۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان
شعله امیری
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی,دانشگاه تهران,ایران,-1380
فوق لیسانس,کودکان استثنائی,دانشگاه تهران,ایران,-1372
لیسانس,روانشناسی بالینی,دانشگاه تهران,ایران,-1367
لیسانس,روانشناسی بالینی,دانشگاه تهران,ایران,1362-1367
جستجو:
|
The effect of computer games on increasing attention in children with symptoms of Attention Deficit Disorder,Annual Metting of 47 th Jean Piaget Society,بین المللی,سخنرانی,1396,شعله امیری,مائده کاروان ,شیده دهقانی | Detail
Modeling of child separation anxiety base on the mother personality, child attachment style and maladaptive schemas,International Conference on Management , Economics and Humanities,بین المللی,سخنرانی,1394,شعله امیری | Detail
تاثیر آموزش تحول مثبت جوانی بر سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی,چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,آزاده مللی,شعله امیری | جزئیات
Eficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Worry of Children with Generalized Anxiety Disorder,The second international anxiety congress,بین المللی,پوستر,1393,فهیمه دهقانی,شعله امیری | جزئیات
تاثیر آموزش شادی فوردایس در خانواده بر شادی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز دوره سوم راهنمایی شهر اندیمشک,اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده,ملی,سخنرانی,1393,زلیخا پاپی,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
The relationship of primary maladaplivi schema with Gender Tedentity In adolesents grils of high Schools,Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry,بین المللی,سخنرانی,1392,مهدیه زمانی علویجه,شعله امیری,ایلناز سجادیان | Detail
رابطه بین سلامت روان با هویت جنسی در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر اصفهان سال 91-92,سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری,بین المللی,پوستر,1392,مهدیه زمانی علویجه,شعله امیری,ایلناز سجادیان | جزئیات
رابطه اختلال پرخوری با اختلال دلبستگی در کودکان 7 تا 12 سال شهر اهواز,نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان,ملی,پوستر,1392,زهرا دشت بزرگی,شعله امیری,محمدعلی مظاهری,هوشنگ طالبی | جزئیات
مقایسه رابطه عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و عادی,نخستین کنگره سراسری روانشاسی کودک و نوجوان,ملی,پوستر,1392,فهیمه دهقانی,شعله امیری | جزئیات
بررسی تحولی باورهای دینی از نوجوانی تا پیری :یک مطاالعه مقطعی,دومین کنگره بین المللی علوم انسانی,بین المللی,سخنرانی,1392,سیده راضیه طبائیان,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
تاثیر افسردگی بر اضطراب کودکان پیش دبستانی,ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,پوستر,1392,سپیده سفید گران,شعله امیری,حسینعلی مهرابی کوشکی | جزئیات
Effect of attachment based therapy on behavioral problems in girls with attachment problems,5th International congress of IACAP,بین المللی,پوستر,1391,محمد حسین بهادری,مرضیه جهانبخش,شعله امیری,حسین مولوی | Detail
Efficacy of cognitive-behavioral therapy on athletic competence self-perception among gifted students with learning disorder,5th International congress of IACAP,بین المللی,سخنرانی,1391,زهرا لاهیجانیان,شعله امیری,منصوره مقتدایی | Detail
Relationship between demographic variables and parents'parenting styles in children's self discipline,5th International congress of IACAP,بین المللی,پوستر,1391,اعظم حاجی رستم,شعله امیری,حسین مولوی | Detail
Effectiveness of training happiness program(THP) on decreasing depressive symptoms and increasing self-esteem elementary school students in Isfahan,5th International congress of IACAP,بین المللی,سخنرانی,1391,فرحناز شاکه نیا,شعله امیری,حسین مولوی,بهروز بهروز | Detail
prediction of depression symptoms and its dimentions based ondemographic variables in fourth and fifth grade elementary school students in isfahan,5th International congress of IACAP,بین المللی,سخنرانی,1391,فرحناز شاکه نیا,شعله امیری,حسین مولوی,بهروز بهروز | Detail
