors,پژوهش هاي مشاوره,
مطهره موسوي دستجردي, محمدرضا عابدي, فاطمه سميعي, پريسا نيلفروشان
Comparing the Effect of Career Counseling Based on Job Crafting and Career Social Cognitive Counseling on Work Engagement in Teachers,پژوهشهاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق)-دانشگاه تهران,
مطهره موسوي دستجردي, محمدرضا عابدي, فاطمه سميعي, پريسا نيلفروشان
زنلن و چالش هاي مسير شغلي در صنعت,,
سارا محمدي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, پريسا نيلفروشان
رابطه خودپنداره تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش آموزان با توجه به نقش واسطه اي خودكارآمدي تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيم,,
سيدهادي انصارالحسيني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
بررسي تأثير مشاوره¬ي انطباق¬پذيري شغلي بر اشتياق تحصيلي و عملكرد تحصيلي در دانش¬آموزان,,
سيدهادي انصارالحسيني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
مقايس? تأثير مشاور? مسير شغلي مبتني بر نظري? هالند ، شناختي اجتماعي و رويكرد راه حل مدار بر بهزيستي مسيرشغلي دانش آموزان متوسط? دوم شهر اصفهان,,
مرتضي اسپناني, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
Coparison of the effectivness of compassion -focused virtual reality therapies on marital burnout,پژوهش هاي كاربردي روان شناختي,
محمدرضا عابدي
جستجو:
|
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,زهره قليلي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11338),,1385/01/01 _ 1385/01/01,ايمانه افخمي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
The Effect of Behavioral Parent Training on the reduction of Externalized Behavioral Problems in Preschool Children (3098),International Seminar on Counseling and Psychotherapy in an Islamic perspective,1385/01/01 _ 1385/01/01,مهرداد كلانتري, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,جواد كريمي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,مريم ذوالفقاري, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,زهرا صادقي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,مريم ذوالفقاري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(14754),,1387/06/11 _ 1387/06/11,نسترن براهيمي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(9809),,1387/02/23 _ 1387/02/23,نسترن براهميمي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(11556),,1381/02/01 _ 1381/02/01,محمدرضا عابدي
(11494),,1384/09/19 _ 1384/09/19,سميرا خوشكام, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(11494),,1384/09/19 _ 1384/09/19,ايمانه افخمي, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(11628),,1388/02/29 _ 1388/02/29,مريم ذوالفقاري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, عذرا اعتمادي تودشكي
(6943),,1388/02/01 _ 1388/02/01,مريم ذوالفقاري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,محمدرضا عابدي, محسن پهلوان
(10823),,1382/09/22 _ 1382/09/22,عبدالحسين رئيسي, محمدرضا عابدي
(10823),,1382/09/22 _ 1382/09/22,سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,محمدرضا عابدي
(),,1386/09/06 _ 1386/09/06,سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, محمدجواد لياقت دار
(),,1386/09/07 _ 1386/09/07,سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, محمدجواد لياقت دار
(),,1383/06/05 _ 1383/06/05,محمدرضا عابدي, عبدالله شفيع آبادي, سيداحمد احمدي علون آبادي, كاظم سليمي زاده
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,زينب اله توكلي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,طيبه نصراصفهاني, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,فاطمه صادقيان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,فرحناز نظري, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,ليلا شکوهنده, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,مريم شجاعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,فاطمه زماني امير, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,زينب اله توكلي ?, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,آزاده رفيعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,قصه جلالي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,آرزو محموديان دهكردي, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,سمانه نجارپوريان, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,يعقوب اميرسالاري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
(11496),,1385/01/01 _ 1385/01/01,حسنعلي مشهدي, محمدرضا عابدي, ناهيد كسائيان
(8039),,1381/09/29 _ 1381/09/29,محمدرضا عابدي
(8040),,1380/09/02 _ 1380/09/02,محمدرضا عابدي
(11526),,1379/09/19 _ 1379/09/19,سيد جعفر احمدي, محمدرضا عابدي
(11526),,1379/09/19 _ 1379/09/19,محمدرضا عابدي
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,زهره لطيفي, حسين مولوي, محمدرضا عابدي
(8030),,1385/01/01 _ 1385/01/01,شيوا رضوان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(11491),,1383/05/22 _ 1383/05/22,محمدرضا عابدي
(14195),,1376/07/15 _ 1376/07/15,محمدرضا عابدي
(8481),,1373/07/01 _ 1373/07/01,محمدرضا عابدي
(),,1376/06/31 _ 1376/06/31,عبداله اميدي, محمدرضا عابدي, اكبر رضايت
(5225),,1381/01/01 _ 1381/01/01,محمدرضا عابدي
(9709),,1374/09/07 _ 1374/09/07,محمدرضا عابدي
(9642),,1383/12/12 _ 1383/12/12,محمدرضا عابدي
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,حسينعلي مهرابي, هماشيخ دارائي, محمدرضا عابدي
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,فاطمه السادت ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
(5208),,1385/01/01 _ 1385/01/01,زهره لطيفي, محمدرضا عابدي
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
(13925),,1385/09/20 _ 1385/09/20,پريسا نيلفروشان, زهره لطيفي, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي
(13925),,1385/09/20 _ 1385/09/20,پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, سيد مهدي احمدي
(12118),,1385/09/20 _ 1385/09/20,رضوان هويدا, محمدرضا عابدي, زهرا يوسفي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي, سيد مهدي احمدي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,هايده مصحف, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,آزاده رفيعي?, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,مرضيه شماعي زاده, محمدرضا عابدي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي
(11498),,1384/09/25 _ 1384/09/25,رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, كيومرث فرحبخش
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,حسنعلي مشهدي, محمدرضا عابدي, ناهيد كسائيان
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي
(12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(12981),,1383/09/21 _ 1383/09/21,مرضيه شماعي زاده, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
(8041),,1383/09/27 _ 1383/09/27,علي قاسم زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(13132),,1384/09/19 _ 1384/09/19,آغابي بي محمد خاني, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(12981),,1383/09/21 _ 1383/09/21,سيداحمد احمدي علون آبادي, پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي
(13132),,1384/09/19 _ 1384/09/19,هايده مصحف, محمدرضا عابدي, فاطمه بهرامي خوندابي
(12981),,1383/09/21 _ 1383/09/21,پريسا نيلفروشان, سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
(13132),,1384/09/19 _ 1384/09/19,عبدالرحيم كسائي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
(5046),,1387/02/19 _ 1387/02/19,فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
(9642),,1383/12/12 _ 1383/12/12,سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي, محمدجواد لياقت دار
(11625),,1388/01/01 _ 1388/01/01,ندا تگريان, مريم فاتحي زاده, عذرا اعتمادي تودشكي, محمدرضا عابدي
(11625),,1388/01/01 _ 1388/01/01,مريم ذوالفقاري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,ناهيد كسائيان, حسنعلي مشهدي, محمدرضا عابدي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,مريم مرادي, سيدابراهيم ميرشاه جعفري, محمدرضا عابدي
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,مهدي اصفهاني, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, حسين مولوي
(12958),,1383/09/27 _ 1383/09/27,محمدرضا عابدي
(),, _ ,محمدرضا عابدي, ?, ??, ????, ???
