۱۴۰۳ دوشنبه ۲۵ تير
حميدرضا عريضي ساماني
گروه آموزشی : روان شناسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,روانشناسي عمومي,دانشگاه شهيد چمران اهواز,1380
M.Sc.,روانشناسي,دانشگاه شهيد چمران اهواز,1374
جستجو:
|
Investigating the Effect of the Intervention of the Islamic Lifestyle Model Derived From the Alavi Way of Life with an Emphasis on Nahj al-Balagha on the Quality of life of Farhangian University Students and Comparing it with Cognitive-Behavioral Therapy,سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت,1402
جواد يارعلي, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
s Health, Stress Organizational (Health the Predicting Demands Psychological the from Employees of) Fatigue and Exhaustion ,Development for Opportunities, Workload, Demands Physical, Job the of a in Rewards Financial and Development Professional for Possibilities Isfahan in Oil of Ministry the to,مديريت ارتقاي سلامت,1402
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Comparison of the percentage of medium goods selection in the two groups of positive and negative affect and high and low openness to feelings in students,دانش وپژوهش در روانشناسي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان,1402
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
زبان خصوصي در تحليل داده هاي رابطه اي در پژوهشهاي رفاه اجتماعي دكتر حميدرضا عريضي,,1402
حميدرضا عريضي ساماني
Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Death Attitude and Distress Tolerance of Breast Cancer Patients,مجله تحقيقات علوم رفتاري,1402
حميدرضا عريضي ساماني
The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on the Quality of Life and the Sense of Agency of Breast Cancer Patients,مجله تحقيقات علوم رفتاري,1402
حميدرضا عريضي ساماني
Prediction of employee health from mental demands, physical effort, workload, learning opportunities, career possibilities and payment of a company affiliated with the Oil Ministry in Isfahan,مديريت ارتقاي سلامت,1401
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
The effect of Memory Specificity training on the job-related well-being of employees studying at the University of Isfahan,مديريت ارتقاي سلامت,1401
مرضيه اثني عشري, حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
اثربخشي درمان فراتشخيصي يكپارچه بر مشكلات رفتاري درونيسازيشد?كودكان در بستر طلاق عاطفي والدين,,1401
مهسا محمدرجبي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
مقايسه عملكرد مديران شركت برق منطقه اي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در كانون ارزيابي تشخيصي اثربخشي سازماني و توانمندسازي سازماني,,1400
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, زهره موسوي
Effects of Acceptance and Commitment Training on the Reduction of Burnout in Clinical Specialist Residents,,1400
سيمين دخت كلني, پرويز ازاد فلاح, حميدرضا عريضي ساماني, رضا عزيزخاني, پيمان اديبي
Comparison of psychological reactance to determining the price of renting a house in the Corona period in Lindsay (2005) and Dillard & Shen (2005),پژوهش هاي روانشناسي اجتماعي,1400
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
The Role of Introversion in Psychological Consequences with Respect to Demographic Variables in Teleworking,مطالعات روانشناختي-دانشگاه الزهرا (س),1400
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
تأثير روان نمايشگري با محتواي مهارتهاي زندگي بر احساس تنهايي، شادكامي، روابط عاطفي و حمايت اجتماعي والدين در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه,,1400
صفورا عموسلطاني, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, جواد عباسي جنداني
Effectiveness of career counseling on Challenges for Women's Occupation and the Quality of Their Occupational Life in Industry,مشاوره شغلي و سازماني,1400
محمدرضا عابدي, سارا محمدي, پريسا نيلفروشان, حميدرضا عريضي ساماني
The Comparison of the Effectiveness of Relationship Enhancement Program, CREW Intervention and Combined Method on the Relational Energy of Employees,,1400
sahar Savadkouhi, حميدرضا عريضي ساماني, karim asgari
The effectiveness of combination therapy of acceptance and commitment therapy and theraplay on severity of symptoms and function of children with obsessive-compulsive disorder,علوم روانشناختي,1400
سعيده صفري حاجت اقايي, مهرداد كلانتري, فريبا يزدخواستي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
تاثير عوامل شناختي، رواني- حركتي و شخصيتي بر رفتارهاي مخاطره آميز رانندگان,,1400
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
The Effectiveness of Relationship Enhancement Program on the Relational Energy of Employees and Climate of Trust and Respect in Isfahan Gas Company,دستاوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روانشناسي سابق)-دانشگاه شهيد چمران اهواز,1399
سحر سوادكوهي خويگاني, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه
Investigating the relationship between civility, respect and enhancement relationship with relational energy: the mediating role of the climate of trust and respect,پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري,1399
سحر سوادكوهي خويگاني, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه
The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on severity of symptoms and Function of children with obsessive-compulsive disorder,تحقيقات علوم رفتاري,1399
سعيده صفري حاجت اقايي, مهرداد كلانتري, فريبا يزدخواستي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
سنجش و كدگذاري در مقالات كيفي: روشهاي خطي و استاندارد سنتي در مقابل روشهاي بين متني,,1399
مريم سادات اخباري درچه, حميدرضا عريضي ساماني, اسكندري حسين, حميد بيدرام
The Role of Work Lifespan Positive Emotions in Determining Job Satisfaction Considering Cognitive-Motivational Mediators: A longitudinal study,مجله مطالعات روان‌شناسي صنعتي و سازماني،دانشگاه شهيد چمران اهواز,1399
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
Developing Cognitive Bias Modification Scenarios for Women with Sexual Interest Arousal Disorder and Comparing Effectiveness with Mindfulness Therapy,,1399
زهره حلوائي پور, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, Mehdi Nosratabadi
تدوين و بررسي تاثير بسته آموزشي "اضطراب از مرگ" مبتني بر آموزش هاي اديان ابراهيمي با تاكيد بر تربيت اسلامي بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بيماران سرطاني شهر اصفهان,,1399
سيدعلي كلاه دوزان, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, فريبرز مكاريان
Developing a meaningful model in life and comparing the effectiveness of modelbased education with frankel's meaningful concepts on frustration and suicidal thoughts in second-year high school girls,علوم روانشناختي,1399
اميدعلي باپيري, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
The Relationship between General Self-Efficacy, Belonging and Love and Meaning in Life through the Mediating of Social Values among Secondary school Girls,دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي,1399
اميدعلي باپيري, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
The Effect of a Death Anxiety Therapeutic Package Based on Acceptance and Commitment Therapy on Death Avoidance, Mental Health and Quality of Life of Cancer Patients,مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران,1399
سيدعلي كلاه دوزان, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, فريبرز مكاريان
The Effect of Self-Control Training on Perceived Bullying and Job Performance of Female Employees at the Organization of Physical Education,مشاوره شغلي و سازماني,1399
طيبه قاسمي, حميدرضا عريضي ساماني, زهره موسوي
Correlation of job characteristics with positive (optimism, vitality and positive affect) and negative (tension and impulsivity) components of psychological well-being among employees of Isfahan Gas Transmission Company,مديريت ارتقاي سلامت,1399
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابراهيم شهير
Investigation of the influence of control and affiliation variables in developmental center exercises on relationship building and directive communication among participants.,روانشناسي معاصر,1399
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Investigating the effectiveness of schematic representation-based instruction on the ability of solving non-routine problems in mathematics,پژوهش در برنامه ريزي درسي,1399
مهران عزيزي محمودآباد, محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه خودكارآمدي عمومي، تعلق و عشثق با معنا در زندگي با ميانجي گري ارزش هاي اجتماعي,,1399
اميدعلي باپيري, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
پديدارشناسي تجربه زيسته مديران خبره و تازه كار در صنعت نفت جهت شناسايي تفاوتهاي شناختي آنان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1399
مريم سادات اخباري درچه, حميدرضا عريضي ساماني, حسين اسکندري, حميد بيدرام
زنان و چالش هاي مسير شغلي در صنعت:يك پژوهش داده بنياد(مطالعه موردي شهر اصفهان),,1398
سارا محمدي, محمدرضا عابدي, پريسا نيلفروشان, حميدرضا عريضي ساماني
مدل يابي معادلات ساختاري ارتباط دينداري و شيوه هاي فرزند پروري با معنا در زندگي مبتني بر ميانجي گري سبك هاي هويت در نوجوانان دختر,,1398
اميدعلي باپيري, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
اعتباريابي و هنجاريابي پرسش نامه هاي شخصي تي - شغلي DISC و HPI در بين كاركنان سازمان پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران,,1398
نرجس فصيحي زاده, حميدرضا عريضي ساماني, حامد شهبازي
Interaction of reasoning ability and training intervention in reaction to training evaluation and post training effectiveness.,مديريت بر آموزش سازمان ها,1398
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
اثر بخشي مداخله هاي جسمي-روانشناختي چهرگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقي و انزواي اجتماعي زنان سالمند,,1398
محمدرضا مصاحبي, حميدرضا عريضي ساماني, فريبا يزدخواستي, حميد بيدرام
رابطه كاهش در آمد، سلامت و خشنودي شغلي قبل از بازنشستگي با بهزيستي روانشناختي پس از آن با توجه به نقش تعديلي وجود برنامه باز نشستگي، شغل در دوره گذار و انتظار بازنشستگي زودتر و ديرتر از انتظار,,1398
محمدرضا مصاحبي, حميدرضا عريضي ساماني, فريبا يزدخواستي, حميد بيدرام
The effect of emotion regulation training on perceived bullying and job performance of female employees at the organization of physical education,علوم روانشناختي,1398
طيبه قاسمي, حميدرضا عريضي ساماني, زهره موسوي
Self- perception and interpersonal peacefulness: the mediating role of theory of mind and harmony,,1398
زهرا خير, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه, اسورکر سيکستروم
The Mediating role of pleasant activities in cognitive behavioral therapy for depressed adolescents,علوم رفتاري-دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)-همكاري با انجمن ايراني روانشناسي,1398
بهناز ارتضايي, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني, نظام الدين قاسمي
مقايسه تأثير درمان شناختي-رفتاري با درمان رواني-اجتماعي بر پاسخ هاي نشخواري و نگرشهاي ناكارآمد مبتلايان به افسردگي مزمن,,1398
سيدمحمدرضا صمصام شريعت, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
روايي سنجي ارزيابي 360 درجه از طريق كانون ارزيابي در شركت ملي گاز ايران,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1398
ايمان شاكري, زهره موسوي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
آموزش وبهبود شايستگي هاي رهبري باروش كانون ارزيابي توسعه رهبر : مطالعه تجربي شايستگي هاي تحول گرايي,,1398
نقي رعدي افسوران, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, حميدرضا عريضي ساماني, جورج تورنتون
The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women,روانشناسي باليني,1398
محمدرضا مصاحبي, حميدرضا عريضي ساماني, فريبا يزدخواستي, حميد بيدرام
Investigating the effectiveness of illustration representation-based Instruction on word problem-solving ability in mathematics,پژوهش هاي برنامه درسي,1398
مهران عزيزي محمودآباد, محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
نظام موضوعات و مفاهيم نظريه سبك زندگي اسلامي بر مبناي سيره علوي (عليه السلام) با تأكيد بر نهج البلاغه,,1397
مهرداد كلانتري, جواد يارعلي, حميدرضا عريضي ساماني, حميدطاهر نشاط دوست
اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر احساس عامليت و ميانگين قند خون ناشتا در بيماران ديابتي,,1397
سيد محمد اميري, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه اثربخشي آموزش مديريت تعاملي ديابت و آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر خودمراقبتي بيماران ديابتي نوع دو,,1397
سيد محمد اميري, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني
تعيين اثربخشي آموزش روان شناختي مبتني بر صلح بر كيفيت زندگي دانشجويان همراه با آناليز موردي امواج مغز: يك مطالعه ي مقطعي,,1397
زهرا خير, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني, اسورکر سيکستروم
Determinig predictive variables in personal peacefulness: With regard to gender and marital status differences,اصول بهداشت رواني,1397
زهرا خير, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه, اسورکر سيکستروم
A Comparison of Effectiveness of Dohsa?hou and the Alexander Technique on Happiness, Social Adjustment, Hope, Mental Health, and Quality of Life in Patients with Parkinsons Disease,,1397
طاهره پورکمالي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, احمد چيت ساز
نظام موضوعات و مفاهيم نظريه سبك زندگي اسلامي بر مبناي سيره علوي با تاكيد بر نهج البلاغه,,1397
مهرداد كلانتري, جواديارعلي, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه اثر بخشي روان نمايشگري و رفتار درماني ديالكتيك بر تنظيم هيجاني و تحمل پريشاني در زنان معتاد در حال ترك,,1397
سهيلا اثني عشران, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي مدل طراحي شغل تقاضا منابع حمايت در محيطهاي صنعتي، تجاري، بهداشتي، و دولتي,,1397
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
ترجمه و اندازه گيري ويژگيهاي روانسنجي "مقياس تنش و تكانش شغلي" در بين كاركنان شركت انتقال گاز استان اصفهان,,1397
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابراهيم شهير
ويژگي هاي روان سنجي و روان شناختي پاسخ افراد مسن به سوال در مورد سلامت آنها,,1397
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Investigating patterns of memory impairment in Ischemic stroke in Iranian poulation,,1397
نگار كريميان, كريم عسگري مباركه, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا نجفي
case-method teaching : advantages and disadvantages in organizational training,,1397
نقي رعدي افسوران, مرتضي چرخابي, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, حميدرضا عريضي ساماني, جورج ثورنتون
بررسي مدل طراحي شغل تقاضا منابع حمايت در محيط ها صنعتي، تجاري، بهداشتي و دولتي,,1397
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
بررسي ترس ارزيابي به عنوان ميانجي در رابطه پهناي نقش و ساختار سازماني با فرايند اثربخشي,,1397
حميدرضا عريضي ساماني, عاطفه اژه اي
نظريه ضد سرمايه اي فساد اداري و نقد مفهوم سرمايه اجتماعي,,1397
حميدرضا عريضي ساماني
تدوين چرخة يكپارچه براي اجراي مديريت تجربه در سازمان ها,,1397
مهديه السادات خشوعي, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه افراد موفق در آزمون هاي استعدادي منطبق شده با ابعاد شغل با گروه گواه در عملكرد آن ها در دوره آموزشي در سازمان هاي كوچك,,1397
حميدرضا عريضي ساماني
تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي پرسشنامه تقاضا و كنترل شغلي در طراحي كار,,1396
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
ارائه مدلي جهت رشد تفكر هندسي: تاثير حافظه تصويري بر رشد تفكر هندسي از طريق معرفت شناسي علمي هندسه,,1396
مصطفي مهديان, محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
Effects of Implementing the Alexander Technique on Enjoying the Sense of Motherhood in the Postpartum Period,,1396
سميه بنوفاطمه, حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران
نقش ميانجي سرسختي روان شناختي و برون گرايي در رابطه ي تقاضاهاي شغلي با استرس و افسردگي مردان شاغل,,1396
سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
Occupation or Home: Comparison Housewives and Working Women in the Variables of Stress, Depression and Perception of Quantitative, Mental and Emotional Home Demands,مطالعات زباني-بلاغي (دانشكده علوم انساني سابق)-دانشگاه سمنان-همكاري با انجمن زبان وادبيات فارسي (اين مجله از بهار و تابستان 96 علمي- پژوهشي مي باشد),1396
سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
اثربخشي سايكودراما با محتواي تحليل رفتار متقابل بر تنظيم هيجاني و عملكرد اجتماعي انطباقي دختران نوجوان بدسرپرست,,1396
نسيبه صرامي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
برساخت هاي شخصي فهم همسران خيانت ديده از بخشايش همسر,,1396
عليرضا رفيعي, مهرداد كلانتري, حميدطاهر نشاط دوست, حميدرضا عريضي ساماني
نقش اشتياق كاري در رابطه كاميابي در كار باتعهد به تدريس، رضايت شغلي و احساس تعلق شغلي: ارائه ي الگوي خودگردان,,1396
هاجر مساح, حميدرضا عريضي ساماني, مهرداد كلانتري
الگوي بومي آسيب پذيري رواني-اجتماعي افسردگي مزمن: يك نظريه زمينه اي,,1396
سيد محمد رضا صمصام شريعت, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Premenstrual Syndrome Through Compliance to Treatment in an Iranian Sample,مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان,1396
ستاره باباجاني, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني, نظام الدين قاسمي
Occupation or Home: Comparison Housewives and Working Women in the Variables of Stress, Depression and Perception of Quantitative, Mental and Emotional Home Demands,,1396
سيدميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي
مقايسه تأثير دو روش آموزش ذهن آگاهي و آموزش يادآوري خاص بر حافظه بيماران دچار سكته مغزي ايسكميك,,1396
نگار کريميان, حميدطاهر نشاط دوست, كريم عسگري مباركه, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا نجفي
مقايسه كانون ارزيابي با ارزيابي در الگوي كامل و الگوي رايانه اي,,1396
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
تاثير ايفاي نقش و شباهت تمرينهاي شبيه سازي در كانونهاي ارزيابي وظيفه محور و بعدمحور در عملكرد كاركنان,,1396
نرگس السادات مرتضوي, حميدرضا عريضي ساماني, زهره موسوي, عباس عباسپور
مقايسه كانون ارزيابي(AC) در مشاغل با عملكرد وابسته بالا و پايين در توانمندسازي فردي و تيمي,,1396
زهره موسوي, حميدرضا عريضي ساماني
نقش واسطه اي انگيزش دروني در رابطه بين رفتار توانمندساز رهبر و غني سازي شغل با خشنودي از كارراهه,,1395
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تأثير مديريت عملكرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائي مبتني بر كارراهه بر پذيرش شغل با توجه به نقش تعديلي خودپنداره سازماني,,1395
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي الگوي متغيرهاي موثر بر رفتارهاي شهروندي سازماني تغييرمدار از طريق متغير ميانجي واكنش به تغيير,,1395
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, بهروز دري
فراتحليل رابطه ي بين برون گرايي و رضايت مندي زناشويي,Journal of Fundamentals of Mental Health,1395
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم اميني
رابطه بين جدايي - تفرد با رضايت شغلي در دو گروه از مديران بومي و غير بومي استان گيلان,,1395
حميدرضا عريضي ساماني, مرضيه حاج رسوليها
بررسي ارتباط بين پاسخ مغز انسان به مواد محرك و شخصيت فرد مصرف كننده,,1395
مريم كيوان آرا, اميرحسن منجمي, حميدرضا عريضي ساماني
فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي بر افسردگي پس از زايمان در ايران با توجه به نقش تعديلي شيوه درمان,,1395
حميدرضا عريضي ساماني, مهناز زارعي
رابطه مشكلات رفتاري- هيجاني و مهارت هاي كودكان با والدين مبتلا به سرطان در مقايسه با كودكان با والدين عادي,,1395
مژگان حاج رسوليها, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه فرهنگ خانواده- كار و تداخل كار با خانواده از طريق حمايت سرپرست بلافصل بين كاركنان پلي اكريل ايران,,1395
مرضيه حاج رسوليها, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه فرهنگ خانواده- كار و تداخل كار با خانواده از طريق حمايت سرپرست بلافصل بين كاركنان پلي اكريل ايران,,1395
مرضيه حاج رسوليها, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تناظر بين واحد تحليل در انتخاب تصادفي و مداخله در مقالات شبه تجربي فصلنامه رفاه اجتماعي و معرفي شيوه هاي جديد تحليل آنها,,1395
حميدرضا عريضي ساماني
پيش بيني ميگرن با دو الگوي عدم توازن تلاش- پاداش و عدم توازن تقاضا -كنترل در شغل,,1395
حميدرضا عريضي ساماني, سيمين دخت کلني
رابطه تعهد عاطفي با قصد و نگرش نسبت به يك رفتار منفي در سازمان,,1395
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
تاثير بازي درماني تعاملي گروهي بر تعاملات بين فردي، انعطاف پذيري و ادراك احساسات كودكان,,1395
آزاده فرهاديه, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي روان نمايشگري بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه و مشكلات رفتاري- هيجاني نوجوانان دختر تك والد,,1395
شهلا قاسمي رحمت آبادي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه كانون ارزيابي باارزيابي درالگوي كامل والگوي رايانه اي,,1395
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
The Effect of Van Hiele Theory-Based Teaching Educational Package on Achievement Goal Orientation of Student Teachers,,1395
مصطفي مهديان, محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
Studying the Relationship between the Attitude to Infertility and Coping Strategies in Couples Undergoing Assisted Reproductive Treatments,فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري-مجله جهاد دانشگاهي,1394
فاطمه يزداني, اشرف کاظمي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي متغيرهاي ميانجي موثر بر رابطه بين عوامل زمينه اي و سازماني با واكنش به تغيير و پيامدهاي آن,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, بهروز دري, هاجر براتي احمدآبادي
اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي شغلي و فردي بر خشنودي از كارراهه,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
رابطه بين نارسايي هاي شناختي و باورهاي شناختي در گذر عمر با توجه به مهار فكر,,1394
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي پايايي و اعتباريابي پرسشنامه توانايي كنترل فكر لوچيانو و همكاران,,1394
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
مدل علي رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان,,1394
فريبا يزدخواستي, سيدحبيب اله احمدي فروشاني, حميدرضا عريضي ساماني
ويژگي هاي شخصيتي افراد داراي الگوهاي رفتار كاري سالم و ناسالم,,1394
سيمين دخت كلني, حميدرضا عريضي ساماني, كورش نامداري
فراتحليل اثربخشي مداخله هاي گروهي در اختلال اضطراب اجتماعي,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, سعيده دانشمندي, احمد عابدي
مطالعه طولي رابطه متغيرهاي حين تولد و رشد شناختي - حركتي دانش آموزان در دوره پيش دبستاني با رفتارهاي مدرسه اي آنها,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران, احمد يارمحمديان حسين آبادي
Aqualitative study on vulnerability models of chronic depressive disorder,,1394
سيدمحمدرضا صمصام شريعت, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
نقش ميانجي گر تعمق در تكاليف در رابطه با استقلال و رشد مهارت ها در محيط كار,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
رابطه سازه هاي تعهد مربوط به كار با بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
الگوي تحليل مسير بين متغيرهاي روان شناختي و فردي، واكنش به تغيير و پيامدهاي آن در شركت پتروشيمي بندر امام,,1394
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, بهروز دري, وحيد قاسمي
فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي گروهي بر درمان اختلال افسردگي,,1394
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, مريم شريفي
تأثير حجم كار ذهني بر عملكرد كنترل مديران با خارج كردن اثر پنج عامل بزرگ شخصيتي,,1394
سيما جنتيان, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, حميد بقايي, طاهره کريميان
تعيين نقش نياز به شناخت و خودكارآمدي پيش آموزشي در پيش بيني انگيزش يادگيري داوطلبان دوره هاي آموزشي مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان,,1394
فرزانه دباشي كيچي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, ناهيد اكرمي
ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس كيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان,,1394
علي پورصفر, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, سعيد رجايي پور, حميدرضا عريضي ساماني, حميد عبدي, صالحه پيريايي
بررسي الگوي تحليل مسير ابعاد خشنودي شغلي و تعهد سازماني,,1394
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي شغلي و فردي بر خشنودي از كارراهه,,1394
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
هنجاريابي مقياس سنجش حافظه كاري كودكان پنج تا 11 ساله شهر ايلام,,1393
جهانشا محمدزاده, شهرام مامي, نگار فرياديان, حميدرضا عريضي ساماني
اثر تعاملي نوع آگهي و محيط تصميم گيري بر مدل ذهني مصرف كننده با توجه به حساسيت به قيمت و اندازه مجموعه مورد نظر,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, نرگس السادات مرتضوي
رابطه بين انتظارات از فعاليت هاي دوره بازنشستگي و فعاليت هاي واقعي دوره بازنشستگي و ويژگي هاي شغل در مطالعه اي طولي,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, ريحانه دژبان
رابطه تعارض كار خانواده با عدالت سازماني، تعهد سازماني و سرزندگي، با توجه به نقش برنامه كاري اقماري و غيراقماري,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد, ابوالقاسم نوري
رابطه چندگانه عدالت سازماني ادراك شده و معنويت در محيط كار با رفتار شهروندي سازماني,,1393
محمدتقي موثق, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ميان نياز به شناخت، خودكارآمدي آموزشي و انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي، با انتقال آموزش در ميان كارآموزان مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان,,1393
فرزانه دباشي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, ناهيد اكرمي
Simple and Multiple Relationships between the Five Factor Model of Personality and Organizational Commitment,,1393
محسن دربانيان, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, سيد مجيد موسوي راد
Need for cognition and training reaction:The mediating role of learning motivation,International Journal of Educational & Psychological Researchs-دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان,1393
فرزانه دباشي كيچي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, ناهيد اكرمي
تاثير راهبردهاي كنترلي و تقاضاهاي مرتبط با كار بر شكايات جسماني و تنش روان شناختي ناشي از تعديل نيروي انساني,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
رابطه ي شخصيت و فرهنگ سازماني بر برازش فرد با سازمان و جذابيت سازماني,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي, محمود حسيني
رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجديد قوا در كاركنان با ملاحظه بر حمايت سازماني,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, زينب دارمي
آزمون مدل ميانجي رابطه بين ارزيابي عملكرد توسعه- مدار و عملكرد شغلي,,1393
علي پورصفر, سعيد رجايي پور, سيدعلي سيادت, حميدرضا عريضي ساماني
نقش واسطه اي پهناي نقش در رابطه بين عملكرد مديران در كانون ارزيابي، توانايي هاي شناختي و خودپيروي در شغل با عملكرد شغلي,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
رابطه عدالت سازماني با اشتياق شغلي و رفتار سازماني مثبت پرستاران با نقش ميانجي اهداف شغلي فردي آنان,,1393
محمود كيوان آرا, سميرا شاهپوري اراني, حميدرضا عريضي ساماني
تعهد به تغيير: نقش حمايت، اعتماد، عدالت و عاطفه,,1393
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, بهروز دري
فراتحليل نقش نوع زايمان بر مشكلات جسماني نوزاد پس از تولد,,1393
پروين بهادران, سعيده صفري, حميدرضا عريضي ساماني, ايوب کمالي
Predicting quality of life based on psychological capital, emotional intelligence and participation in decision making in staff of National Iranian Oil Refining & Distribution Company,,1393
سحر جهانبخش گنجه, حميدرضا عريضي ساماني
Investigating the Relationship between Organizational Socialization and Organizational Desired Outcomes in a Large Industrial Organization,,1393
آزاده عسگري, حميدرضا عريضي ساماني, ابولقاسم نوري
Meta?analysis of the role of delivery mode in postpartum depression (Iran 1997?2011),,1393
پروين بهادران, حميدرضا عريضي ساماني, سعيده صفري
رابطه متغيرهاي حين تولد و رشد شناختي - حركتي دانش آموزان در دوره پيش دبستاني با رفتارهاي مدرسه اي آنها,,1393
حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران, احمد يارمحمديان حسين آبادي
The General Factor of Personality, Sensitivity to Reward and Punishment, and Drug Addiction,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,1392
مرضيه حاج رسولي ها, حميدرضا عريضي ساماني
Association between physical activity 3-12 months after delivery and postpartum well-being,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,1392
پروين بهادران, فاطمه تيرکش, حميدرضا عريضي ساماني
هشت شايستگي مديريتي: شايستگي هاي ضروري براي مديران قرن,,1392
مهديه السادات خشوعي اصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
بررسي رابطه بين نظام ارزشي دانش آموزان و ملاك هاي انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
طراحي الگوي شايستگي مديريتي,,1392
مهديه سادات خشوعي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, افشين جهان بازي
فراتحليل اثر بخشي مداخلات روانشناختي به صورت گروهي بر ميزان رضايت زناشويي: (ايران 1389-1383),,1392
احمد عابدي, عصمت مسيبي, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين توانمنديهاي شخصيتي با عملكرد وظيفه اي و زمينه اي,,1392
سيمين دخت كلني, كورش نامداري, حميدرضا عريضي ساماني
پيش بيني سانحه پذيري از خطاهاي توجه در رانندگان,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي, جهانشاه محمدزاده
اعتبار همزمان پرسشنامه هاي تعهد سازماني آلن و ماير(1990) و بالفور و وكسلر(1996) و بررسي رابطه تعهد سازماني با سلامت روان,,1392
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, عزيز پروين
اعتماد به سرپرست ميانجي بين تعهد سازماني و تعهد به تغيير,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
ارتباط مقتضيات كار، راهبردهاي كنترلي اشتياق به هدف، و مولفه عاطفه مثبت بهزيستي,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
تاثير عدالت سازماني و جو سازماني بر رفتارهاي ضد توليد,,1392
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, آدر براتي, کامران سرهنگي, حميدرضا رنجبر
فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي بر ميزان اضطراب امتحان در ايران، با روش روزنتال و رابين,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, سيد حبيب اله احمدي فروشاني
اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان,,1392
سيدحبيب اله احمدي فروشاني, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه ميان ارزش هاي كاري با دلبستگي شغلي و دلبستگي كاري در كاركنان پالايشگاه نفت اصفهان,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, ليلا شيرواني
مقايسه ارزش هاي كاركنان شركت هاي خصوصي و دولتي وزارت نفت در شهر اصفهان,,1392
ليلا شيرواني, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعيت مالي افراد در پذيرش مشاغل مياني در ميان افراد بازنشسته با توجه به متغيرهاي سن و تحصيلات,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, مولود اميري, ابوالقاسم نوري
The effect of advertisement frequency on price sensitivity through explicit memory, implicit memory and the goods relative preference among students of Isfahan University,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, نرگس السادات مرتضوي
مقايه فراتحلي شش مدل تاثي نگرش هاي شغلي بر عملكرد كاركنان در 13 شركت پالاي و پخش فرآورده هاي نفتي، نقش واسطه اي خود اثربخشي,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور, سيما جنتيان
اثر آگهي بر حساسيت نسبت به قيمت كالا با توجه به مدل ذهني مشتري به عنوان متغير ميانجي,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, نرگس السادات مرتضوي
The Effect of Mastery Goal Orientation and Error Management on Developing Students’ Skills in the Balanced Score Card Training and Decreasing Their Frustration in the Training Process,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, مريم سادات اخباري, آزاده عسکري, زينب دارمي
فراتحليل مقايسه اثربخشي مداخلات روان شناختي و دارو درماني بر كاهش سردردهاي ميگرني و تنشي(ايران1379-1390),,1392
ايوب كمالي, حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
اعتبار همزمان پرسشنامه هاي تعهد سازماني آلن و ماير(1990) و بالفور و وكسلر(1996) و بررسي رابطه تعهد سازماني با سلامت روان,,1392
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, عزيز پروين
پيش بيني سانحه پذيري از خطاهاي توجه در رانندگان.,,1392
حميدرضا عريضي ساماني, جهانشاه محمدزاده, هاجر براتي احمدآبادي
سنجش رابطه دلبستگي به والدين و جدايي-تفرد با توجه به نقش تفاوت هاي جنسيتي,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد
هنجاريابي خرده مقياس هاي شناختي تصويري آزمون توانايي هاي شناختي مكير و بررسي رابطه آن با عملكرد دانش آموزان,,1391
جهانشا محمدزاده, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه تقاضاهاي شغلي، كنترل شغلي با استرس شغلي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي كاركنان,,1391
سحر جهانبخش گنجه, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه برون گرايي و نورزگرايي با افشاگري تخلف سازماني,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, نرگس منجوقي
فراتحليل تحقيقات پيرامون رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, راضيه زارع, مولود اميري
دام هزينه هاي بر باد رفته و تاثير آن بر ادراكات افراد در فرايند تصميم گيري,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, محمدتقي موثق
خستگي هيجاني و رفتار هاي شهروندي سازماني: نقش تعديل كننده رفتارهاي شهروندي معطوف به فرد,,1391
محسن جعفريان فرد, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه سرسختي روانشناختي و ابعاد آن با سلامت رواني و تعارض نقش شغلي خانوادگي نوبتكاران پتروشيمي بندر امام خميني (ره),,1391
مريم قانع نيا, نسيم سلطانيان, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه سرمايه روانشناختي در محيط كار كاركنان با شور و شوق كاري در سازمان,,1391
فاطمه رحيمي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, كورش نامداري
بررسي رابطه بين همنوايي گروهي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي كم دامنه شخصيتي آنان,,1391
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, محسن لعلي, مريم اسماعيلي
كاربرد كانون ارزيابي و تحليل شغل در تعيين شايستگي هاي مديريتي,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, مهديه سادات خشوعي, ابوالقاسم نوري
پيش بيني تعهد به تغيير هويت مدار، پيوستگي، مبادله اي و هنجاري از كانون كنترل,,1391
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه خطرپذيري با عواطف منفي با توجه به گشودگي نسبت به احساسات,,1391
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
پيش بيني سلامت روانشناختي بر مبناي نظريه راهبردهاي كنترل پهنه زندگي زندگي در مناطق برخوردار و غير برخوردار,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
Impact of Cognitive and Affective Trust on Commitment to Change: A Mediation Analysis,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,1391
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
بررسي رابطه بين وضعيت چندگانه عواطف، وضوح خلق و واكنش درد در بيماران زن مبتلا به روماتوئيد آرتريت شاغل در صنايع و سازمان هاي شهر اصفهان,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, حسنعلي مشهدي, علي ناصري محمد آبادي, آزاده عسكري
BURNOUT AND RELEVANT FACTORS IN ORGANIZATION,,1391
افشين صلاحيان, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, ايرج سلطاني
The impact of extraversion and pre-training self-efficacy on levels of training outcomes,,1391
فروغ بختياري اسفنداغه, Roger Harris, حميدرضا عريضي ساماني
اولويت بندي ارزش هاي فردي پرستاران,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, آزاده عسگري, ابوالقاسم نوري
هنجاريابي و بررسي روايي و پايايي آزمون عصب روان شناختي نپسي در كودكان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1391
احمد عابدي, مختار ملك پور, حميدرضا عريضي ساماني, سالار فرامرزي, سميه جمالي پاقلعه
The Relationship between Dominance, Influence, Steadiness and Conscientiousness (DISC personality profiler) with Myers-Briggs Type Indicator (MBIT) among the Personnel of One Industrial Company,,1391
نرجس فصيح زاده, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Investigation of positive affect and emotional intelligence effect on Job satisfaction among oil refinery personnel of Isfahan,,1391
نرجس فصيحي زاده, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
گزارش خطاي بيمارستاني توسط پرستاران,,1391
نرجس منجوقي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, نرجس فصيحي زاده
رابطه ميان پنج شكل تعهد كاري و ميل به ماندن و قصد ترك خدمت در ميان كاركنان پالايشگاه نفت,,1391
مريم سادات اخباري درچه, حميدرضا عريضي ساماني, وحيد قاسمي, ابوالقاسم نوري
اثر تعامل جنسيت و بازداري از تحريك پذيري و نوع فيلم هاي تلويزيوني در پرخاشگري ادراك شده دانشجويان,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, شهناز هاشمي
كاربرد كانون ارزيابي و تحليل شغل در تعيين شايستگي هاي مديريتي,,1391
حميدرضا عريضي ساماني, مهديه خشوعي, ابوالقاسم نوري
پيش بيني خطاها،لغزش ها وانحرافات رانندگي با استفاده از ويژگي هاي شخصيتي و عملكرد در آزمون خطرپذيري رانندگي وين,Iran Occupational Health,1390
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
ساخت و روان سنجي مقياس مديريت اسلامي,,1390
هاجر مساح, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, محسن گل پرور
رابطه ي بين ارزش هاي فردي (ابزاري و نهايي) و حرفه اي در بين پرستاران بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,,1390
آزاده عسگري, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
مطالعه اي بر تعارض تكاليف كار با تكاليف خانواده در مراحل رشدي,,1390
حميدرضا عريضي ساماني, ميثم صادقي, سيدميثم ديباجي
اثربخشي روان نمايشگري در بهبود مهارت هاي اجتماعي و كاهش اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1390
مريم كوركي, فريبا يزدخواستي, امرالله ابراهيمي, حميدرضا عريضي ساماني
نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان تيران و كرون نسبت به آموزش درس هندسه به شيوه فن هيلي,,1390
محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني, نرجس اميني, سعيده صدر ارحامي
هنجاريابي پرسشنامه مزاج كودكي ميانه(MCTQ) و بررسي رابطه آن با عوامل دموگرافيك در فرهنگ ايراني,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1390
فريبا يزدخواستي, راضيه جواهري, حميدرضا عريضي ساماني
اثر بخشي خانواده درماني شناختي - رفتاري بر مشكلات رفتاري كودكان خانواده هاي در معرض طلاق,,1390
محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري, رخساره كهنوجي
نقش مولفه هاي پيوستگي گروهي در گرايش زنان باردار به شركت در دوره هاي آمادگي جسماني,,1390
محسن گلپرور, پروين بهادران, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ارزش ها و شخصيت مديران با شايسته سالاري، مشاركت شهروندي و بيگانگي سازماني در سازمان هاي ديوان سالار و سنتي,,1390
مليحه السادات كاظمي, حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
سنجش اعتبار سازه و ملاكي مقياس عدالت سازماني,,1390
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
بررسي رابطه ي تعارض كار-خانواده با حمايت سازماني ادراك شده، استرس شغلي و خودتسلط يابي در كاركنان اقماري,,1390
حميدرضا عريضي ساماني, سيد ميثم ديباجي, ميثم صادقي
رابطه حمايت سازماني ادراك شده و حمايت سرپرستي ادراك شده در بين كاركنان شركت پالايش و پخش ايران,,1390
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, عليرضا صادقيان
بي نزاكتي در محيط كار و قصد ترك شغل با توجه به نقش ميانجي گري عدالت سازماني,,1390
فاطمه رضايي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين اختلالات عملكردي مديران و ويژگي هاي شخصيتي آنان با ابعاد روان شناختي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ديدگاه كاركنان در شعب سه گانه تهران,,1390
فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
پايايي سنجي و اعتباريابي مقياس تعهد به تغيير سازماني در شركت گاز,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1390
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
بررسي رابطه بين اختلالات عملكردي مديران و ويژگي هاي شخصيتي آنان با ابعاد روان شناختي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ديدگاه كاركنان در شعب سه گانه تهران,,1390
فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
اثرات رواني صدا در محيط بيمارستان هاي اصفهان,,1390
حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران, مولود اميري
بررسي وضعيت سلامت روان و سردردهاي ميگرني در ميان كاركنان با توجه به مدل عدم توازن تلاش-پاداش,Iran Occupational Health,1390
حميدرضا عريضي ساماني, زينب دارمي
بررسي عوامل پيش بين فرسودگي,,1390
افشين صلاحيان, آزاده عسگري, حميدرضا عريضي ساماني, آزاده باباميري
ارزشيابي تدريس,,1390
احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر رويكرد هاي نوين آموزش هندسه بر مبناي نظريه ي ون هيلي بر انگيزش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان تيران و كرون,,1390
محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني, سعيده صدرارحامي, نرجس اميني نيسياني
نقش عاطفه مثبت در رابطه ميان عاطفه منفي با درد و استرس در زنان شاغل,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, علي ناصري محمد آبادي, آزاده عسکري
رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني و ميل به ماندن در شغل در ميان كاركنان شركت سايپا,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, مريم محمدي, صولت اميري
تعيين پيش بين هاي فردي و موقعيتي انگيزشي آموزشي در كاركنان شركت گاز استان اصفهان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1389
فروغ بختياري اسفندقه, حميدرضا عريضي ساماني, شاهرخ صميمي
رابطه تعهد سازماني و ابعاد آن با تعهد حرفه اي در بين كاركنان پالايشگاه استان اصفهان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1389
مريم سادات اخباري درچه, حميدرضا عريضي ساماني, سيد کمال علوي
ارتباط مولفه هاي اشتياق شغلي با ابعاد تعهد سازماني,,1389
ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, راضيه زارع, محمد بابا ميري
مقايسه بين نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت با توجه به متغير تعديلي ميزان سوانح شغلي,,1389
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
رابطة بين تعهد سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با توجه به ساختار شغلي,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
بررسي رابطه ي ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واكنش به آموزش و خوداثربخشي پس آموزشي در كاركنان شركت گاز استان اصفهان,,1389
فروغ بختياري اسفندقه, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, احمدرضا نصراصفهاني
اعتباريابي آزمون هاي طبقه بندي استعدادهاي فلانگان در بين دانشجويان در دانشگاه هاي تهران و اصفهان,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
بررسي شخصيت زن نمايش نامه ي عروسك خانه در تنگناهاي اخلاقي بر مبناي سه نظريه ي اخلاقي,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, الهام پاژخ
رابطه بين جو سازماني و وجدان كاري با عملكرد شغلي,,1389
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
تعامل خود اثر بخشي با دو شيوه آموزشي در واكنش به ارزشيابي آموزش و عملكرد پس از آموزش دريك شركت صنعتي,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
رابطه تعارض كار-خانواده با رفتار هاي مدني-سازماني با توجه به نقش تعديلي عدالت رويه اي,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, منيرالسادات ذاکرفرد
هنجاريابي سه نسخه كودك، پدر/ مادر و معلم سياهه رفتار كودك در شهر اصفهان,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1389
فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني
روند اجراي پژوهش هاي كيفي و نظريه پايه ور در روان شناسي,,1389
حميدرضا عريضي ساماني
رابطة شكل هاي متفاوت سوال (تشريحي - چند گزينه اي) با فرآيندهاي فراشناخت وعاطفه در ارزشيابي درس رياضي,,1389
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, مريم تاجي
مقايسه تاثيرروش هاي درمان رفتاري-شناختي و رفتاري- فراشناختي در درمان بيمارن مبتلا به اختلال وسواس اجبار,,1389
ناهيد اكرمي, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا عابدي, محسن معروفي
مقايسه اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس و پذيرش و تعهد درماني در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان سال دوم دبيرستان هاي اصفهان,,1389
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, محسن لعلي
رابطه نيمرخ سبك هاي يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان در دروس رياضي و علوم دوره راهنمايي شهر اصفهان,,1389
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم تاجي
تحليلي جامعه شناختي بر احساس عدالت در بين معلمان شهر زنجان,,1389
وحيد قاسمي, حميدرضا عريضي ساماني, حميد مرداني
كفايت شاخص هاي روانسنجي نسخه ي فارسي مقياس همدلي هيجاني متعادل,,1389
مسعود زرشقايي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
پايايي سنجي، اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن در شهر اصفهان,,1388
فاطمه رحيمي خوراسگاني, حميدرضا عريضي ساماني, مختار ملك پور
رابطه عدالت سازماني و جو سازماني با رفتارهاي ضد توليد در يكي از سازمان هاي شهر اصفهان,,1388
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, كاره صادقيان
ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر,Payesh,1388
حميدرضا عريضي ساماني, سيدعباس حقايق
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه هاي مقابله با استرس مراكز شبه خانواده,,1388
الهام رضايي, مختار ملك پور, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه قدرداني در دانش آموزان دبيرستاني,,1388
امير قمراني, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
رابطه ابعاد عدالت سازماني با اعتماد به سازمان و سرپرست در كاركنان مجتمع فولاد مباركه اصفهان,,1388
آرزو اشجع, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
رابطه طراحي شغل با تعهد و عملكرد سازماني با توجه به نقش تعديي انگيزش پيشرفت,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, پرويز صباحي
نقش نگرش به رفاه اجتماعي در رابطه همدي و گرايش اجتماعي با عدالت اجتماعي,,1388
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني, سعيد مدني قهفرخي
بررسي اثر متغيرهاي روانشناختي نرم و سخت بر سوانح در يكي از كارخانه هاي صنعتي شهر تهران,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي, آرزو اشجع
رابطه كارراهه شغلي با اقتدار شغلي و تعهد سازماني ( بررسي موردي كاركنان زن و مرد واحدهاي پژوهش و توسعه شركت هاي صنعتي),,1388
حميدرضا عريضي ساماني, منير السادات ذاكرفرد, ابوالقاسم نوري
The Relationshipe of Personality Characteristics and Burnout among Nurses,,1388
سحر جهانبخش, نجمه اميدي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي كنترل شغلي با سطح استرس و سلامت ذهن كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان,,1388
سحر جهانبخش گنجه, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, ابوالقاسم نوري
كارآيي تحليل عملكردي شغل در تحليل كاركردهاي شناختي,,1388
زهره موسوي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, محمدباقر كجباف, مريم قانع نيا, مجيد كاظم لو
سهم عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد كاركنان,,1388
پرويز صباحي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
سبك رهبري و رضايت شغلي: مقايسه رگرسيون گام به گام با رگرسيون ريج,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
پايداري نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني و مجرد در رابطه هاي تابعي مثبت و منفي در ميان دانشجويان روان شناسي اجتماعي در دانشگاه اصفهان,,1388
جهانشناه محمدزاده, حميدرضا عريضي ساماني
روابط مستقيم و غير مستقيم بين مديريت كيفيت فراگير (TQM) و عدالت رويه اي ادراك شدبا تعهد سازماني,,1388
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش ميانجي و تعديلي تبعيض ادراك شده در زنان، در پيوند ميان سبك هاي دل بستگي و افسردگي,,1388
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه اثر القا خشم، غم و شادي در اسنادهاي علي,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, فلور خياطان
تعامل توانايي هاي شناختي با دو شيوه آموزشي در واكنش به ارزشيابي آموزش و عملكرد پس از آموزش,,1388
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
تاثير حالات خلقي لحظه اي بر رضايت شغلي لحظه اي و تاخيري,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
رابطة ساده و چندگانه عدالت سازماني با عملكرد شغلي در شركت ذوب آهن اصفهان,,1388
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
معيار انتخاب سطح تحصيلات همسر و مقايسه آن در دانشجويان دختر و پسر,,1388
مهرنوش فرودستان دستجردي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
بررسي رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرشهاي خريد كردن دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1388
مليحه السادات كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
تبيين رابطه انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق كاري و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري,,1388
فاطمه رحيمي خوراسگاني, حميدرضا عريضي ساماني, زهره موسوي, صمد كلانتري, مختار ملك پور
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه شوخ طبعي (SHQ),,1388
مهديه السادات خشوعي اصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, اصغر آقايي
پيش بيني غيبت كاركنان با استفاده از دو روش رگرسيوني كمترين مجذورهاي متداول و توبيت,,1388
حجت الله فراهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمد كاظم سليمي زاده
رابطه تيپ هاي پرخاشگري بر پايه نظريه كارن هورناي با رفتارهاي منفي و مثبت رانندگي و رخداد سوانح,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1388
سيدعباس حقايق زواره, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه ميان ارزش هاي فردي و سازماني در بين كاركنان شركت پالايش و پخش نفت اصفهان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1388
ليلا شيرواني, سيد كمال علوي, سيد جلال نجم السادات, حميدرضا عريضي ساماني
هنجاريابي،روايي سنجي و اعتبار يابي پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن,,1388
فاطمه رحيمي, حميدرضا عريضي ساماني, مختار ملك پور
رابطه تعهد و مركزيت كار با توجه به متغيرهاي تعديل سلامت روان شناختي و سازگاري با بازنشستگي و تاثير آماده سازي كاركنان براي بازنشستگي در بهبود تعهد و سلامت روان شناختي آنان,Iran Occupational Health,1388
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
اعتبار يابي و تاثير متغيرهاي مدل عدم توازن تلاش- پاداش بر خستگي، فرسودگي عاطفي، شكايات سايكوسوماتيك و سلامت جسماني كاركنان,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, زينب دارمي
رابطه بهزيستي معلمان با باور به دنياي عادلانه و رفتارهاي پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل آنها,,1388
محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني
سبك رهبري و رضايت شغلي: مقايسه رگرسيون گام به گام با رگرسيون ريج,,1388
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
اثر بخشي خطا بر روي خلاقيت و برنامه ريزي و تفكر مستقل از ميدان دانشجويان رشته هاي مهندسي,,1387
حميدرضا عريضي ساماني, آزاده عسکري, مريم سادات اخباري
مقايسه ويژگيهاي عصب روان شناختي كودكان خردسال با ناتوانيهاي يادگيري عصب روان شناختي/ تحولي و عادي پيش از دبستان,,1387
احمد عابدي, مختار ملك پور, حسين مولوي, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
بررسي فراتحليلي عوامل موثر بر جذب و شركت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس,,1387
احمدرضا نصراصفهاني, حميده معين پور, حميدرضا عريضي ساماني, زهره باقري
بررسي ارتباط خلاقيت با پايگاه مهار گري در ورزشكاران زبده شهر اصفهان,,1387
حميد ميرصفيان, محمد سلطان حسيني, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه خوددوستداري بازيكنان فوتبال سطوح مختلف در شهر اصفهان,,1387
حميدرضا ميرصفيان, حميدرضا عريضي ساماني, مريم حيدري
مقايسه كاركردهاي اجرايي و توجه كودكان پيش دبستاني دچار ناتواني هاي يادگيري عصب روان شناختي /تحولي و عادي,,1387
احمد عابدي, مختار ملك پور, حسين مولوي, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
بررسي اعتبار، روايي، تحليل عوامل و هنجاريابي پرسشنامه هدف در زندگي كرامباف و ماهوليك,,1387
مونا چراغي, حميدرضا عريضي ساماني, حجت الله فراهاني
نقش ارزشيابي و اهميت عدالت در خشنودي از پرداخت,,1387
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
Meta- Analysis of Influential Factors on Research Application in the Ministry of Research Application in the Ministry of Education,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1387
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, عليرضا شاوخي
مطالعه ي جنبه هاي شناختي- هيجاني كار در برخورد با مشتريان وهمكاران (رويكرد نمونه برداري از وقايع),,1387
مهرنوش فرودستان دستجردي, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين بعد پردازش اطلاعات وسعت نقش و توانايي هاي شناختي مديران چند شركت صنعتي,,1387
نسترن عسكري پور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي پاره اي از خطاهاي رايج آماري در پژوهش هاي رفتاري,,1387
حجت اله فراهاني, حميدرضا عريضي ساماني, عباس رحيمي نژاد, امير قمراني
هنجاريابي زير مقياس هاي ارزشيابي آزمون توانايي هاي شناختي ميكر در دانش آموزان كلاس هاي سوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفهان,,1387
جهانشاه محمدزاده, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي
Investigating the relation of counting capability visual attention, hearing perception, and meta-cognitive knowledge with methematical competence in preschool children in the city of Isfahan,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1387
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم تاجي
سوگيري به نفع خود در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه,,1387
مهرنوش فرودستان دستجردي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
فراتحليلي بر رابطه بين ابعاد تعهد سازماني با جايگزين هاي شغلي، ميل به ماندن و تمايل به ترك خدمت,,1387
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گل پرور
سنجش اعتيادپذيري دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن در سال تحصيلي 84-85,,1387
اعظم مرادي, حميدرضا عريضي ساماني, صديقه رضايي, عباس احمدي
بررسي مقايسه اي منابع و پيامدهاي استرس شغلي در كاركنان زن و مرد بيمارستان هاي خصوصي شهر اصفهان,,1387
پرويز صباحي, حميدرضا عريضي ساماني
A360-degree Managers Performance Appraisal System in an Iranian Industrial Company,International Journal of Psychology-انجمن روانشناسي ايران,1387
ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, حسن لباف, H.Gorgani, S.Janatyan, A.Mossavian
بررسي ويژگي هاي روان سنجي خرده آزمون هاي حافظه ميكر در دانش آموزان مقطع ابتدايي,,1387
جهانشاه محمدزاده, حميدرضا عريضي ساماني
فراتحليلي بر رابطه بين ابعاد تعهد سازماني با مشاركت در تصميم گيري رفتار مدني- سازماني و رفتارهاي فرانقشي,,1387
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
سه فرض ضمني زيربنايي در نفي روش هاي كمي و نقد آن درآمدي روش شناختي بر پژوهش درهم تنيده,,1386
حميدرضا عريضي ساماني
نقش جهت گيريهاي ارزشي و علاقه به پول با باورهاي معطوف به عدالت,,1386
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني
جان لاك,,1386
حميدرضا عريضي ساماني
كودكستان هاي چين از كودكي تا نوجواني,,1386
حميدرضا عريضي ساماني
Analysis of the content of elementary school books based on the achievement motivation constructs,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1386
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
Investigating and comparing the effectiveness of methods of teaching matematics to L. D. students of elementary schools,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1386
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
بررسي رابطه بين سبك والديني مادر با الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان,,1386
اشرف جعفري, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين رفتارهاي تحكم آميز معلمان زن و مرد مدارس ابتدايي با ميزان مقبوليت آنان در ارزشيابي مديران,,1386
حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران, مريم فاتحي زاده
رابطه ادراك سر و صدا با سرزندگي,,1386
حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, فاطمه شوشتري
رابطه رفتارهاي معلم با سرزندگي وانگيزش دروني دانش آموزان دبيرستانهاي شهر اصفهان,,1386
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم تاجي
ساخت تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمان ها,,1386
حميد سميع عادل, شهريار شهيدي, حميدرضا عريضي ساماني, محمدکاظم سليمي زاده
درآمدي بر روش پژوهش فراتحليل در تحقيقات آموزشي,,1385
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, فاطمه محمدزاده
بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي بزرگسالي با جهت گيري به كار و درگيري با كار در پرستاران بيمارستانهاي شهر اصفهان,,1385
اسحاق رحيميان بوگر, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, عبدالرضا فروغي مباركه
مقايسه نگرش زنان و مردان اصفهاني نسبت به دنياي عادلانه براي زنان و مردان,,1385
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه رفتارهاي معلم با سرزندگي و انگيزش دروني دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان,,1385
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم تاجي
اعتبار و روائي زير مقياسهاي وابستگي پذيري و پرخاشگري رفتار ضد توليد (CBI),,1385
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, پرويز صباحي
. تأثير مداخله آموزشي معنايي به روش ميكر بر عملكرد شناختي- معنايي دانش آموزان كلاس سوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفها,,1385
جهانشاه محمدزاده, احمد يارمحمديان حسين آبادي, حميدرضا عريضي ساماني, مختار ملك پور, حسين مولوي
بررسي رابطه ي منبع كنترل و گرايش اجتماعي,,1385
مسعود قربانعلي پور, حميدرضا عريضي ساماني, حجت الله فراهاني
رابطه بين ابعاد ارتباطات و روابط بين فردي گسترده نقش مديران و توانايي هاي شناختي در ميان مديران چند شركت صنعتي,,1385
حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, نسرين عسگري پور
the content of text books in encouraging and providing for the needs beside making the students learning process,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1385
حميدرضا عريضي ساماني
سنجش ميزان بينش شناختي در بيماران رواني,,1385
رحيم يوسفي, حميدرضا عريضي ساماني, سيروس صادقي
رابطه تعهد سازماني و مولفه هاي آن با متغيرهاي سازماني پيشايند و پسايند مبتني بر تحليل مسير,,1385
حميدرضا عريضي ساماني, سهراب عليمحمدي, محسن گلپرور
پيش بيني ارزيابي معلم از عملكرد دانش آموز با استفاده از آزمون توانائيهاي شناختي ميكر در دانش آموزان كلاسهاي چهارم و پنجم ابتدائي,,1385
جهانشاه محمدزاده, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي
اعتباريابي پرسشنامه هاي باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران,,1385
محسن گلپرور, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي ملاكهاي انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاههاي دولتي و مقايسه آن بر مبناي تحصيلات پدر، رشته تحصيلي، سن و دفعات شركت در آزمون سراسري,,1385
احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي
رابطه بيكاري با سلامت رواني با توجه به نقش تعديلي تعهد به اشتغال در بين دانش آموزان ترك تحصيل كرده,,1385
احمد يارمحمديان حسين آبادي, حميدرضا عريضي ساماني
نقش مشاركت شهروندي، شايسته سالاري و ساختارهاي سازماني در رفتار و نگرش كاركنان سازمانها,,1385
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گل پرور
بررسي تجربي شكاف دستمزدي مبتني بر جنسيت در صنعت ايران,,1385
حميدرضا عريضي ساماني
تفاوت افراد داراي هيجانهاي بالا و پايين در عمليات شناختي،تجريد گزينشي،شخصي سازي و تعميم دهي افراطي,,1385
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گل پرور
سوگيري هاي حافظه آشكار و نهان در افسردگي,,1385
پگاه مهرطلب, حميدرضا عريضي ساماني, حميدطاهر نشاط دوست
رابطه سبك هاي دلبستگي بزرگسالان با رضايت شغلي در پرستاران,Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,1385
اسحاق رحيميان بوگر, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, عبدالرضا فروغي مباركه
هنجاريابي،پايايي و روايي مقياس خوش بيني و بررسي رابطه ي بين خوش بيني،خودتسلط يابي و افسردگي در شهر اصفهان,,1385
محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, مهدي خدابخشي
هنجاريابي مقياس رفتار سازشي لمبرت در دانش آموزان استثنايي 13-10 ساله ي پسر و دختر اصفهان,,1384
محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, رسول رفيعي
مقايسه ميزان فشار رواني (استرس)منابع فشار رواني و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي معلمان مدارس عادي و استثنايي شهر اصفهان,,1384
حسنعلي مشهدي خوراسگاني, حميدرضا عريضي ساماني, مختار ملك پور
رابطه عدالت اجتماعي با گرايش اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1384
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گل پرور
تاثير جنسيت و درونداد توزيع كنندگان منابع و هنجارهاي عدالت اجتماعي بر ميزان مقبوليت آنها,,1384
محمود مراثي, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه ارائه مثال ساده و پيچيده و رويه در حل مسائل كلامي جبر در دانش آموزان دختر سال سوم رياضي-فيزيك,,1384
جواد كاوسيان, پروين كديور, حميدرضا عريضي ساماني, محمد نقي فراهاني
اندازه گيري كمي تاثير فقر و افسردگي مادران بر رشد شناختي و حركتي كودكان,,1384
پروين بهادران, حميدرضا عريضي ساماني
رويكردي بين فرهنگي در بررسي رابطه سبكهاي رهبري با اثر بخشي و خشنودي شغلي كاركنان در مجتمع فولاد مباركه,,1384
حميدرضا عريضي ساماني
بررسي ومقايسه سودمندي شيوه هاي تغيير نگرش منفي نسبت به رياضي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان,,1384
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, مريم تاجي, عليرضا شواخي
بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي شهر اصفهان با نظريه هاي يادگيري و نحوه به كارگيري آن ها در فرآيند تدريس,,1384
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, مهدي سبحاني نژاد
فرا تحليل عوامل موثر بر كاربست يافته هاي پژوهشي در وزارت آموزش وپرورش,,1384
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, عليرضا شواخي
رابطة بين توانايي شمارش ، توجه بصري ، درك شنوايي و دانش فراشناختي با شايستگي رياضي در كودكان پيش دبستاني شهراصفهان,,1384
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي, مريم تاجي
هنجاريابي آزمونهاي واژگان وتجسم فضايي از مجموعه آزمونهاي استعداد عموميCATBدر دانش آموزان كلاس اول دبيرستان هاي شهر اصفهان,,1384
حميدرضا عريضي ساماني, صفورا يزدچي, زرين السادات خادمي, احمد عابدي
بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگيهاي شخصيتي آنان,,1384
احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, مهدي سبحاني نژاد
بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و سرسختي روان شناختي در دانش آموزان,,1384
خليل شريفي, حميدرضا عريضي ساماني, كورش نامداري
پايايي سنجي و اعتباريابي مقياس شايستگي رياضي كودكان اوترخت در دانش آموزان دختر و پسر پيش دبستاني و دبستاني شهر اصفهان,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, جواد كاووسيان, پروين بهادران
رابطه بين رضايت از درس و نمره مورد انتظار در دروس آمار و روانشناسي اجتماعي,,1383
محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي و مقايسه اثر بخشي روشهاي آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به ناتواني يادگيري دوره ابتدايي,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
رويكردهاي عدالت اجتماعي در بين معلمان شهر اصفهان,,1383
حميدرضا عريضي ساماني
رابطه نحوه نگرش به مدارس غير انتفاعي با روي كردهاي عدالت اجتماعي,,1383
محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين رويكردهاي عدالت اجتماعي با مولفه هاي برابري سياسي,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, محسن گل پرور
تاثير شيوه ي بيان مساله بر استفاده ي دانش آموزان از راهبردهاي كاهش و جدا كننده در مطالعات درجه اول يك مجهولي و تعامل آن با حالت هاي حل مساله,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, صفورا يزدچي
رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با ويژگي هاي خانوادگي آنان,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
رابطه ي بين عاطفه ي مثبت پس از تمرين هاي ورزشي با انگيزش دروني، بيروني و خودمختاري نسبي زنان باردار در دوره ي دوم حاملگي,,1383
مهدي كارگرفرد, حميدرضا عريضي ساماني, پروين بهادران
بررسي و مقايسه تاثير كنكور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافتگان و راه نيافتاگان به دانشگاه و خانواده هاي آنان,,1383
احمد يارمحمديان حسين آبادي, نادره سهربي, حميدرضا عريضي ساماني
پايايي سنجي و اعتباريابي مقياس شايستگي رياضي كودكان اوترخت در دانش آموزان دختر و پسر پيش دبستاني و دبستاني شهر اصفهان,,1383
حميدرضا عريضي ساماني, جواد کاووسيان, پروين کديور
اهداف ارزشيابي تدريس در دانشگاه و چگونگي تحقق آن,,1383
احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
اعتباريابي و تعيين رابطه مجموعه آزمونهاي استعداد عمومي(GATB) با عملكرد شغلي كاركنان شركت دي. ام.تي (D.M.T) اصفهان,,1382
زرين السادات خادمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, اصغر آقايي
تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي ايران برحسب سازه انگيزه پيشرفت,,1382
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
مقايسه بينش شناختي در بيماران دچار اسكيزوفرنيا، اختلال اسكيزوافكتيو و اختلالات خلقي,,1382
رحيم يوسفي, حميدرضا عريضي ساماني, مهرداد كلانتري, سيروس صادقي
پيش بيني بهداشت رواني بيكاران از متغيرهاي رضايت از منزلت شغلي، روان رنجوري و فشار مالي,,1382
حميدرضا عريضي ساماني
تاثير حل نمونه مسايل كلامي جبر (از نوع كار، تركيب و فاصله) بر روي حل مسايل معادل و مشابه كلامي جبر در دانش آموزان سال سوم رياضي - فيزيك شهرستان تويسركان,,1381
جواد كاووسيان, پروين كديور, حميدرضا عريضي ساماني
هنجاريابي خرده آزمونهاي جوركردن ابزار وشكل مجموعه آزمونهاي استعداد عمومي,,1381
حميدرضا عريضي ساماني, صفورا يزدچي, زرين السادات خادمي, احمد عابدي
ارتباط متغير هاي اجتماعي ، زيست شناسي و روانشناختي با افسردگي پس از زايمان زنان شهر اصفهان,,1381
حميدرضا عريضي ساماني
ارتباط تنيدگي شغلي با ويژگي هاي ماماها,,1380
پروين بهادران, حميدرضا عريضي ساماني, بهناز انجذاب
پيش بيني تاخير و ميل به ماندن كاركنان فني مجتمع فولاد مباركه از نمره آنها در مجموعه آزمون هاي صنعتي فلانگان (FITB),,1380
حميدرضا عريضي ساماني, حسين شكركن, محمد علي نائلي, مهناز مهرابي زاده هنرمندزاده
بررسي رابطه آزمونهاي صنعتي فلانگان با عملكرد شغلي كاركنان فني مجتمع فولاد مباركه,,1379
حسين شكر كن, حميدرضا عريضي ساماني, محمد علي نائلي, مهناز مهرابي زاده هنرمند, ايرج سلطاني
Investigating and Comparing the effectivenesss of methods of teaching mathematics to L.D.students of elementary schools,نوآوريهاي آموزشي-وزارت آموزش و پرورش,1378
حميدرضا عريضي ساماني, احمد عابدي
رابطه تعهد سازماني با نظام ارزشي كاركنان,,
مليحه کاظمي, حميدرضا عريضي ساماني
الگوي تحليل مسير بين سلسله مراتب نيازها، عدالت، نگرش نسبت به كار، ويژگي هاي شغل با تعهد به تغيير وآمادگي براي تغيير,,
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي, بهروز دري, وحيد قاسمي
بررسي رابطه عملكرد مديران در كانون ارزيابي، تواناييهاي شناختي و استقلال آنان در شغل با عملكرد شغلي از طريق پهناي نقش,,
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
بررسي رابطه بين ابعاد تعهد سازماني و ابعاد خشنودي شغلي و متغيرهاي ميانجي آن,,
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
توانايي شناختي، فراشناخت، سن و كنترل فكر,,
هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه ي اثربخشي تكنيك الكساندر و ماساژدرماني در افزايش شادي، اميد و سلامت روان بيماران مبتلا به پاركينسون,,
طاهره پورکمالي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, احمد چيت ساز
The comparison of effectiveness of masage of Dosah-hou and Alexander Technique on happiness, social adjustment, hope, mental health and quality of life in patients with Parkinsons disease,,
طاهره پورکمالي, فريبا يزدخواستي, حميدرضا عريضي ساماني, احمد چيت ساز
طراحي تمرين هاي كانون ارزيابي در شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران,,
الهام اسدي, حميدرضا عريضي ساماني
CO-WORKERS/SUPERVISOR SUPPORT AND BURNOUT,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,
افشين صلاحيان, حميدرضا عريضي ساماني
نقش اشتياق كاري در رابطه كاميابي در كار با تعهد به تدريس، رضايت شغلي و احساس تعلق شغلي: ارائه¬ي الگوي خودگردان,,
هاجر مساح, حميدرضا عريضي ساماني, مهرداد کلانتري
اشتياق معلم: تحليل خودگردان ميانجي¬گري رابطه جو مدرسه و نگرش¬هاي شغلي معلمان,,
هاجر مساح, حميدرضا عريضي ساماني, مهرداد کلانتري
گزارش خطاي بيمارستاني توسط پرستاران,,
حميدرضا عريضي ساماني
زنلن و چالش هاي مسير شغلي در صنعت,,
سارا محمدي, محمدرضا عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, پريسا نيلفروشان
الگوي تحليل مسير بين سلسله مراتب نيازها، عدالت، نگرش نسبت به كار، ويژگي هاي شغل با تعهد به تغيير وآمادگي براي تغيير,,
حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي, بهروز دري, وحيد قاسمي
رابطه بين نارسايي هاي شناختي و باورهاي شناختي در گذر عمر با توجه به مهار فكر,,
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
بررسي پايايي و اعتباريابي پرسشنامه توانايي كنترل فكر لوچيانو و همكاران,,
هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
مقاسه بهبود تفكر استراتژك در مديران اداره ورزش و جوانان اصفهان بر مبناي كانون هاي ارزابي پرورشي و طراحي آموزش براساس مدل شناختي بلوم,,
حميدرضا عريضي ساماني, نرگس السادات مرتضوي, زهره موسوي
Private language in correlational data in social welfare researches,رفاه اجتماعي,
حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي مداخله «نزاكت، احترام و اشتياق در كار » بر ارتقاء سطح انرژي رابطه¬اي و بهزيستي كاركنان با كنترل متغير برون¬گرايي,,
سحر سوادكوهي خويگاني, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه
The Effectiveness of CREW Program on Relational Energy of the Employees,,
سحر سوادكوهي خويگاني, حميدرضا عريضي ساماني, كريم عسگري مباركه
جستجو:
|
(9614),,1385/01/01 _ 1385/01/01,پرويز صباحي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Relationship between employees ; perception of noise and job satisfaction whit workplace deviance (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,براتي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Buying behavior attitude scale : Testing valivity reliabiulity and standardization (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship among student's important possessions their attitudes toward buying behavior and their values (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(6792),,1384/06/03 _ 1384/06/03,حميدرضا عريضي ساماني
(5061),,1384/12/10 _ 1384/12/10,حميدرضا عريضي ساماني
A Comparison of Job Stress Between Midwives who works in Lobor Rooms Health Centers (3872),The 26th Conference of Baic Psychology,1383/10/12 _ 1383/10/12,حميدرضا عريضي ساماني
The criteria of choosing a discipline by public universities' Candidates based on high school discipline, age, and Number of participating in public exams (4412),The UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge.Colloquium on Research and Higher Education Policy Knowledge, Access and Governance: Strategies for Change,1383/09/02 _ 1383/09/02,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي
A study of the Relationship in Job Satisfaction, Job Stress Orientation and work involvement with Different adult at styles on state Hospitals nurses in (1868),9th European Congress of Psychology,1384/03/13 _ 1384/03/13,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, عبدالرضا فروغي مباركه
(),,1387/03/01 _ 1387/03/01,حميدرضا عريضي ساماني, احمد يارمحمديان حسين آبادي
(),,1387/02/01 _ 1387/02/01,حميدرضا عريضي ساماني, احمد يارمحمديان حسين آبادي
(7484),,1387/03/01 _ 1387/03/01,احمد يارمحمديان حسين آبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ايران باغبان سيچاني
(),,1383/03/01 _ 1383/03/01,علي ارشدرياحي, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, آرزو اشجع
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نسرين عسگري پور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نجمه اميدي ارجنكي, سحر جهانبخش گنجه, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,مهديه سادات خشوعي, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,منيرالسادات ذاكرفرد, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,الهه احمدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سحر جهانبخش, نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سعيد گودرزي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12169),,1387/05/30 _ 1387/05/30,حميدرضا عريضي ساماني, مائده خليليان
Comparison of general aptitudes and career motives in three levels of jobs in Saipa car company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,اميري, حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
Relation of general aptitudes and job performance in Saipa car company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, amiri, golparvar, moradi
Profile analysis of training in Saipa car company (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, اميري
Relationship of deficiency in abilities and responsibility of managers with their personality in gas company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of job complexity and managers aptitude in Iran gas company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of approaches of job-design (mechanistic and motivational approaches) with job attitudes in four industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Fahime Zareyi Shmsabadi, Nastaran Askaripour
The relationship between mood and affect in individual and group level and organizational prosocial behavior and job absenteeism in workplace (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Najmeh Omidi Arjenaki, Madineh Jahanbakhsh Ganjeh, Saied Goudarzi
Relationship of job dimensions and stress among personnel of Saipa Car Company (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Mohsen Golparvar, ابوالقاسم نوري, Babak Moradi
Relationship of managers' role breadth with aptitude in three industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نسترن عسكري پور, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship of job characteristics with job dimensions of managers in two industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نسرين عسكري پور, حميدرضا عريضي ساماني
The Relationship between Job Demands,Job control, and Stress in Job Design among Employees of a Company (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,مدينه گنجه, ابوالقاسم نوري, حسين مولوي, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship between job demands, job control, and subjective well-being (vitality, positive affect and negative affect, optimism) in job design among employees of a company (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,مدينه جهانبخش, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, ابوالقاسم نوري
Relationship of Participation in Decision-Making, Trust, and Organizational Citizenship Behavior with Organizational Identity and Justice from Personnel`s Point of View in an Industrial Complex (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,آرزو اشجع, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
The relationship of job characteristics with job involvement of personnel (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
The relationship of job characteristics with organizational commitment of personnel (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
The share of somatization, anxiety, social maladjustment, and depression in predicting addiction potential among theoretical high school male students in Freidan City (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,اعظم مرادي, امير قمراني, حميدرضا عريضي ساماني, صديقه رضايي
Comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,سالار فرامرزي, احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
Perceived justice: How different demographic characteristics can predict it in an organization (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي
How Income Plays a Crucial Role on the Personnel's Attitudes toward Different Aspects of their Organization (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي, محمد مجيب
The investigation relationship between cognitive factors and counterproductive work behavior (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,پرويز صباحي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Perceived organizational communication and its relationship with four psychological and organizational variables (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي
Organization development in an Iranian industrial corporation: The diagnosis phase (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي, محمد مجيب
Relation between Job Satisfaction and Performance appraisal by 360degree feedback between two assembly line workers in automobile manufacturing company with and without Job rotation (),Eropean Congress of Psycology, _ ,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, زهره موسوي
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,آرزو اشجع, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نسرين عسكرپور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سرور خاكسار, محسن گلپرور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, مهنوش اميني, نرجس فصيحي زاده
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, مريم اسلامي
(14767),,1386/12/01 _ 1386/12/01,حميدرضا عريضي ساماني, عاليه حقيقي
Comparison of the relation between pay for performance and pay.... (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, زرين السادات خادمي
Investigation of job-person fit via multi facet theory of ideal worker (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, بختيار نصرآبادي, نگار تابش
The Cognitive ability requirements of jobs at different levels of (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
Stability of Job Satisfaction Survey between two independent (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
The impact of organizational commitment, job search alternatives (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
Relation between viability and seriousness of grievance in the (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, فاطمه رحيمي
The brain storming instruction effect on shared mental model of (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, نگار تابش
Comparison of four motivation therories to interprete empirical data (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, نگار تابش
The mediating affect of Role breadth between cross training and creativity of industrial workers (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
The effect of supervising advance skill on identification, affiliation, and exchange commitment via mediator variables (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
The comparing of expert and novice managers semantic network and its relation with their performance (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
The use of job analysis for training curriculum content evaluation (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
(9506),,1387/03/02 _ 1387/03/02,فرنگيس بهارلويي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(8035),,1384/09/25 _ 1384/09/25,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(8036),,1384/09/25 _ 1384/09/25,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(6764),,1379/06/20 _ 1379/06/20,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
A Comprehensive and Psychological Analysis of Managers Performance Appraisal System and Career (112),10th European Congress of Psychology,1385/12/12 _ 1385/12/12,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسن لباف, حسين مولوي
Investigating Self-Serving Bias in Predicting Marriage Success and Optimistic Judgment in Undergraduate Students of Isfahan University (112),10th European Congress of Psychology,1385/12/12 _ 1385/12/12,مهرنوش فرودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,مهرنوش فرودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5049),,1387/02/01 _ 1387/02/01,الهه احمدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12592),,1384/09/25 _ 1384/09/25,مليحه سادات كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,پرويز صباحي, محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مهنوش اميني, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,هادي براتي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مهرنوش فردودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,عاطفه نيلي, مولود رازي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Development of effective prototypes of performance in organization by practitioners contribution in cognitive performance appraisal (),,1382/02/01 _ 1382/02/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,موسوي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(13376),,1395/09/20 _ 1395/09/20,ذاكر, گنجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Psychomotor and intelligence attribution as self esteem maintence (1750),8th Alps-Adria Psychology Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
the study of psychology evaluation of the connor-davidson resilience scale in iranian high school students (1426),4th World Congress of the A.P.P.A.C association of psychologhy & psychiatry for adults & children,1389/02/14 _ 1389/02/14,امير قمراني, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
(8594),,1385/02/21 _ 1385/02/21,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, سيد كمال صولتي, مريم تاجي
comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,سالار فرامرزي, احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(9781),,1389/12/11 _ 1389/12/11,امير قمراني, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
(),,1388/10/28 _ 1388/10/28,ليلا شيرواني, سيد کمال علوي, سيدجلال نجم السادات, سهراب پور ابراهيم, محمدرضا فرجي, حميدرضا عريضي ساماني
(5130),,1386/02/13 _ 1386/02/13,حميدرضا عريضي ساماني, حميد كاظمي زهراني
(5944),,1381/06/01 _ 1381/06/01,محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
(13843),,1385/02/08 _ 1385/02/08,محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, حميدرضا عريضي ساماني
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, نرجس منجوقي
The effect of antecedent variables on accepting career bridge employment in retirement (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relation between work engagement and work-family conflict: The moderating role of perceived family support (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relation between work engagement and employee health: The moderating role of perceived organisational support (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of work engagement and employee health with considering the mediating role of work/family conflict (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Job characteristics as mediation between relationship of job involvement and passion of activity (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
To investigate multiple relationships among workplace spirituality, perceived organizational justice and organisational citizenship behaviour (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,محمد تقي موثق, حميدرضا عريضي ساماني
The mediation role of perceived organizational climate between supervision climate and openness to experience among management students (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر مساح
Co-worker and supervisor support, Islamic work ethic, conscientiousness and agreeableness on whistleblowing in two organizations (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد, شادي درخشان
Investigation of the relationship between work-family conflict and family-work conflict with organisational justice ,organisational commitment and vitality (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, شبنم جوانمرد
Person-job fit relation with Belbin team roles among workers and managers of a chemical plant in Isfahan (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, فاطمه احمدي
Discrimination among foreman job categories of the Saipa Car Company (Iran) (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Organisational culture, leader-participation and shared vision are important steps toward perceived organisational effectiveness improvement (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,ميثم ديباجي, حميد آتش پور, امين برازنده, محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني
Construction and validation of the Islamic management scale and its relationship to perceived organisational and supervisor support and trust (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر مساح
The relationship between work-family conflict and job stress considering the mediating role of psychological hardiness, among personnel in the Iran Polyacryl company (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد
Relationship among five forms of work commitment, desire to remain and turnover (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, مريم اکبري
Investigation of positive affect and emotional intelligence effect on job satisfaction among oil refinery personnel (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, نرجس فصيح زاده
Relation of effort-reward imbalance with burnout and ambulatory blood pressure (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, سميرا شاهپوري, آيمي فريا
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, حميدرضا عريضي ساماني
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected issue (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, نرجس فصيح زاده
(),,1390/07/21 _ 1390/07/21,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, زينب باقرصاد, فيروزه حقيقي
The Relationship between Myers-Briggs Type Indicator and Emotional Intelligence with Job Satisfaction (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,نرگس فصيحي زاده, حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1391/12/11 _ 1391/12/11,سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, ?
(),,1391/12/11 _ 1391/12/11,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, محبوبه قديري
(14746),,1389/11/26 _ 1389/11/26,نرگس فصيحي زاده, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان
(9237),,1389/12/03 _ 1389/12/03,فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
(9239),,1389/12/03 _ 1389/12/03,فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,شبنم جوانمردي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,شبنم جوانمرد, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,مائده عرب زادگان, محبوبه قديري, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The five-factor model of personality and job involvement in employees of Khorasan Razavi industrial corporations (Iran) (1134),30th International Congress Of Psychology,1391/05/02 _ 1391/05/02,محسن دربانيان, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
The relationship between Marston Behavioral Model (DISC) and Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) in an industrial setting (3731),The 12th European Congress of Psychology_ECP,1390/04/13 _ 1390/04/13,نرگس فصيحي زاده, ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1393/09/26 _ 1393/09/26,هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
(12612),,1391/01/01 _ 1391/01/01,حميدرضا عريضي ساماني, علي ناصري محمد آبادي, آزاده عسکري
(7833),,1391/12/03 _ 1391/12/03,مريم سادات اخباري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1395/02/30 _ 1395/02/30,محمد زضا صمصام شريعت?, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1395/02/30 _ 1395/02/30,سيد مجمد رضا صمصام شريعت, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
The role of prudence in desire and mean end belief of elder adequate financial support (490),15th European Congress of Psychology,1396/04/23 _ 1396/04/23,حميدرضا عريضي ساماني, امير قمراني
Comparison of Cognitive Failure and Meta Cognition Components via Moderator Variable of Job Accident Rate (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Relation of Organizational Commitment and Personality Characteristics with Job Structure Consideration (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Interaction of Cognitive Ability with Two Educational Approaches in Reaction Training Evaluation and Post Education Performance in One Industrial Company (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1398/12/19 _ 1398/12/19,زهره موسوي, نرجس محبي, حميدرضا عريضي ساماني, محسن اصغرزاده
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
The Effect of the Combined Approach of Cognitive Specificity, Empathic Behavior and Giving Meaning to Experiences on Emotion Regulation (CSEBCM) of the Employees of an Industrial Company (),1 st International Conference on Applied Psychology,1402/09/01 _ 1402/09/02,حميدرضا عريضي ساماني
Investigation of Barnum Effect of DISC Personality Scale among University Students and Industrial Personnel in Isfahan City (),1 st International Conference on Applied Psychology,1402/09/01 _ 1402/09/02,حميدرضا عريضي ساماني
Does Pleasure Create Positive Affect or Does Positive Affect Create Pleasure? (),1 st International Conference on Applied Psychology,1402/09/01 _ 1402/09/02,حميدرضا عريضي ساماني
. 360 Degree Assessment of Efficient Supervisor by Employees with Red, Green, Blue and Yellow Characteristics in DISC Behavior Patterns (),1 st International Conference on Applied Psychology,1402/09/01 _ 1402/09/02,حميدرضا عريضي ساماني
The Application of Composite Portrait Theory of Psychometrics (),1 st International Conference on Applied Psychology,1402/09/01 _ 1402/09/02,حميدرضا عريضي ساماني
|
بررسي اثر بهبود توزيع كار با تلفيق نقش رغبت هاي شغلي كاركنان در فرايندهاي پشتيباني شده توسط BPMS بر روي خشنودي شغلي، تعهد شغلي و عملكرد كاركنان,كارشناسي ارشد,1402/11/07, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه شايستگي هاي لازم مديريت دانش در بين كاركنان بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي آنها,كارشناسي ارشد,1402/11/04, ,حميدرضا عريضي ساماني
شناسايي عوامل مرتبط با انگيزش شغلي در زمان دوركاري ناشي از كرونا : يك مطالعه كيفي در ميان معلمان,كارشناسي ارشد,1402/11/03, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر مداخله خودتعييني بر انگيزش و عملكرد كاركنان,كارشناسي ارشد,1402/11/03, ,حميدرضا عريضي ساماني
كاربرد كانون ارزيابي توسعه اي در بهبود انرژي رابطه اي در مقايسه با CREW در بين كاركنان شركت انتقال گاز اصفهان.,كارشناسي ارشد,1402/09/08, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه ميزان خطاي ارزيابي در مقايسه با ارزياب ملاك در گروه با ايفاگر نقش با اشاره به بعد، بدون اشاره به بعد و گروه بدون ايفاي نقش,كارشناسي ارشد,1402/06/11, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي يادگيري پيانو بر توانايي تمايز و بازتوليد موسيقايي بر حسب كرونوتايپ در هنرجويان موسيقي,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي برنامه فرزندپروري بر اساس مدل باركلي بر تعامل بين مادر با كودك داراي اختلال رفتاري در بين مادران شاغل,كارشناسي ارشد,1401/10/13, ,حميدرضا عريضي ساماني
راكاوي مشكلات رفتاري و هيجاني كودكان در بستر طلاق عاطفي والدين تدوين بسته درماني مبتني بر آن و مقايسه اثربخشي آن با درمان فرا تشخيصي يكپارچه اختلالات هيجاني بر مشكلات رفتاري بروني سازي شده و دروني سازي شده كودكان,دكتري,1401/09/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
تحليل شغل كمي و كيفي مكانيك هواپيما به عنوان شغل غير مرسوم براي زنان و بررسي ابعاد نگرش نسبت به كار زنان در اين شغل در بين افراد جامعه و افراد خبره به تفكيك زن و مرد,كارشناسي ارشد,1401/08/28, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين ارزيابي تمرين زنده و رايانه اي با ارزيابي سنجشي در ابعاد رهبري، حل مسئله و چانه زني در نمونه دانشجويي در كانون ارزيابي رهبري، حل مسئله و چانه زني,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير تمرين هاي موازي و تمرين هاي مكرر در بهبود عملكرد در كارمايه تعاملي در جلسه مركز ارزيابي و در محيط كار در مقايسه با گروه بدون تشريح تمرين,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,حميدرضا عريضي ساماني
تأثير آموزش نظريه تبادل اجتماعي بر شايستگي هاي معلمان مقطع ابتدايي در آموزش هاي بر خط,كارشناسي ارشد,1401/05/08, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و رضايت شغلي با توجه به كانال‌هاي ارتباطي در بين كاركنان دوركار,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه فاصله ويژگي هاي شخصيت فرد به عنوان يك شاخص براز شغلي با موفقيت در كارراهه و انرژي رابطه اي تعاملي در بين كاركنان در مشاغل مديريتي كارشناي عملياتي شركت توزيع برق اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش تعديلي آموزش طرحواره اي و رفتاري در رابطه بين نتايج كانون ارزيابي ارزيابي همكاران و سرپرستان,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثرتعاملي زمان پاسخ گويي در مدل سازي شايستگي وتحليل كاربرزمان پاسخ گويي درعملكردنوعي وبيشينه درداوطلبان شغل حسابداري طي فرايند گزينش ازطريق كانون ارزيابي,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير لوتيراستام بر زمان واكنش به محركهاي نوري و صوتي در بيماران مصروع شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه¬¬ي رضايت شغلي و دلبستگي شغلي در دو رويكرد روانشناسي صنعتي و سازماني و يك رويكرد روانشناسي باليني در گزينش كاركنان برمبناي تناسب شغل با شاغل,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين ارتباط انرژي رابطه اي با برخي پيشايندهاي آن و بررسي اثر بخشي برنامه غني سازي رابطه، مدل CREW و روش تركيبي بر ارتقاي سطح انرژي رابطه¬ اي.,دكتري,1400/06/04, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه تناسب فرد- شغل با خلاقيت و رفتار نوآوري با نقش ميانجي دلبستگي شغلي در كاركنان مشركتهاي مستقر در علم و فناوري يزد,كارشناسي ارشد,1399/12/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
كاوش تجارب كودكان مبتلا به وسواس فكري- عملي و مقايسه تأثير مداخله مبتني بر آن با درمان مبتني بر پذيرش وتعهد، درمان تراپلي و درمان تركيبي پذيرش و تعهد و تراپلي بر شدت علائم، عملكرد و تجارب اين بيماران: مطالعه روش هاي تركيبي.,دكتري,1399/12/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجه اي(tdcs)و امگا3 بر كاركردهاي اجرايي و افسردگي و ولع غذايي در بيماران مبتلا به افسردگي دو قطبي.,كارشناسي ارشد,1399/09/28, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين بسته آموزشي "پذيرش مرگ" در اديان ابراهيمي با تاكيد بر اسلام و مقايسه تاثير آموزش گروهي مبتني بر اين بسته با آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر پذيرش و تعهد و آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر اصالت وجودي بر كيفيت زندگي بيماران سرطاني,دكتري,1399/09/24, ,حميدرضا عريضي ساماني
ساخت كانون سنجش بر مبناي تحليل شغل و الگوي شايستگي مديران در يك سازمان صنعتي,دكتري,1399/09/22, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي برآرزوهاي كارراهه، تصميم¬گيري كارراهه و اضطراب -آسودگي دانشجويان شاغل دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/09/15, ,حميدرضا عريضي ساماني
شناسايي عوامل موثر بر اختلال ميل/برانگيختگي جنسي در زنان و تدوين سناريوهاي درمان تعديل كننده سوگيري شناختي و مقايسه آن با ذهن آگاهي بر ادراك انتقاد زنان مبتلا به اختلال ميل/برانگيختگي جنسي,دكتري,1399/09/13, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي تلفيقي معناداري زندگي و مقايسه تاثير آموزش مبتني بر آن با آموزش مفاهيم معناداري فرانكل بر افكار خودكشي و نااميدي دختران نوجوان,دكتري,1399/07/22, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه تأثير آموزش خودكنترلي، تنظيم هيجاني، مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده، استرس ادراك شده و عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني,دكتري,1399/03/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه وضعيت تنظيم هيجان ، تحمل پريشاني و متغيرهاي هيجاني _رفتاري مشكل آفرين در زنان معتاد و زنان عادي و مقايسه تأثير رفتاردرماني ديالكتيك و سايكودراما بر تنظيم هيجاني و تحمل پريشاني و متغيرهاي آن در زنان معتاد,دكتري,1398/12/14, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير سه مداخله درماني (الكساندر، دوساهو و تركيب خاطره گويي و ايفاي نقش) بر بهزيستي روانشناختي و سلامت كاركردي سالمندان به منظور ساخت مداخله تركيبي در شهر اصفهان,دكتري,1398/11/15, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي طولي رابطه بين عملكرد (تحصيلي-كاري)، خوش بيني و سرزندگي از طريق سبك‌هاي مقابله‌اي بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و كاركنان يك شركت صنعتي و مقايسه سه روش بوت استراپ و مونت كارلو براي بررسي اثر غير مستقيم,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر بازنمايي ها (طرحواره اي و تصويري) بر توانايي حل مسئله رياضي و بررسي نقش تعديلي توانمندي هاي فردي در آن,دكتري,1398/10/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي و توسعه يك مدل شخصي سازي شده و عمومي از هوشياري با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اندازه مردمك چشم بر اساس يك سيستم بينايي كاميپيوتر در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/08/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
الگويابي سبك زندگي اسلامي,دكتري,1398/07/16, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده? توهم بصري ادراك خودحركت(تباح),كارشناسي ارشد,1398/04/05, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه كاهش عملكرد شناختي با ابعاد شناختي مشاغل با توجه به نقش تعدلي استرس مربوط به زمان و شغل در كاركنان شركت سايپا و تاثير پذيري عوامل مغذي مغز,كارشناسي ارشد,1397/10/14, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي الگوي مفهومي رابطه استرس ،سلامت عمومي ،"عامليت"وسرسختي روانشناختي با خودمراقبتي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين الگو با آموزش ايمن سازي درمقابل استرس برخودمراقبتي در بيماران ديابتي,دكتري,1397/10/12, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي وظيفه محور و بهت محور با توصيه مديران,كارشناسي ارشد,1396/07/19, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه دو رويكرد كانون توسعه اي تفكر استراتژيك با اموزش,كارشناسي ارشد,1396/07/12, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير آگهي بر حساسيت قيمت ورمزگشايي آگهي توسط دانشجويان با توجه به سرمايه فرهنگي و گرايش به,كارشناسي ارشد,1392/04/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
ارزيابي و ژايش سلامت روان كاركنان يك شركت صنعتي,كارشناسي ارشد,1392/04/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش ميانجگري هدفهاي شغلي فردي در رابطه بين عدالت توزيعي و اشتياق شغلي,كارشناسي ارشد,1392/04/23, ,حميدرضا عريضي ساماني
طراحي كانون ارزيابي ارتقاي مديران و بررسي ويژگي هاي روانسنجي و فرآيندهاي آن,دكتري,1391/11/24, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي و تدوين اثر بخشي الگوي فرد محور و سازمان محور بر فرسيودگي شغلي كاركنان شركت فولاد مباركه,دكتري,1391/09/08, ,حميدرضا عريضي ساماني
درخواست خانم فاطمه احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني براي انجام دفاعيه مطرح و با توجه به موافقت استاد محترم راهنما آقاي دكتر عريضي و مشاور دكتر نوري و دكتر عسگري مقرر شد نامبرده با داوري دكتر كاظمي و دكتر سيادت تا پايان مهرماه از پايان نامه خود دفاع نمايند.,كارشناسي ارشد,1391/07/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين جو سازماني ادراك شده در تمرين كازيه اي با مقياس شخصيتي و سبك هاي رهبري,كارشناسي ارشد,1391/03/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه نگرشهاي كاركنان متغييرهاي سازماني تعهد سازماني و تعارض كار-خانواده در كاركنان اقماري نوبتكار و عادي,كارشناسي ارشد,1391/03/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين تعارض كار خانواده با متغييرهاي بهزيستي رواني و شخصيتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين رابطه برخي ويپگيهاي شناختي انگيزشي فردي و ويپگيهاي جمعيت شناختي با ژيامدهاي اموزشي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
شبيه‌سازي پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه هوش هيجاني ، شخصيت پويا و ساختار سازماني,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير ويژگي مديران بر تفكر انتقادي و ارتباطاات بين فردي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي رابطه سلامت با كار دو روش رگرسيون سلسه مراتبي و شبكه عصبي در بين كاركنان صنعتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
انتخاب و اجراي تمرين هاي ارزيابي براي مديران شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين شناسايي اتعداد ادارك شده و چشم انداز پيشرفت مسير شغلي و نياز به رشد با تمايل به ترك خدمت .,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقايص و سو گيري تفكر استراتژيك مديران شركت هاي خودرو سازي در مديران و اعتبار يابي كانون ارزيابي براي شايستگي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش ميانجي ترس از ارزيابي در رابطه پهناي نقشي و ساختار سازماني با عملكرد مديران در كانون ارزيابان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اندازه گيري و بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرسودگي شغلي در شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين ابعاد شخصيتي مشاغل در رده هاي مديريتي عملياتي و كارشناسي در شركت زيوران اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
انتخاب و اجراي تمرين هاي كانون ارزيابي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه دلبستگي و روابط والد فرزندي با اسيب هاي رواني از طريق مدارا در دختران,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مدل شايستگي مديران از طريق مرور نظام مند مطالعات در ايران,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين شايستگي هاي حرفه اي و تدوين برنامه توسعه فردي مربيان بسكتبال شهر اصفهان از طريق تحليل FJA,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه سرمايه روانشناختي در محيط كار، ويژگي هاي روانشناختي سازمان و خردمندي مديران با شور و شوق كاري كاركنان و تدوين بسته آموزشي افزايش شور و شوق كاري كاركنان و اثربخشي آن,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تأثير متغيرهاي روانشناختي و موقعيتي بر قصد و رفتار وانمودسازي براي ساخت آزمون شخصيت مستقل از وانمودسازي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي متغيرهاي فردي و سازماني موثر بر واكنش به تغيير و پيامدهاي آن در جريان خصوصي سازي شركت پتروشيمي بندر امام,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي روان درماني پويشي حمايتي كوتاه مدت بر كاهش علائم جسماني و روانشناختي و تغيير الگوي تست تي اي تي در دانشجويان دانشگاه اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي توانمند سازي روانشناختي صلح محور و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر صلح دروني/ بيروني و امواج مغزياز طريق ميانجيگري توازن درون رواني و نظريه ذهن در دانشجويان دانشگاه اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي بومي مشاوره مسير شغلي بر اساس مشكلات اشتغال زنان در صنعتو تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر اين الكو بر مشكلات اشتغال و كيفيت زندگي كاري,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مدل مشاوره اي گزينش كاركنان بر اساس رضايتمندي و رضايتبخشي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير كاربرد كانون ارزيابي بعد محور و وظيفه محور بر ارزيابي خشنودي كارراهه، اقدام براي رشد فردي، و خودكارآمدي مديران شركت پتروشيمي ايران,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مدل مشاوره مسير شغليمبتني بر سرمايه هاي مسيرشغلي اجتماعي و روانشناختي و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر موفقيت مسير شغلي ذهني,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثربخشي مداخلات مبتني بر دلبستگي و مقايسه ان با مداخلات هيجان مدار در اختلال بيش فعالي كمبود توجه,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي سرريز شدن پسريز شدن در متغييرهاي مثبت و منفي كاري و خانوادگي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
شناسايي و اعتبار يابي عوامل موثر بر كاميابي در كار معلمان زن به منظور ارائه الگو و سنجش,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه برازش ويژگي هاي شخصيتي افراد و جنبه هاي شخصيتي شغل براي تدوين مدل تاثير دانش و مهارت(KS) بر شمّ تجاري و آموزش كارآافريني بر تمايل نسبت به رفتار كار آفريني از طريق خود اثر بخشي و شور كار آفريني در سبد گردانان بورس اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
طراحي و اعتباريابي الگوي برنامه درسي مبتني بر استم در درس آمار دانش آموزان پايه يازدهم و بررسي تاثيرآن بر نگرش، انگيزه و پيشرفت تحصيلي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تجارب زيسته افراد داراي سندرم بيگانگي از والد، تدوين مداخل? آموزشي مبتني بر آن و بررسي اثربخشي آن بر انعطاف پذيري و غني سازي روابط والدين و كيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب فرزندان بيگانه شده,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه همدلي تاريك در نوجوانان با و بدون اختلال رفتارهاي اخلال¬گرانه و اثر بخشي برنامه چالش¬هاي رفتاري تغيير شخصيت(CPP) براي كاهش ويژگي¬هاي تاريك و رفتارهاي اخلال¬گرانه در فرزندان نوجوان كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مداخله مبتني بر نيازهاي كودكان بهبود يافته از سرطان بر اساس تجارب زيسته مادران و مقايسه اثربخشي آن با روش ذهن آگاهي بر كاركردهاي اجرايي و مهارت هاي اجتماعي آنها,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي متغيرهاي پيشايند و پسايند جامعه پذيري سازماني جهت تدوين الگوي بومي جامعه پذيري سازماني,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني هويت و عدالت سازماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك رهبري با يهره وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهرستان اسلام آباد غرب,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثر(رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي سازه هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام آباد غرب,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين متغيرهاي پيشايند(عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان كاري با عملكرد شغلي در كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
هنجاريابي مقياس رفتار سازشي لمبرت در تشخيص عقب ماندگي ذهني دانش آموزان 10-13سال پسر و دختر دبستانهاي استثنايي اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي شدت و شيوع ترس در دانش آموزان نوجوان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان شهرستان زنجان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير محرك هاي هيجاني بر پردازش اطلاعات و هذيان در بيماران اسكيزوفرني در مقايسه با افراد عادي,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
طراحي مدل شايستگي هاي مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست (HSE) از طريق تحليل کارکردي شغل(FJA) در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان.,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي توانمندسازي روان شناختي صلح محور و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر صلح دروني و بيروني، کيفيت زندگي و امواج مغزي از طريق ميانجي گري توازن درون رواني و نظريه ي ذهن در دانشجويان دانشگاه اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
الگويابي نقش مولفه‌هاي شناختي و توانمندي روانشناختي در خلاقيت و نوآوري سازماني كاركنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تحليل نقش توانمندي روانشناختي، شادي در محيط كار و اشتياق شغلي در بهره وري كاركنان شركت گاز استان اصفهان به منظور ارايه الگو,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه تأثير آموزش خود كنترلي ، تنظيم هيجاني ، مهارتهاي حل مسئله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده ، استرس ادراك شده و افزايش عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني استان اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
جستجو:
|
Psychology of oeganizational Development theory and research,دانشگاه اصفهان,1403,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان شناسي- جلد اول,دانشگاه شهيد بهشتي,1400,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
Complexity and evolution in organizational development,فرداي شرق,1400,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي (جلد دوم),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت),1399,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
راهبردهاي تدريس در آموزش هندسه,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1397,حميدرضا عريضي ساماني, مصطفي مهديان
•روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي جلد دوم,سازمان سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1396,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ هفتم],دانشگاه شهيد بهشتي و سمت,1393,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمو ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمدجعفر پاك‌سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي‌نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ ششم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1392,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
Islamic Management Research Approach,پيام علوي,1391,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر مساح
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ پنجم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1391,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خويي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ چهارم],سمت+دانشگاه شهيد بهشتي,1390,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابواقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي ننژاد
روشهاي كاربردي پژ.هش در روانشناسي باليني و مشاوره,نشر دانژه,1387,حميدرضا عريضي ساماني, حجتالله فراهاني
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم,انتشارات سمت ودانشگاه شهيدبهشتي,1386,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد اول),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهيد بهشتي,1384,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, محمد جعفر پاك سرشت, عليرضا كيامنش, خسرو باقري, محمد خير, منيجه شهني ييلاق, زهره خسروي
روش هاي پيشرفته پژوهش در علوم انساني(رويكردي كاربردي),انتشارات جهاد دانشگاهي,1384,حميدرضا عريضي ساماني
نماي تربيت,موسسه ذتحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم,,حميدرضا عريضي ساماني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
121 كارورزي 1401/10/28 چهارشنبه 14:00-16:00
180 روش هاي تحقيق و روانسنجي در روانشناسي صنعتي و سازماني 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
393 روش هاي پژوهش پيشرفته 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
407 نظريه بالندگي و جمعيتهاي سازماني 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
409 روان شناسي كارآفريني 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
431 نظريه هاي روانشناسي اجتماعي و كاربرد آنها در سازمان ها 1401/10/24 شنبه 08:00-10:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal