انجمن هاي علمي
 انجمن‌هاي علمي دانشجويي يكي از تشكل‌هاي خودجوش دانشجويي در حوزه‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشند كه در دهه گذشته فعاليت خود را آغاز كرده و در مسير توليد علم از نظر كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌هاي سيالي هستند كه بر اساس توافق و شركت داوطلبانه گروهي از دانشجويانِ فعال در امور آموزشي، در يك رشته علمي شكل مي‌پذيرند. اين تشكل با هدف فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي ظهور استعدادها، خلاقيت‌ها و شكوفايي علمي دانشجويان؛ نهادينه ساختن فعاليت‌هاي فوق‌برنامه علمي و مطالعاتي؛ شناسايي دانشجويان مبتكر و پژوهشگر به منظور حمايت و نيز بهره‌گيري از آنان براي ارتقاي فعاليت‌هاي علمي پژوهشي دانشگاه؛ پرورش توانايي انجام فعاليت‌هاي گروهي در دانشجويان و كسب تجربه‌هاي اجرايي و مهارت‌هاي كارآفريني توسط آنها؛ در ساختار فرهنگي دانشگاه‌ها تعريف شده‌ است.
· انجمن علمي گروه روانشناسي
· انجمن علمي گروه مشاوره
· انجمن علمي گروه كودكان با نيازهاي خاص
· انجمن علمي گروه علم اطلاعات ودانش شناسي
· انجمن علمي گروه علوم تربيتي
تاریخ به روزرسانی:
1397/12/26
تعداد بازدید:
5557
Powered by DorsaPortal