برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

تاریخ:
1402/12/08
تعداد بازدید:
149
منبع:
Powered by DorsaPortal