كارگاههاي آشنايي با كتابخانه ها
ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي

كارگاه آشنايي با كتابخانه ها ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده
علوم تربيتي و روانشناسي ورودي 98روز سه شنبه مورخ 14 / 8 / 98 ساعت 14-12 در
تالارسبوحي دانشكده برگزار مي گردد

شركت كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي الزامي مي باشد

 
تاریخ:
1398/08/13
تعداد بازدید:
64
منبع:
Powered by DorsaPortal