Investigating the effect of Olweus program on bullying behaviors of high school freshman male students in Isfahan,5th International congress of IACAP,بین المللی,سخنرانی,1391,جواد درستکار,شعله امیری,حسینعلی مهرابی | Detail
Effectiveness of Self-control TrainingProgram on the Rate of Bullying Behaviors of Boysat Second and Fourth Grade of Elementary School in Isfahan ,5th International Congress of IACAP,بین المللی,سخنرانی,1391,نسیم استکی آزاد,شعله امیری | Detail
بررسی نگرش دانشجویان در دانشگاههای مختلط و تک جنیستی نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه محل تحصیل,اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش,بین المللی,سخنرانی,1390,فاطمه معاونیان,احمد رضا نصر اصفهانی,بی بی عشرت زمانی,شعله امیری | جزئیات
Development of false memory of unseen pictures in children,4th International conference of cognitive sciences,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه احمدی,شعله امیری | Detail
Development of moral reasoning in young adolescents,41st Annual Meeting of The Jean Piaget Society,بین المللی,سخنرانی,1390,شعله امیری,Azar Elesamypour-King | Detail
The effectiveness of training problem solving method to improve disease symptoms in adolescents with conduct disorder,1st international congress of child and adolescent psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,سید رضا پورسید,مسعود صادقی,سید مهدی پورسید,شعله امیری,فاطمه زهرایی | Detail
،The effect of mixed sensory-motor-perception training on reading performances of dyslexian elementary students of Isfahan,1st international congress of child and adolescent psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,راحله حقیقت زاده,شعله امیری,حسین مولوی | Detail
اثربخشی برنامه ی آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی کودکان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان,چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان,بین المللی,سخنرانی,1390,منصوره مقتدایی,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
تأثیر آموزش بازی های تطابقی بر رفتار سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر,سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران,ملی,سخنرانی,1390,آرزو شاه میوه اصفهانی,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری,نجمه صیام پور | جزئیات
study of emergence and development of postformal thinking from adolescence through adulthood,15th European conference on Developmental Psychology,هفته پژوهش,پوستر,1390,سملنه اسعدی,شعله امیری,حسین مولوی,خسرو باقری نوعپرست | جزئیات
the study of psychology evaluation of the connor-davidson resilience scale in iranian high school students,4th World Congress of the A.P.P.A.C association of psychologhy & psychiatry for adults & children,بین المللی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | Detail
A developmental comparison of moral emotion attributions in young adolescents. ,in 40th Annual Meeting of The Jean Piaget Society,بین المللی,سخنرانی,1389,شعله امیری,آذر اعتصامی پور | جزئیات
آماده سازی ,انطباق بومی و کارآیی برنامه آموزش قدردانی برای نوجوانان,سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | جزئیات
تحول حافظه کاذب کلمات و تصاویر درکودکان,سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,فاطمه احمدی,شعله امیری,یاسمین عابدینی | جزئیات
ابعاد تحول معنویت,همایش ملی معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,سیده راضیه طبائیان,شعله امیری | جزئیات
Development of attention deficit/hyperactivity disorder in sociometric groups,the 39th Annual Meeting of the jean piaget society Development at risk: Typical and Atypical development pathways,بین المللی,پوستر,1388,شعله امیری,سمانه اسعدی,سیده راضیه طبائیان | جزئیات
Study of stress effect due to traffic on adrenalin level in urban bus driver. ,2nd International conference on health safety environment,بین المللی,پوستر,1388,صدیقه حسین زاده,سیامک پورعبدیان,شعله امیری,اکبر حسن زاده,طاهره راعی بند پی,زهره صدیقی حسن وند | Detail
اثر بخشی برنامه آموزش والدین در میزان رفتار زورگویی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی,نخستین همایش منطقه ای کودک,منطقه ای,سخنرانی,1388,سید رضا پور سید ,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
اثر بخشی برنامه آموزش کاهش زورگویی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ,نخستین همایش منطقه ای کودک,منطقه ای,پوستر,1388,سید رضا پورسید,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
بررسی تاثیر مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران تیز هوش ,نخستین همایش بین المللی کودکان استثنایی,ملی,پوستر,1387,فاطمه نادری ,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری | جزئیات
Improving intermediate EFL learners reading comprehension and cognitive strategy use: The effect of concept mapping.,Third International conference of Cognitive Science,بین المللی,پوستر,1387,شعله امیری,یاسر خواجوی | جزئیات
The effect of social skills training(SST) on improving peer relationships in primary school boys with attention deficit/hyperactivity disorder(ADHD). ,International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1387,سیده راضیه طبائیان,شعله امیری,مهرداد کلانتری,حمید طاهر نشاط دوست,مِژگان کاراحمدی | جزئیات
Emotional memory in Iranian older and younger adults,International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1387,مریم ضیایی ,شعله امیری, ساناز جوکار | جزئیات
بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و بی اشتهایی روانمی در دختران نوجوان مقطع دبیرستان شهر اصفهان,کنگره ی تغذیه ی ایران,ملی,سخنرانی,1385,شعله امیری,مؤمنی | جزئیات
هوش هیجانی و اثربخشی رهبری,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1385,شعله امیری,سید علی سیادت,مرضیه مختاری پور | جزئیات
بررسی تفاوت های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ در کودکان,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,شعله امیری,سمانه اسعدی,صفورا اکبری | جزئیات
بررسی مقایسه ای زمان واکنش انتخابی بر اساس تیپ شبانه روزی در دانشجویان دختر و پسر 23- 19 ساله دانشگاه اصفهان,ششمین دوره هفته پژوهش اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,شعله امیری,مریم ضیایی | جزئیات
تاثیر گروه درمانی به روش تحلیل متقابل بر بحران هویت نوجوانان و جوانان,ششمین دوره هفته پژوهش اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,جواد نجم آبادی ,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
بررسی تحول شناخت اجتماعی در کودکان,ششمین دوره هفته پژوهش اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,سمانه اسعدی,شعله امیری,حسین مولوی | جزئیات
روش بالینی و آزمونهای عملیاتی پیاژه,ششمین دوره هفته پژوهش اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,شعله امیری | جزئیات
بررسی نظریه ذهن و پدید آیی آن در کودکان,پنجمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,سمانه اسعدی,شعله امیری | جزئیات
آشنایی با روش بالینی پیاژه,پنجمین دوره هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,شعله امیری | جزئیات
بررسی تحولی مغز در قاموس بنا شدنی نگری,پنجمین دوره هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,شعله امیری | جزئیات
بررسی تحولی اختلال تضادورزی در گروه‌های مختلف منزلت اجتماعی,چهارمین دوره هفته پژوهش. اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,شعله امیری | جزئیات
بررسی تحولی اختلال سلوک در گروه‌های مختلف منزلت اجتماعی ,چهارمین دوره هفتة پژوهش. اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,شعله امیری | جزئیات
نقش همگان در تحول کودک,سومین دوره هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,شعله امیری | جزئیات
حافظه از دیدگاه پردازش اطلاعات ,دومین دوره هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1378,شعله امیری | جزئیات
The Role of Knowledge in children memory. ,International seminar in Cognitive Psychology,بین المللی,پوستر,شعله امیری | Detail
Investigation of effecting factors on learning Disabibilities in Students of Primay schools in Isfahan,. International seminar in cognitive Psychology,بین المللی,پوستر,شعله امیری | Detail
بررسی تفاوت حافظه هیجانی در زنان و مردان سالمند هبی در شهر اصفهان. ,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه،فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,پوستر,شعله امیری,مریم ضیایی | جزئیات
A comparison study of moral judgment (personal/ impersonal) between older and younger adults.,Developmental Social Cognitive Neuroscience,بین المللی,سخنرانی,شعله امیری,مریم ضیایی,سمانه اسعدی | Detail
جستجو:
|
تاثیر یاداوری موقعیت بر تغییر اسناد هیجان های اخلاقی " قربانی کننده شاد" در کودکان پسر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,شعله امیری
تدوین الگوی بومی والدگری مثبت مبتنی بر شادی و تاثیر آموزش مبتنی بر این الگو بر سلامت روان، خودکارآموی، روابط والد فرزندی و شادی دختران 12 تا 14 ساله شهر قم,دکتری,1395,شعله امیری,هوشنگ طالبی
رابطه سبک زندگی و مزاج .....,کارشناسی ارشد,1394,شعله امیری
تدوین مدل پیش بینی اضطراب جدایی کودکان و مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحدپردازه ای(MCBT) با آموزش ارتباط والد- کودک(CPRT) بر علائم اضطراب جدایی کودکان 6و7 ساله شهر قم,دکتری,1394,شعله امیری,هوشنگ طالبی
تدوین الگوی پیش بینی معنی داری زندگی بر اساس متغیرهای سبک هویت، بهزیستی معنوی، شادی، دلبستگی به خدا و تحول اخلاقی و مقایسه اثربخشی چهار روش مداخله آموزشی (مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی معناداری زندگی، اموزش نظریه انتخاب و کنترل به شیوه گلاسر ، مدخله معنوی مبتنی بر ارتقا دلبستگی ایمن به خدا و آموزش مباحث رشد اخلاقی و معماهای زندگی واقعی) بر معناداری زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,شعله امیری,حسین مولوی
تدوین بسته آموزشی مهارت های اجتماعی بر اساس آموزه های دین اسلام و به روش تلفیقی قصه و بازی و بررسی اثربخشی آن بر اجتماعی شدن و مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر تهران,کارشناسی ارشد,1394,شعله امیری,حسینعلی مهرابی کوشکی,محسن اصغری نکاح
تدوین مدل بومی هویت اخلاقی نوجوانان و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر این مدل بر هویت اخلاقی نوجوانان 18-14 ساله مبتلا به هویت معوق,دکتری,1394,شعله امیری,وحید قاسمی
تدوین الگوی دلبستگی، خودشناسی هیجانی چهره، .....,کارشناسی ارشد,1394,شعله امیری
تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پر خطر در نوجوانان دختر,کارشناسی ارشد,1393,شعله امیری,محمد رضا عابدی
تمقایسه ی اثر بخشی آموزش سبک زندگی و طب سنتی برکیفیت زندگی و کاهش علائم میگرن افراد مبتلا,کارشناسی ارشد,1393,شعله امیری,محمد مظاهری
تاثیر روش شادی فوردایس در خانواده بر شادی، بهزیستی روانشاختی و خودکارآمدی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر اندیمشک ,کارشناسی,1393,شعله امیری
تاثیر برنامه آموزش شادی کودک-والد به شیوه کارتر برشادی روابط والد-فرزندی و رضایت ارتباطی والدین دانش آموزان پسر ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,شعله امیری
تاثیر برنامه ی آموزش شادی لیبومیرسکی بر اضطراب اجتماعی، افسردگی و عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,شعله امیری,حسین مولوی
تاثیرآموزش هوش هیجانی برسلامت روان ,عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بروجن,کارشناسی ارشد,1392,محمد باقر کجباف,شعله امیری
تدوین ملاک های بهزیستی شخصی کودکان پیش دبستانی و بررسی تاثیر آموزشچرخه امنیت و برنامه فرزند پروری مثبت بر دلبستگی و بهزیستی کودکان پیش دبستانی,دکتری,1392,مختار ملک پور,شعله امیری,احمد عابدی
تاثیر موسیقی درمانی مبتنی بر بازی بر علائم اضطراب ، افسردگی و رابطه با همگنان در دختران دوره‌ی پیش دبستانی,کارشناسی ارشد,1392,شعله امیری,حسینعلی مهرابی کوشکی
بررسی تاثیر آموزش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و تجربه های معنوی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,زهرا ایزدی خواه,شعله امیری,حسینعلی مهرابی کوشکی
مقایسه تحولی اثر‌بخشی درمان ذهن آگاهی و درمان شناختی - رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر دانش آموزان دختر,دکتری,1392,شعله امیری,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست
بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هیجان مدار و گروه درمانی شناختی - رفتاری بر اختلال اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی کودکان,دکتری,1392,حمید طاهر نشاط دوست,شعله امیری,محمدرضا مرائی,مژگان کاراحمدی
مقایسه تاثیر آموزش یوگا و آموزش ایروبیک و آموزش ترکیبی یوگا و ایروبیک بر میزان علائم بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,شعله امیری,مختار ملک پور
بررسی تحولی گفتار شخصی در کودکان و تاثیر آموزش گفتار شخصی بر عملکردهای اجرایی و شناختی,دکتری,1391,شعله امیری,مختار ملک پور,حسین مولوی
بررسی سیر تحولی تعالی معنوی ،ارزش های انسانی بنیادی و باورهای دینی از نوجوانی تا پیری:یک مطالعه مقطعی,دکتری,1391,شعله امیری,حسین مولوی,عباسعلی شاملی
بررسی تحولی تفکر فرا انتزاعی و خردمندی از دوره نوجوانی تا سالمندی در شهر اصفهان,دکتری,1391,شعله امیری,حسین مولوی,خسرو باقری نوع پرست
پیش بینی اضطراب جدایی کودک بر اساس سلامت روان ، سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی مادر و اختلال دلبستگی در دانش آموزان دختر پایه های اول و دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری,حسینعلی مهرابی
مقایسه تاثیر مصاحبه انگیزشی ،گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر (ترنس تئوریک ) و مدل ترکیبی بر علائم روانشناختی و عود مردان وابسته به مواد افیونی و صنعتی پس از سم زدائی,دکتری,1391,محمد باقر کجباف,شعله امیری,محمد رضا عابدی
تاثیر آموزش خود تحولی بر استدلال اخلاقی نوجوانان مقطع متوسطه شهر اصفهان و تعیین رابطه تحول اخلاقی با متغیر های جمعیت شناختی,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری,حسین مولوی
رابطه سبک های فرزند پروری والدین و خود انضباطی کودک و اثربخشی آموزش خودانضباطی بر خود انضباطی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی کوکان مقطع ابتدایی,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری,حسین مولوی
تدوین برنامه والدگری مثبت و مقایسه اثربخشی ان با درمان شناختی رفتاری بر اختلالات رفتاری نوجوانان,دکتری,1391,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
اثربخشی مدل بومی برنامه آموزش شادی بر میزان علائم افسردگی کودکان مقطع چهارم و پنجم ابتدایی,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری,حسین مولوی
اثر بخشی آموزش چند حسی و توجه بر مشکلات دیکته نویسی دانش اموزان تیزهوش دختر,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری
بررسی رابطه¬ی بین علائم اضطراب جدایی با سلامت روان، سبک¬های فرزندپروری و سبک های دلبستگی مادران و سبک دلبستگی در کودکان دختر 9-7 ساله شهر اصفهان.,کارشناسی ارشد,1391,شعله امیری,حسینعلی مهرابی کوشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، سلامت روان، بهزیستی ذهنی و عملکرد تحصیلی نوجوانان پسر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,مهرداد کلانتری,شعله امیری,حسین مولوی
اثربخشی برنامه آموزشی الویز بر میزان رفتار زورگویی و کیفیت روابط با همگنان دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفها,کارشناسی ارشد,1390,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی، امام صادق (ع)، و الزهرا (ص) نسبت به شرایط علمی- پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محل تحصیل,کارشناسی ارشد,1390,احمد رضا نصر اصفهانی,بی بی عشرت زمانی,شعله امیری
اثربخشی برنامه ی آموزشی مهارت اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی و کیفیت روابط با همگنان دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,شعله امیری,حسین مولوی
مقایسه میزان همدلی در نوجوانان دارای رفتار پسندیده اجتماعی، زورگو و قربانی ,کارشناسی ارشد,1390,شعله امیری,حسین مولوی
تأثیر عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پشرفت بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه ی زنان جوان: الگویی بر مبتلایان به ناتوانی جسمی- حرکتی,دکتری,1389,مختار ملک پور,شعله امیری,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی
بررسی اثرات جنسیت رشته و پایه تحصیلی بر بهره همدلی و بهره سیستم سازی همراه با هنجاریابی فرم های کوتاه پرسشنامه های همدلی و سیستم سازی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,کریم عسگری مبارکه,حسین مولوی
بررسی اثر بخشی آموزش کارکرد اجرایی بر نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان پسر ابتدائی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,محمد باقر کجباف,احمد عابدی
مقایسه تاثیر آموزش شناختی - رفتاری و آموزش شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی بر همسر آزاری و اختلالات رفتاری فرزندان آنها ,دکتری,1389,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حسین مولوی
). اثربخشی مداخله ترکیبی حسی، حرکتی و آموزشی بر میزان اختلال یادگیری ریاضی دانش آموزان پسر تیزهوش پایه چهارم ابتدایی شهر یزد,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری
بررسی تحولی حافظه کاذب و رابطه آن با هوش ،معدل ،فراخنای حافظه ،توانایی تصویر سازی ذهنی و توجه دیداری و تاثیر تصویر سازی ذهنی و تکرار بر حافظه کاذب پسران 11-6 ساله شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,یاسمین عابدینی
اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات دلبستگی ،روابط با همگنان و اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,حسین مولوی
تاثیر آموزش ترکیبی حسی- حرکتی-ادراکی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان دوره دبستان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی تاثیر روش دیویس بر عملکرد خواندن و خودپنداره کودکان نارساخوان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,حسین مولوی
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر «ادراک خود»در میان دانش آموزان تیزهوش با اختلال های یادگیری,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری,مختار ملک پور,حسین مولوی
بررسی میزان تاثیر آموزش والدین به کودکان و آموزش مستقیم به کودکان بر میزان رفتار زورگویی کودکان.,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس، اضطراب امتحان، سبک اسناد و پرخاشگری کلامی نوجوانان دختر شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری
رابطه بین مهارت شطرنج و آموزش شطرنج با میزان خلاقیت کودکان دبستانی در اصفهان. ,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری
تأثیر آموزش دوست یابی به کودکان و آموزش از طریق والدین به کودکان دختر مقطع ابتدایی دارای مشکلات ارتباطی بر میزان دوست یابی آنان,کارشناسی ارشد,1389,شعله امیری
اثربخشی آموزش قدردانی بر امید ,تاب آوری ,خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر,دکتری,1389,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر پرخاشگری پسران ...,کارشناسی ارشد,1388,مهرداد کلانتری,حسین مولوی,شعله امیری
مقایسه تاثیرروش های اموزش فرایند و اموزش تکلیف-فرایندبرعملکرداملا نویسی در دانش اموزان پایه ها ی سوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر مبارکه,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران تیز هوش مقطع راهنمایی شهر کرد,کارشناسی ارشد,1388,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
اثربخشی مداخله گروهی فراشناختی بر علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی,کارشناسی ارشد,1388,حسین مولوی,حمید طاهر نشاط دوست,فاطمه بهرامی خوندابی,شعله امیری
مقایسه اثر بخشی برنامه ی آموزش توجه و برنامه ی ترکیبی آموزش توجه /آموزش والدین بر کاهش علائم کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان پیش دبستانی در معرض خطر ابتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری و تعیین نیم رخ هوشی دانش آموزان تیز هوش پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,شعله امیری,حسین مولوی
مقایسه نشانه های استرس پس از سانحه ،سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان و مادران کودکان سالم ,کارشناسی ارشد,1388,شعله امیری,حسین مولوی,علیرضا معافی
بررسی تاثیر آموزش بازی های تطابقی بر رفتار سازشی و رشد حرکتی دانش آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر,کارشناسی ارشد,1388,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری
بررسی اثر بخشی آموزش های مهارت های زندگی بر کنترل خشم و خودپنداره نوجوانان با ناتوانی جسمی-حرکتی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری
بررسی تاتیر به کارگیری استراتژی ترسیم مفهومی بر مهارت خواندن انگلیسی، خود تنظیمی و خودکارآمدی فراگیران زبان انگلیسی در ایران,کارشناسی ارشد,1388,سعید کتابی,شعله امیری
مقایسه اثر بخشی مداخله های آموزش رفتاری و شناختی بر میزان تعارضات بین فردی و خودکار آمدی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری ,دکتری,1388,مختار ملک پور,شعله امیری,حسین مولوی
مقایسه ی اثر بخشی روشهای چند حسی فرنا لدو اورتون برعملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان پسر پایه‌ی سوم ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,محمد باقر کجباف,حسین مولوی,شعله امیری
هنجاریابی آزمون عصب روانشناختی نپسی و اثربخشی مداخله بموقع در ...,دکتری,1387,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی اثربخشی آموزش پاسخ‌های محوری بر تعاملات کودکان اتیستیکی ,کارشناسی ارشد,1387,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری
مقایسه سبکهای دلبستگی در جوانان دارای نقایص بینایی،شنوایی، عقب مانده ذهنی مرزی،تیزهوش و عادی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری
مقایسه استفاده از یک دست و دو دست و تاثیر برتری جانبی در سرعت بریل خوانی دانش آموزان نابینا پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی,کارشناسی ارشد,1387,مختار ملک پور,شعله امیری,حسین مولوی
مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,شعله امیری,محمد باقر کجباف
بررسی اثر بخشی آموزش والدین بر میزان علائم نافرمانی در کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی مقابله ای ,کارشناسی ارشد,1387,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مادران وسواسی بر اختلالات رفتاری کودکان آنها,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,حسین مولوی
تاثیر بازی های وانمودی مبتنی بر قصه گویی بر میزان یادآوری مطالب درس فارسی در دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیری پایه ی سوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,مختار ملک پور,احمد یار محمدیان حسین آبادی,حمید طاهر نشاط دوست,شعله امیری
ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای دانش آموزان پایه های اول تا پنجم دبستان شهر اصفهان (بر اساس نظریه کلاسیک آزمون (CCT)و سوال -پاسخ (IRT)),دکتری,1386,مختار ملک پور,شعله امیری,مهرداد کلانتری,حسین مولوی
رابطه سطوح تحول اخلاقی و رویکرد ها به عدالت اجتماعی درمیان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فرشناختی و آموزش اسنادی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان نارسا خوان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حسین مولوی
تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان دختر دارای اختلال ریاضیات پایه پنجم ابتدایی شهر یزد,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حسین مولوی
تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی پسرمقطع ابتدایی,کارشناسی ارشد,1386,مهرداد کلانتری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست,مژگان کاراحمدی
اثر بخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق ,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسبک های رهبری چندگانه (مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,سید علی سیادت,شعله امیری
بررسی تاثیر گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر بحران هویت نوجوانان شهر قم ,کارشناسی ارشد,1385,شعله امیری,حسین مولوی
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به اختلال خلقی نوع دو قطبی شهرستان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1384,شعله امیری,احمد یار محمدیان حسین آبادی,مختار ملک پور
بررسی تحولی رابطه شناخت اجتماعی با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهد کودک ، پیش دبستانی و کلاس دوم ابتدایی مدارس ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,شعله امیری,حسین مولوی
جستجو:
|
راهنمای کامل برای پرورش کودکانی شاد و با اعتماد به نفس,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1393,شعله امیری,فرحناز شاکه نیا
درمان شناختی رفتاری هیجان مدار برای کودکان مضطرب : مخصوص درمانگر(124ص),ترجمه,جهاد دانشگاهی,1392,افروز افشاری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست
کتاب کار درمان اضطراب کودک و نوجوان,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1392,افروز افشاری,شعله امیری,حمید طاهر نشاط دوست
درمان اختلالات اضطرابی کودکان (اضطراب،ترس،وسواس),تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1390,زهره لطیفی,شعله امیری
اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی,تالیف,مهر قائم,1389,سیده راضیه طبائیان ,شعله امیری,مهرداد کلانتری
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal