۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
سید علی سیادت
دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مدیریت آموزشی,دانشگاه هیستون تگزاس,آمریکا,-1368
فوق لیسانس,مدیریت بازرگانی,دانشگاه جنوبی تگزاس,آمریکا,1355-1358
لیسانس,اقتصاد,دانشگاه ملی ایران(شهید بهشتی),ایران,1351-1354
جستجو:
|
بهبود مدیریت آموزشی راهکاری برای افزایش کارایی و اثربخشی در آموزش و پرورش,همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابدرای,ملی,سخنرانی,1394,محمد حسین سلیمی,سعید رجائی پور,سید علی سیادت | جزئیات
سیرتحول مدیریت فرهنگی در معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان,اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت ، کارآفرینی و آموزش ایران,ملی,پوستر,1394,محمدرضا عباسیان,رضا هویدا,سعید رجائی پور,سید علی سیادت | جزئیات
بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشکده ریاضیات و فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار در سال تحصیلی 94-93,دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی,ملی,پوستر,1394,ناصر عصاری,ایران عصاری,سید علی سیادت | جزئیات
سبک زندگی و بهداشت روانی خانواده,همایش ملی سبک زندگی در دهه عدالت و پیشرفت,ملی,سخنرانی,1393,سید علی سیادت,جلال جبل عاملی,ستاره موسوی | جزئیات
اثر بخشی آموزشی گروهی سبک زندگی اسلامی بر میزان امید به زندگی دانشجویان,ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی,بین المللی,سخنرانی,1393,سید علی سیادت,جلال جبل عاملی,ستاره موسوی,مرضیه توکل نیا | جزئیات
بررسی زمینه ها و شرایط اجرایی تحقق مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) در آموزش و پرورش,کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها,ملی,سخنرانی,1392,محمد حسین سلیمی,سید علی سیادت,سعید رجائی پور | جزئیات
ویژگی دانشگاه کارآفرین و نقش آن در آموزش و توسعه منابع انسانی,همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور,ملی,پوستر,1392,فرزانه اقبال اول,رضا هویدا,سید علی سیادت | جزئیات
بررسی رابطه شخصیت مدیران با پذیرش نظام پیشنهادت در دانشگاه اصفهان,همایش ملی دانشگاه ، دانشجو و نیازهای جامعه,ملی,سخنرانی,1389,سید علی سیادت,زمان اژدری,مهدی صادقیان,تقی آقا حسینی | جزئیات
Relation between justice trust and organizational commitmant in shahre-kord scools,2eme Conference Internationale Education Economie &Society,بین المللی,سخنرانی,1389,رضا هویدا,سید علی سیادت,مهدی صادقیان | جزئیات
Relationship between managers, skills and effectiveness of scools in the Kerman( Iran),2eme Conference Internationale Education Economie & Societe,بین المللی,سخنرانی,1389,سید علی سیادت,عزیزا...اربابی,راحله هاشمی حبیب آبادی | Detail
مقایسه هویت دانشگاهی دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان ,همایش ملی دانشگاه ، دانشجو و نیازهای جامعه,ملی,سخنرانی,1389,رضا هویدا,سید علی سیادت,رضاهمایی | جزئیات
Relationship among organizational justice organizational trust and organizational commitment in school managers,2end International Conference on Education Economy and Society,بین المللی,سخنرانی,1389,رضا هویدا,سید علی سیادت,مهدی صادقیان,زمان اژدری,عزیزاله اربابی سرجو | Detail
بررسی سیره معصومین در تبیین و حل مشکلات جنسی,مشاوره اسلامی,ملی,پوستر,1388,مرضیه مختاری پور,سید علی سیادت | جزئیات
منابع انسانی،عامل استراتژیک درمدیریت حوادث غیر مترقبه,همایش سراسری امادگی سازمانهای بهداشتی درمانی در مدیریت حوادث وبلایا,ملی,پوستر,1388,سوسن بهرامی,رضا هویدا,سید علی سیادت,طاهره بابازاده,مرضیه مباشری | جزئیات
بررسی نقش مدیریت ورهبری سازمانی در ترویج فرهنگ ایثار وشهادت,همایش ایثار وشهادت,ملی,سخنرانی,1387,سید علی سیادت,بابادی,موید | جزئیات
نقش فرهنگ ایثار وشهادت در مقابله با الگوهای غربی,ایثار و شهادت,ملی,پوستر,1387,سید علی سیادت,گودرزی | جزئیات
امنیت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت,ایثار وشهادت,ملی,سخنرانی,1387,سید علی سیادت,مختاری | جزئیات
خود ارزیابی بستر ساز استقرار نظام مدیریت کیفیت درآموزش عالی,همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی,ملی,سخنرانی,1387,سید علی سیادت,محبوبه جمشیدی کوهساری,راضیه آقابابایی | جزئیات
مشارکت جهانی جهت افزایش برابری دیجیتالی و اجتماعی,عدالت در نظام سلامت,ملی,پوستر,1387,سعید رجائی پور,محمد حسین یار محمدیان,سید علی سیادت, سوسن بهرامی | جزئیات
