اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري,روانشناسي صنعتي و سازماني
مدیر گروه روانشناسي
علوم تربيتي و روانشناسي
مرتبه علمی:
تلفن: 37935458
تلفکس:
پست الکترونیک: h.samavatian@edu.ui.ac.ir
معاونین گروه:
 
معاون آموزشي: آقاي دكتر مهرابي
 
معاون پژوهشي: خانم دكتر اكرمي
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه روانشناسی
گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان در سال 1347 و با حدود 7 عضو هيأت علمي تأسيس شد. تعداد اعضاء هيأت علمي گروه در سالهاي پيش و پس از انقلاب به نحو چشمگيري افزايش يافت به صورتي كه در سالهاي بين 19- 14 نفر در نوسان بوده است.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، روبروي ساختمان مركزي
كدپستي: 8174673441
E-mail: contact@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 5501-37935500 تلفكس: 36683107
Powered by DorsaPortal