(7553),,1389/02/21 _ 1389/02/21,جواد رضايي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(7553),,1389/02/21 _ 1389/02/21,زهرا پاداش, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده, زهرا اخوان, زينب رضايي
(13736),,1389/02/20 _ 1389/02/20,سهراب عبدي زرين, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, فاطمه مميزي
(14147),,1388/12/05 _ 1388/12/05,سهراب عبدي زرين, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
(5491),,1389/09/01 _ 1389/09/01,سهراب عبدي زرين, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(12283),,1385/09/01 _ 1385/09/01,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
(7484),,1387/03/01 _ 1387/03/01,محمدرضا عابدي
(11147),,1390/03/01 _ 1390/03/01,جواد رضايي, محمدرضا عابدي, اميرصالح امين جعفري
(14249),,1390/03/01 _ 1390/03/01,اميرحسام خواجه, پريناز سجاديان, محمدرضا عابدي
(5370),,1390/02/28 _ 1390/02/28,سعيد خزايي, سعيد كتابي, محمدرضا عابدي
(11553),,1386/09/01 _ 1386/09/01,محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, علي پورعباس
The development of middle school occupational aspirations and expectations in Iran (3004),International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,1390/06/21 _ 1390/06/21,فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
A comparison of career develpment in Iranian graduate students of the University of Isfahan and University of Waterloo (3004),International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,1390/06/21 _ 1390/06/21,نرگس کرماني, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
The effect of parental career training on career adaptability in Isfahan elementary school children (in third grade) (3004),International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,1390/06/21 _ 1390/06/21,عاطفه اعتصام پور, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
Reliability and correlation of interest inventories: Strong Interest Inventory (SII) and Self-Directed Search (SDS) (3004),International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,1390/06/21 _ 1390/06/21,سهراب عبدي زرين, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
The effect of work-family conflict management training on job satisfaction and decraesin work-family conflict, family work-conflict in Isfahan worker females at Iran (3004),International Conference: Vocational designing and Career counselling: Challenges and new horisons,1390/06/21 _ 1390/06/21,مرضيه ملکيها, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, مريم فاتحي زاده
(12641),,1390/08/20 _ 1390/08/20,ليلا اسماعيلي, دكتر محمد رضا نجفي, محمدرضا عابدي, دكتر مريم اسماعيلي, دكتر علي سنبلستان
the effect of optimistic attributional style training on depressed female in Iran (1291),3rd world conference on pychology, counseling and guidance,1391/02/20 _ 1391/02/20,محمدباقر كجباف, امين زارعي, محمدرضا عابدي, دكتر امير قمراني
using the university student depression inventory (USDI) to investigate the effedct of demographic variables on students's depression in iran (1134),30th International Congress Of Psychology,1391/05/02 _ 1391/05/02,زينب رستمي, محمدرضا عابدي, نيگار كواجا
the efficacy of emotional regulation on the depression and anxiety of epileptic girls (14-18) in isfahan (5088),,1390/07/05 _ 1390/07/05,ليلا اسماعيلي, اصغر آقايي, محمدرضا عابدي, مريم اسماعيلي
(5030),,1392/07/27 _ 1392/07/27,ليلا اسماعيلي, دكتر اصغر آقايي, محمدرضا عابدي, مريم اسماعيلي
(10728),,1391/02/27 _ 1391/02/27,جواد رضايي, محمدرضا عابدي, مريم رضايي
(11374),,1391/02/23 _ 1391/02/23,جواد رضايي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, مريم رضايي حسين آبادي, محمود رجبي
The effect of quality of life therapy on happiness of patients referred to a counseling centre (1573),6th Europian conference on positive psychology 2012,1391/04/06 _ 1391/04/06,محمدرضا عابدي, زهرا پاداش, سالار فرامرزي
An investigation of the emotional intelligence and rate of recreation among female university students (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,زينب رستمي, نسيم نفر, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي
The marital adjustment in dual career families of state university’s employees in Isfahan (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,ليلا اسماعيلي, محمدرضا عابدي, محمد صادقي, ايران باغبان سيچاني
The efficacy of emotional regulation on the aggression of epileptic girls (14-18) in Isfahan (3431),Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012),1390/11/13 _ 1390/11/13,ليلا اسماعيلي, اصغر آقائي, محمدرضا عابدي, مريم اسماعيلي, مهرداد آقائي
The effect of self and partner on relationship attributions (2573),ICP2012,1391/05/01 _ 1391/05/01,پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده, سيداحمد احمدي علون آبادي, وحيد قاسمي
(9972),,1391/12/08 _ 1391/12/08,معصومه امامي, محمدرضا عابدي, افسانه جوادزاده شهشهاني
(14319),,1391/11/09 _ 1391/11/09,فرزانه حسين پور نجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11890),,1391/02/10 _ 1391/02/10,فرزانه حسين پورنجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11892),,1392/02/10 _ 1392/02/10,فرزانه حسين پورنجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(11890),,1391/02/10 _ 1391/02/10,فرزانه حسين پور, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(9972),,1391/12/08 _ 1391/12/08,فرزانه حسين پورنجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(),,1392/02/17 _ 1392/02/17,نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
(8876),,1391/09/29 _ 1391/09/29,فرزانه حسين پورنجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
impact of globalization on families and family-of-origin scale for major (11374),,1391/02/23 _ 1391/02/23,جواد رضايي, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, مريم رضايي حسين آبادي, محمود رجبي
