بر هر نفست اشاره دارد رمضان، بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان، در ظلمت بی کرانه شبهایمان، دریا دریا ستاره دارد رمضان، ماه مهمانی خدا مبارک

بر هر نفست اشاره دارد رمضان، بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان، در ظلمت بی کرانه شبهایمان، دریا دریا ستاره دارد رمضان، ماه مهمانی خدا مبارک

تاریخ:
1402/12/21
تعداد بازدید:
156
منبع:
Powered by DorsaPortal