بررسی نیازهای انگیزش- بهداشت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,گنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1387,سید علی سیادت,سوسن بهرامی,سعید رجائی پور, سیما سیادت | جزئیات
کاربرد تئوری هرزبرگ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,علوم انسانی سلامت,ملی,پوستر,1386,سید علی سیادت,سیده سیما سیادت | جزئیات
طراحی نرم افزارهای آموزشی: نگرشی نو بر آموزش مبتنی بر رایانه,یادگیری الکترونیکی,ملی,سخنرانی,1386,مسعود کیانی,سید علی سیادت | جزئیات
کاربرد تئوری هرزبرگ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,علوم انسانی وسلامت,ملی,پوستر,1386,سید علی سیادت,سیادت | جزئیات
جهانی شدن و فرهنگ کار,چهارمین همایش ملی فرهنگ کار,ملی,پوستر,1386,سید علی سیادت,مرضیه مختاری پور | جزئیات
راههای ایجاد محبت اهل بیت در کودکان و نوجوانان در اموزش و پرورش توسعه یافته اسلامی,آموزش و پرورش کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش توسعه ای,بین المللی,سخنرانی,1385,سید علی سیادت,فرزانه اقبال | جزئیات
تعلیم وتربیت اسلامی و توسعه همه جانبه ,آموزش و پرورش کشورهای اسلامی باتاکید بر نقش توسعه ای,بین المللی,سخنرانی,1385,مرضیه مختاری پور,سید علی سیادت | جزئیات
سنجش میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بیمارستان های شهر اصفهان,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1385,سید علی سیادت,رضا همایی | جزئیات
مدیرت بحران و مدلهای آن درسازمان,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1385,سوسن بهرامی,سعید رجائی پور,سید علی سیادت | جزئیات
هوش هیجانی و اثربخشی رهبری,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1385,شعله امیری,سید علی سیادت,مرضیه مختاری پور | جزئیات
جوان از منظر پیامبر اعظم,خرد جاودان,ملی,سخنرانی,1385,مرضیه مختاری پور,سید علی سیادت | جزئیات
تاثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان,جشنواره قصه گویی,ملی,سخنرانی,1385,رضا همایی,سید علی سیادت,نگار کریم پور | جزئیات
بررسی سطح ادراک دانشجویان از واژه های مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی و نقش دانشگاه در توسعه آنها,مهندسی فرهنگی,ملی,سخنرانی,1385,سید علی سیادت | جزئیات
مدیریت بحران و مدلهای آن در سازمان,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,سوسن بهرامی,سعید رجائی پور,سید علی سیادت | جزئیات
جستجو:
|
طراحی و تبیین الگوی بومی شاخص های بازاریابی اموزش عالی در جذب دانشجویان به مراکز علمی-کاربردی اصفهان,دکتری,1399,رضا هویدا,سید علی سیادت
رابطه بین رهبری مثبت گرا وجذابیت سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در میان کارکنان اداری دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,سید علی سیادت
رابطه بین رهبری اصیل و رسالت شغلی کارکنان با نقش میانجی فضیلت سازمانی در میان کارکنان اداری دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,سید علی سیادت
بررسی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی وعدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای دربین اعضا هیات علمی,دکتری,1398,سید علی سیادت,سعید رجائی پور
طراحی اجراو ارزشیابی کانون ارزیابی توسعه شایستگی های رهبری و مقایسه اثربخشی ان بایک برنامه اموزشی ساختار مند,دکتری,1397,سید علی سیادت,رضا هویدا,حمید رضا عریضی سامانی,جورج ثورنتون
بررسی رابطه بین مولفه های فضیلت سازمانی و ویزگی های شخصیتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,احمد شعبانی,محمد امین عرفان منش,سید علی سیادت
مدل سازی تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش و پرورش استان اصفهان,دکتری,1397,سید علی سیادت,یاسمین عابدینی,سید امیر حسن منجمی
بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی در عملکرد اموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات,کارشناسی ارشد,1397,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین شایسته گزینی و سلامت سازمانی با نقش میانجی ساختار سازمانی در بین مدیران دانشگاه,کارشناسی ارشد,1397,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,سید علی سیادت
تعیین رابطه بین رضایتمندی شغلی با تعهد سازمانی وجامعه پذیری معلمان دبستانهای دخترانه شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 96-97,کارشناسی ارشد,1397,سید علی سیادت