Evaluation the effects of life skills training on male and female students stress of Isfahan University (2572),ICP,(International Congress of psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,محمدرضا عابدي, حسين صادقي, احمد صادقي
(9399),,1392/06/22 _ 1392/06/22,نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
(9047),,1392/02/23 _ 1392/02/23,نوشين پردلان, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, پريسا نيلفروشان
(),,1392/12/09 _ 1392/12/09,بتول تدين چهارسوقي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان
(),,1392/12/07 _ 1392/12/07,سپيده دادخواه, عاصفه عاصمي, محمدرضا عابدي, فرشته مشهدي
(4898),,1393/08/07 _ 1393/08/07,مهدي اصفهاني, محمدباقر كجباف, محمدرضا عابدي
(),,1393/02/17 _ 1393/02/17,فرزانه حسين پور نجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(),,1393/02/17 _ 1393/02/17,فرزانه حسين پور نجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
The Impact of Acceptance and Commitment Therapy on pediatric Obsessive Compulsive Disorder (),,1394/02/22 _ 1394/02/22,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
A study of cognitive process Development of career aspirations on Iranian children (2768),International Conference Life Designing and Career Counseling: Bulding Hope and Resilience,1392/03/30 _ 1392/03/30,فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي, عليرضا صادقيان
(13699),,1383/12/09 _ 1383/12/09,فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي
(),,1393/02/25 _ 1393/02/25,غلامرضا نيک راهان, بهاره کاميار, محمدرضا عابدي, مهران علي پور
(),,1393/02/25 _ 1393/02/25,غلامرضا نيک راهان, كريم عسگري مباركه, محمدرضا عابدي, رويا شيخ, منيره نصر اصفهاني, زهره کلبعلي, محمد آقايي
(),,1393/02/25 _ 1393/02/25,غلامرضا نيک راهان, ندا محمدي, اميرصالح امين جعفري, محمدرضا عابدي, علي اعتصام پور
(),,1393/02/25 _ 1393/02/25,غلامرضا نيک راهان, مرضيه قناعي, محمدرضا عابدي, مهديه سادات خشوعي
POSITIVE PSYCHOLOGICAL REHABILITATION: THE EFFECTIVENESS OF HAPPINESS PROGRAMS IN CORONARY PATIENTS (3011),International congress of cardiac rehabilitation from research to practice,1393/08/01 _ 1393/08/01,غلامرضا نيک راهان, كريم عسگري مباركه, مهرداد كلانتري, محمدرضا عابدي, جف سي هافمن, علي اعتصام پور, عباس رضايي
(),,1391/12/20 _ 1391/12/20,فرزانه حسين پور نجار, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي
(),,1394/07/17 _ 1394/07/17,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
(),,1394/07/17 _ 1394/07/17,پروانه اسدي, کاظم قجاوند, محمدرضا عابدي
(),,1394/07/17 _ 1394/07/17,پروانه اسدي, کاظم قجاوند, محمدرضا عابدي
(6042),,1395/02/26 _ 1395/02/26,فاطمه زارع مهرجردي, فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي
(4899),,1395/04/06 _ 1395/04/06,فاطمه زارع مهرجردي, فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي
(10633),,1395/07/27 _ 1395/07/27,فاطمه سادات ديباج, عذرا اعتمادي تودشكي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي, مريم فاتحي زاده
(),,1395/09/19 _ 1395/09/19,منصور عابديني, محمدرضا عابدي, احمد صادقي
(),,1396/04/22 _ 1396/04/22,الهام شکرانه, حميدطاهر نشاط دوست, محمدرضا عابدي, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
(),The first national conference on psychopathology of corona and psychosocial interventions during the post-corona era,1401/06/10 _ 1401/06/11,سودابه كمالي شروداني, محمدرضا عابدي, اعظم نقوي
|
ساخت هويت دكتري در دانشجويان: مطالعه نحوه شكل¬ گيري، تدوين و اعتباريابي بسته مداخله ¬اي,دكتري,1403/05/14, ,محمدرضا عابدي
بررسي شركت در كلوپ شغلي مبتني بر پذيرش و تعهد بر علايم وسواس،انطباق پذيري مسير شغلي و شايستگي كاريابي افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري-عملي.,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,محمدرضا عابدي
كشف مشكلات ارتباطي در خانواده‌هاي داراي فرزند اوتيسم و بررسي تاثير مداخله بومي مبتني بر آن بر كاركرد خانواده و خودتنظيمي زوجين,دكتري,1402/11/08, ,محمدرضا عابدي
نابرابري درآمد، نااطميناني شاخص قيمت سهام و شادكامي در ايران,كارشناسي ارشد,1402/10/25, ,محمدرضا عابدي
روايي و پايايي مقياس تجربه هاي فلات مسير شغلي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,محمدرضا عابدي
اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر كاهش نشانه ها و افزايش رضايت زناشويي در زنان متأهل داراي اختلال وسواس فكري ـ عملي رابطه اي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,محمدرضا عابدي
تاثير آموزش شغلي مبتني بر ذهني سازي برفرسودگي شغلي زنان شاغل دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/06/13, ,محمدرضا عابدي
تدوين مداخله درماني مبتني بر واكاوي تجارب زيسته ننگ اجتماعي بيماران مولتيپل اسكلروزيس و مقايسه اثربخشي آن با روش روان درماني مثبت گرا در استحكام رواني، انعطاف پذيري شناختي، تحمل پريشاني و احساس گرفتاري,دكتري,1402/06/13, ,محمدرضا عابدي
شناسايي عوامل موثر بر عدم اطمينان به حافظه در افراد مبتلا به وسواس وارسي، تدوين درمان گروهي مبتني بر آن، و تعيين اثربخشي آن در مقايسه با درمان گروهي شناختي-رفتاري بر افزايش اطمينان به حافظه و كاهش شدت وارسي در افراد مبتلا به وسواس وارسي,دكتري,1402/06/12, ,محمدرضا عابدي
بررسي طراحي زندگي كودكان دبستاني و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريه شخصيت شغلي در محيط كاري و نظريه¬ي سازه¬گرايي مسير شغلي بر طراحي زندگي آنها,دكتري,1401/10/28, ,محمدرضا عابدي
بررسي پيشايندهاي دگرگون سازي شغلي، تدوين بسته مشاوره شغلي مبتني بر آن و مقايسه تاثير بسته تدوين شده با مشاوره مسير شغلي شناختي-اجتماعي بر اشتياق شغلي، اشتياق مسير شغلي و رسالت مسير شغلي,دكتري,1401/06/27, ,محمدرضا عابدي
التيام يافتن از سوگ تروماتيك: واكاوي فرايند و تدوين بسته ي مشاوره ي مبتني بر آن,دكتري,1401/06/22, ,محمدرضا عابدي
تعيين عوامل موثر بر جهت گيري مسير شغلي متنوع و مقايسه تاسير مشاوره مبتني بر آن با مشاوره مسير شغلي مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد و سازه گرايي بر جهت گيري مسير شغلي.,دكتري,1401/06/22, ,محمدرضا عابدي
بازشناسي احساسات سالمندان در محيط واقعيت مجازي به كمك سيگنال‌هاي چندحالته؛ مطالعه‌ي موردي: مقايسه‌ي غوطه‌وري در محيط‌هاي عادي و خاطره‌انگيز,كارشناسي ارشد,1401/06/20, ,محمدرضا عابدي
طراحي و بررسي اثربخشي بسته‌ي نرم‌افزاري واقعيت مجازي بر توانايي تشخيص احساسات از چهره و كاهش استرس تعاملات اجتماعي در مبتلايان به اختلال طيف اوتيسم,كارشناسي ارشد,1401/06/05, ,محمدرضا عابدي
واكاوي الگوي رواني اجتماعي پديدآيي شك و ترديد در اختلال وسواس-اجبار و مقايسه تأثير بسته درماني مبتني بر الگو با درمان شناختي-رفتاري بر شك و ترديد در پرستاران بيمارستان¬هاي شهر اصفهان,دكتري,1400/10/20, ,محمدرضا عابدي
مطالعه رغبت ها، مهارت ها و شايستگي هاي شغلي كودكان زباله گرد,كارشناسي ارشد,1400/09/30, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير مربيگري برمبناي اميد با مشاوره برمبناي اميد بر رشد پس از سانحه، رضايت از زندگي وشادكامي مبتلايان به ويروس كوويد-19 در شرايط قرنطينه در استان اصفهان (18سال بالا),كارشناسي ارشد,1400/09/15, ,محمدرضا عابدي
مقايسه راهبرد هاي تنظيم شناختي هيجان بر حسب ميزان حساسيت بين فردي دانشجويان و تدوين بسته آموزشي مبتني بر الگوي رواني اجتماعي پديدآيي حساسيت بين فردي و مقايسه‌ي تاثير آموزش اين بسته با تنظيم هيجان گراس بر حساسيت بين فردي دانشجويان,دكتري,1400/07/21, ,محمدرضا عابدي
واكاوي تجارب بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير و مقايسه تاثير مداخله مبتني بر اين تجارب با درمان شناختي رفتاري بر اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير,دكتري,1400/07/07, ,محمدرضا عابدي
1- بررسي جايگاه مسيرشغلي كودكان در تربيت ديني,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير مداخله هاي مبتني بر طراحي زندگي و ساختگرايي مسير شغلي بر تامل ورزي دانشجويان,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,محمدرضا عابدي
تدوين بسته مداخله واقعيت مجازي و حضوري خانوادگي- شغلي فرسودگي مبتني بر رويكرد شفقت و بررسي تأثير آنها بر فرسودگي و عملكرد شغلي و خانوادگي,دكتري,1400/06/16, ,محمدرضا عابدي
ارزيابي برنامه درسي روش تحقيق دوره¬هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته¬هاي علوم تربيتي و روانشناسي و بررسي اثربخشي روش يادگيري مبتني بر مسئله (PBL) در يادگيري اين درس.,دكتري,1400/04/29, ,محمدرضا عابدي
كاوش تجارب كودكان مبتلا به وسواس فكري- عملي و مقايسه تأثير مداخله مبتني بر آن با درمان مبتني بر پذيرش وتعهد، درمان تراپلي و درمان تركيبي پذيرش و تعهد و تراپلي بر شدت علائم، عملكرد و تجارب اين بيماران: مطالعه روش هاي تركيبي.,دكتري,1399/12/26, ,محمدرضا عابدي
كاوش تجارب زنان مبتلا به اختلال افسردگي مداوم و مقايسه تأثير درمان مبتني بر آن با روان‌درماني شناختي ـ‌ رفتاري تحليلي نظام‌مند بر كيفيت زندگي و نشانه‌هاي افسردگي اين افراد,دكتري,1399/12/18, ,محمدرضا عابدي
بررسي عوامل موثر بر بهزيستي مسير شغلي و مقايسه رويكرد هاي مشاوره مسير شغلي هالند،شناختي اجتماعي لنت وبراون و راه حل محور در بهزيستي مسير شغلي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان,دكتري,1399/12/09, ,محمدرضا عابدي
مطالعه ي مشكلات شغلي افراد با اختلال دوقطبي و تدوين برنامه ي توانبخشي شغلي و مقايسه ي تاثير آن با مشاوره ي مسير شغلي مبتني بر رويكرد شناختي-رفتاري بر مشكلات شغلي ، موفقيت شغلي و علايم اختلال اين افراد,دكتري,1399/09/30, ,محمدرضا عابدي
بررسي نقش احساس پيوند با مدرسه بر انطباق‌پذيري مسير شغلي دانش آموزان دوره ي متوسطه ي دوم شهر اصفهان در سال تحصيلي98-99,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,محمدرضا عابدي
كشف سرمايه هاي روان شناختي بيماران افسرده ومقايسه درمان مبتني برآن بادرمان شناختي رفتاري برسرمايه هاي روان شناختي و علايم بيماران افسرده,دكتري,1399/09/29, ,محمدرضا عابدي
تدوين بسته آموزشي "پذيرش مرگ" در اديان ابراهيمي با تاكيد بر اسلام و مقايسه تاثير آموزش گروهي مبتني بر اين بسته با آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر پذيرش و تعهد و آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر اصالت وجودي بر كيفيت زندگي بيماران سرطاني,دكتري,1399/09/24, ,محمدرضا عابدي
كشف تجارب روانشناختي بيماران مبتلا به چاقي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين تجارب با درمان شناختي- رفتاري بر شاخص هاي تن سنجي، خودكارآمدي وزن، بهزيستي ذهني، عزت نفس، عادات غذايي و ميزان عود در زنان مبتلا به چاقي شهر اصفهان,دكتري,1399/09/23, ,محمدرضا عابدي
كشف ويژگيهاي بومي مرتبط با جهت گيري مسير شغلي متنوع و ارائه مدل سنجش آن,دكتري,1399/09/12, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدل اشتياق تحصيلي و مقايسه تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر آن مدل با مشاوره مسير شغلي مبتني بر انطباق پذيري مسير شغلي بر اشتياق تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان,دكتري,1399/09/01, ,محمدرضا عابدي
كشف چالش هاي والدگري در خانواده هاي داراي نوجوان پسر و مقايسه تاثير برنامه ي والدگري مبتني بر آن با برنامه والدگري مثبت بر والدگري مؤثر، كيفيت رابطه والد- نوجوان و سازگاري زوجي,دكتري,1399/08/28, ,محمدرضا عابدي
تحليل الگوي رشد و ارتقاي هوش معنوي از ديدگاه قرآن و مقايسه ي تاثير آموزش مبتني بر آن با برنامه آموزشي باول بر هوش معنوي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان,دكتري,1399/07/27, ,محمدرضا عابدي
بررسي سازه استعداد و شيوه‌هاي شناسايي آن در كشورهاي مختلف و طراحي يك الگوي بومي جهت شناسايي آن در ايران,دكتري,1399/04/21, ,محمدرضا عابدي
امكان سنجي طراحي مهدكودك براي كودكان بيش فعال,كارشناسي ارشد,1398/11/16, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوره مبتني بر رابطه دوتايي بر انطباق پذيري مسيرشغلي دانش آموزان دختر پايه نهم,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير روش درمان متمركز بر شفقت، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با تمركز بر شفقت، بر علائم اضطراب اجتماعي دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و تحليل كيفي تجربه آزمودني ها,دكتري,1398/10/23, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدل بهزيستي مسير شغلي براساس رويكرد روان¬شناسي مثبت و مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر آن با نظريه سازه¬گرايي مسير شغلي بر بهزيستي و انطباق¬پذيري شغلي كاركنان,دكتري,1398/06/23, ,محمدرضا عابدي
شناسايي مولفه هاي بومي كيفيت زندگي كاري بمنظور تدوين مقياس مربوطه و بررسي تاثير مداخله¬ي آموزشي مبتني بر آن بر كيفيت زندگي كاري و سلامت عمومي كاركنان سازمان هاي دولتي استان اصفهان,دكتري,1398/04/10, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بيكاري و ابعاد دلبستگي با ميانجيگري اشتغال پذيري و تنظيم هيجاني بر روي جوانان بيكار(39-20 ساله)شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1397/11/28, ,محمدرضا عابدي
مقايسه رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به وسواس و عادي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر رويكردهاي نعهد و پذيرش ، سازه گرايي مسير شغلي و پويايي اجتماعي بر رشيد مسير شغلي دانشجويان وسواس,دكتري,1397/11/17, ,محمدرضا عابدي
واكاوي علل موفقيت وشكست دانش آموزان كنكوري,كارشناسي ارشد,1397/10/25, ,محمدرضا عابدي
مطالعه لنگرگاه‌هاي مسير شغلي در نوجوانان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي مبتني رويكرد سازه گرايي بر برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و انطباق‌پذيري مسير شغلي نوجوانان,دكتري,1397/10/19, ,محمدرضا عابدي
بررسي عوامل مرتبط با جهت گيري مسير شغلي رسالت محور و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر آن با مشاوره مسير شغلي شناختي اجتماعي بر خودكارآمدي تحصيلي و اشتياق تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني,دكتري,1397/07/07, ,محمدرضا عابدي
بررسي روايي و پايايي بسته توانايي شغلي شبكه اطلاعاتي بر خط مشاغل در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,محمدرضا عابدي
بررسي تعيين تأثير توسعه دانش خود براساس مولفه هاي هوشي مقياس وكسلر بزرگسالان، ويراست چهارم بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش آموزان دختر پايه نهم,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,محمدرضا عابدي
1-فارسي: آسيب شناسي بين فردي زوجي در مردان داراي حسادت مرضي و مقايسه مشاوره فردي و زوجي برآسيب هاي بين فردي و كيفيت زناشويي آنها,دكتري,1396/07/24, ,محمدرضا عابدي
1-فارسي: آسيب شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت مرزي و مقايسه مشاوره فردي و مشاوره زوجي برآسيب هاي بين فردي زوجي و كيفيت زناشويي آنها.,دكتري,1396/07/18, ,محمدرضا عابدي
تدوين فرصت ياب تحصيلي بومي و بررسي تاثير مشاوره ي مبتني بر آن بر خودكارآمدي تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان سال چهارم متوسطه شهر اصفهان,دكتري,1396/06/25, ,محمدرضا عابدي
تحليل محتواي كتب درسي دوره ابتدايي در خصوص اهمالكاري,كارشناسي ارشد,1393/07/20, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/07/20, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره گروهي مبتني بر چشم¬انداز زمان بر اهمال¬كاري تحصيلي دانش¬آموزان دختر شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/07/19, ,محمدرضا عابدي
تأثير قصه‌درماني با رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمالكاري تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم دبستان: پژوهش مورد منفرد,كارشناسي ارشد,1393/07/15, ,محمدرضا عابدي
تأثير مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمال كاري شغلي كارمندان يك شركت صنعتي,كارشناسي ارشد,1393/07/15, ,محمدرضا عابدي
تدوين الگوي بومي تعالي شغل-خانواده و بررسي تاثير مشاوره‌ي مسير شغلي مبتني بر اين الگو بر تسهيل تعارض شغل-خانواده و تعارض خانواده-شغل در كاركنان دانشگاه اصفهان,دكتري,1393/05/25, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تأثير مدل هاي آموزشي سنتي،مدرن و فرامدرن مشاوره ي مسير شغلي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,دكتري,1391/08/27, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير آموزش خودكارآمدي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان,كارشناسي ارشد,1391/08/16, ,محمدرضا عابدي
اثربخشي بازي هاي عزت نفس بر انطباق پذيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90,كارشناسي ارشد,1391/08/09, ,محمدرضا عابدي
مقايسه‌ي مسير شغلي افراد مبتلا به اختلالات شخصيت و اختلال خلقي دوقطبي با افراد عادي,كارشناسي ارشد,1391/08/09, ,محمدرضا عابدي
تدوين الگوي بومي مشاوره مسير شغلي براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان و بررسي اثربخشي آن بر خودآگاهي، اطلاعات شغلي و خودكارآمدي انتخاب رشته اين دانش‌آموزان,كارشناسي ارشد,1391/07/26, ,محمدرضا عابدي
تحليل محتواي كتاب‌هاي درسي دوره دبستان ودوره راهنمايي بر اساس ارز شهاي كاري,كارشناسي ارشد,1391/07/26, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه ي بين مؤلفه هاي سرمايه ي روان شناختي با انطباق پذيري مسير شغلي در بين كاركنان شركت صنايع گيتي پسند,كارشناسي ارشد,1391/07/11, ,محمدرضا عابدي
رابطه ساده و چندگانه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با رشد مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و انطباق پذيري مسير شغلي در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي شخصيت دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه ي سبك هاي تصميم گيري مسير شغلي و سبك هاي دلبستگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه ي تأثير دو شيوه ي مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريه هاي مدرن و فرامدرن بر تنظيم هيجان و كارهيجاني معلمان.,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه بين معنويت،دين و رشد¬مسير¬شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره به روش منطقي عاطفي رفتاري شناختي بر اهمال كاري تحصيلي و خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش‌آموزان دختردبيرستاني فولادشهر,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه معناهاي شغلي و بهزيستي ذهني از طريق ميانجيگري رضايت شغلي,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير رزومه درماني بر هويت شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
نيازسنجي و مقايسه¬ي تأثير دو روش آموزش مسير شغلي به كودكان پيش دبستاني و والدين آن¬ها بر روي رشد مسير شغلي كودكان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير آموزش گروهي به شيوه پذيرش و نعهد ACT بر سازگاري اجتماعي و شكاف بين نسلي دانش آموزان دختر,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
تأثير مشاوره معنوي بر عملكرد تحصيلي و هوش اخلاقي دانش آموزان دختر متوسطه دوم,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مربي گري مسير شغلي بر اكتشاف مسير شغلي و سردرگمي مسير شغلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر شفقت بر انطباق‌پذيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان نجف‌آباد,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
تأثير سايه شغلي بر خودكارآمدي تصميم‌گيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر اول دبيرستان شهر باغبادران,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
روايي و پايايي مقياس چابكي مسير شغلي (CAS) در ايران,كارشناسي ارشد,, ,محمدرضا عابدي
تدوين يك بسته حكايتي براي مشاوره مسير شغلي مبتني بر مدل تيپ شخصيتي مايرزبريگز و تعيين تاثير آن بر حكايت مسير شغلي دانش آموزان اول متوسطه.,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين الگوي بومي تصميم گيري مسير شغلي واستخدام پذيري دانش آموزان دبيرستاني مبتلا به ناتواني جسمي وبررسي تاثير مشاوره شغلي مبتني بر اين الگو بر تصميم گيري مسير شغلي واستخدام پذيري آنان,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدل مشاوره تحصيلي و بررسي تاثير آن بر موفقيت تحصيلي دانش-آموزان سال اول دبيرستانهاي شهركرد,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير درمان مبتني برديدگاه زمان ، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان حكايتي بر شدت علائم اختلال وسواس - اجبار,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
بررسي ميزان آمادگي دانشجويان براي گذار از دانشگاه به كار و مقايسه مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريه هاي سنتي، مدرن و فرامدرن بر ميزان آمادگي گذار از دانشگاه به كار دوره كارشناسي دانشگاه اصفهان.,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين الگوي بومي مشاوره مسير شغلي بر اساس مشكلات اشتغال زنان در صنعتو تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر اين الكو بر مشكلات اشتغال و كيفيت زندگي كاري,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
بررسي موفقيت تحصيلي دانش اموزان دبيرستاني و مقايسه اثربخشي مشاوره مسير شغلي راه حل محور حكايتي انگيزشي بر انها,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
طراحي مشاوره مسير شغلي برخط و مقايسه تاثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم هاي راهنمايي و طراحي زندگي بر رشد مسير شغلي و خودكارآمدي تصميم گيري مسير شغلي دانشجويان,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
بررسي آسيب هاي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت وسواسي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدل مشاوره اي گزينش كاركنان بر اساس رضايتمندي و رضايتبخشي,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدل مشاوره مسير شغليمبتني بر سرمايه هاي مسيرشغلي اجتماعي و روانشناختي و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر موفقيت مسير شغلي ذهني,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين و توسعه مدلي فرايندي براي مشاوره انتخاب مسير تحصيلي شغلي دانش آموزان كلاس نهم و بررسي تاثير آن بر خودكارامدي و مشكلات تصميم گيري مسير تحصيلي شغلي,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين مدلي محتوايي مشاوره انتخاب مسير تحصيلي - شغلي دانش¬آموزان كلاس نهم و بررسي تاثير آن بر خودكارآمدي تحصيلي,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تدوين نيمرخ نماي مسير شغلي بر مبناي نسل دوم مدل شخصيتي مايرزبريگز براي دانش آموزان دوره متوسطه و بررسي تاثير آن بر خودكارآمدي، مشكلات، و نيمرخ تصميم گيري مسير شغلي آنان,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
واكاوي موانع ذهني سازي متعادل در زوجين و اعتبارسنجي بسته مشاوره مبتني بر آن و مقايسه اثربخشي آن با رويكرد هيجان مدار بر سبك هاي هيجاني و ظرفيت ذهني سازي,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
امكان سنجي و پياده سازي برنامه شبكه مداخله كاري ويژه بيكاران در اصفهان,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
واكاوي مشكلات ازدواج پسران افغانستاني مهاجر با والد داراي اعتياد: تدوين و اعتبارسنجي بسته مشاوره اي و تاثير آن بر نگرش و رغبت به ازدواج,دكتري,, ,محمدرضا عابدي
تاثيرات خلقي دو دستگاه موسيقي ماهور و همايون بر دانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان,,, ,
مقايسه باورهاي فراشناختي افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير با افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري-عملي,,, ,
بررسي ارتباط فرسودگي شغلي با هوش هيجاني در ماماهاي شاغل شهر اصفهان در سال 1390,,, ,محمدرضا عابدي
رابطه ي بين سبك هاي مقابله اي با افسردگي و افكار خودكشي نوجوانان شهر لردگان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري شادكامي فوردايس بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه اثربخشي مداخله ي رفتاري-شناختي و رفتاري-فراشناختي بر سيستم هاي مغزي-رفتاري بيماران داراي اختلال وسواس فكري-عملي,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي آموزش مهارت هاي ارتباطي به معلمان بر خودپنداره و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر اول دبيرستان شهرستان بهشهر سال تحصيلي 90-91,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي رابطه رغبت هاي مسير شغلي، استعداد، شادي، سلامت روان با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان 1391-1390,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه دو نوع مداخله مسيرشغلي بر خود اثرمندي تحصيلي و مشكلات تصيميم گيري مسيرشغلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر كاهش تعارض كار - خانواده و خانواده - كار در زنان شاغل در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تأثير آموزش يادگيري خودتنظيمي و انطباق پذيري مسير شغلي بر كاهش اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم دبيرستان شهر اصفهان سال تحصيلي 91-90,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه ي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري، كيفيت زندگي درماني و ماساژ درماني بر شدت درد، كيفيت درد، افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به درد مزمن عضلاني - اسكلتي,,, ,محمدرضا عابدي
رابطه كيفيت زندگي كاري با ميزان شادماني اعضاي هيئت علمي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي منطقه چهار كشور,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره مسيرشغلي به روش سازه مندي ساويكاس بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر بهارستان سال تحصيلي 92-91,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره روايتي بر افزايش بهزيستي روانشناختي دختران نوجوان شهرستان اصفهان سال 92,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه اثربخشي آموزش هاي معنويت مبتني بر مفاهيم قرآني با مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر شادكامي و كيفيت زندگي همسران جانباز شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي ميزان پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به هوش هيجاني، خوش بيني، شادكامي، ويژگي هاي شخصيتي سبك هاي دلبستگي در معلمان زن مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90.,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي اثربخشي مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايت زناشويي و رضايت زناشويي مشاوران شاغل در آموزش و پرورش خميني شهر,,, ,محمدرضا عابدي
رابطه بين تيپ هاي شخصيت اينياگرام و ارزش هاي کاري با انطباق پذيري مسيرشغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
تاثير آموزش گروهي مشاوره انگيزشي بر اهمالكاري تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان برخوار اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير آموزش گروهي هوش هيجاني بر قابليت استخدام دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تأثير مشاوره گروهي راه حل محور بر انگيزش تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) شهر اصفهان 93-92,,, ,محمدرضا عابدي
پيش‌بيني رضايت‌مندي و رضايت‌بخشي شغلي با توجه به شخصيت طبق نظريه انيگرام در بين معلمان شهرستان تيران و كرون در سال تحصيلي 91-92,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه سرمايه‌هاي روانشناختي ، سرمايه‌هاي اجتماعي و بهزيستي روانشناختي در سالمندان ساكن سراي سالمندان و ساكن در منزل شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوره مبتني بر چشم انداز زمان بر انطباق پذيري مسيرشغلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي اثربخشي روان درماني مبتني بر کيفيت زندگي بر شاخص هاي رواني وشادکامي دختران نابيناي شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير آموزش خانواده مبتني برپذيرش وتعهد بر خودکارآمدي و استرس والديني در شهر ستان خميني شهر,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر پرخاشگري وعزت نفس دختران نوجوان دوره سوم راهنمائي شهرستان نجف آباد,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه اشتياق تحصيلي و ميزان سازگاري در دانش آموزان سال سوم راهنمائي مدارس داراي مشاور و فاقد مشاور شهر اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوره مبتني بر پذيرش وتعهد بر کاهش اضطراب و خشم کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا(ع) شهر اصفهان در سال 1393,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT)، بر کيفيت زندگي همسران معتادين مراکز درمان وترک اعتياد شهرستان اصفهان در سال 1393,,, ,محمدرضا عابدي
نقش مولفه هاي شناختي، هيجاني و رفتاري در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري، اختلال اضطراب منتشر و اختلال اضطراب اجتماعي,,, ,محمدرضا عابدي
مقايسه تاثير درمان با نقاشي و سفال بر علائم اختلال اضطراب جدايي در کودکان پيش دبستاني,,, ,محمدرضا عابدي
تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي و اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان در اصفهان,,, ,محمدرضا عابدي
بررسي تاثير نقاشي بر افزايش کيفيت پويايي ذهني کودکان مقطع پيش دبستاني,,, ,محمدرضا عابدي
تاثير کتاب درماني بر ميزان شادکامي زنان خانه دار شهر اصفهان,,, ,
تاثير آموزش شادي براساس آموزه هاي اسلامي بر کيفيت رابطه زناشويي و افسردگي زنان شهر اصفهان,,, ,
بررسي تاثير آموزش نقاشي بر هوش تجسمي - فضايي کودکان پيش دبستاني,,, ,محمدرضا عابدي
جستجو:
|
Emotional Processing in the Classroom,دانشگاه اصفهان,1402,اعظم نقوي, محمدرضا عابدي
Education in practice,انتشارات سايه سخن,1399,محمدرضا عابدي
Assessment in Career Counseling,انتشارات سمت,1399,محمدرضا عابدي, ليلا حق شناس
The ACT Practitioner ,s Guide to the Science of Compassion,کاوشيار,1399,?, محمدرضا عابدي
چگونه مي توان ابر قهرمان شد: سفر يك قهرمان از طريق درمان مبتني بر پذيرش و تعهد,نوشته,1399,پروانه مرادي, محمدرضا عابدي
پنجاه و دو رسم با هم بودن,حديث راه عشق,1398,راضيه اي زدي, محمدرضا عابدي
پنجاه و دو رسم با هم بودن,انتشارات حديث راه عشق,1398,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
مشاوره تحصيلي و شغلي,انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س),1396,سهراب عبدي زرين, ايران باغبان, محمدرضا عابدي
اكت در محيط كار,انتشارات کاوشيار،انتشارات جنگل,1395,سمانه معين, راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
مشاوره شناختي وسواس,ارجمند,1395,محمدرضا عابدي
گره گشايي در اكت,کاوشيار,1395,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
عبور از صد چالش زندگي,اصفهان : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان‏?,1395,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
كاربرد آزمون هاي تحصيلي و شغلي در مشاوره,نوشته,1394,ليلا حق شناس, رضوان صالحي, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان, ايران باغبان سيچاني
درمان متمركز بر شفقت براي درمانگران اكت روش هاي تقويت انعطاف پذيري روان شناختي,كاوشيار انتشارات جنگل,1394,سعيده دانشمندي, دكتر راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
مدرسه راه حل محور (انتشارات كاوشيار-جنگل),انتشارات کاوشيار-جنگل,1394,مرضيه ملکي ها, محمدرضا عابدي
كاربرد سنجش كيفي در مشاوره مسير شغلي,انتشارات کاوشيار-جنگل,1394,مرضيه ملکي ها, محمدرضا عابدي
نظريه هاي مشاوره مسير شغلي (مسير تكامل انتخاب شغل),جهاد دانشگاهي اصفهان,1394,فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
آسيب شناسي خانواده: طبقه بندي و سنجش(332 ص),انتشارات دانشگاه اصفهان,1393,پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي
خوش بيني آموخته شده ، چگونه ذهن و زندگيتان را تغيير دهيد,انتشارات نگارخانه,1393,نازنين نيلفروشان, محمدرضا عابدي
شادماني اصيل,کاوشيار- جنگل,1393,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
شيوه هاي پرورش هوش اخلاقي در نوجوانانو جوانان بر اساس مباني اسلامي,نخبگان شهر انديشه,1393,زهره لطيفي, سيد محمد قلمکاريان, محمدرضا عابدي, مهدي رحماني ملک آباد
انطباق پذيري مسيرشغلي(124ص),انتشارات جباري,1392,نوشين پردلان, محمدرضا عابدي
آسيب شناسي خانواده: طبقه بندي و سنجش(332ص),انتشارات دانشگاه اصفهان,1392,پريسا نيلفروشان, محمدرضا عابدي, سيداحمد احمدي علون آبادي
باور به مهارت هاي مسير شغلي,انتشارات آسمان نگار,1392,زهرا جعفري, اميرحسين صادقي هسنيجه, محمدرضا عابدي, زهرا پاداش, بهرام عليخاني
انطباق پذيري مسير شغلي در نظريه هاي فرامدرن(120ص),سنجش سپاهان,1392,اميرحسين صادقي, سيد هادي انصارالحسيني, محمدرضا عابدي
از خشم تا تماشا(64 ص),سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان,1392,محمدرضا عابدي, راضيه ايزدي
براي يافتن كاري كه دوست داريد رنگهاي واقعي تان را دنبال كنيد: روشي مجبوب براي هماهنگ كردن شخصيت تان با مسير شغلي تان-(202 ص),انتشارات درياي سخن,1392,رضوان صالحي, محمد ربيعي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, فرحناز نظري
نظريه هاي مشاوره مسير شغلي (مسير تكامل انتخاب شغل)[چاپ دوم]-«294 ص»,جهاد دانشگاهي,1391,فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
راهنماي عملي درمان شناختي-رفتاري خشم,شرافت,1391,مرضيه مشتاقي, سيد فريد علامه, محمدرضا عابدي
شخصيت هاي رنگي,معظمي,1391,فاطمه سميعي, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, فائزه سميع
نظريه ها و درمان در اختلالات رواني,نشر قطره,1391,سيد حميد آتش پور, محمدرضا عابدي, محبوبه هادي پور
درمان شناختي- رفتاري اختلال وسواس فكري و عملي,انتشارات كاوشكار- جنگل,1391,راضيه ايزدي, محمدرضا عابدي
تاريخچه زمينه هاي نظري و راهنماي عملي استفاده از پرسشنامه NEO-PI.R,عاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان),1391,كبرا كنعاني, اصغر آقايي, محمدرضا عابدي
نظريه هاي مشاوره مسير شغلي (مسير تكامل انتخاب شغل),جهاد دانشگاهي,1390,فاطمه سميعي, ايران باغبان سيچاني, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان
راهنماي نمره گذاري و تفسير پرسشنامه ي رغبت استرانگ,انتشارات نوشته,1389,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني
مطالعه در عصر ديجيتال : از انديشه هاي كنتون اوهارا تا زايمينگ ليو,چاپار,1389,فاطمه نادري, احمد شعباني, محمدرضا عابدي
مصاحبه انگيزشي در درمان مشكلات روان شناختي,سخن گستر,1389,دكتر علي نويديان, محمدرضا عابدي, دكتر نورمحمد بخشاني, دكتر حميد پورشريفي
رغبت هاي شغلي,تايماز,1389,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, ايران باغبان سيچاني, سيمين حسينيان
كاربرد آزمون ها در راهنمايي و مشاوره ي مسير شغلي - تحصيلي,نوشته,1389,ليلا حق شناس, محمدرضا عابدي, سيمين حسينيان, ايران باغبان سيچاني, فاطمه سميعي, رضوان صالحي
راهنماي گام به گام درمان مشكلات رواني بزرگسالان(چاپ دوم)[با اصلاحات],آستان قدس رضوي,1389,دكتر سيد علي كيميايي, دكتر خدابخش احمدي, مريم فاتحي زاده, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
مشاوره مدرسه در قرن 21,انتشارات تايماز,1388,ايران باغبان سيچاني, محمد ربيعي, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, رحمت ا.. محمدي, زهرا يوسفي
مشاوره مسير شغلي با رويكرد كل نگر,انشارات جهاد دانشگاهي اصفهان,1387,زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي
راهنماي آموزشي و عملي درمان وسواس,فرهنگ پژوهان,1387,مهدي اصفهاني, محمدرضا عابدي, حميدطاهر نشاط دوست
راهنماي اجرا و نمره گذاري مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار,نوشته,1387,محمدرضا عابدي, احمد صادقي, محمد ربيعي
ارامش در كار,انتشارات گپ,1386,زهرا يوسفي, محمدرضا عابدي
آسيب شناسي رواني 1,انتشارات آبنوس,1386,علي نويديان, محمدرضا عابدي
راهنماي گام به گام شناخت درماني(جلد دوم),محبان,1385,ايرج دوراهكي, محمدرضا عابدي
رابطه هاي رنگي,سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان,1385,محمدرضا عابدي, زهرا يوسفي, رضوان هويدافر
زمينه روانشناسي هيلگارد و اتكينسون(ويرايش 14),گپ,1385,دكتر محمود بهزاد, دكتر محمود ساعتچي, دكتر پروين كديور, دكتر محمود دژكام, دكتر حسن حق شناس, دكتر عليرضا مرادي, دكتر محمد نقي فراهاني, دكتر محمد علي گودرزي, فاطمه بهرامي خوندابي, محمدرضا عابدي
فصل شكوفايي,انتشارات گلبن,1383,سيداحمد احمدي علون آبادي, محمدرضا عابدي
آموزش مهارتهاي ارتقاء بهداشت رواني,سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان,1383,سيد حميد آتش پور, اصغر آقايي, پروين بختيارپور, علي رشيدي, محمدرضا عابدي, محسن لعلي, اكرم منتظر الظهور
شادي در خانواده,انتشارات مطالعات خانواده,1382,محمدرضا عابدي
آرامش در كنكور,انتشارات محبان,1382,محمدرضا عابدي
خودشناسي ويژه مديران :ايجاد و توسعه ابراز وجود (رفتار شجاعانه )در خود و ديگران,انتشارات مهر قائم,1380,محمدرضا عابدي, مسعود گوهري اناركي, ناهيد اكرمي
راهنماي گام به گام ،شناخت درماني,انتشارات گلهاي محمدي,1379,ايرج دوراهكي, محمدرضا عابدي
رمان متمركز بر شفقت براي درمانگران اكت,انتشارات كاوشيار،انتشارات جنگل,,محمدرضا عابدي
درمان متمركز بر شفقت براي درمانگران اكت,كاوشيار انتشارات جنگل,,محمدرضا عابدي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
تقدير و تشکر جهت انتخاب رشته خردمندانه در دانشگاه اصفهان,,,1396 ( 2017 )
رتبه نخست در تاليف کتاب در حوزه روانشناسي,,,1393 ( 2014 )
پژوهشگر برگزيده استاني كارگروه علوم انساني,,,1391 ( 2012 )
پژوهشگر برتر استان,,,1391 ( 2012 )
همايش تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب,,,1390 ( 2011 )
مدرس نمونه,,,1388 ( 2009 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
028 بررسي تحليلي آسيب هاي رواني - اجتماعي 1401/10/18 يك شنبه 14:00-16:00
049 كارورزي پيشرفته 1401/10/15 پنج شنبه 16:00-18:00
177 تمرين عملي (2) ( مشاوره فردي - گروهي و خانواده )
180 تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه 1401/10/26 دوشنبه 08:00-10:00
322 روش هاي مشاوره كودك و نوجوان 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal