پویش کارومهارت آموزی
نمایشگاه آنلاین
علاقمندان از بهره مندی از فرصتهای کارآموزی، کارورزی و استخدام تعریف شده توسط بنگاه های اقتصادی استان در این نمایشگاه دعوت می گردد.