طراحی الگوی شایستگی مدیران و معاونین نواحی و مناطق اموزش و پرورش,دکتری,1397,سعید رجایی پور,سید علی سیادت
توسعه الگویی برای تعیین روابط هوش سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی ومهارتهای مدیریت کوانتومی بر اساس نظرات مدیران دانشگاه های دولتی منتخب شهر اصفهان,دکتری,1396,سعید رجائی پور,سید علی سیادت,حمید بیدرام
شناسایی مولفه های مدیریت استعدادو تاثیر آن بر عملکردپژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان با نقش میانجی، عدالت، اعتماد و حمایت سازمانی ادراک شده,دکتری,1396,رضا هویدا,سید علی سیادت,حسین سماواتیان
بررسی رابطه باورهای فراشناخت وعملکردشغلی بانقش میانجی تسهیم دانش در میان کارکنان مدارس استثنایی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین مولفه های هوش اجتماعی و خود رهبری مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,سید علی سیادت,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
رابطه بین اهمال کاری سازمانی و دلبستگی شغلی دبیران با نقش میانجی ساختار سازمانی در دبیرستان های دخترانه شهرستان خمینی شهر,کارشناسی ارشد,1396,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,سید علی سیادت
رابطه بین یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتاخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,احمد شعبانی,سید علی سیادت
طراحی واعتباریابی الگوی مهارتهاونگرش های مربی گری اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان,دکتری,1396,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی شیوه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ های مستند­سازی و انتقال تجربیات کارمندان باسابقه به کارمندان کم سابقه در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,مظفر چشمه سهرابی,سید علی سیادت
شناسایی عوامل موثربر اهمال کاری در سازمان اموزش و پرورش شهر اصفهان و تدوین وارزیابی الگوی علت شناختی اهمال کاری بر اساس این عوامل,دکتری,1396,سید علی سیادت,حسینعلی مهرابی کوشکی
بررسی رابطه بین نوع اعمال منابع قدرت مدیران با میزان اشتیاق شغلی و عملکردکارکنان اداری در دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1395,سید علی سیادت,سید حمیدرضا شاوران
بررسی رابطه بین مولفه های شایسته سالاری و خلاقیت در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,احمد شعبانی,سید علی سیادت
بررسی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه اصفهان و شیراز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس مدل سروکوال شهریور 1395,کارشناسی ارشد,1395,رضا هویدا,سید علی سیادت
اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری خرد سازمانی و بررسی رابطه آن با هوش راهبردی(مورد مطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی),دکتری,1394,سید علی سیادت,سعید رجائی پور
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با فراموشی سازمانی هدفمند منفی در بین کارکنان معاونت های دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سید علی سیادت,یاسمین عابدینی,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سازگاری شغلی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان,کارشناسی,1394,سید علی سیادت,یاسمین عابدینی,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
ارزیابی دوره های آموزشی کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان بر اساس الگوی انتقالی هالتون در سال1393,کارشناسی ارشد,1394,رضا هویدا,سید علی سیادت,محمدرضا نیستانی
بررسی رابطه ی بین سطوح بلوغ شغلی و هویت سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر سبزوار,کارشناسی ارشد,1394,رضا هویدا,سید علی سیادت,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی رابطه مولفه های هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان آموزش و پرورش شهر داراب,کارشناسی ارشد,1394,سید علی سیادت,یاسمین عابدینی,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی مدیران دبیرستانهای دوره دوم شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سید علی سیادت,محمدرضا نیستانی
بررسی کاربست مولفه های نظام آراستگی(5s) از دیدگاه اعضای هیات علمی در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سید علی سیادت,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
رابطه بین سایش اجتماعی و هم آفرینی با نقش میانجی عزت نفس سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر ایران,دکتری,1394,سعید رجائی پور,سید علی سیادت,ایرج کاظمی
بررسی تاثیر ادراک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های خرم آباد,دکتری,1393,سید علی سیادت,رضا هویدا,پریسا نیلفروشان
نقش میانجی تعهد سازمانی و حایت سازمانی در رابطه بین ارزیابی عملکرد تو سعه مدار و توسعه کاراهه با عملکرد شغلی,دکتری,1393,سعید رجایی پور,سید علی سیادت,حمیدرضا عریضی
بررسی شیوه‌های مستندسازی وانتقال تجربیات حرفه ای اعضای هیات علمی باسابقه به اعضای هیات علمی کم سابقه در دانشگاه های اصفهان,دکتری,1393,سید علی سیادت,رضا هویدا,احمد عابدی
تعیین رابطه بین قابلیتهای مدیریت استعداد با امکان استقرار چابکی سازمانی مورد مطالعه مدیران و سرپرستان شرکت گیتی پسند,کارشناسی ارشد,1393,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین مولفه های سلامت سازمانی و تسهیم دانش مورد مطالعه(کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,سید علی سیادت,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی
بررسی رابطه بین بلوغ حرفه ای و فراموشی سازمانی هدفمند منفی (خرابکاری )در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,سعید رجائی پور
بررسی رابطه بین بلوغ حرفه ای و فراموشی سازمانی هدفمند منفی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,سعید رجایی پور
بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفه های مدیریت استراتژیک در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1392,سعید رجائی پور,سید علی سیادت
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روان شناختی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,سعید رجائی پور
بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی،توانمندسازهای تعالی سازمانی وقابلیتهای چابکی سازمانی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان,دکتری,1392,سید علی سیادت,رضا هویدا,آرش شاهین
رابطه راهبردهای دانش، توانمندسازها و فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاههای منتخب اصفهان,دکتری,1392,رضا هویدا,سید علی سیادت,هوشنگ طالبی
بررسی رابطه مولفه های سرمایه فکری با انگیزه کاری و اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی وسبکهای رهبری چند گانه مدیران گروههای آموزشی دانشگاه قم ,کارشناسی ارشد,1392,رضا هویدا,سید علی سیادت
بررسی رابطه مولفه های سرمایه فکری با انگیزه کاری واشتیاق شغلی در میان کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اهواز,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی مدل ساختاری رابطه اعتماد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی با سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی غرب ایران,دکتری,1392,سید علی سیادت,احمد عابدی,رضا هویدا
بررسی آسیب های اجتماعی اینترنت و تاثیرات روانی آن بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان اصفهان در سال تحصیلی 91-92,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,بی بی عشرت زمانی
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روان شناختی,کارشناسی ارشد,1392,سید علی سیادت,سعید رجایی پور
بررسی رابطه یادگیری سازمانی، خودکارآمدی عمومی و مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان,دکتری,1391,سید علی سیادت,رضا هویدا,محمد رضا عابدی
بررسی میزان کاربست مولفه های الگوی معماری منابع انسانی در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با از خودبیگانگی دبیران مدارس متوسطه شهر اردکان,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,احمد عابدی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی,احمد عابدی
بررسی رابطه بین خودکارامدی و از خود بیگانگی مدیران مدارس شهرستان خمینی شهر,کارشناسی ارشد,1391,رضا هویدا,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین خودکار آمدی و از خود بیگانگی مدیران مدارس شهرستان خمینی شهر,کارشناسی ارشد,1391,رضا هویدا,سید علی سیادت
بررسی رابطه چابکی سازمانی و فرایند تسهیم دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرکرد,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,سید محسن علامه
بررسی مقایسه ای رابطه بین عاطفه مثبت- عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروههای آموزشی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کابل,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,احمد عابدی
بررسی رابطه حرفه گرایی و مهارت های مدیران (فنی،انسانی و ادراکی)در مدیران شرکت پلی اکریل ایران از نظر کارشناسان آنها,کارشناسی ارشد,1391,رضا هویدا,سید علی سیادت
بررسی رابطه چابکی سازمانی و فرایند تسهیم دانش,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,محسن علامه
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و با از خود بیگانگی دبیران,کارشناسی ارشد,1391,سید علی سیادت,احمد عابدی
آسیب شناسی سازمانی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار,دکتری,1390,سید علی سیادت,رضا هویدا,حسنعلی بختیار نصر آبادی,آرش شاهین
بررسی مقایسه ای ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان و کابل,کارشناسی ارشد,1390,سید علی سیادت,رسول ربانی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهد اجتماعی(دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,رسول ربانی,سید علی سیادت
بررسی میزان کاربست مولفه های منشور اخلاق حرفه ای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بین کتابدارن کتابخانه های عمومی استان یزد,کارشناسی ارشد,1390,احمد شعبانی,سید علی سیادت
تحلیل مقایسه ای ارزیابی شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر اساس الگوی بازخورد 360 درجه,دکتری,1390,سید علی سیادت,رضا هویدا,بی بی عشرت زمانی,آرش شاهین
بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعامل اجتماعی با فرایند دانش کار آفرینی در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان,دکتری,1390,سید علی سیادت,رضا هویدا,محمد عباس زاده
بررسی رابطه منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی در شرکت های تعاونی منطقه اصفهان و نجف آباد,کارشناسی ارشد,1390,بی بی عشرت زمانی,سید علی سیادت
بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آنان در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه های استان یزد,کارشناسی ارشد,1390,احمد شعبانی,سید علی سیادت
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش فیزیک در دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد لیاقت دار,سید علی سیادت
بررسی کاربست مولفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سید علی سیادت,رضا هویدا
تحلیل روابط بین هوش های چند گانه یسازمانی در مراکز تربیت معلم ایران,دکتری,1389,قربانعلی سلیمی,سید علی سیادت,ایرج کاظمی,سعید رجائی پور
بررسی رابطه بین مولفه های عارضه یابی سازمانی مبتنی بر مدل شش وجهی ویزبورد وابعاد سیستم اجتماعی پارسونز در دبیرستانهای شهر ممسنی ( استان فارس ) ,کارشناسی ارشد,1389,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تهران ,کارشناسی ارشد,1389,احمد شعبانی,سید علی سیادت
مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش د بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ,کارشناسی ارشد,1389,احمد شعبانی,سید علی سیادت
بررسی رابطه‌ی هوش اجتماعی و رهبری اخلاقی مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سید علی سیادت,علی نصر اصفهانی
بررسی رابطه ی چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگانی کارکنان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سید علی سیادت,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه آرزوهای شغلی وعوامل استرس زا در دبیران دبیرستانهای دخترانه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,رضا هویدا,سید علی سیادت
تعیین روابط چندگانه میان مراحل فرایند مدیریت استراتژیک و فرایند تبدیل دانش با مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان ,دکتری,1389,سید علی سیادت,رضا هویدا,وحید قاسمی,حسنعلی بختیار نصر آبادی
بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با توسعه کارکنان دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور,کارشناسی ارشد,1389,سید علی سیادت,رضا هویدا
رابطه بین مدیریت دانش و توانمند سازی شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی و هیات های ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد ,کارشناسی ارشد,1389,محمد سلطان حسینی,سید علی سیادت
مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیک,کارشناسی ارشد,1389,احمد شعبانی?,سید علی سیادت
بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با توسعهی کارکنان در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور,دکتری,1389,سید علی سیادت,حسین مولوی??,رضا هویدا?
مقایسه میزان تحقق مولفه های رهبری تحول افرین در سطوح مدیریتی دانشگاههای اصفهان وعلوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی مقایسه ای رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با رهبری تیمی در میان مدیران آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه های دولتی اصفهان ,دکتری,1388,سید علی سیادت,ایرج کاظمی
بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه از دید هیات علمی و تعهد سازمانی هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سید علی سیادت,عبدالرسول جمشیدیان
مقایسه بین ارزیابی سازمان از عملکرد مدیران با ارزیابی کارکنان از عملکرد مدیران مجتمع فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سید علی سیادت,عبدارسول جمشیدیان
تحلیل رابطه بین هوش معنوی و سبکهای رهبری(تحولی، تبادلی، عدم مداخله گر),کارشناسی ارشد,1388,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی رابطه شایسته سالاری وعدالت سازمانی مدیران دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1387,کارشناسی ارشد,1388,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی استراتژیهای خود رهبری وخلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران,کارشناسی ارشد,1388,رضا هویدا,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین جنسیت و تاهل با سلامت روان و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر اصفهان در سال 87-88,کارشناسی ارشد,1388,محمد جواد لیاقت دار,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه های آموزشی و سلامت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 87-1386,کارشناسی ارشد,1387,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی میزان کاربست مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مراکز تربیت معلم شهرهای یزد و اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حسنعلی بختیار نصر آبادی,سید علی سیادت
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و مولفه های سلامت سازمانی ,کارشناسی ارشد,1387,سید علی سیادت,رضا هویدا
بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت آموزش,دکتری,1386,سید علی سیادت,حسین مولوی,علی شائمی برزکی
بررسی تنوع و فراوانی بخشنامه ها و دستور العمل های ارسالی به مدارس و راههای کاهش حجم آن از نظر مدیران در استان کردستان در سال تحصیلی 84-1383,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت,سید ابراهیم میر شاه جعفری
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسبک های رهبری چندگانه (مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت,شعله امیری
بررسی رابطه بین رضایت شغلی با شادمانی و سرزندگی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای اصفهان و کردستان در سال تحصیلی 85- 1384 ,کارشناسی ارشد,1385,سعید رجائی پور,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی نظرات هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره تأثیر روشهای فعال تدریس بر بهبود عملکرد آموزشی آنان,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت
بررسی رابطه کاربست شاخص های مدیریت دانش با سبکهای رهبری ( مدل برناردباس) در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت,رضا هویدا
مطالعه تطبیقی دیدگاه های دبیران و مدیران دبیرستانهای شیراز درباره رفتارهای رهبری انسان گرایانه,کارشناسی ارشد,1383,قربانعلی سلیمی,سید علی سیادت
بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی,کارشناسی ارشد,1383,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی میزان رضایت دانشجویان و مدرسان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ....,کارشناسی ارشد,1383,سید علی سیادت
بررسی نظرات دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهی,کارشناسی ارشد,1382,سید علی سیادت,عبدالرسول جمشیدیان
بررسی وضعیت موجود و مطلوب توزیع نیروی انسانی در ادارات و...,کارشناسی ارشد,1382,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با افسردگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرکرد,کارشناسی ارشد,1382,سید علی سیادت,محمد رضا عابدی
بررسی رابطه بین رفتار رهبری مدیران گروههای آموزشی با فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی ,کارشناسی ارشد,1382,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی نظرات دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهی موثر برمیزان مشروعیت و مقبولیت مدیران,کارشناسی ارشد,1382,سید علی سیادت,عبدالرسول جمشیدیان
تعیین رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی,کارشناسی ارشد,1381,سید علی سیادت,ابوالقاسم نوری
بررسی تاثیر ارشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ,کارشناسی ارشد,1381,احمد علی فروغی ابری,سید علی سیادت
بررسی رابطه جو سازمانی براساس مدل هوی و سیبو با ویژگی های شخصیتی مدیران,کارشناسی ارشد,1380,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در مورد میزان ارتباط رفتارهای مدیریتی مدیران گروههای آموزشی با مولفه های ساختار سازمانی ,کارشناسی ارشد,1380,سید علی سیادت,عبدالرسول جمشیدیان
بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران گروه های آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظریه آدیزاس سال تحصیلی 79-1378,کارشناسی ارشد,1379,سید علی سیادت,عبدالرسول جمشیدیان
بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها در مقطع متوسطه,کارشناسی ارشد,1379,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی تاثیر تحصیلات دوره تعلیمات عمومی بر تنظیم خانواده در شهرستان الیگودرز,کارشناسی ارشد,1379,محمد جواد لیاقت دار,سید علی سیادت
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران با مهارتهای شغلی آنها,کارشناسی ارشد,1378,سید علی سیادت,حسین مولوی
بررسی نظرات مربیان مدارس استثنائی درباره عوامل موثر در بالابردن کیفیت آموزش ضمن خدمت,کارشناسی ارشد,1377,سید علی سیادت,احمد علی فروغی ابری
بررسی میزان مشارکت دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز در تصمیم گیری های مدیران,کارشناسی ارشد,1377,سید علی سیادت,سعید رجائی پور
بررسی مسایل و مشکلات نظام نیمسالی در شاخه نظری نظام جدید از دیدگاه دبیران,کارشناسی ارشد,1376,سید علی سیادت,قربانعلی سلیمی
بررسی وشناخت عواملی که موجب گرایش دانش اموزان به شاخه کار ودانش,کارشناسی ارشد,1376,قربانعلی سلیمی,سید علی سیادت
بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری آموزشهای فنی در خوزستان,کارشناسی ارشد,1376,سید علی سیادت,مصطفی عمادزاده
بررسی قدرت خرید معلمان و هزینه سرانه دانش آموزان به قیمت های ثابت ,کارشناسی ارشد,1375,سید علی سیادت,مصطفی عمادزاده
بررسی میزان به کارگیری اهداف انجمن های اولیا و مربیان.....,کارشناسی ارشد,1375,سید احمد احمدی علون آبادی,سید علی سیادت
مقایسه عملکرد وظایف نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی,کارشناسی ارشد,1374,سید علی سیادت
جستجو:
|
راهنمای عملی برنامه ریزی استراتزیک سازمانی با رویکرد اسلامی,ترجمه,فوزان,1398,محمد نجفی,حسین چهارباشلو,سید علی سیادت,فاطمه خوشنویسان,سعادت فقیهی
مدیریت کلاس تحولی جلد دوم,ترجمه,یارمانا - جهاد دانشگاهی,1397,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,رضا هویدا,سید علی سیادت
مدیریت کیفیت جامع، تعالی و چابکی در سازمانها,تالیف,دارلطب,1396,مرضیه حیدری,سید علی سیادت,مسعود قربانی دولت آبادی
مدیریت کلاس تحولی جلد اول,ترجمه,یارمانا - جهاد دانشگاهی,1396,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,رضا هویدا,سید علی سیادت
سیاستگذاری در آموزش و پرورش,تالیف,اموخته,1395,ناهید نادری,رضا علی نوروزی,سید علی سیادت
مدیریت کلاس تحولی,ترجمه,یارمانا,1394,لیلا مقتدائی‌خوراسگانی,رضا هویدا,سید علی سیادت
نظارت(آموزشی)باز تعریف,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1393,رضا هویدا,سید علی سیادت,حمید رحیمی
تدریس موثر در آموزش عالی,ترجمه,انتشاارت علمی فرهنگی,1392,محمد جواد لیاقت دار,سید علی سیادت
سیاستگذاری در آموزش و پرورش,تالیف,نشر آموخته,1392,ناهید نادری,رضا علی نوروزی,سید علی سیادت
مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی-«280ص»,تالیف,آموخته,1392,محمد نجفی,سید علی سیادت,حمید رحیمی,پیمان یارمحمدزاده,سعادت فقیهی
مباحثی در سازمان و مدیریت,تالیف,دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد,1390,حمید رضا جعفری,سید علی سیادت,محسن اژدر,سعید کبیریان
282 راهکار برای داشتن کلاسی فعال,ترجمه و تالیف,مداد سفید,1390,اشرف میر حیدری,سید علی سیادت
مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی[128ص],تالیف,کلک نوین,1390,زهرا کشتکار,احمد شعبانی,سید علی سیادت
پارادایم مدیریت دانش,ترجمه و تالیف,انتشارات ارکان دانش,1389,رضا هویدا,سید علی سیادت,اکرم نیک بخت ,اعظم مقدم
مبانی و اصول اقتصاد آموزش و پرورش,تالیف,جنگل,1383,مرضیه مختاری پور,سید علی سیادت
مباحثی در سازمان و مدیریت آموزشی,تالیف,آوای نور,1383,رسول ربانی خوراسگانی,سید علی سیادت,حسین زارع,افسر قاسمی نژاد
درآمدی بر پژوهش‌های کیفی,ترجمه,سما قلم قم,1382,عبدالرسول جمشیدیان,سید علی سیادت,رضا علی نوروزی
طراحی و تحلیل نظام های آموزشی,تالیف,آوای نور,1381,سید علی سیادت,رسول ربانی خوراسگانی
مدیریت کلاس تحولی,ترجمه,جهاددانشگاهی+یادمان,سید علی سیادت
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal